Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EBorger og bibliotek Eddie Pedersen Vox (Noen endringer er gjort av Kari Skibenes, ABM Vest-Agder)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EBorger og bibliotek Eddie Pedersen Vox (Noen endringer er gjort av Kari Skibenes, ABM Vest-Agder)"— Utskrift av presentasjonen:

1 eBorger og bibliotek Eddie Pedersen Vox (Noen endringer er gjort av Kari Skibenes, ABM Vest-Agder)

2 Bibliotekets rolle i eBorger- samfunnet

3 Hva er digital kompetanse? •En sammensatt kompetanse •Funksjonell mestring •Strukturell forståelse •Strategisk kompetanse eModenhet

4 Hva er eModenhet? •”eModenhet er en dimensjon av digital kompetanse, og omhandler hvordan man utvikler seg til en mer selvstendig bruker og har bevisst forhold til hvordan man håndterer digital informasjon og digitale tjenester.” •http://www.dubestemmer.no/film/Postmannen.movhttp://www.dubestemmer.no/film/Postmannen.mov

5 Nivåbeskrivelser av digital kompetanse •Nivå 1: Forholder seg til digital informasjon og tar i bruk enkle digitale verktøy •Nivå 2: Forholder seg aktivt til digital informasjon, bearbeider informasjonen og kan bruke informasjonen i nye situasjoner •Nivå 3: Forstår og bruker sammensatt digital informasjon til å trekke egne slutninger og kommunisere selvstendig

6 I privatliv og samfunnslivI arbeidslivI utdanning og opplæring Bruk av ikt-systemer Kan tolke informasjon fra skjerm i form av ikoner Kan bruke minibank Kan benytte pinkode og passord på en sikker måte Søking og utveksling av digital informasjon Kan finne informasjon på nett ved hjelp av en søkemotor Kan motta og sende tekstmelding (sms) Kan åpne og legge til vedlegg i e- post Kan levere selvangivelsen via Internett Produksjon og presentasjon av digital informasjon Kan bruke enkle tekstbehandlingsverktøy for brevproduksjon Kan legge inn svar på innlegg i en nettavis Bruk av ikt-systemer Kan bruke pc som arbeidsverktøy til enkle oppgaver Kan bruke enkle funksjoner i multifunksjonsmaskiner Kan logge inn på en sikker og korrekt måte på egen arbeidsstasjon Søking og utveksling av digital informasjon Kan finne og åpne regneark Kan lese og respondere på arbeidsinstruksjoner fra skjerm Kan bruke enkle digitale arkivfunksjoner og saksbehandlingsprogram Produksjon og presentasjon av digital informasjon Kan bruke enkle presentasjonsverktøy Kan fylle ut og svare på digitale skjemaer Kan endre egne data på bedriftens intranett Bruk av ikt-systemer Kan benytte seg av digitale læringsplattformer Kan følge enkle instruksjoner i opplæringsprogram Kan logge inn på skolens system Søking og utveksling av digital informasjon Kan finne kurs- og utdanningstilbud på nettet Kan søke etter informasjon i databaser Kan levere oppgavebesvarelser via Internett Produksjon og presentasjon av digital informasjon Kan produsere oppgavebesvarelser digitalt Kan svare på faglige spørsmål fra lærer via e-post Kan presentere enkle lysark

7 Prøv selv •Vox-testVox-test •It-barometerIt-barometer •http://www.eborger.no/http://www.eborger.no/

8 Hva innebærer eBorgerskap? •Offentlige tjenester - informasjon •Servicetjenester – kommunikasjon – Nettbank •http://nettbank-pilot.edb.com/2811/demo/http://nettbank-pilot.edb.com/2811/demo/ •http://www.terra.as/nettbank/http://www.terra.as/nettbank/ •http://demo.sparebank1.no/http://demo.sparebank1.no/

9 Minside •Offentlig servicekontor på Internett •En sikker nettportal med ulike kommunale og statlige tjenester •Mål: Alle relevante statlige og kommunale elektroniske tjenester skal være tilgjengelige i Minside, og det skal gi økt tilgjengelighet.

10

11 Hva innebærer eBorgerskap? •Demokrati •Kulturell arena •Sosiale nettverk digitaliseres •eBorger er en del av informasjonssamfunnet

12 Hva er en eBorger? •Digital kompetanse er inne i hodet •Mange arenaer (skole, arbeidsliv og samfunnsliv) •Involverer alle samfunnslag og grupper •Eldre vs yngre •Web 2.0 •Mange forskjellige dingser

13 Bruk av ikt er en sosial ferdighet •Kommunikasjon •Samhandling •To veis informasjon •Forskjellige måter å kommunisere på – Tekst – Bilde – Video – Lyd – kombinasjoner

14 Læringsressurser Nivå 0 - 1 •http://www.edbpa123.no/http://www.edbpa123.no/ – Passord/ Brukernavn: Vox •http://www.dr.dk/klikstart/http://www.dr.dk/klikstart/ •http://www.abcpc.no/http://www.abcpc.no/ •Vennskole.no/kursVennskole.no/kurs •http://www.fredhumbib.dk/musetraening/pag e1.htmlhttp://www.fredhumbib.dk/musetraening/pag e1.html

15 Læringsressurser Nivå 0 - 1 •http://www.seniornett.nohttp://www.seniornett.no •http://www.itkort.dk/lektioner- aeldresagen.phphttp://www.itkort.dk/lektioner- aeldresagen.php •http://www.vox.no/kjoppclurt/http://www.vox.no/kjoppclurt/ •http://www.vox.no/soklurt/http://www.vox.no/soklurt/

