Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B.J.2012 Aromaterapi til demente, med spesiell vekt på bruk av lavendel for uro og søvnproblemer. Presentasjon Bodø 2012 Berit Johannessen 1.amanuensis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B.J.2012 Aromaterapi til demente, med spesiell vekt på bruk av lavendel for uro og søvnproblemer. Presentasjon Bodø 2012 Berit Johannessen 1.amanuensis."— Utskrift av presentasjonen:

1 B.J.2012 Aromaterapi til demente, med spesiell vekt på bruk av lavendel for uro og søvnproblemer. Presentasjon Bodø 2012 Berit Johannessen 1.amanuensis i helsefag, Universitetet i Agder,Norge

2 Hva er aromaterapi ? •Aromaterapi er den terapeutiske og kontrollerte bruken av eteriske oljer som oftest kombinert med massasje, men også som lukt, inhalasjon, i badevann, som omslag m.m. •Eteriske oljer er kjemisk sett uhyre sammensatte, og deres virkning på kroppen er både kompleks og subtil. B.J.2012

3 Eteriske oljer •Det er de eteriske oljene i plantene som gir duft og smak. •Oljen finnes i blomsterblader, knopper, blader, stilker, nåler, bark, frø, harpiks eller bær. Eks: for å få en kilo jasminolje trengs det 8 mill. jasminblomsthoder som må plukkes for hånd før soloppgang) Eterisk olje fra rose og jasmin er blant de dyreste. B.J.2012

4 Eteriske oljer •av alle våre sanser er ingen så mystisk som luktesansen. Dens virkning på psyken er dyp og sterk, på samme tid både innlysende og subtil (MacKenzie- Fosstvedt s13) B.J.2012

5 Den mest brukte oljen er Lavendel •Det finnes mange ulike typer Lavendel, mest kjent er : Lavendula augustifolia. •Oljen produseres hovedsakelig i Frankrike og inneholder over 100 ulike komponenter. •Den eteriske oljen er ca 70 ganger sterkere enn selve blomsten

6 Noen av Lavendeloljens gode egenskaper •fremmer ro og god søvn •virker smertestillende •demper humørsvingninger, letter depresjoner og PMS plager •virker muskelavslappende ved massasje av ømme og trøtte muskler •virker antiseptisk og bekjemper bakterier og virus •lindrer bronkitt og forkjølelse •virker desinfiserende på kutt og brannsår og stimulerer til raskere heling av sår B.J.2012

7 Tidligere forskning •Studiene hvor man har undersøkt effektene av lavendel er knyttet til både bruk av lavendel i massasjeolje, i bad og brukt som duft direkte på klær, sengetøy eller i luften. Noen ganger blandet med andre oljer.

8 Tidligere forskning •Lavendel mot smerter: •Our results show that eight sessions of acupressure with aromatic lavender oil were an effective method for short- term neck pain relief. (Y.B. Yip, Sonny Hing-Min Tse, 2005) B.J.2012

9 Tidligere forskning Lavendel fremmet søvn hos friske med søvnproblemer (Lewith et al. 2005) Og gav mer våkenhet dagen etter (Goel et al2005) Lavendel fremmet sårtilheling etter fødsel (enda bedre sammen med honning) (Jones 2011) B.J.2012

10 Lavendel mot depresjon •I en studie ble lavendel sammenlignet med medikamentet Imipramine: •The main overall finding from this study is that lavandula tincture may be of therapeutic benefit in the management of mild to moderate depression as adjuvant therapy (Akhondzadeh 2002) B.J.2012

11 Tidligere forskning 28 eldre med demens (17 med Alzheimer) gj.snittsalder: 86 år- fikk aromaterapi med aromamus 28 dager (pause 28 dgr) + 28 dager. Det ble brukt rosemarin and sitron om morgen (kl. 09-11) og lavendel og appelsin om kvelden (19.30-21-00). B.J.2012

12 Aromamus

13 Forts…. Conclusions: In conclusion, we found aromatherapy an efficacious nonpharmacological therapy for dementia. Aromatherapy may have some potential for improving cognitive function, especially in AD patients (Jimbo 2009). B.J.2012

14 Tidligere forskning •Wan-ki et.al(2007) gjennomførte en undersøkelse blant 70 utagerende demente: •35 fikk lavendel inhalasjon i 3 uker mens kontrollgruppen fikk inhalasjon med solsikkeolje. Etter 3 uker byttet gruppene. •Konklusjonen viste en klar sammenheng mellom lavendel inhalasjon og roligere atferd: •Lavender is effective as an adjunctive therapy in alleviating agitated behaviours in Chinese patients with dementia. In a patient population particularly vulnerable to side effects of psychotropic medications, aromatherapy using lavender may offer an alternative option

