Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Coachende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Coachende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Coachende kursholder Rolf Haugen Norges idrettsforbund

2 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Mål Målet er ikke å bli en coach, men å integrere delemner fra coaching i kurslederrollen som vil: 1.Gjøre kurset mer dialog og prosesspreget 2.Det blir morsommere for deltakerne som alle blir mye aktivisert og lærer mer 3.Det kommer opp langt flere svar og perspektiver på de faglige problemstillinger 4.Du vil som en coachende instruktør skape bedre og mer varig læring, du gir coachende feedback!

3 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hva kjennetegner et godt kurs? 4 punkter fra kursholderperspektivet og 4 punkter fra deltagerperspektivet GP G: 10 min. P: 10 min.

4 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Den coachende kursholder 1.Har faglig tyngde idet kurset dreier seg om 2.Bruker voksenpedagogikk, hvordan tenker og lærer voksne? 3.Har en coachende væremåte i kurslærerrollen: a) Coachende væremåte, tenkemåte og læremåte b) Kan forskjell på enveis og toveiskommunikasjon c) Bruker mange spørsmål, særlig åpne d) Er systematisk og strukturert e) Setter deltagere i dialogmodus og lar de ha dialoger f) Praktiserer MAKVIS som kjente prinsipper i læring g) Gir mye feedback og evaluerer grundig faglig utbytte

5 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett 1. Faglig tyngde •Kurslærer må alltid ha solid innsikt i det som skal formidles, hvis ikke blir dette avslørt i kroppsspråk og gjennomføring •Men finnes det også svar i rommet? Kursdeltagere er som regel kompetente og villige til å bidra med det de kan

6 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett 2. Hvordan lærer voksne? •De har mye erfaring •De ønsker å aktiviseres og ha det morsomt •De ønsker å se nytteverdi raskt, matnyttighet •De er mer glad i å diskutere enn notere •De har mot til å si fra når innhold eller metodikk ikke fungerer etter forventningene •De verdsetter høyt konstruktiv feedback

7 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett 3.Coachende væremåte •Coaching er i denne sammenheng definert som en strategi/måte å få kursdeltagerne til å utvikle sin: væremåte--------tenkemåte--------læremåte på slik at de trives godt, lærer mye og bidrar til å løfte hverandre gjennom kurset •Coaching er også sånn i 1-1 relasjon + mindre grupper! •Dette må læres, og med en kurslærer/coach som stiller krav til ansvarlighet så skjer det. Læringssynet i denne formen for coaching handler om at ”Å lære er å oppdage, og bare jeg kan oppdage for meg. Du kan vise meg men jeg må oppdage selv.”

8 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

9 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

10 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

11 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

12 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett A. En coachende væremåte Kurslærer er en rollemodell enten vedkommende vil eller ei. Spesielt er det viktig hvordan han/hun framstår i alle typer samvær med kursdeltagere. Det handler om: •Å ha et stabilt humør, jevnt over blid og positiv •Være genuint interessert i deltagerne, det merker de fort •Være ydmyk for at deltagerne også kan lære kurslæreren noe •Være nøye med struktur, tidspunkter og system i sitt læringsarbeide •Gi av seg selv, la deltagerne bli kjent med en, gir mange samtaletema •Være tilgjengelig ved gruppearbeider og i pauser •Opptatt av feedback på seg selv

13 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett En coachende tenkemåte • La deltagerne være delaktige løpet av kurset, plasseres i dialogmodus • Gi dem kontinuerlig oppgaver å jobbe med og utvikle seg på • Be dem selv analysere egen innsats, motivasjon, målsettinger og resultatoppnåelse • Still mange åpne spørsmål til refleksjon • La deltagerne bruke hverandre og utfordre hverandre • Under hele kurset knytte tematikk til deres egen hverdag. • La dem få egnet litteratur å lese og diskutere etter kurset

14 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett En coachende læremåte • Bli stadig dyktigere til å sette egne mål og beskrive hvordan nå dem, oppdage og bli aktivisert • Diskutere med andre deltagere hvordan miljø og prestasjon kan bedres • Bruke åpne spørsmål både på seg selv og andre for å skape refleksjon • Selv praktisere aktiv lytting etter avsluttet kurs • Bli bedre på tilbakemeldinger både til seg selv og andre, begrunnet feedback • Lære av andre dyktige kursdeltagere, faglige innspill, metodikk, praksis, erfaringer Er det slike erfaringer dere selv har?

15 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

16 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett B. Enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon ! Kjempeavstand??

