Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen for framtidens luftfart Bærekraftig utvikling av luftfarten Solakonferansen,12. sept 2012 Dag Falk-Petersen, Konsernsjef Avinor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen for framtidens luftfart Bærekraftig utvikling av luftfarten Solakonferansen,12. sept 2012 Dag Falk-Petersen, Konsernsjef Avinor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen for framtidens luftfart Bærekraftig utvikling av luftfarten Solakonferansen,12. sept 2012 Dag Falk-Petersen, Konsernsjef Avinor

2 Avinor 30.06.2014{2} ✈ Ansvar for å eie/drive de 46 statlige lufthavnene i Norge samt flysikringstjenesten

3 Avinors samfunnsoppdrag Det overordna målet for transportpolitikken til Regjeringa er å tilby eit effektivt, sikkert og miljøvenleg transportsystem med god tilkomst for alle. Transportsystemet skal dekkje samfunnet sitt behov for transport og fremje regional utvikling. Samfunnsoppdraget til Avinor er å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av lufthamner for den sivile sektoren og ei samla flysikringsteneste for den sivile og den militære sektoren. Eit landsomfattande luftfartstilbod er viktig for å oppnå regional utvikling og for å halde oppe busetjing og sysselsetjing i alle deler av landet. St.meld nr 48 (2008-2009) Om Verksemda i Avinor AS

4 30.06.20144 Luftfart og bærekraftig utvikling Miljø •Klima •Støy •Utslipp til vann og grunn •Biologisk mangfold •Etc Økonomi • Økonomisk resultat • Arbeidsplasser • Utbytte til eier • Sørge for tilstrekkelig kapasitet • Kryssubsidiering • Investeringer i infrastrukturen Samfunn • Nasjonal/regional utv • Flyplasser/tilbud • Helse/velferd • Sport/kultur • Direkteruter • Turisme Bærekraftig utvikling

5 30.06.20145 Luftfart og bærekraftig utvikling Miljø •Klima •Støy •Utslipp til vann og grunn •Biologisk mangfold •Etc Bærekraftig utvikling Samfunn • Nasjonal/regional utv • Flyplasser/tilbud • Helse/velferd • Sport/kultur • Direkteruter • Turisme Økonomi • Økonomisk resultat • Arbeidsplasser • Utbytte til eier • Sørge for tilstrekkelig kapasitet • Kryssubsidiering • Investeringer i infrastrukturen

6 Avinor 30.06.2014 6  Statlig eid aksjeselskap siden 2003  Opererer i et marked med forretningsmessige krav  Samfunnsrollen er viktig  Utvikling og drift av det regionale og lokale flyplassnettet er en sentral oppgave  Store interne overføringer mellom flyplassene – over 1.000 mill.kr  Ingen finansiering over statsbudsjettet  Utbytte til eier SamfunnForretning

7 Avinor resultater 2011  Høyt sikkerhetsnivå - Ingen ulykker  Årsresultat etter skatt: 844 mill. kroner  Kostnadsveksten redusert  3077 fast ansatte  Sykefraværet redusert til 4,6 %  AKAN-pris og arbeidsmiljøpris  Punktlighet (87,5%) og regularitet (98,6%) – i europeisk toppklasse  Forbedret miljøprestasjon

8 «Airport City» – et element i regional utvikling Stavanger lufthavn, Sola i 20XX?

9 30.06.2014 9 Luftfart og bærekraftig utvikling Miljø •Klima •Støy •Utslipp til vann og grunn •Biologisk mangfold •Etc Bærekraftig utvikling Samfunn • Nasjonal/regional utv • Flyplasser/tilbud • Helse/velferd • Sport/kultur • Direkteruter • Turisme Økonomi • Økonomisk resultat • Arbeidsplasser • Utbytte til eier • Sørge for tilstrekkelig kapasitet • Kryssubsidiering • Investeringer i infrastrukturen

10 Få alternativer til luftfart på lengre reiser 30.06.2014 10  Viktigste «konkurrent» er bil  Markedsandeler (prosent) i persontransport etter reiselengde: Reiselengde (km)BilTog/bussFly 100-30082171 300-500502030 500+301060

11 Luftfartens samfunnsnytte i Norge  Tilgjengelighet: –To av tre nordmenn har tilgang til en lufthavn innenfor en times reise –99,5 % av befolkningen kan nå et dagsopphold i Oslo, og være tilbake samme dag –Ledsagerhjelp barn, eldre og syke. Over 150 000 reiser årlig.  Sysselsetting: –60.000 – 65.000 arbeidsplasser –Stor betydning i distriktene. –Samlet effekt av luftfarten tilsvarer over 2 % av BNP