15 Aksjonsforskingsprosjekt i Agder med bruk av lavendel Problemstilling: Hvilke erfaringer gjør ansatte ved innføring av aromamus med lavendel som støttetiltak for demente beboere med forstyrret søvnmønster? BJ 2011

16 B.J.2012 Prosjekt i Agder Deltagerne kom fra 3 ulike sykehjem: Til sammen 25 pasienter med demens som var plaget med uro og forstyrret søvnmønster ble valgt ut og fulgt opp av tilsammen10 pleiere. Pasientene hadde flere og ulike medikamenter.

17 B.J.2012 Praktisk gjennomføring •Aromamusen ble dryppet med 12-15 dråper eterisk olje fra lavendel og satt på ca. ½ - time før sengetid (på den enkelte pasient sitt soverom). •Sykepleier satt den på i forbindelse med kveldmedisinene •Det ble dokumentert systematisk i 3 måneder på enkelt rapportskjema. •Prosjektleder møtte medarbeiderne hver 14.dag og gikk igjennom den enkelte bruker, samt diskuterte hemmende og fremmende forhold knyttet til gjennomføringen.

18 B.J.2012 Praktisk gjennomføring •Når aromamusen hadde vært i bruk i 3 mnd. ble det gjennomført intervju av de 10 prosjektmedarbeiderne. •Fokus var deres erfaringer med å bruke aromamusen, deres opplevelser av nytte for pasientene og hvordan det hadde vært å være med i prosjekt.

19 B.J.2012 Resultatene Hovedkonklusjon 24 pasienter: 1:Pasienten har hatt en klar virkning 10 2: Pasienten har hatt moderat virkning 8 3: Pasienten har uklar virkning 3 4: Pasienten har ikke hatt virkning 3

20 B.J.2012 Resultatene Eksempel på beskrivelse av god virkning: Pasienten har fått mye bedre og strukturert nattesøvn. Tidligere har hun sovet ekstremt lite om nettene. Pleide å være veldig urolig og bekymringsfull også om nettene. Ringte ofte etter personalet og stilte sine vanlige spørsmål. Nå er den rutinen kanalisert til dag og kveld i stedet - etterlater natten rolig. Hun sover lite på dagen nå. Hun er mer våken og opplagt. Innimellom har hun hatt litt urolige netter, men gjennomsnittlig veldig mye roligere og bedre nattesøvn enn før. Før hang hun i snora hele døgnet, nå er det begrenset til dagtid. Hun har redusert bruk av Sobril.

21 B.J.2012 Resultatene pasient 2 •”Pasienten har nå fått en god nattesøvn. Han er mer våken og opplagt på formiddagen, mindre urolig på dagtid og klarer å delta mer sosialt. Han har sluttet med Imovane.”

22 B.J.2012 Resultatene Eksempel på moderat virkning: Han har noe bedret søvnkvalitet, han sovner for eksempel raskere på kvelden. Men han våkner fremdeles veldig tidlig. Nattevaktene merker mer ro på nettene

23 B.J.2012 Resultatene Eksempel på uklar virkning: Han er i utgangspunktet en svært urolig pasient. Til å begynne med ble han noe roligere på natt. Rapporter viser at han sov lenger enn han pleide. Men det endret seg og han ble mer urolig og våken igjen. Han har endret seg og har diffuse plager som utredes og han får mer smertestillende.

24 B.J.2012 Resultatene Eksempel på ikke virkning: Pasienten klarer ikke å finne roen, hun går hele tiden. Vi trodde til å begynne med at hun hadde effekt av lavendel, men det viste seg at det var overmedisinering som gjorde henne rolig slik at hun sov hele tiden. Vi ser ikke noen endringer i forbindelse med lavendelprosjektet.

