Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Luftveisobstruktivitet hos små barn Når astma og hvilken behandling? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV, Tønsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Luftveisobstruktivitet hos små barn Når astma og hvilken behandling? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV, Tønsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Luftveisobstruktivitet hos små barn Når astma og hvilken behandling? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV, Tønsberg

2 Ulf Wike Ljungblad 2012 Første bud •DIAGNOSTISERE luftveisobstruktivitet –Vanskelig –Ikke alltid obstruktiv ved fremmøte

3 Ulf Wike Ljungblad 2012 Forutsetninger hos små barn •Mer ettergivelig brystkasse gir luftveiskollaps vid større undertrykk •Mindre rør, ikke så mye hevelse skal til for å øke motstanden betydelig

4 Ulf Wike Ljungblad 2012

5

6 Falsk krupp •Subglottisk ødem •Viral infeksjon •Typisk debut/forverring etter innsovning •Bjeffende hoste, stridor, heshet •Bedring når man tar opp og ut i kall luft

7 Ulf Wike Ljungblad 2012 Falsk krupp •Upåvirket almenntilstand •Må skilles fra obstruktivitet lenger ned

8 Ulf Wike Ljungblad 2012 Falsk krupp –Beta/deksametason 0,15 mg/kg po –<2 år racemisk adrenalin 20 mg/ml 0,1-0,3 ml –<2 år adrenalin 1 mg/ml 1-3 ml –>2 år racemisk adrenalin 20 mg/ml 0,3 ml –>2 år adrenalin 1 mg/ml 3 ml »Forstøves fortynnet i 2-5 ml NaCl 9 mg/ml

9 Ulf Wike Ljungblad 2012

10 Bakteriell pneumoni •Plutselig høy feber og frysninger •Påvirket almenntilstand •Takypné •Ofte pressende/stønnende pust, nesevingespill •Leukocytose og CRP-stigning •Ventilasjon-perfusjons forstyrrelse

11 Ulf Wike Ljungblad 2012 •BronkiolittBronkiolitt

12 Ulf Wike Ljungblad 2012

13

14 Sykdom i perifere luftveier •Bronkiolitt •Obstruktiv bronkitt •Astma

15 Ulf Wike Ljungblad 2012

16 Sykdom i perifere luftveier •Økt inspirasjonstrykk for tidalvolym nødvendig pga lavare compliance (indragninger) •Pust ved høyere FRC (utflatet diafragma) •Air trapping •Plugging – småatelektaser – ventilasjons- perfusjons mismatch - hypoxemi

17 Ulf Wike Ljungblad 2012 Sykdom i perifere luftveier •Kollaps av luftveier ved utpust (Stønning, stridor) •Hvesing opptrer i en forlenget ekspirasjonsfase som følge av rask passasje av luft gjennom innsnevrede luftveier

18 Ulf Wike Ljungblad 2012 Akuttbehandling •Gi ekstra surstoff, sikre luftveier og ventilasjon •Få ned hevelse i luftveisslimhinner –Adrenergika –Kortikosteroider •Pustehjelp om sliten –CPAP minsker respirasjonsarbeidet –Ventilasjon på maske –Intubasjon og respiratorbehandling

19 Ulf Wike Ljungblad 2012 Bronkiolitt •Barn under 1 år •”Forkjølelse som går hele veien ned i de minste luftrøren” •Viral infeksjon, vanlig med RS virus •Vanlig, de færreste kommer til oss

20 Ulf Wike Ljungblad 2012 Bronkiolitt •Spiseproblemer –Energimangel gir slitenhet –Lite barn med små reserver –Væskemangel gir slitenhet og seigere slim •Økt respirasjonsarbeid •Oksygeneringsproblem •Ventilasjonsproblem •Apné

21 Ulf Wike Ljungblad 2012 •ObstruktivObstruktiv

22 Ulf Wike Ljungblad 2012 Undersøkelse •Observere pusten!!! –Økt pustearbeid? •Forsert ekspirasjon –Lytte mens du presser sammen brystkassen til barnet, synkronisert med barnets egen pust •Risikofaktorer? –Eksem? Mørke ringer rundt øynene? Røykluktende foreldre? •Barnet trenger ikke vare obstruktiv når du undersøker…

23 Ulf Wike Ljungblad 2012 •Bronkiolitt? •Obstruktiv bronkitt? •Astma?

24 Ulf Wike Ljungblad 2012 •Samme symptomer… … men

25 Ulf Wike Ljungblad 2012 Astma? •Har det allerede skjedd flere ganger? •Kommer det å skje igjen?

26 Ulf Wike Ljungblad 2012 Astma = Kommer det å skje igjen? •Observere over tid •Bruke risikofaktorer for å avgjøre om forebyggende behandling skall startes •Etter behandlingsstart – observere over tid for å se når forebyggende behandling kan avsluttes

27 Ulf Wike Ljungblad 2012 Astma •Kronisk inflammasjon som gir episodisk obstruksjon i luftveier •Utløses av luftveisinfeksjon, allergen, anstrengelse eller irritant

28 Ulf Wike Ljungblad 2012

29 GINA 2006 Vurder astma om noen av følgende: •Frekvent piping/vesing—mer enn en gang i måneden •Anstrengelsesutløst hoste eller vesing •Hoste, spesiellt på natten i perioder uten viral infeksjon •Ingen sesongsvariasjon på pusteproblemerne •Persisterende symptomer etter 3 års alder •Forverring av symptomer av allergener og irritanter •Forkjølelser alltid setter seg i brystet eller varer lenger enn 10 dager •Bedring ved bruk av astmamedisiner

