Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater
til topposisjoner i stortingsvalget 2009, og til andre topposisjoner i Ap. Oppleve personlig utvikling, utvikling av selvtillit, lederutvikling for ledere i en sosialdemokratisk kultur og betydningen av nettverksbygging. Media– og kommunikasjon. Bidra til fornying, mangfold og utvikling av organisasjonen på alle nivå Tenk på: HVA ER DITT VIKTIGSTE VERV? ETT VERV. Hva heter du?

2 Sosialdemokratisk ledelse
Synliggjøring og strategi for å få politisk innflytelse Politiske utfordringer og egen tydelig politisk retning Nettverking i praksis Mentoring

3 Sosialdemokratisk ledelse

4 Sosialdemokratisk ledelse slik dere definerte det
”Å få fram det beste i sine medarbeidere, bruke folks ulike styrker til å bygge et godt lag. ”Demokrati i realiteten, ikke bare på papiret. Respekt for folks ulikheter, meninger og verdier, og at ideer og forslag tas på alvor.” ”Politisk er det viktig å sette tydelige mål, og levere det man sier man skal gjøre – for deretter å sette seg nye mål. Det betyr at vi skal være stolte over det vi har oppnådd, men stadig ønske oss videre.” LAGBYGGER DEMOKRATI STOLT MEN IKKE FORNØYD ”Å respektere en avgjørelse når den er fattet.” ”Finne løsninger isteden for problemer. Det kan gjøres med et smil, en åpen dør og et lyttende øre, det er i alle fall en god start!” ” … gir plass til alle, som sørger for at hvert enkelt medlem føler at de tilhører partiet, og får anledning til å skape og drive politikk..” LOJAL LØSNINGSORIENTERT INKLUDERENDE Alle velger seg et sitat de mener er best: Gruppene summer: Hvorfor står du her? Hvordan oppfatter du dette sitatet? Kan du gi et konkret eksempel? Hvilke sitater får størst støtte?

5 Sosialdemokratisk grunnsyn
Framtidsfokus: Utvikle ikke avvikle Hva du ser er avhengig av hvor du står Respekt Kunne skifte perspektiv Empati, lytte og utfordre Felles mål binder oss sammen Våre verdier og visjon To hovedfaktorer i gamle lederteorier: Å vise hensyn (inkludere, større og utvikle medarbeidere) Å skape struktur (rette arbeid mot mål, resultater; belønning, ta effektive beslutninger) Konkrete stikkord i moderne lederutvikling: Visjon: Skape visjon og kommunisere visjonen Inspirasjon: Egen inspirasjon og inspirere andre til mål Verdier: Ledernes egne verdier er viktig å bli bevisst (hva er det som driver oss) Egen adferd må være i samsvar med deres visjon Utvikle gode relasjoner til medarbeidere og kollegaer Kreativitet: Finne gode politiske og organisatoriske løsninger sammen med folk Utfordringen er altså både å gi retning mot visjon og å kunne se den enkelte. Poeng: Ensidig mål – og resultatorientering er ikke avgjørende lederegenskaper alene. Å ta hensyn til folk er viktigere enn å si til folk hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det.

6 ”Selv verdens mest kollektive håndballag – det norske – trenger enkeltspillere i verdensklasse.”
Tormod Brenna, Dagbladet inspirert av Marit Breivik . 10 minutter på utfylling

7 Samarbeid på tvers av forskjellighet
Hva kjennetegner personer med rød preferanse i samhandling og kommunikasjon med andre? Hva kjennetegner personer med blå preferanse i samhandling og kommunikasjon med andre? Hva kjennetegner personer med grønn preferanse i samhandling og kommunikasjon med andre?

8 Vanskeligere spørsmål for oss
Kan vi i vår gruppe skape problemer for de andre? Hvordan? Når er vi i vår gruppe en styrke for de andre?

9 Effekt av forskjellighet
Destruktivt. Forskjeller blir til negative stereotyper og folk stemples. Resultatet blir gjerne mistillit og dårlige prestasjoner. Likhetsskapende. Forskjeller overses eller undertrykkes i forsøk på å skape harmoni. Den tradisjonelle skandinaviske tilnærmingen? Kreativt. Forskjeller anerkjennes, verdsettes og utnyttes for å skape tillit og de beste resultatene. 5 min

10 En modell Kartlegge likheter og forskjeller
Bygge bro ved å kommunisere og sette seg inn i den andres ståsted Integrere ulike synspunkter og bygge på hverandres idéer. MBI – modellen, utviklet av J. J. DiStefano and M. L. Maznevski, gir en nyttig fremgangsmåte for å utnytte forskjellene.

11 Dialog med deg selv Hvor har jeg mine styrker?
Hvordan kan jeg bruke dem i samspill med andres styrker? Gi konkrete eksempler Hvordan kan jeg som leder ta større høyde for forskjellene blant de jeg leder?

