Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GODE FRAMTIDSUTSIKTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GODE FRAMTIDSUTSIKTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 GODE FRAMTIDSUTSIKTER
Presentasjon til rådgiversamling i Næringslivets hus 8. november 2012 Hans Petter Rebo, leder av sekretariatet i KonKraft

2 KonKraft organisering og mandat
Forbedre norsk sokkels konkurranseevne for å sikre at sokkelen fortsatt er et attraktivt investeringsområde Forbedre og styrke norsk leverandørindustris konkurranseevne på norsk sokkel og internasjonalt KonKraft skal bidra til at norsk sokkel forblir et attraktivt område for utvikling av ny teknologi KonKrafts Råd Rådet består av ledere i organisasjonene, foreningene og bedrifter Fakta-ark og fakta-bokser om petroleumsindustrien. 1-sidere som blant annet dekker teknologioverføring, teknologiutvikling på norsk sokkel, suksesshistorier, leverandørindustrien, maritim sektor, feltutbygginger, nøkkeltall og det globale perspektiv. Har kontakt med mange av departementene, alle partiene på Stortinget, sentrale energi-politikere og relevante aktører for øvrig (f.eks. NFR, Demo 2000, OG21, Maritimt Forum, enkeltselskapene, klyngene, / NCE’ene og INTSOK) Uttalelser fra KonKraft Råd og bruk av rådets, arbeidsutvalgets og medlemsorganisasjonene og enkeltselskaper / enkeltorganisasjoners kompetanse Representerer en bred gruppe av interesser i å holde jevn og høy aktivitet på norsk sokkel og videreføre en suksesshistorie innen blant annet teknologiutvikling Arbeider for forutsigbare rammebetingelser og kloke politiske valg Gjør utredninger og arbeid innen blant annet ringvirkninger av petroleumsvirksomheten, økt utvinning, og Y-vei nord (rekruttering og utdanning) KonKraft samordner synspunkter fra organisasjonene, og formidler videre Arbeidsutvalget: Representanter for organisasjonene og et sekretariat for daglig drift

3 Verdiskapning og velferd - petroleumsvirksomhetens andel av sentrale størrelser i norsk økonomi i 2011 Statens inntekter Bruttonasjonalproduktet (BNP) 30,4% 23,1% Samlede bruttoinvesteringer Samlet eksport 50,0% 25,6% Kilde: SSB og Finansdepartementet 1) Omfatter olje, gass og rørtransporttjenester

4 Norske offshore-klynger
Leverandørindustrien: Mer enn direkte ansatte og flere enn bedrifter Sysselsetting relatert til olje- og gassvirksomhet i 424 av landets kommuner Nøkkelen til suksess er nært samarbeid mellom hovedleverandører og underleverandører God utvikling i klynger i Nord-Norge Ca ansatte Fabrikasjon/fornybar 17 bedrifter 2 500 ansatte Offshore-service 179 bedrifter ansatte Oslo/Akershus Engineering/management 8000 ansatte Drift/vedlikehold 11 bedrifter ansatte FPSO-klynge Ca ansatte Offshore-verksteder 5 bedrifter 5 000 ansatte Subsea/maritimt 100 bedrifter 15000 ansatte Boring/brønn 10 bedrifter ansatte Node/boreutstyr m.m. 56 bedrifter 8500 ansatte

5 Teknologioverføring fra olje og gass til medisin og vice versa -
Noen eksempler Forebygging av blodpropper = forebygging av plugger i ledninger for oljetransport Landbaserte kommandosentraler for offshoreanlegg = online eksperthjelp fra store til små sykehus Sammenhengen oljekjemi/tilstoppingsfare = sammenhengen kosthold/hjerte- og karsykdom Blodåre som revner kan være fatalt = sprekk i transportledning er uønsket HMS-hendelse Seismikk (brukes ved oljeleting) = ultralyd (brukes til fosterundersøkelser) Navigasjon i blodåresystemet kan sammenlignes med overvåkning/ prediksjon av flerfaserør/strømning, for eksempel «GPS i blodåre»: NTNU-Gemini-link og European-Hospital.com Overvåkning og prediksjon av flerfasestrømning: NTNU-Gemini-link Integrerte operasjoner kan sammenlignes med "Legesjekk via bredbånd«: NTNU-Gemini-link Plakk i blodårer eller avsetninger i blodårer (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) kan sammenlignes med det å unngå forstoppelse i flerfaserør (hydrater, voks): Sintef-link Det å koble strømningsberegninger med faststoffmekanikk for å beskrive risikoen for brudd er like aktuelt for blodåresystemet som for en flerfase transportledning. Her er et eksempel fra "Stroke" «Fjerner svulst med oljeteknologi - Nå låner norske kirurger oljeteknologien for å kartlegge hjernesvulster før operasjoner: St.Olavs Hospital i Trondheim og NTNU og SINTEF benyttet dyrt utstyr fra Norsk Hydro og 3D-seismikk for lettere å analysere og gjennomføre hjerne-operasjoner (bildenavigert kirurgi)» Referanse: SINTEF

