Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater til topposisjoner i stortingsvalget 2009, og til andre topposisjoner i Ap. Oppleve personlig utvikling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater til topposisjoner i stortingsvalget 2009, og til andre topposisjoner i Ap. Oppleve personlig utvikling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater til topposisjoner i stortingsvalget 2009, og til andre topposisjoner i Ap. Oppleve personlig utvikling, utvikling av selvtillit, lederutvikling for ledere i en sosialdemokratisk kultur og betydningen av nettverksbygging. Media– og kommunikasjon. Bidra til fornying, mangfold og utvikling av organisasjonen på alle nivå

2 Sosialdemokratisk ledelse Synliggjøring og strategi for å få politisk innflytelse Politiske utfordringer og egen tydelig politisk retning Nettverking i praksis Mentoring

3 Sosialdemokratisk ledelse

4 Sosialdemokratisk ledelse slik dere definerte det ”Å få fram det beste i sine medarbeidere, bruke folks ulike styrker til å bygge et godt lag. ”Demokrati i realiteten, ikke bare på papiret. Respekt for folks ulikheter, meninger og verdier, og at ideer og forslag tas på alvor.” ”Politisk er det viktig å sette tydelige mål, og levere det man sier man skal gjøre – for deretter å sette seg nye mål. Det betyr at vi skal være stolte over det vi har oppnådd, men stadig ønske oss videre.” LAGBYGGERDEMOKRATI STOLT MEN IKKE FORNØYD ”Å respektere en avgjørelse når den er fattet.” ”Finne løsninger isteden for problemer. Det kan gjøres med et smil, en åpen dør og et lyttende øre, det er i alle fall en god start!” ” … gir plass til alle, som sørger for at hvert enkelt medlem føler at de tilhører partiet, og får anledning til å skape og drive politikk..” LOJALLØSNINGSORIENTERT INKLUDERENDE

5 Sosialdemokratisk grunnsyn •Framtidsfokus: –Utvikle ikke avvikle •Hva du ser er avhengig av hvor du står –Respekt –Kunne skifte perspektiv –Empati, lytte og utfordre •Felles mål binder oss sammen –Våre verdier og visjon

6 . ”Selv verdens mest kollektive håndballag – det norske – trenger enkeltspillere i verdensklasse.” Tormod Brenna, Dagbladet inspirert av Marit Breivik

7 Samarbeid på tvers av forskjellighet •Hva kjennetegner personer med rød preferanse i samhandling og kommunikasjon med andre? •Hva kjennetegner personer med blå preferanse i samhandling og kommunikasjon med andre? •Hva kjennetegner personer med grønn preferanse i samhandling og kommunikasjon med andre?

8 Vanskeligere spørsmål for oss •Kan vi i vår gruppe skape problemer for de andre? Hvordan? •Når er vi i vår gruppe en styrke for de andre?

9 Effekt av forskjellighet •Destruktivt. Forskjeller blir til negative stereotyper og folk stemples. Resultatet blir gjerne mistillit og dårlige prestasjoner. •Likhetsskapende. Forskjeller overses eller undertrykkes i forsøk på å skape harmoni. Den tradisjonelle skandinaviske tilnærmingen? •Kreativt. Forskjeller anerkjennes, verdsettes og utnyttes for å skape tillit og de beste resultatene.

10 En modell •Kartlegge likheter og forskjeller •Bygge bro ved å kommunisere og sette seg inn i den andres ståsted •Integrere ulike synspunkter og bygge på hverandres idéer.

11 Dialog med deg selv •Hvor har jeg mine styrker? •Hvordan kan jeg bruke dem i samspill med andres styrker? Gi konkrete eksempler •Hvordan kan jeg som leder ta større høyde for forskjellene blant de jeg leder?

12 Overfor personer med Blå preferanse Overfor personer med Rød preferanse Overfor personer med Grønn preferanse Jordnær, praktiskBruk samtalen, harmonisk diskusjon Gi tid til refleksjon og ettertanke NytteorientertVær personlig og entusiastisk Fokuser på overordnete idéer, helhet og sammenhenger LogiskFokuser på de sosiale konsekvensene og fellesskapet Vis hensynsfullhet og tillit Forandringer og muligheter i fremtiden, visjonær MålrettetÅpen for kreative og nyskapende idéer Bruk fakta og eksempler Ta en ting av gangen, grundig Fokuser på detaljer Sett høye mål Bruk tall og beregninger Vær verdiorientert Vær strukturert, godt forberedt

13

14 Ett budskap – ditt budskap ”Det er med ord som med solstråler: jo mer de konsentreres, jo dypere brenner de.” James Joyce •Metoder: ”Den store historien”, hovedsaker, slagord, partihjulet, retorikk

15 Retorikk Kommunikasjon som tar sikte på å skape, styrke eller endre holdninger •Logos – blå? •Pathos – rød? •Ethos – grønn?