30 Ulf Wike Ljungblad 2012 PRACTALL •Vurdere astma om >3 episoder siste 6 måneder

31 Ulf Wike Ljungblad 2012 Når vurdere astma? •Etter FØRSTE luftveisobstruksjon om… –Over 2 år –Alvorlig obstruktivitet (sykehusinnleggelse/O2) –Risikofaktorer »Atopisk sykdom »Sensitisering mat- eller luftveisallergen »Atopiske foreldre/søsken

32 Ulf Wike Ljungblad 2012 Når vurdere astma? •Etter 3. episode med obstruktivitet om under 2 år »Ingen risikofaktorer »Ingen atopi i nær familie

33 Ulf Wike Ljungblad 2012 Usikker? •Om usikkerhet om behandlingsindikasjon – starte behandling, behandle 4-6 uker –Langvarig hoste –Nattlig hoste utenom forkjølelse –Langvarige forkjølelser som alltid ”setter sig i brystet” –Flere pneumonidiagnoser på LV med lav CRP? –Symptomer utløses av mulige allergener –Anstrengelsesutløste besvær

34 Ulf Wike Ljungblad 2012 ASTMA! Vad nå da? •Forebyggende betennelsesdempende medisin •Flutide på kammer •Singulair •Trygderettigheter •Planlegging videre

35 Ulf Wike Ljungblad 2012 BehandlingstiltakKontrollnivå KontrollertVedlikehold – bruk laveste trinn for kontroll Vurdér å gå ett trinn opp for å oppnå kontroll Flytt høyere opp inntil kontroll Behandle som ved forverrelse Delvis kontrollert Ukontrollert Forverrelse Redusér Øk Symptomkontroll - basis for reduksjon/økning av medikamenter

36 Ulf Wike Ljungblad 2012

37 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 1 BehandlingstiltakKontrollnivå KontrollertVedlikehold – bruk laveste trinn for kontroll Vurdér å gå ett trinn opp for å oppnå kontroll Flytt høyere opp inntil kontroll Behandle som ved forverrelse Delvis kontrollert Ukontrollert Forverrelse Astmaopplæring Miljøkontroll  2-agonist v/behov Vedlikeholds- behandling  2-agonist v/behov Velg én Legg til én el. flere Lavdose ICS Lavdose ICS + leukotriénreseptor- antagonist Lavdose ICS + langtidsvirkende  2-agonist Leukotriénreseptor- antagonist Medium eller høydose ICS Medium eller høydose ICS + langtidsvirkende  2-agonist Leukotriénreseptor- antagonist Steroider p.o. (laveste dose) Behandlingstrinn Redusér Øk Redusér Øk

38 Ulf Wike Ljungblad 2012 Når slutte med medisiner? •Om ikke symptomer på 3 måneder kan medisiner trappes ned/seponeres •Om infeksjonsutløst astma kan medisiner trappes ned/seponeres på sommeren

39 Ulf Wike Ljungblad 2012 Hvordan går det?

40 Ulf Wike Ljungblad 2012 Prognostisering •60% med småbarnsastma uten atopi (”infantile recurrent wheezing”) er kvitt symptomerne ved skolestart…

41 Ulf Wike Ljungblad 2012 Prognostisering •…men de har større risiko å få persisterende astma i tenårene

42 Ulf Wike Ljungblad 2012 Prognostisering •Større risiko før persisterende astma om –Atopi –Alvorligere og hyppigere forverrelser –Røykende foreldre

43 Ulf Wike Ljungblad 2012 Påvirkingsmuligheter? •Amming minsker risiko for atopi, spesielt ved atopisk hereditet •Passiv røyking viktigste miljørisikofaktor for utvikling av og persistens av astma

44 Ulf Wike Ljungblad 2012 Påvirkingsmuligheter? •Røyking hos mor påvirker fostrets lunger •Mors miljø under svangerskap påvirker atopisk sykdom hos barnet senere i livet

45 Ulf Wike Ljungblad 2012 Administrering av medisin •Aerosol på kammer (Flutide/Ventoline) »Barn opp til 5-6 år »Lenger opp i alder ved anfall •Pulverinhalator (Diskus/Turbohaler) »Kontroll teknikk hyppig •Forstøver »Bedre kun om mye slim »Kan drives med surstoff på sykehus

46 Ulf Wike Ljungblad 2012 Anfallsbehandling •Gi ekstra surstoff •Sikre luftveier og ventilasjon (ABC) •Tilkall hjelp

47 Ulf Wike Ljungblad 2012 Anfallsbehandling •Ventoline 5 mg/ml på forstøver om >9 mnd –0,3 ml (1,5 mg) till de minste –0,5 ml (2,5 mg) fra 10 kg –1 ml (5 mg) fra 10 år (min huskeregel…) •Ventoline 0,1 mg/puff med spacer –2-4 puffer hver 10-15 min i 60 min på kontoret –2-4 puffer hver 2 h hjemme – om utilstrekkelig effekt skall lege oppsøkes

48 Ulf Wike Ljungblad 2012 Anfallsbehandling •Atrovent på forstøver (blandes i Ventoline) –0,25 mg •Prednisolon 1-2 mg/kg/d –Kort behandling (5 d), direkte seponering –Po og iv like effektivt •Pulmicort på forstøver –0,5 mg/ml 2 ml x3-4 uansett alder

49 Ulf Wike Ljungblad 2012 Kortisoner - ekvivalenta doser •Hydrokortison 20 mg •Prednisolon 5 mg •Metylprednisolon 4 mg •Beta/dexametason 0,75 mg

50 Ulf Wike Ljungblad 2012 •Q & A


Laste ned ppt "Luftveisobstruktivitet hos små barn Når astma og hvilken behandling? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV, Tønsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google