12 Overfor personer med Blå preferanse
Overfor personer med Rød preferanse Overfor personer med Grønn preferanse Jordnær, praktisk Bruk samtalen, harmonisk diskusjon Gi tid til refleksjon og ettertanke Nytteorientert Vær personlig og entusiastisk Fokuser på overordnete idéer, helhet og sammenhenger Logisk Fokuser på de sosiale konsekvensene og fellesskapet Vis hensynsfullhet og tillit Forandringer og muligheter i fremtiden, visjonær Målrettet Åpen for kreative og nyskapende idéer Bruk fakta og eksempler Ta en ting av gangen, grundig Fokuser på detaljer Sett høye mål Bruk tall og beregninger Vær verdiorientert Vær strukturert, godt forberedt

13

14 Ett budskap – ditt budskap
”Det er med ord som med solstråler: jo mer de konsentreres, jo dypere brenner de.” James Joyce Metoder: ”Den store historien”, hovedsaker, slagord, partihjulet, retorikk Tenk deg frem i tid til januar Din visjon – ditt framtidsbilde er en realitet. Hva ser og hører du? Hva brenner du for? Noter stikkord om hva du ser

15 Retorikk Kommunikasjon som tar sikte på
å skape, styrke eller endre holdninger Logos – blå? Pathos – rød? Ethos – grønn? Retorikk er en 2500 år gammel kunst Defineres gjerne som talekunst. Denne definisjonen er imidlertid lite dekkende i vår tid, ettersom vi benytter ordet retorikk også når vi snakker om skrevne tekster. Her benyttes derfor en vid definisjon. Ny kommunikasjonsteknologi, nye medier og forandrede kommunikasjonsformer har fått omfattende konsekvenser for den politiske retorikken. Logos er det rasjonelle, og svarer til ”blå” mens pathos er det emosjonelle svarer til ”rød”. Ethos omhandler talerens karakter og troverdighet. ethos kommer også ordet etikk, og i grønn ligger gjerne en sterk verdiorientering, idealer og etisk bevissthet i den forstand å se ting i en større sammenheng. Hva kan du lære av å tenke på at du skal kommunisere med folk med forskjellige preferanser rød, blå og grønn?

16 Fragmentering korte og erindringsverdige sitater
Når du skal få på din sak eller overbevise kreves: korte og erindringsverdige sitater slående og oppsummerende bilder Eks: ”I have a dream”, ”Ich bin ein Berliner” Alle som ønsker å bli hørt får først og fremst lov til å presentere sine ideer gjennom korte nyhetsklipp. Derfor er det så viktig å kunne uttrykke seg presist og slagkraftig. Tidligere talere benyttet gjerne slagkraftige setninger som oppsummerte talens essens og hovedinnhold. Eksempler: Martin Luther Kings ”I have a dream”, eller Kennedys ”Ich bin ein Berliner”.

17 Ved riktig bruk av retorikk kan vi
Skape interesse og engasjement Konkretisere Fremheve eller skjule Støtte hukommelsen Argumentere Påvirke følelsene Retorikk er ikke bare språklig pynt, men et viktig verktøy.

18 One-liner Korte, treffende og kraftfulle uttalelser
Journalistene jakter alltid etter gode spissformuleringer Brukes gjerne i introduksjon, ingress eller overskrift Det er ikke vanskelig å finne eksempler på hvor tilbøyelige journalister er til å bruke slike. ”Det kan fort bli en blodig krig”, sier Tore Aarønes i Teleplan om investeringsplanene til Telenors konkurrenter. Denne uttalelsen ble brukt i et stort førsteside oppslag i Dagens Næringsliv. Det er uttrykket ”blodig krig” som gjør dette til en ”one-liner” som ga direktøren mulighet til å få presentert sitt budskap på den mest fremtredende plassen i DN.

19 Slagord Rim benyttes for å støtte hukommelsen
Landet er fritt! Det er ditt – det er mitt! Landet skal bygges – folket skal trygges! By og land. Hand i hand 2007: Alle skal med Arbeiderbevegelsen har gjennom historien hatt flere erindringsverdige slagord. Eksemplene over benytter rim for å støtte hukommelsen. Nettopp fordi de er enkle å huske blir slagordene gjentatt den dag i dag. (De to første er fra 40-tallet. Det siste er fra 30-tallet).

20 ”I overført betydning”
Også kalt metaforer og allegorier Ord, uttrykk eller setninger som er brukt i overført eller billedlig betydning Virkemidler som forteller mer enn det man får sagt med rene ord. Kan uttrykke det man ikke kan si i klartekst ”Stramme inn livremmen” ”Sette tæring etter næring” Det begynte med en overgjødsling, hvor alle planter og ugress vokste opp i vilt kaos uten stell. Gradvis er det blitt skikk på hagen. Fremdeles er den litt vill. Men det er mer orden, og flere sterke og god planter nå. Carl I. Hagen om FRP Metafor: Ord eller uttrykk i overført betydning. Allegori: En utvidet metafor hvor en hel historie skal tolkes i overført betydning. Det høres bedre ut når en politiker snakker om å ”stramme inn livremmen” og ”sette tæring etter næring”, enn å be nordmenn ta til vettet, redusere forbruket og ikke kreve lønnsøkninger. Carl I. Hagen beskriver sitt partis utvikling som en vanskelig hage (allegori).