16 Fragmentering •Når du skal få på din sak eller overbevise kreves: –korte og erindringsverdige sitater –slående og oppsummerende bilder –Eks: ”I have a dream”, ”Ich bin ein Berliner”

17 Ved riktig bruk av retorikk kan vi •Skape interesse og engasjement •Konkretisere •Fremheve eller skjule •Støtte hukommelsen •Argumentere •Påvirke følelsene

18 One-liner •Korte, treffende og kraftfulle uttalelser •Journalistene jakter alltid etter gode spissformuleringer •Brukes gjerne i introduksjon, ingress eller overskrift

19 Slagord •Rim benyttes for å støtte hukommelsen –Landet er fritt! Det er ditt – det er mitt! –Landet skal bygges – folket skal trygges! –By og land. Hand i hand –2007: Alle skal med

20 ”I overført betydning” •Også kalt metaforer og allegorier •Ord, uttrykk eller setninger som er brukt i overført eller billedlig betydning •Virkemidler som forteller mer enn det man får sagt med rene ord. •Kan uttrykke det man ikke kan si i klartekst –”Stramme inn livremmen” –”Sette tæring etter næring” Det begynte med en overgjødsling, hvor alle planter og ugress vokste opp i vilt kaos uten stell. Gradvis er det blitt skikk på hagen. Fremdeles er den litt vill. Men det er mer orden, og flere sterke og god planter nå. Carl I. Hagen om FRP

21 •Får en liste til å virke sammenhengende og komplett •Kan stå for seg selv •Velegnet til å styre handling (klar, ferdig, gå) •For det første, for det andre og for det tredje •To er for lite – fire er for mye ”Det er urettferdig, det er dårlig skattepolitikk og det er Arbeiderpartiet i mot”. Jens Stoltenberg Trepunkts-liste

22 Kontrast •To deler •Den andre halvdelen skal speile den første –Setningslengde –Innhold –Grammatisk struktur ”Instead of gathering dust, it gathered momentum.” Kofi Annan om rapporten ”Our Common Future” ”Høyre vil gi store lettelser til dem som har aller mest fra før, og som påfører store tap til dem som har aller minst fra før”. Jens Stoltenberg

23 Hvordan du sier det er ofte like viktig som hva du faktisk sier

24 Eksempel fra en TV-debatt … •Valgerd Svarstad Haugland med vag og generell argumentasjon: ” Vi trenger undervisningsmetoder som langt bedre klarer å fremelske det beste i den enkelte eleven ”.

25 I samme debatt... •Kristin Halvorsen med detaljert og konkret beskrivelse av en ungdom hun har møtt: ”Du skjønner det”, sa han, ”jeg er dårlig jeg, i engelsk, norsk, matte”, og han ramset opp alt han var dårlig i. Du så ungen krøp, han krympa rett foran nesen på meg. Og så sa han, ”men jeg er ganske god på båter, også er jeg veldig god på båtmotorer og å sette garn og ordne med fisk og alt mulig sånt, og da blir jeg på en måte litt bedre i det andre også, jeg!”, sa han. Og det er ekstremt viktig. Ungen må lykkes i noe, og dermed må man jobbe på mange forskjellige måter i skolen”.

26 Forbud mot å ”legge til rette” •Satse, styrke, utvikle, videreutvikle eller arbeide for? •Barn i læresituasjon – unger som går på skoler •Trygg arbeidssituasjon – trygt og trivelig på jobben

27 •Korte formuleringer •Enkelt budskap •Krever noe av mottakeren – publikum blir smigret •Enkle å huske •Genererer applaus •Gjengis i mediene –Kan stå for seg selv –Gjør det enkelt for journalisten som har svært begrensede tidsrammer –Andre del av kontrasten blir ofte avisoverskrifter Hvorfor så appellerendeHvorfor så viktig

28 Hjemmeoppgave 2 Heissamtale: Kortversjon av din visjon •Velg en sak du brenner for •Hvordan vil du presentere saken på maks 3 minutter? •Hva sier du? Hvordan sier du det? •Husk: Øvelse gjør mester: Øve, øve, øve. •Bruk gjerne trioen din til å øve. •I neste samling filmer vi og gir tilbakemelding.

29 Kvinne på topp 08 Gruppeprofil av preferanser

30 Septembersamling : 21.-23. september. Kommunikasjon og tilbakemelding Media– og kommunikasjon Mellom samlingene arbeides det i trioer


Laste ned ppt "Gjøre deltakerne tydeligere og synlige som kandidater til topposisjoner i stortingsvalget 2009, og til andre topposisjoner i Ap. Oppleve personlig utvikling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google