25 B.J.2012 Resultat – prosjektmedarbeidernes erfaringer Å være med i lavendelprosjektet opplevdes stimulerende- De fremhevet at det var inspirerende med naturprodukt Erfarte at det var enkelt å gjennomføre. Ble interessert i å vite mer om aromaterapi- ville gjerne gjøre flere prosjekter

26 B.J.2012 Resultat - deltagererfaringer Å være med i lavendelprosjektet var også frustrerende Frustrasjon over at noen var negative til alternativ behandling Frustrasjon over at det ikke alltid virket like godt Noen ansatte ble plaget av lukten

27 B.J.2012 Resultat - deltagererfaringer Det er viktig med forberedelser og oppfølging •De hadde et dagskurs om eteriske oljer •De fikk være med å planlegge gjennomføringen og komme med innspill og ideer. •Forskeren kom på besøk hver 14.dag •Støtte av ledelse og i arbeidsfellesskapet er avgjørende

28 B.J.2012 Avslutning Pilotprosjektet viste at flere pasienter fikk bedre søvnkvalitet og redusert uro med lavendel Lavendel kan være et godt supplement når medikamenter har begrenset effekt. Deltagerne opplevde at lavendel var enkelt å bruke og de likte at det var et naturprodukt. De ble motivert når de så effekten Det var noe frustrasjon knyttet til negative tilbakemeldinger fra arbeidsmiljøet

29 B.J.2012 Konklusjon Lavendel bør brukes! Det bør gjennomføres større kvantitative studier.

30 Nytt prosjekt: Bruk av Bergamot mot depresjon B.J.2012 Fosstvedt (2002) hevder at en av de viktigste egenskapene til Bergamot er at den er antidepressiv, at den letter tungsinn, gir bedre humør og hjelper mot søvnproblemer. Hun sier bl.a.: “Den gir en følelse av å være i solskinn”.

31 Litteratur: Johannessen,B.(red) (2008). Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere. Gyldendal akademisk. Henry J, Rusius C W, Davies M, et.al. Lavender for night sedation of people with dementia. International Journal of Aromatheraphy 1994: 5 (82),28-30. Hardy M, Kirk-Smith M, Stretch D. Replacement of drug treatment for insomnia by ambient odour. The Lancet 1995; 346 (8976): 701 Holmes C, Hopkins V, Hensford C, et al. Lavender oil as a treatment for agitated behaviour in severe dementia. International Journal of Psychogeriatric Psychiatry. 2001:17, 305–308. Wolfe N, Herzberg J: Can aromatherapy oils promote sleep in severely demented patients? Int J Geriatr Psychiatry. 1996; 11: 926-927. Gray S, Clair A A. Influence of aromatheraphy on medication administration to residental- care residents with dementia and behavioral challenges. Am Journal of Alzheimers Disorder and Other Dementias 2002; 17; 169 Snow Let.al.. A Controlled Trial of Aromatherapy for Agitation in Nursing Home Patients with Dementia. The Journal of Alternative and Complementary Medicine Volume 10, Number 3, 2004, pp. 431–437 Holmes C, Ballard C, (2004) Aromatheraphy in dementia. Advances in psychiatric treatment. 10:296-300. Nguyen Q, Paton C. The use of aromatherapy to treat behavioural problems in dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry 2008; 23: 337–346. Fujii M, Hatakeyama R, Fukuoka Y. Lavender aroma therapy for behavioral and psychological symptoms in dementia patients. Geriatr Gerontol Int 2008; 8: 136–138 Wan-ki L,Chan,et.al.. Efficacy of aromatherapy (Lavandula angustifolia) as an intervention for agitated behaviours in Chinese older persons with dementia: a cross-over randomized trial. International Journal of Geriatric Psychiatry 2007; 22: 405–410. Dewing,J.( 2010 )Responding to agitation in people with dementia. Nursing older people. No.6 Lewith,G. et al (2005) A Single-Blinded, Randomized Pilot Study Evaluating the Aroma of Lavandula augustifolia as a Treatment for Mild Insomnia. THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE. Volume 11, Number 4, 2005, pp. 631–637 Fujii,M. et al. (2008) Lavender aroma therapy for behavioral and psychological symptoms in dementia patients. Geriatr Gerontol Int 2008; 8: 136–138 van der Ploeg,E. S et.al. (2010) The study protocol of a blinded randomisedcontrolled cross-over trial of lavender oil as a treatment of behavioural symptoms in dementia. BMC Geriatrics 2010, 10:49 http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/49http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/49 Jimbo, D. et.al (2009). Effect of aromatherapy on patients with Alzheimer’s disease. PSYCHOGERIATRICS 2009; 9: 173– 179 Akhondzadeh,S. et.al (2003).Comparison of Lavandula angustifolia Mill. tincture and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind randomized trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 27 (2003) 123– 127


Laste ned ppt "B.J.2012 Aromaterapi til demente, med spesiell vekt på bruk av lavendel for uro og søvnproblemer. Presentasjon Bodø 2012 Berit Johannessen 1.amanuensis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google