21 Trepunkts-liste Får en liste til å virke sammenhengende og komplett Kan stå for seg selv Velegnet til å styre handling (klar, ferdig, gå) For det første, for det andre og for det tredje To er for lite – fire er for mye ”Det er urettferdig, det er dårlig skattepolitikk og det er Arbeiderpartiet i mot”. Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg er en av de politikere som oftest benytter trepunktslister når han blir intervjuet eller holder taler. I en uttalelse om Høyres forslag til ny sykelønnsordning slo han rytmisk fast:

22 Kontrast Jens Stoltenberg
To deler Den andre halvdelen skal speile den første Setningslengde Innhold Grammatisk struktur ”Instead of gathering dust, it gathered momentum.” Kofi Annan om rapporten ”Our Common Future” ”Høyre vil gi store lettelser til dem som har aller mest fra før, og som påfører store tap til dem som har aller minst fra før”. Jens Stoltenberg

23 Hvordan du sier det er ofte like viktig som hva du faktisk sier

24 Eksempel fra en TV-debatt …
Valgerd Svarstad Haugland med vag og generell argumentasjon: ”Vi trenger undervisningsmetoder som langt bedre klarer å fremelske det beste i den enkelte eleven”. I en TV-debatt under valgkampen i 2001 skulle Valgerd Svarstad Haugland gi sin visjon av skolens undervisning. Uttalelsen er veldig generell og intetsigende.

25 I samme debatt... Kristin Halvorsen med detaljert og konkret beskrivelse av en ungdom hun har møtt: ”Du skjønner det”, sa han, ”jeg er dårlig jeg, i engelsk, norsk, matte”, og han ramset opp alt han var dårlig i. Du så ungen krøp, han krympa rett foran nesen på meg. Og så sa han, ”men jeg er ganske god på båter, også er jeg veldig god på båtmotorer og å sette garn og ordne med fisk og alt mulig sånt, og da blir jeg på en måte litt bedre i det andre også, jeg!”, sa han. Og det er ekstremt viktig. Ungen må lykkes i noe, og dermed må man jobbe på mange forskjellige måter i skolen”. Eksempelet viser hvordan vi kan bruke billedspråk til å formidle noe vagt og fremmed på en konkret og levende måte.

26 Forbud mot å ”legge til rette”
Satse, styrke, utvikle, videreutvikle eller arbeide for? Barn i læresituasjon – unger som går på skoler Trygg arbeidssituasjon – trygt og trivelig på jobben Arbeiderpartiet har aldri vunnet en stemme på å legge til rette! Vi kommer ikke til å gjøre det nå heller; ikke på å Satse, styrke, utvikle, videreutvikle eller arbeide for. Barn i skolesituasjon – unger som går på skoler. Noen av dem får et eple eller en appelsin – det mange kaller inntak av frukt! Trygg i arbeidssituasjonen – trygt og trivelig på jobben. Vi må finne ut hva som er de egentlige sakene: alle er enig i Mer til skoler, bedre eldreomsorg og satse på sykkelveier osv. Alle er enig dermed er det ingen politisk kraft i disse slagordene eller politiske utsagnene. Vi må være konkret og håndfast; heldagsskole, gratis skolebøker, ny skole i kroken eller sykkelsti i Tromsø sentrum. Dette er konkret og faktisks forståelig for de som skal velge oss.

27 Hvorfor så appellerende
Hvorfor så viktig Korte formuleringer Enkelt budskap Krever noe av mottakeren – publikum blir smigret Enkle å huske Genererer applaus Gjengis i mediene Kan stå for seg selv Gjør det enkelt for journalisten som har svært begrensede tidsrammer Andre del av kontrasten blir ofte avisoverskrifter

28 Hjemmeoppgave 2 Heissamtale: Kortversjon av din visjon
Velg en sak du brenner for Hvordan vil du presentere saken på maks 3 minutter? Hva sier du? Hvordan sier du det? Husk: Øvelse gjør mester: Øve, øve, øve. Bruk gjerne trioen din til å øve. I neste samling filmer vi og gir tilbakemelding. Tenk at du møter noen – i heisen du har maks 3 min å formidle hva du ser som de største utfordringene og hva som er din visjon. Du skal være autentisk. Det skal være din stemme, ditt budskap. Samtidig skal du nå frem til forskjellige typer mennesker.

29 Kvinne på topp 08 Gruppeprofil av preferanser

30 Septembersamling : 21.-23. september.
Kommunikasjon og tilbakemelding Media– og kommunikasjon Mellom samlingene arbeides det i trioer


Laste ned ppt "Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google