Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudet, frafall og rådgiving Regionale rådgiversamlinger 2009 Terje Storbakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudet, frafall og rådgiving Regionale rådgiversamlinger 2009 Terje Storbakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudet, frafall og rådgiving Regionale rådgiversamlinger 2009 Terje Storbakken

2 Aftenposten 2. mars 2009 Aftenposten 2. mars 2009: Bilen trenger ikke diktanalyse «Frafallet er et av de største problemene det norske samfunn står overfor» Bård Vegar Solhjell (SV), kunnskapsminister

3 Taperfabrikken – Dagbladet 23. juni -09 ”En av tre elever har store problemer på skolen” Dagbladet ” Skulen er konstruert slik at mellom ein firedel og ein tredel av elevane ikkje passar inn der” Peder Haug, professor i pedagogikk

4 Taperfabrikken – Dagbladet 23. juni -09 Kjente skoletapere: ”Jeg var dårligst” Tommy Sharif ”Dumpa i 1. klasse” Petter Stordalen

5 Bortvalg og kompetanse NIFU-STEP Rapport 13/2008 •9749 ungdommer på Østlandet •Gikk ut av grunnskolen i 2002 •Hva ser vi etter 5 år? –15,1 % yrkeskompetanse –50,7 % studiekompetanse Eifred Markussen –19,4 % gjennomført ikke bestått (52% ett fag) –14,8 % sluttet

6 Andelen elever på vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor som er registrert som sluttet varierer sterkt fra fylke til fylke og mellom årene 2007 og 2008. På landsbasis er det 6,8 % av elever på Vg1 i 2007 som ikke er registrert i videregående opplæring i 2008. Lavest i 2008 er Nord-Trøndelag med bare 3 % som er registrert som sluttet, mens andelen i Nordland er 13,4 %. Datausikkerhet: Det er usannsynlig med så store variasjoner fra år til år slik som i Sør-Trøndelag og Nordland og Finnmark. Her må datakvaliteten forbedres !

7 Andelen elever på yrkesfaglige utdanninger som har sluttet etter vg1 er noe lavere i 2008 enn i 2007 Andelen varierer fra 9,8 % i Hedmark til 20,1 % i Finnmark. Det er bekymringsfullt at så høy andel av elevene på Vg1, yrkesfaglige utdanninger ikke er i utdanning året etter. Dette gjelder de fleste fylkene.

8 SSB 2009 – Sør-Trøndelag •Elever som startet i vgs i 2003 (tall i prosent) Fullført på normert tid Fullført mer enn normert tid Fortsatt i vgo Gjen- omført, ikke bestått Sluttet Alle57156517 Gutter49168621 Jenter66144413

9 Frafall fra fagopplæring – slik yrkesfaglærere ser det (UDF rapport 1/2009) •Elevenes manglende motivasjon og faglige forutsetninger er de faktorene som i størst grad påvirker at elever ikke gjennomfører vgo •Flertallet gir støtte til Karlsen-utvalget (80 forslag) –Yrkesretting av fagene/bedre rådgiving/fleksibilitet i strukturen •Mer tid til samtaler med elevene •Styrket norskopplæring til minoritetsspråklige •Overgang mellom skoleslag

10 Utdanningslinja – St.meld. nr. 44 •Bedre rådgiving •System for informasjon mellom skoleslag •Tilskudd til fylker for tettere oppfølging av elever som sliter med grunnleggende ferdigheter •Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet •Styrke kompetanse innen fagopplæring –Læreplan/vurdering/veiledning •Framtidas mattefag? •God bruk av IKT

11 Utdanningslinja – St.meld. nr. 44 •25%-regel/ elever ta fag i vgs eller UH •Praksisveien og praksisbrev •Yrkesretting av fellesfag •Eksamen i engelsk? •Hospitering personale skole-arbeidsliv •Prosjekt til fordypning •Lektor 2 •Entreprenørskap •Rett til læreplass eller 4 år i skole? •25+ ikke bestått vgo – få rett?

12 Aftenposten 16. september 2009

13 Framtidsbilde Videregående skole 2013 Gjennomføring av Skolebruksplan 3, ”Løft for læring” er fullført, og fylkeskommunen har nye tidsmessige skolebygg på Orkdal, Gauldal, Skjetlein og tre skolesteder i Trondheim. Alle de 22 skolene i fylket er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilbudsstrukturen er godt tilpasset elevsøkning og arbeidslivets behov for arbeidskraft. I Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger andelen elever som gjennomfører opplæring med fullført og bestått i løpet av 5 år over landsgjennomsnittet. Elevenes karakterprestasjoner er på høyde med elevprestasjoner i Oslo, Rogaland og Hordaland. Fagskoletilbudene har god søkning, og tilbudet er utviklet gjennom godt samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt.

