Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005. Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005. Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005

2 Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine venner med evangeliet om Jesus Kristus!

3 Kjernebegreper i formålet Forankre Trygge Utfordrende Menighetsfellesskap Utruste Nå sine VENNER Evangeliet om Jesus Kristus Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfelles- skap og utruste dem til å nå sine venner med evangeliet om Jesus Kristus

4 ”Forankre…” Med ”forankring” mener vi:  At Bibelen er fundamentet  Å gi ungdom gode vaner og holdninger  Å vektlegge undervisning Dette søker vi å oppnå gjennom:  Fokus på disippelforming  Smågrupper  Ungdomsalfa  Mentoring  KonfCamp

5 ”Trygge…” Med ”trygghet” tenker vi på:  Kjærlighet, aksept, respekt  Tilhørighet til et åpent og inkluderende miljø  Voksent nærvær  Frihet fra ruspress  Kontinuitet, forutsigbarhet Dette søker vi å oppnå gjennom:  Å gjøre diakoni hverdagslig, naturlig  Fokusere på småfellesskap  Voksent nærvær  Ta vare på medarbeidere

6 ”Utfordre…” Med ”utfordre” mener vi:  Forkynnelse som er helhetlig og bibelsk  Applisering  Ansvarliggjøring  Deltakelse Dette søker vi å oppnå gjennom:  Legge til rette for deltakelse og bredt spekter av tjenester  Nådegaveseminar  Skjærgårds M&M

7 ”Menighetsfellesskap…” Med ”menighets- fellesskap ” vektlegger vi:  Gudstjenesten  Av,med og for ungdom (G2 +/-)  Gi ungdom ”full pakke” nå!  Cellegrupper, tjenestefellesskap, m.m. Dette søker vi å oppnå gjennom:  Å styrke menighetsidentiteten i ungdomsarbeidet  Å bygge nye menighets- fellesskap for ungdom  Å etablere faste gudstjenester for ungdom på fast basis, gjerne i samarbeid mellom flere menigheter og organisasjoner.  Inspirere (gjennom kurs og konferanser) til et mer mangfoldig gudstjeneste- repertoar

8 ”Utruste…” Med ”utruste” mener vi:  Å oppdage nådegaver og naturgaver  Å møte ungdom med en ”hva vil du / hva kan du- holdning”.  Det er lov å prøve og feile  Disippelforming  Veiledning, mentoring, oppfølging, medvandring Dette søker vi å oppnå gjennom:  Forkynnelsen  Undervisning, ungdomsalfa, m.m.  Nettverk for mentorer/medvandrere

9 ”Nå sine venner…” Med ”å nå sine venner” mener vi:  Å prioritere vennskap, relasjoner  Ikke ”nå” som et prosjekt, men EKTE vennskap  Å prioritere bønn  Å gi hjelp til tydelig- het i livet. Integritet. Dette søker vi å oppnå gjennom:  Evangeliserende gudstjenester  Smågrupper  Undervisning  Mentoring  Skjærgårds M&M

10 Resultatmål Minst 50% av alle KonfCamp-konfirmanter er aktive i menighetene 1 år etter konfirmasjonen Minst 1 ungdomsgudstjeneste på fast basis i hvert prosti. Alle prestegjeld/områder/bydeler har minst ett treffpunkt pr uke for ungdom. En ansatt i hvert prestegjeld som har ungdom som primæroppgave. Alle menigheter utvikler visjoner og strategi for sitt eget arbeid. De som ønsker det får hjelp i prosessen Tilbud om ledertrening i alle menigheter Tilbud til alle menigheter om opplæring og oppfølging av ungdomsarbeidere

11 Verktøykasse… 1. Drives av visjon. Styre etter mål. 2. Ansatte med ansvar for ungdom i menigheten 3. Utruste ledere (ansattes hovedoppgave). Vektlegge tydelighet, ansvarlighet, modenhet. 4. Etablering og oppfølging av småfellesskap 5. Vektlegging av undervisning. Bibelsk. Tydelighet. 6. Mangfold av tjenesteoppgaver. Involvere flest mulig. 7. Vektlegge kvalitet – gjøre attraktivt. 8. Diakoni. Omsorg for de som ”ikke passer inn” + engasjement i andre mennesker, nærmiljø, m.m. 9. Bønn som basis. Organisere bønnetjeneste. 10. Styrke og stimulere samarbeid mellom menigheter og organisasjoner.

