Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bedre kjønnsbalansen i ledelsesfunksjoner i finansnæringen. Kjell Marstein, Finansnæringens Arbeidsgiverforening 20100312.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bedre kjønnsbalansen i ledelsesfunksjoner i finansnæringen. Kjell Marstein, Finansnæringens Arbeidsgiverforening 20100312."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bedre kjønnsbalansen i ledelsesfunksjoner i finansnæringen. Kjell Marstein, Finansnæringens Arbeidsgiverforening 20100312

2 Disposisjon  Balanse – hvorfor?  Hva har Muhammed med dette å gjøre?  Diskusjonen i Norge  Kvotering – plus ca change  Løsningen er enkel: Doble lederlønningene!  Sektorens situasjon og satsing: FUTURA  Kvotering til motivasjonsprogram  Spørreundersøkelsen 2004 og 2009  Kjære kvinne, vil du bli toppleder?  Årene som kommer  Kjære kvinne, vil du virkelig bli toppleder?

3 Diskusjonens 4 deltagere  Darwinisten  Fundamentalisten  Kreasjonisten  Agnostikeren/pragmatikeren/ ”FUTURisten”

4 4 Begrunnelse for kjønnsbalanse Alle ledere – splittet på kjønn Alle kvinnelige ledere N: 872 Alle mannlige ledere N: 1202 Resultatene er basert på data på individnivå i undersøkelsen. %

5 Statistikk – heltidsansatte i finans 2008 Menn 58.700 Kvinner 37.700 = 64.3% 2009 Menn55.300 Kvinner 37.600 = 68.0% FA’s medlemsmasse: 73% -> 74%

6

7 Kvoteringslov: et slag i luften?  Kvinnelige ledere i ASA : 2003: 19/5062007: 24/362  Kvinner har mange styreverv  Andel kvinner i ledelsen: Stabilt 10%  HR, informasjon og lignende  Lov eller ikke: Kvinner velger som de har gjort

8 Futura - for kvinner i finans Målet for Futura-programmet er å bedre kjønnsbalansen der strategiske beslutninger tas i finansnæringen. Programmet retter seg mot: Talentfulle kvinner motiverte for å ta større ansvar (Talent) Veletablerte ledere av begge kjønn nysgjerrig på å utvikle lederrollen og kulturen de jobber i (Agent) Nytt Futura-program starter i april 2010. Søknadsfrist 10. februar 2010 - søk hersøk her Futura er et ett-års utviklingsprogram for ansatte i medlemsbedriftene i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Finansnæringens Arbeidsgiverforening og medlemmer i Finansforbundet. Futura består av fagsamlinger, gjensidig utvikling i parrelasjoner mellom talent og agent, prosjektoppgave og individuell coaching av talentene. Futura skal: oppnå bedre strategisk samspill mellom kvinner og menn identifisere, kvalifisere og synliggjøre kvinnelige talenter www.futurafinans.no

9

10 Finans (bank og forsikring) Kvinnelige banksjefer og direktører 20032009%-poeng Dir. og banksj i alt18,6 %24,2 %5,6 % Bankvirksomhet18,9 %24,1 %5,2 % Forretningsbanker21,0 %26,1 %5,1 % Sparebanker13,4 %22,3 %8,9 % Forsikringsvirksomhet17,3 %24,4 %7,2 % fra FAs forhandlingsstatistikk

11 Bakgrunn og hovedfunn  Bedre kjønnsbalanse i beslutningsprosesser for å gi finansnæringen bedre effektivitet og lønnsomhet.  Endringer 2004 - 2009  Finn ut hvilke tiltak på bedriftsplanet som bevirker bedre kjønnsbalanse  Balanse i lederposisjoner: 2004/2009: 36/64 – 42/58  Lederkategoriene fremdeles kjønnsdelt (PM,HR/BM,Markets)  Menn og kvinner svært ulik virkelighetsoppfatning når det gjelder mål og tiltak  Linjeledelse mindre populært enn fagledelse  Formell rekrutteringsprosess befordrer kjønnsbalanse

12 12 2009: 600 kvinner konkurrerer med 800 menn topplederjobber 2004 Menn: 4363 Kvinner: 4312/ 2009: Menn: 4074 Kvinner: 4282 % Menn 2004 Menn 2009 Kvinner 2004 Kvinner 2009

13 Ekspertens anbefalinger  1 Rekrutter menn til myke områder og kvinner til harde  2 Ledelsesprogrammer ”skjult” kvinnerettet  3 Kvinner i media: Ikke fordi de er kvinner, men eksperter  4 Snøballeffekten av kvinnerekruttering  5 Informasjon, kommunikasjon: Mål og virkemidler  6 Kjønnsbalanse strategisk emne

14 Fremtid & Hodejegeren: 5-10% av søkerne til toppstillinger er kvinner & Gjennomsnittsalder alle søkere: 50 år & Kvinneandelen ved høyere studier er radikalt økt de siste 20 årene  www.finarb.no www.finarb.no  www.futurafinans.no www.futurafinans.no  Kjønn og lønn: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2008/nou- 2008-6.html http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2008/nou- 2008-6.html  Gender and power: http://flipflashpages.uniflip.com/2/13467/51823/pub/http://flipflashpages.uniflip.com/2/13467/51823/pub/


Laste ned ppt "Hvordan bedre kjønnsbalansen i ledelsesfunksjoner i finansnæringen. Kjell Marstein, Finansnæringens Arbeidsgiverforening 20100312."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google