Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg 05.05.2011 Regional utviklingsaktør Fagskoleloven Handlingskompetanse Fagskolens egenart Ole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg 05.05.2011 Regional utviklingsaktør Fagskoleloven Handlingskompetanse Fagskolens egenart Ole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg 05.05.2011 Regional utviklingsaktør Fagskoleloven Handlingskompetanse Fagskolens egenart Ole F. Stevning 1

2 Fagskolen Tinius Olsen •§ 1 i Fagskoleloven –Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger –Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak •Vi skal være en regional utviklingsaktør 2

3 Fagskolen Tinius Olsen •Hvordan kan vi oppfylle fagskoleloven, samt bidra til regional utvikling ? •Hvordan må opplæringen organiseres for å få til dette ? –Teoretisk ? –Praktisk ? –Teoretisk og praktisk ? •Hva er (skal være) fagskolens egenart ? 3

4 4 Fagskolen Tinius Olsen •Hva er (skal være) fagskolens egenart ? –Sosiokulturelt læringssyn. Vi mener at kompetanse utvikles i samhandling med hverandre •Praktisk pedagogikk - Problembasert læring •Tverrfaglighet •Bedriftene etterspør studenter med handlingskompetanse

5 Fagskolen Tinius Olsen •Praktisk pedagogikk –Induktiv tilnærming (fra det kjente til det ukjente) –Lærestofforientert tankegang (lærestoff – oppgave - løsning) •Laboratorieøvelser •Gruppeoppgaver –Problembasert læring (problem – lærestoff - løsninger) •Øvingsprosjekter •Praktiske, virkelighetsnære prosjekter i samarbeid med eksterne oppdragsgivere 5

6 6 Fagskolen Tinius Olsen •Tverrfaglighet –Praktiske og teoretiske prosjekter •Prosjekter som dekker et fåtall av fag •Prosjekter som dekker mange fag

7 Fagskolen Tinius Olsen •Bedriftene etterspør studenter med handlingskompetanse –Fagkompetanse –Sosialkompetanse –Metodekompetanse –Læringskompetanse 7

8 Fagskolen Tinius Olsen •Hovedprosjekt (forprosjekt og hovedprosjekt) –Ekstern oppdragsgiver –Prosjektgruppen utarbeider en sjekkliste •Sjekklista blir godkjent av oppdragsgiver og av skolen. Eks: Sjekkliste.pdfSjekkliste.pdf •Skolen gir en vurdering av prosjektet. Eks: JBV- Simulator.docxJBV- Simulator.docx •Det blir utnevnt en hovedveileder •Hyppige møter med oppdragsgiver og veiledere •Prosjektgruppen presenterer forprosjektet for klassen (til jul), og hovedprosjektet ved skoleslutt (for alle som er interessert) 8

9 Fagskolen Tinius Olsen •Hovedprosjekt (forprosjekt og hovedprosjekt) –Realisere prosjektet i henhold til oppdragsgivers spesifikasjon –Utarbeide komplett dokumentasjon •Prosjektrapport på forprosjektet. To eller flere alternativer til løsning (norsk og engelsk) •Prosjektrapport på hovedprosjektet. (norsk og engelsk) •Mekaniske tegninger og dokumentasjon •Hydraulikk-, pneumatikk- og elektriske skjemaer •Programlistinger •Servicedokumentasjon 9

10 Fagskolen Tinius Olsen •Hovedprosjekt (forprosjekt og hovedprosjekt) –Vi mener hovedprosjekter driftet på en slik måte er med på å utvikle fagskolen •Oppfylle fagskoleloven slik at kompetansen kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak •Utvikle fagskolens egenart, slik at skolen blir et klart alternativ til høyskole •Utvikle handlingskompetanse slik bransjene etterspør •Være aktør i regional (nasjonal) utvikling –To eksempler på gode hovedprosjekter •” Sugebil” •Test av låsekasser 10

11 Fagskolen Tinius Olsen •Praktisk prosjekt:”Sugebil” V2010 –EuroPark, avd. Aker brygge –Bygge på ”sugefunksjon” på en eksisterende bil. (Bilen hadde fra før påmontert høytrykksspyler) –Formålet er å suge opp vann i fra gulvet •Brukervennlig •Høy kapasitet •Driftsikker •Enkel å vedlikeholde/reparere –Film av ”sugebilen”DSCN3943.AVIDSCN3943.AVI 11

12 12 Fagskolen Tinius Olsen •Praktisk prosjekt: Test av låsekasser –Møller Undall i Drammen –Test av låsekasser som er importert fra Kina •Teste innstikk av nøkkel og rotering •Teste vrideknapp og falle •Teste håndtakbevegelsen og reile •Teste lukking av dør –Primært stikkprøvetesting der låsekassene testes i forhold til maks spesifikasjonene –Film av teststasjonen Testmaskin for MU.divxTestmaskin for MU.divx


Laste ned ppt "Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg 05.05.2011 Regional utviklingsaktør Fagskoleloven Handlingskompetanse Fagskolens egenart Ole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google