12 Utkast til Handlingsplan ABR HovedmålDelmålStrategiTiltak Forankre - 50% av KonfCamp-ungdommer aktive i menigheten 1 år etter konfirmasjonstiden - Gi ungdom gode vaner og holdninger - Vektlegge undervisning. - Integrering av konfirmanter og annet ungdomarbeid. - KonfCamp - Mentor nettverk - Kurs om smågruppearbeid - Ungdomsalfa Trygghet - Tilhørighet til et åpent, stabilt og inkluderende miljø. - Miljøer uten rus og ruspress - Voksent nærvær - Løfte frem hverdagsdiakonien - Ta vare på og utvikle medarbeidere - Fokusere på livsnære småfellesskap - Bevisstgjøre voksne til å synliggjøre sin omsorg for ungdommene. - Skolere og følge opp mentorer i ungdomsarbeidet - Diakoniprosjekter i ”storbyene”. - Kurs om smågruppearbeid Utfordre - Hjelpe til å finne sin plass og tjeneste - Å vokse med oppgavene - Gi hjelp til å fostre ledere lokalt - Helhetlig og bibelsk forkynnelse - Undervisning - Erfaringsutveksling om medarbeiderfostring - Bygge ut Fokusnettverket med ansatte, menighetrådskontkater, m.m. - Møteplasser for ungdom som engasjerer, utfordrer og inspirerer - Legge til rette for undervisning om nådegaver og tjenester - Fokus-nettverket - Skjærgårds M&M - UngdomsTing

13 Utkast til Handlingsplan ABR forts... Effektmål HovedmålDelmålStrategiTiltak Menighets- fellesskap - Styrket menighetsidentitet i ungdomsarbeidet - Ungdomsgudstjenester på fast basis - ”Cellen” som byggesten i ungdomsarbeidet - Arbeid med visjon og strategi i lokale ungdomsmiljøer - Samarbeid (menigheter, organisasjoner) - Variert gudstjenestetilbud, av, med og for ungdom - Helhetlig menighetstilbud for ungdom - Etablering og oppfølging av småfellesskap - Kurs og konferanser som inspirerer til et mangfoldig gudstjenesterepertoar - Kurs og konferanser som inspirer til strategiarbeid - Kurs om smågruppearbeid - Menighetsplanting/-utvikling som prosjekt ulike steder i bispedømmet - Skjærgårds M&M / KonfCamp Utruste - Ungdom oppdager og tar i bruk sine natur- og nådegaver - - Lav terskel for å prøve å gå inn i tjenester/oppgaver og ut av tjenester/oppgaver - Forkynnelse og undervisning med fokus på nådegaver og tjeneste - Mentoring / personlig veiledning - Kreativitet - Stor takhøyde - Mentor nettverk - Felles, regionale kurs i samarbeid mellom menigheter og organisasjoner - Legge til rette for undervisning om nådegaver og tjeneste Nå sine venner - Møteplasser for ungdom med lav terskel og tydelig kristen/evangeliserende profil - Etablering og oppfølging av småfellesskap - Evangeliserende gudstjenester/arrangement - Mobilisere voksne til veiledningstjenste for ungdom - Kurs og konferanser som inspirerer til et mangfoldig gudstjenesterepertoar - Kurs og konferanser som inspirer til strategiarbeid - Skjærgårds M&M / KonfCamp - Skolere og følge opp mentorer i ungdomsarbeidet

14 Effektmål BHG: Alle ungdommer i bispedømmet har et kristent ungdomsfellesskap i sitt nærmiljø hvor de kan lære å kjenne, elske og tilbe Jesus” Styrke menighetsidentiteten hos ungdom. Belong – believe – behave Åpne mange porter til menigheten. Vekt på stedegenhet. Gode vaner, tydelige liv, moral, forvandlede liv, brennende hjerter Arbeid preget av kraft, kjærlighet og sindighet. Alle tre ”parametrene” til stede! Menigheter og organisasjoner utvikler ”komplementære ferdigheter” Raushet på form, fasthet på innhold ”Winning team” – ånd!! Visjoner som man tenner på, mål man tror på. DRIVES av visjoner. NÅR mål.


Laste ned ppt "Ungdomsarbeidet i Agder bispedømme 2003 - 2005. Formål Vi vil forankre ungdom i trygge og utfordrende menighetsfellesskap og utruste dem til å nå sine."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google