16 Borger og bruker •Tilgang ikke noe problem •Manglende kunnskap = utestengt •Digitale skiller oppstår mellom de som behersker og de som ikke behersker •På nivå 0 og 1 = 27 % •Interesser og behov er det som driver •Behov i dagliglivet mer enn arbeidslivet •Vi er bedre enn Danskene

17 Biblioteket og digital kompetanse •Sosial arena •Samfunnsutvikling •Et lavterskeltilbud •Ikke-kommersiell aktør •Anerkjent læringsarena •Akseptert av alle •Nytteverdi for bibliotekene

18 Ikt og bibliotekets egne ressurser •Kataloger •Biblioteksportaler •Biblioteksvar •Min side Deichmann •Felles katalogisering •Felles søk •Sømløse tjenester sammen med andre aktører

19 Utfordringer i ikt-opplæring •Kartlegging •Nok tid •Læring i grupper – individuelt •Læring er en sosial handling – Ikt læring? •Bruk av fagterminologi •Motivasjon •Nytteverdi •Ikt-opplæring er interaksjon

20 Deltakerfor- utsetninger Mål Innhold Indre rammer Ytre rammer Personlig stil og væremåte Evaluering Metode

21 Lag ressurser selv •Hefter •Bilder – lyd (mp3) •Video •Ta opp fra egen pc – Skjermdump – Skjermopptak

22 Prøv selv •http://www.bibteach.dk/http://www.bibteach.dk/ •Hoppebakken.noHoppebakken.no Lærer Ikt Opprett profil og lær selv: •http://skolenettet.no/moduler/Module_FrontP age.aspx?id=18161&epslanguage=NOhttp://skolenettet.no/moduler/Module_FrontP age.aspx?id=18161&epslanguage=NO

23 Ikt, bibliotek og minoritetsspråklige •STOR målgruppe •Læringsvillige •Språkproblematikk •Bruk av bilder – lyd •Virtuelle tastatur •Ip – telefoni – barn/hjem – aviser •Finn samarbeidspartnere med spisskompetanse

24 Ikt, bibliotek og minoritetsspråklige •Oversetterprogrammer (Google, Babelfish med mer) •Lesepenner •Virtuelle tastatur •Prøv selv •http://www.gate2home.com/http://www.gate2home.com/ •http://translate.google.com/translate_t#http://translate.google.com/translate_t#

25 Bibliotekaren som veileder •Kan veiledning / brukerorientering •Informasjonsspesialist •Hyggelig •Trygghet – Sosialt miljø •Veiledningskompetanse i hverdagen •Kan bruke standard dataapplikasjoner •Kunnskapsformidler

26 Veien videre? •Bibliotek 2.0 skaper nye brukere •Økt kompetansebehov Ikt - pedagogikk •Endring av tilbud? •Endringer kommer uansett holdninger •Endringer skaper muligheter •Spennende arbeidsoppgaver gøy og moro

27

28 Hvordan sikre kvalitet i eget bibliotek? •Opprett nettverk •E-postgruppe – Blogg •Send eksempler til hverandre •Bruk bilder •Sms

29 Samarbeidspartnere •Seniornett •Lokal bank •Lokal pc-forhandler •Pensjonerte lærere •Skole generelt - Skoleungdom •Historielag •Husmorlag •Nav - jobbsøk

30 Ressurser •Youtube.comYoutube.com •Vennskole.no/kursVennskole.no/kurs •SeniornettSeniornett •Min sideMin side •http://guru.sol.no/http://guru.sol.no/ •http://www.it-borger.dk/it-barometerhttp://www.it-borger.dk/it-barometer

31 Ressurser •Lærer Ikt Opprett profil og lær selv: •http://skolenettet.no/moduler/Module_FrontP age.aspx?id=18161&epslanguage=NOhttp://skolenettet.no/moduler/Module_FrontP age.aspx?id=18161&epslanguage=NO •http://www.edbpa123.no/loginhttp://www.edbpa123.no/login – Brukernavn/passord: Vox •http://www.dr.dk/klikstart/http://www.dr.dk/klikstart/ •http://www.bibteach.dk/http://www.bibteach.dk/

32 Ressurser •http://www.multimedia.skolutveckling.se/http://www.multimedia.skolutveckling.se/ •http://www.gate2home.com/http://www.gate2home.com/ •http://translate.google.com/translate_t#http://translate.google.com/translate_t# •http://www.zdsoft.com/http://www.zdsoft.com/ •Du bestemmerDu bestemmer •SaftSaft •http://www.eborger.no/http://www.eborger.no/

33 Ressurser •http://www.itkort.dk/lektioner- aeldresagen.phphttp://www.itkort.dk/lektioner- aeldresagen.php •Hoppebakken.no (Brukernavn og passord kan fås ved henvendelse.)Hoppebakken.no •Vox.noVox.no •http://nettbank-pilot.edb.com/2811/demo/http://nettbank-pilot.edb.com/2811/demo/ •http://www.terra.as/nettbank/http://www.terra.as/nettbank/ •http://demo.sparebank1.no/http://demo.sparebank1.no/


Laste ned ppt "EBorger og bibliotek Eddie Pedersen Vox (Noen endringer er gjort av Kari Skibenes, ABM Vest-Agder)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google