Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivet trenger kvinners kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivet trenger kvinners kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivet trenger kvinners kompetanse
Marit Helene Pedersen, regiondirektør NHO Finnmark Kirkenes

2 Bakgrunn: Finnmarks naturlige utgangspunkt med naturressurser og primærnæringer har tradisjonelt gitt et kjønnsdelt næringsliv Kvinner gjør i dag et framtog i bedriftslivet bla grunnet veksten i kunnskapsnæringer og kulturnæringer Kvinner leder i det formelle kompetanseløpet Kvinneandel i ledelse og i politikk i Finnmark i det offentlige er generelt høy Kompetansen er viktigst i næringslivet – deretter kjønn Jentenes valg er tradisjonelle, hva formes de av – hvem er rollemodellene og hva gjør vi med dette? [Presentasjonsheading]

3 Synlighet er viktig ! Har dere sett disse kvinnelige næringslivslederne ofte i det offentlige rom ? [Presentasjonsheading]

4 Barel AS, Kirkenes Bransje: Høyteknologisk bedrift som produserer elektriske komponenter til styringssystemer i industrien Ansatte: 17 i Norge 45 i Murmansk Omsetning: 38 mill kr Admn. direktør: Trine Gustavsen [Presentasjonsheading]

5 Protan Takservice AS, Alta (Kirkenes, Tromsø)
Bransje: Bygg og anlegg, taktekking Ansatte: 30 Omsetning: 62 mill kr Admn. direktør: Trude Søderholm

6 Johan Kvalsvik AS , Akkarfjord, Hammerfest
Bransje: Fiskeindustri, konvensjonell Ansatte: Omsetning: 14,1 mill kr Daglig leder: Ann-Kristin Kvalsvik

7 Bildekk AS, Hammerfest Bransje: Bilgummi og dekk til industrimaskiner
Ansatte: 7-9 (noe sesong) Omsetning: 6,5 mill kr Daglig leder: Kjellaug Markussen Kvalness Startet bedriften tidlig på 1970-tallet !

8 Sivilarkitekt Kirsti Knudsen AS
Bransje: Arkitekttjenester Ansatte: 8 Omsetning: 4,5 mill kr Daglig leder inntil nylig: Kirsti Knudsen

9 Cyaneed har gjort kunsten til næring
1416 heltids kulturarbeidere i Finnmark (135 flere enn i 2003) 118 flere i privat sektor, 17 i offentlig sektor 98 kvinner, 37 menn 3,9 % av total sysselsetting. Landet totalt: 4,4 %

10 NHOs syn Vi ønsker ikke kvotering
Det er naturlig for kvinner å arbeide i bedrift Det er naturlig å være kvinnelig gründer og bedriftsleder Vi ønsker skolering og motivering – Female Future ! Eksempler fra NHO: 15 regiondirektører – 7 er kvinner – kysten rundt ! 2 av 5 er kvinner i toppledelsen Styret nasjonalt og styret regionalt i Finnmark er i kjønnsbalanse 83 av 430 medlemsbedrifter ledes av kvinner i Finnmark, rundt 20 % [Presentasjonsheading]

11 Direktørtrio fra Lille Loppa !
Marion Høgmo, direktør for administrasjon og Astrid M. Tugwell, direktør for utvikling – begge North Energy

12 Kvinner , næring og makt ? NHO Finnmark og NHO Nordland ledes av kvinner Alta Næringsforening ledes av Brita Leiros Tromsø Næringsforening ledes av Grete Kristoffersen Hammerfest nærings- og handelsforening ledes av Marit Hansen Vadsø Næringsforening ledes av Wenche Pedersen Nordnorsk Reiseliv ledes av Silje Brandvoll Finnmark Reiseliv ledes av Beate Juliussen Vi kan og vi vil, vi tar belastningen og æren! Kan være tøft, også !