14 Utfordringer tilbudet •Flere fullføre påbegynt løp fag-/svennebrev •Allmennfaglig påbygging •Spisset toppidrett •Rekruttering til fag med lav søkning –RM og blå sektor •Innfri 1. ønske til flere søkere –Oversøking EL - MK - MDD •Etablere små språkfag (kinesisk) –Elever på 8. trinn Sverresborg

15 Påbyggingskurs SkoleårIkke bestått eller sluttet i % Antall elever 2005-200637246 2006-200733281 2007-200841256

16 Spisset toppidrett 2010-2011 Heimdal HåndballHoppKombinertLangrennSkiskyting StrindaFriidrettIshockeyFotball (dame) MelhusSykkelRytter- sport OppdalAlpint FosenSkøyter

17 Virksomhetside’ Melhus VGS sykkellinje skal tilrettelegge for kombinasjon av toppidrett og utdanning Virksomhetside’ Melhus VGS sykkellinje skal tilrettelegge for kombinasjon av toppidrett og utdanning Årlige resultatmål • Alle klarer generell studiekompetanse • Minst 2 utøvere på landslag • 1 topp 3 plass i internasjonalt mesterskap • Minst 2 NM gull • 5 NC seire i enkeltløp • 1 NC seier sammenlagt • Alle på ST skal ha 1 topp 5 pl i NC Årlige resultatmål • Alle klarer generell studiekompetanse • Minst 2 utøvere på landslag • 1 topp 3 plass i internasjonalt mesterskap • Minst 2 NM gull • 5 NC seire i enkeltløp • 1 NC seier sammenlagt • Alle på ST skal ha 1 topp 5 pl i NC Mål: Være nytenkende i samarbeid med forskningsmiljøet ved NTNU og OLTMN Verdigrunnlag Helhet–Kvalitet–Trivsel–24 timers utøveren Verdigrunnlag Helhet–Kvalitet–Trivsel–24 timers utøveren Kartlegging Vi skal til enhver tid ha oversikt over og tilfredsstille de krav som stilles til topp- satsing og tilrettelegging innenfor sykkelsport Kartlegging Vi skal til enhver tid ha oversikt over og tilfredsstille de krav som stilles til topp- satsing og tilrettelegging innenfor sykkelsport Strategi Valg av prestasjonsområder Strategi Valg av prestasjonsområder Overordna mål Melhus VGS skal utvikle internasjonale toppidrettsutøvere med vitnemål som gir grunnlag for videre studier Overordna mål Melhus VGS skal utvikle internasjonale toppidrettsutøvere med vitnemål som gir grunnlag for videre studier Analyse Vi skal til enhver tid ha systemer som fanger opp endringsbehov. Kvalitetssikring Analyse Vi skal til enhver tid ha systemer som fanger opp endringsbehov. Kvalitetssikring Visjon Melhus videregående skole skal være barrierebrytende i helhetsutvikling Visjon Melhus videregående skole skal være barrierebrytende i helhetsutvikling Utvikling Mål: MVGS skal heve elevenes nivå både i idretten og på skolen Spisset toppidrett Mål: MVGS skal tilby spisset toppidrett Trenerne MVGS Mål: Trenerne på MVGS skal være ressurser for sporten, nasjonalt, regionalt og lokalt. Rekruttering Mål: Elevene skal i hovedsak rekrutteres nord for Dovre Delmål Tiltak Delmål Tiltak Delmål Tiltak Delmål Tiltak Delmål Tiltak Delmål Tiltak Profil/ Merkevare Melhus VGS skal bli oppfattet som det mest barrierebrytende miljøet i Norge innenfor sykkel på vgs nivå Profil/ Merkevare Melhus VGS skal bli oppfattet som det mest barrierebrytende miljøet i Norge innenfor sykkel på vgs nivå Barrierebrytende

18 Prosjekt prognoser •Bygg og anlegg melder om samme behov i 2012 som i 2011 •Elektrofag melder om litt nedgang •RM melder om økt behov innen kokk og servitør •Service og samferdsel, noe ned på transport og logistikk og en økning innen reiseliv •Trondheim kommune har ledige plasser for helsefagarbeidere, for få kvalifiserte søkere i 2009