17 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Konklusjon enveis-toveis: Enveiskommunikasjon:Toveiskommunikasjon: - Er hurtigere, mer effektiv- Tar mer tid men flere oppfatter - Ser bra ut utenfra, lite støy- Skaper mer støy fordi en kan si fra - Kan planlegge så tida holder- Verre å planlegge tid men deltagerne føler trygghet fordi de kan spørre - Vedkommende avsender kan - Ikke like lett å sikre seg mot sikre seg mot kritikk kritikk/kritiske innspill I hvilken grad er toveiskommunikasjon bra når du holder kurs i luftsport?

18 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett C. Spørsmålens rolle i kommunikasjon ”Det viktigste er ikke å gi svar men å stille den andre utfordrende spørsmål!” 1.Lukkede spørsmål. Besvares med Ja/nei, enstavelsesord, tall, navn, bekreftelser 2.Åpne spørsmål. Lengre svar, personlige svar, vet ikke innholdet, må få tid til å svare. Starter nesten alltid med Hv..

19 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Kommunikasjonsøvelse: 1.Lag 2 lukkede spørsmål om det å lære å fly et seilfly 2.Lag 2 åpne spørsmål om det å lære å fly et seilfly 3.Still hverandre spørsmålene og diskuter ulikhetene i svarene.

20 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett D. Systematikk i kurslærerrollen

21 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Alle kurs og samtaler har tre faser: Alle kurs har tre faser. De tre er: a)Forberedelse, her skal en være systematisk b)Gjennomføring, her skal en være strukturert c)Etterarbeide, her skal en praktisere skriftlighet

22 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett 1. Forberedelse– før kurset/samtalen: didaktisk diamant Systematikk Mål Rammefaktorer Arbeidsmåter Innhold Vurdering Fokuspersonens forutsetninger Gruppeforutsetninger

23 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Eksempel på hvordan tackle rammefaktor i forkant Mål Rammefaktorer Arbeidsmåter Innhold Vurdering Fokuspersonens forutsetninger Gruppeforutsetninger

24 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Langbord Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

25 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Cafébord E: Dialogmodus Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

26 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Klasserom Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

27 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hestesko Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

28 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Sirkel Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

29 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hvordan vil du plassere dine deltagere? •Langbord •Klasseromsoppsett •Hestesko •Kafedialog •Sirkel uten bord mellom Diskuter hvilke av de 5 oppsettene er best og i forhold til hva. GP G: 10 min, P: 10 min.

30 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Gjennomføringen av kurset har fem faser: –Klargjøringsfase –Startfase –Flyvefase –Landingsfase –Evalueringsfase Klargjørings- fasen Startfasen Flyvefasen Landings- fasen Evaluerings- fasen Struktur Før kursstart Kursets første 15 – 20 min Selve kurset 2-6 timer Kursets siste 10 – 20 min Etter at kurset er avsluttet

31 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett F. Prinsipper i læring •Motivasjon. Er de motivert? Trengs motivasjon? •Aktivisering, praktisk og mentalt, pauser •Konkretisering. Skjønner de hva det snakkes om? Hvordan illustrere? •Variasjon av metoder, læremidler, kurslærer •Individualisering, treffes alle nivåene i gruppa? •Samarbeide hva kan deltagerne ta del i og hvorfor Hvilke av de 6 er viktigst? Hvordan realisere alle? G-P G: 10 min, P: 10 min

32 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hvordan få til A, K og S i MAKVIS •Stille åpne spørsmål •Skape refleksjon •Utøve aktiv lytting •Gi ros for innspill •Legge ut for kommentar •Bruke deltagerne aktivt •Mye feedback •De aller fleste kurs har gruppearbeider. •Hva gjør kurslærer da? •Hva kan hun/han gjøre? •Hva vil gruppene selv? •Kjøreregler for gruppene? Og husk det som står på neste side:

33 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett

34 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett A: Skriftlighet etter handling/kurs logg - Hvordan gikk det? - Hva lærte vi på kurset? - Hva lærte jeg som kursholder? - Hva tar jeg med meg videre? Drop – keep - ad G. Evaluering eller feedback.

35 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Feedback når du er coachende: a) Generell feedback uten begrunnelse b) Positiv feedback med begrunnelse c) Negativ feedback med begrunnelse d) Coachende feedback gitt både -for å reflektere det som er bra -det som kan forbedres

36 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Kurset er over og vi må lande

37 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hva var det du skulle ha fokus på? •Ha mer dialog og prosess på kursene dine? •Gjøre det morsomt og aktiviserende så flere lærte mer •Få opp perspektiver i rommet •Gi coachende feedback Blir det enda mer sånn nå framover?

38 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Hvordan var det her da?? Alt nytt er fali det!SÅ spennende med det nye!

39 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Lykke til i:


Laste ned ppt "Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Coachende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google