13 Mål for NHOs satsing på kvinner og ledelse
Tilrettelegge for at næringslivet oppleves attraktivt for kvinner Øke andelen kvinner i beslutningsprosesser, i ledelse og styrer Engasjere bedriftsledere til å være pådriverne for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer Tilrettelegge for at ansvar i bedrift kan kombineres med familieansvar Jill og Sindre, lærlinger på Melkøya

14 Hva gjorde vi i NHO: Startet opp programmet Kvinner til Topps i , NHO og FFK 19 deltakere Ledelse og lederroller Kreativitet Nettverk Strategiske allianser Næring og idrett sammen Kirkenes februar 1995 –Lederutvikling med basis i kvinners ledelsesfilosofi

15 Hva gjør vi i dag - Female Future :
NHOs konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i bedriftsledelse og styrer Kursing med faglig innhold med høyt nivå (INs styrekurs, retorikk, presentasjon, nettverksbygging, personlig veiledning) Samarbeidsprosjekt mellom NHO Finnmark, Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune Prosjektperiode 3 år – kjørt tre kull i Finnmark Planlegger Barents Female Future – ta i bruk russiske kvinners kompetanse bedre ! Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Vi har en høy kvinnelig yrkesdeltakelse (70%), men det er flest kvinner i offentlig sektor. Målet er derfor å gjøre næringslivet, og da spesielt privat sektor, mer attraktivt for kvinner. Kvinner i ledelse havner ofte i støtte- og stabfunksjoner (rådgivende funksjoner) og de har ofte mindre besluttningsmyndighet. Et mål er derfor å jobbe for å få flere kvinnelige linjeledere og dermed flere kvinner i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt. Et viktig prinsipp for FF er å jobbe for at bedriftslederne skal være pådrivere for å få flere kvinner i lederposisjoner. Det er først da det er mulig å skape en endring. Det må holdningsendring til. Derfor rekrutterer vi ikke inn enkeltkvinner til Female Future, vi rekrutterer bedriften, og ledelsen må forplikte seg

16 Hvorfor Female Future ? Konkurransekraft! Mangfold!
Talent, kompetanse og prestasjonsnivå, ikke kjønn! Barrierene må identifiseres og brytes! Holdninger og bevisstgjøring! NHO var sterkt imot loven om kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrene, men syntes de måtte gjøre noe for bidra til flere kvinner i bedriftsledelsen likevel. Svaret ble FF som allerede er i full fart oppover i næringslivet. (frokosttv, de store nasjonale avisene + alle lokalavisene) Som et svar på kjønnskvoteringen startet FF i Fra 2003 til 2005 ble FF gjennomført i 4 omganer, 3 regionale og 1 nasjonalt. Etter evalueringen bestemte NHO seg for å gjøre storsatsing. Nå har vi 12 regioner med FF og Finnmark er med for andre gang. FF blir gjennomført likt i alle regioner. Fordi vi trenger økt … Skape løsninger som fremmer… Utvelgelse til styrer og ledelse må være basert på… Skal det endring til må det fokuseres på.. Og ikke minst, når man åpner døra og er på tur inn i næringslivet trenger man selvtillit, bevisthet, støttespillere og man trenger litt guts for å gå over den dørstokken. Og det gir Female Future til deltakerne

17 Uttalelser fra deltakere i Finnmark:
”Jeg har vokst som leder og som person” ”Jeg er blitt flinkere til å delegere ansvar, håndtere konflikter og er mer bevisst på min lederprofil” ”Jeg har oppnådd et stort og interessant nettverk” ”Målet mitt er allerede delvis nådd ved at jeg har rykket opp i lederposisjon” ”Jeg har fått tilbud om 2 styreverv etter jeg ble med i Female Future” [Presentasjonsheading]

18 [Presentasjonsheading]

19 Evaluering av FF 2006-2008, nasjonalt
36% har hatt progresjon i sin lederkarriere 34% har mottatt tilbud om styreverv i perioden fra de startet i Female Future programmet og fram til nå 93% rapporterer at det er godt fornøyd med nytteverdien av deltakelsen i Female Future Målingen er gjennomført i oktober/november Umiddelbart etter endt program eller ett år etter endt program Positivt omdømme for bedriftene Enorm medieoppmerksomhet

20 Klart vi kan ! Vi er høyt utdannet, det er flest av oss på universitetene, vi har ressurser og kapasitet Vi er fortsatt litt for snille, litt for høflige og kan gjerne ta mer plass MEN: Kvinner sitter ikke på gjerdet og venter Kvinner er mer synlige i næringslivet Kvinner etablerer kontakter Kvinner lager seg nettverk Kvinner tar utfordringer som kommer Kvinner har sluttet å sette begrensninger for seg selv

21 Til slutt og takk for meg:
Innovasjon Norges styrekandidatbase; registrerte fra Finnmark i april 2009


Laste ned ppt "Næringslivet trenger kvinners kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google