19 Kommentarer til tilbudet 2010-2011 •Selbu: Svakt elevgrunnlag SS og RM –Ikke grunnlag for både barn og ungdom og helsefagarbeider •Fosen: FRM støtter søknaden om spisset toppidrett skøyter •Frøya: Ikke elevgrunnlag for 2 vg2-tilbud RM –Fokus på blå sektor fortsetter •Gauldal: Anleggsteknikk vg2 videreføres og SSS utlyses •Hitra: Svakt elevgrunnlag SSS

20 Kommentarer til tilbudet 2010-2011 •Hemne: Svakt elevgrunnlag RM og BA –FRM foreslår at transport og logistikk samles i Meldal –Ønsker TAF-tilbud innen yrkesfag •Meldal: Transport og logistikk samles her –FRM vil vurdere service og samferdsel vg1 og vg2 tilbakeført til Orkdal •Oppdal:Svakt elevgrunnlag SS og RM, reiseliv vg2 utlyses •Rissa: Svakt grunnlag helsefagarbeider

21 Kommentarer til tilbudet 2010-2011 •Røros: Svakt elevgrunnlag SS og RM, skolen satser mot transport og logistikk •Orkdal: FRM vil vurdere SS vg1 og SSS vg2 tilbakeført til Orkdal fra Meldal •Melhus: Vg2 laboratoriefag videreføres •Malvik: Avgangskullet øker med 50 elever

22 Kommentarer til tilbudet 2010-2011 •Tiller: MK vg2 etableres fra 2010 •Ringve/Brundalen: Redusert søkning til BA gir redusert tilbud på vg2 i 2010-2011. •Adolf Øien/Gerhard Schøning: FRM vil etter initiativ fra skolene se på en raskere omfordeling av klasser på ST mellom AØ/GS og Katta •Trondheim Katedralskole: FRM vil etter initiativ fra skolene se på en raskere omfordeling av klasser på ST mellom AØ/GS og Katta

23 Vedtak fra komite 26. november •Malvik vgs: 15 nye plasser IF + 15 nye plasser ST •Rissa vgs: Arbeidsmaskiner lyses ut på vg2 TIP •Melhus vgs: arbeidsgruppe vurdere ryttertilbud •Ressursfordelingsmodellen: parametre og skjønnstilskudd

24 Satsningsområder •Restaurant- og matfag –Rekrutteringspatrulje •Naturbruk blå sektor •Helse- og sosialfag (helsefagarbeider) •Service og samferdsel (kontor/salg/sjåfør)

25 Andre tilbud •Studiespesialisering med formgivingsfag •IB-linje •Norfolk •Russisk •(Kinesisk)

26 Status overganger og utdanningsvalg •Rutiner for overganger •Ta fag i vgs •Hospitering •Planlagt kompetanse på lavere nivå/grunnkompetanse

27 Rådgiving •Individuell utviklingsplan – 2011? –1300 elever pilot – 360 000 fullskala –https://jeg.vilbli.no/presentasjon/index.shtmlhttps://jeg.vilbli.no/presentasjon/index.shtml •Arbeidslivsfag – pilot 100 skoler i 4 år –160 grupper av 15 elever •Evaluering rådgiving og OT – 1. rapport på nyåret –SINTEF v/ Trond Buland – sluttrapport des. 2010 –Endring forskrift OT (arb.gr. Dep. og Dir) •Forvei-prosjekt NTNU –NTNU i vgs – 79% nei –Studier i utlandet i vgs – 79% lite

28 Internasjonalt •www.academia-europe.euwww.academia-europe.eu •http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=nohttp://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=no •TIMETELLING •Rett til timer og rådgiving (rett på samme nivå) •Tid hos rådgiver skal ikke gi fravær •Utredningsgruppe (UDir/KS/UDF/EO) –Rapport februar 2010

29 Diverse datoer for rådgivere i 2010 •Fagnettverk rådgivere vgs: 11. januar og 13. april •Utdanningsmesse: 3. og 4. februar •HIST/RFST/STFK: 10. februar •KS-prosjekt: Regionale samlinger uke 9 og 10


Laste ned ppt "Tilbudet, frafall og rådgiving Regionale rådgiversamlinger 2009 Terje Storbakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google