6 Responsible and proactive response by the oil industry
Holistic monitoring systems - in real time Life of field documentation of environmental status Integration into existing work processes and systems

7 Ormen Lange subsea gasskompresjon
Trykket i gassrørene må økes for at gassen skal strømme til land i tilstrekkelige mengder når reservoartrykket har sunket etter den første driftsfasen. Som et alternativ til en flytende innretning, startet lisenspartnerne i 2006 et stort pilotprosjekt for å modne og kvalifisere gasskompresjon på havbunnen. Potensielt: Subsea kompresjon på feltet Subsea kompresjon er et alternativ til flytende kompresjonsplattform hvis piloten er vellykket To kompressortog installeres på havbunnen 120 km ut i havet fra Nyhamna. Kompresjon også på Nyhamna fra 2016 Alt utstyr blir designet for drift på 860 m havdyp Opp til 45 millioner Sm3 gass per dag kapasitet (krever 30 MW elektrisk kraft tilført fra land) Ormen Lange pilot Utvikling, bygging og testing av ett subsea kompresjonstog i full skala Integrasjonstest av komponenter ble utført frem til sommeren 2011 ved Aker Solutions i Egersund Fullskala subsea testing utføres i basseng på Nyhamna fra slutten av 2011(bildet over)

8 Ekofisk-området – videreutvikling for 40 nye år
Varer og tjenester 614 milliarder Skatter og avgifter 934 milliarder Ansatte 73 milliarder Låneytere 32 milliarder Eiere 205 milliarder Total verdiskapning for Ekofisk-området fram til utgangen av 2011: 1858 milliarder 2011-kroner Øker utvinningsgraden Tre nye plattformer under bygging Driftsmodell med integrerte operasjoner Teknologiutvikling for økt utvinning Investerer over 80 milliarder kroner Referanser er Shell Kilde: ConocoPhillips

9 Fosnavåg i Herøy kommune -
Økt petroleumsaktivitet og opprettholdt fiskeri År 1992 2011 Innbyggere (Herøy kommune) 8200 8400 Offshore skip, drift fra Fosnavåg 10 90 Havfiskebåter, drift fra Fosnavåg 30 25 Rederiansatte (sjø og land) 700 2700 Flåteverdi (mrd kr) 1,5 35,0* *: Ca. 120 fartøy i 2011 Kilder: SSB og Maritimt Forum

10 12 fylker – 91 norske og utstyrsleverandører

11 Fordeling av sysselsatte i regioner
Her har jeg fordelt sysselsettingen på fylker. Førsteordenseffektene og sysselsettingen i olje- og gasselskapene er fordelt. Her har vi basert oss på den gode jobben som Atle Blomgren i IRIS har gjort i forbindelse med prosjektet et kunnskapsbasert Norge. I dette arbeidet tok Atle hensyn til hovedkontorproblematikken. Andre og høyereordenseffekter er fordelt i tråd med fylkesfordelt nasjonalregnskap. Vi ser ta Rogaland og Hordaland er de viktiste petroleumsfylkene. Samtidig ser vi også at det den petroleumsrelaterte sysselsettingen i Oslo og Akershus også er betraktelig. Dette er dels knyttet til at det er en del store engineeringselskaper der, men også at det er andre og høyereordens virkinger, altså at det er mye næringsliv i Oslo og Akershus som blir engasjert i andre og tredje runde. Kilde: Menon, 2012

12 Oslo/ Akershus -30 på topp (ansatte) innen
olje & gass industrien STATOIL ASA AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS AKER BUSINESS SERVICES AS AKER SUBSEA AS PGS GEOPHYSICAL AS AIBEL AS ABB AS TECHNIP NORGE AS VETCO GRAY SCANDINAVIA AS BUKSER OG BERGING AS AKER SOLUTIONS CONTRACTING AS RAMBØLL NORGE AS WESTERNGECO AS FMC KONGSBERG SUBSEA AS A/S NORSKE SHELL HÖEGH AUTOLINERS MANAGEMENT AS NEMKO AS HAMWORTHY OIL & GAS SYSTEMS AS WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS AF DECOM OFFSHORE AS KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS AKER SOLUTIONS AS FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS RUUKKI NORGE AS NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS Statoil -Fornebu (Photo: Placebo effects for A-Lab) Engineerium – Aker Solutions Aibel – Asker (foto: Olav Heggø)


Laste ned ppt "GODE FRAMTIDSUTSIKTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google