12 Luftfartens samfunnsnytte i Norge (forts)  Betydning for olje- og gassektoren: –13 % av alle innenriks flyreiser er knyttet til sektoren –550 000 helikopterreiser årlig  Turisme: –34 % av turistene kommer med fly. Øker mest –Flyturistenes forbruk i Norge: ca13 mrd.kr  Helse og kultur: –400 000 pasientreiser med rutefly årlig. –Størst betydning i Nord-Norge. –Muliggjør landsomfattende kultur- og sportsaktiviteter

13

14 30.06.2014 14 Luftfart og bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Miljø •Klima •Støy •Utslipp til vann og grunn •Biologisk mangfold •Etc Samfunn • Nasjonal/regional utv • Flyplasser/tilbud • Helse/velferd • Sport/kultur • Direkteruter • Turisme Økonomi • Økonomisk resultat • Arbeidsplasser • Utbytte til eier • Sørge for tilstrekkelig kapasitet • Kryssubsidiering • Investeringer i infrastrukturen

15 Være en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten  Støy –Redusert med 18% fra 1999 til 2010 til tross for trafikkvekst –Helikopterstøy øker. Etablerer helikopterstøyutvalg på enkelte lufthavner –Nye inn- og utflygingsprosdyrer  Utslipp til vann og grunn –Alle 46 lufthavner har utslippstillatelser –Bruker de mest miljøvennlige kjemikalene på markedet (baneavisingskjemikalier er f.eks Svanemerket) –Omfattende prosjekt («Miljøprosjektet») for å sikre overholdelse av utslippstillatelsene  Klima –Redusere klimagassutslipp på lufthavnene, i luftrommet og tilbringertjenesten –Bidra til å redusere klimagassutslipp fra flytrafikken 30.06.2014 15

16 Fordeling av klimagassutslipp i bransjen 30.06.2014 16

17 Miljøvennlig tilbringertjeneste  Ansvaret for en god og miljøvennlig tilbringertjeneste ligger primært hos lokale og sentrale myndigheter og hos de aktuelle transportselskapene  Mål for Avinor at kollektivtrafikken skal ta en økende del av tilbringertjenesten til lufthavnene fram mot 2020  Avinor vil bidra innenfor de rammer og med de virkemidler bedriften rår over Reisemåte til lufthavn 2007 og 2009. Prosent. Kilde: TØI 40 %X

18 Avinor klimagassutslipp lufthavndrift 2011 (tonn) 30.06.2014 18 Kilde: Avinor miljørapport 2011

19 Klima – Flåteutskifting – Fuelforbruk i liter pr setekm 30.06.2014 19 Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011 )

20 Bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart utredes  Biodrivstoff sertifisert til bruk i sivil luftart i juli 2011  Luftfart har nå et reelt alternativ til fossilt drivstoff  En samlet norsk luftfartsbransje utreder produksjon av bærekraftig biodrivstoff til norsk sivil luftfart  Omfattende rapport skal dokumentere potensielle råvarer (biomasse) og produksjonsalternativer i Norge  Eventuell produksjon i Norge kan kreve offentlig-privat samarbeid

21 Fordeling av nasjonale klimagassutslipp 2009 Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011 )

22 Fordeling av klimagassutslipp fra mobile kilder i Norge 2009 Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011 )

23 Utslippsfremskrivninger innenriks luftfart Kilde: «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2» (2011 ) Indeks

24 30.06.2014 24 Luftfart og bærekraftig utvikling – et politisk spørsmål Miljø •Klima •Støy •Utslipp til vann og grunn •Biologisk mangfold •Etc Bærekraftig utvikling Samfunn • Nasjonal/regional utv • Flyplasser/tilbud • Helse/velferd • Sport/kultur • Direkteruter • Turisme Økonomi • Økonomisk resultat • Arbeidsplasser • Utbytte til eier • Sørge for tilstrekkelig kapasitet • Kryssubsidiering • Investeringer i infrastrukturen

25 •Utfordrende samfunnsoppdrag •Betydelig miljøansvar •Klimagassutslipp er en hovedutfordring Takk for oppmerksomheten! Konklusjon


Laste ned ppt "Sammen for framtidens luftfart Bærekraftig utvikling av luftfarten Solakonferansen,12. sept 2012 Dag Falk-Petersen, Konsernsjef Avinor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google