Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning i Nord-Trøndelag – hvor står vi og hvor går vi? Rådgiversamling på Snåsa 28.10.10 Lisbeth Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning i Nord-Trøndelag – hvor står vi og hvor går vi? Rådgiversamling på Snåsa 28.10.10 Lisbeth Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning i Nord-Trøndelag – hvor står vi og hvor går vi? Rådgiversamling på Snåsa 28.10.10 Lisbeth Pedersen

2 Hvordan kan vi jobbe sammen - for å sikre kvalitativ god karriereveiledning i Nord-Trøndelag som ivaretar: • Individuelle mål / hensyn • Arbeidsmarkedspolitiske mål • Sosialpolitiske mål • Utdanningspolitiske mål

3 Karriereveiledningsfeltet • Hva skjer innen fagfeltet på nasjonalt nivå? • Hvorfor partnerskap for karriereveiledning og Karrieresenter i Nord-Trøndelag? – Hva er gjort / resultater til nå – Modell for karriereveiledning i grunnopplæringa • Utdanningsvalg • Nettverk – Veien videre

4 Hva skjer nasjonalt innen karriereveiledningsområdet? • Nasjonale føringer: – NOU 2008:18 ”Fagopplæring for framtida” (Karlsenutvalget) – St. meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja • De fleste fylkene har etablert karrieresenter, men med ulike innretninger. • Nasjonal koordinering - Vox

5 Satsingsområder • Stor satsing på gjennomføring i videregående opplæring: Ny giv med ”Overgangsprosjektet” og ”OT/NAV-prosjektet” • AID + KS avtale revideres 2011 • Ungdomsskolemelding kommer til våren, omhandler bla rådgivertjenestene og overgangsproblematikk

6 Forskningsrapporter Sintef : to rapporter om yrkes- og utdanningsrådgiving i skolen: Skolens rådgiving - på vei mot framtida? Kjønn i skolens rådgiving - et glemt tema? Skolens rådgiving - på vei mot framtida? Kjønn i skolens rådgiving - et glemt tema? Nifustep: to rapporter om faget utdanningsvalg i ungdomsskolen Delrapport II fra prosjektet Karrereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Delrapport I Evaluering av kunnskapsløftet. Delrapport II fra prosjektet Karrereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Delrapport I Evaluering av kunnskapsløftet. Fafo rapport 2010:03 av Gudmund Hernes "Gull av gråstein”"Gull av gråstein” Nifustep: Sluttere, slitere, sertifiserte (mino.elever) - lenke - lenke Sintef rapport om partnerskapsarbeid: ”Tid for samarbeid””Tid for samarbeid”

7 Partnerskap for karriereveiledning i Nord-Trøndelag • 2006: Regionalt koordinerende organ for karriereveiledning i Nord-Trøndelag • 2009: Partnerskapsavtale etablering av karrieresenter • 2010: Partnerskapsavtale med flere aktører • 2010: Oppvekskommisjonen, Flere gjennom Fylkestingssak i desember vil gi føringer

8 Karrieresenteret i Nord-Trøndelag - Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO

9 Prosjektorganisasjon Styringsgruppe fylkesnivå NTFK Marit Schønberg, NAV Jostein Solberg, KS Einar Jakobsen, NHO Merete Storødegård LO Rune Halstrøm, Verdal/ Levanger Grete Ludviksen, Midtre Namdal Narve Normelan Karriereveileder Anne Grete Dahlen 100% stilling Karriereveileder Marie Ravnå 50% stilling Karriereveileder Torfinn Kvello 50 % stilling Karriereveileder Hege Jansen 50% stilling Karriereveileder Heidi Skaret Barsøe 100% stilling Referansegruppe Regionalt koordinerende organ Fagutvalg NTFK Toril Haugland NAV Vidar Ferstad KS Marit Moe Styringsgruppe Verdal / Levanger Styringsgruppe Midtre Namdal Prosjektleder Lisbeth Pedersen 100% stilling

10 Regionalt koordinerende organ for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Koordineringsgruppens mandat er ”å tilby skolering, initiere forsøk og iverksette strategier for å bidra til rådgivning av høy kvalitet”. Består av: • KS:Marit Moe • LO:Rune Hallstrøm • NHO:Eivind Johnsen • NAV NT:Vidar Ferstad • Fylkesmannen i NT:Turid Torshaug • Opplæringskontorene:Kari Jølle • Fylkeskommunen, AVGO:Bente Kvam, Toril Haugland • Rektorene:Torbjørn Østerås • En primærkommune:Bodil Lie • Høgskolen i Nord-Trøndelag: Elisabeth Hammer • Ny rolle beskrevet i fylkestingssak april 2010

11 Styringsgruppe for karrieresenteret i Verdal / Levanger • Næringssjef Levanger / Levanger næringsselskap –leder for styringsgruppen Grete Ludvigsen • ProneoAnne Segtnan • Oppvekstsjef VerdalRandi Segtnan • Oppvekstsjef LevangerTrude Nøst • Rektor Verdal VGSRagnhild S Nordseth • Rektor Levanger VGSOdd Inge Strandheim • Leder NAV LevangerJan Arve Strand • Leder NAV VerdalOla Sagbakken

12 Styringsgruppe for karrieresenteret i Midtre-Namdal • Namdalshagen – leder for styringsgruppen Narve Nordmelan • Skogmo IndustriparkSvein Egil Ristad • Kommunene i Midtre-NamdalBernt Bendiksen • Rektor Olav Duun VGSJoar Grande • Leder NAV NamsosGeir Tore Buvarp • Høgskolen i Nord-TrøndelagOle Evjen

13 Oppgaver og ansvar Styringsgruppe fylkesnivå • Økonomi og organisering av arbeidet • Fastsette kjerneoppgaver og forventninger til kvalitet • Rapportering og løpende evaluering av virksomheten • Tilsetting av personale (fylkesnivå) • Felles utfordringer - fylkesnivå/nasjonalt • Løpende utvikling - kompetanseheving • Felles profilering og markedsføring • Fylkeskommunen - koordineringsansvar

14 Oppgaver og ansvar Styringsgruppe regionalt • Lokal samhandlingsarena innen karriereveiledningsfeltet • Drøfte lokal håndtering av sentrale prioriteringer • Vertsrolle personal • Hensiktsmessig lokalisering – tilgjengelighet i kommunene • Informasjon i regionen, døråpnere • Lokal finansiering – lokale satsinger • Evaluering – rapportering • Regionale styringsgruppeledere deltar i fylkets styringsgruppe

15 Hva er Karrieresenteret? Tjenestetilbud : • Karriereveiledning for voksne og unge • Ressurs- og kompetansesenter • Bedrifter i omstilling

16 Tjenester, mål og målgrupper Karriereveiledning for voksne og unge • Tilby oversiktelig og tilpasset informasjon – fra vårt nettsted • Levere karriereveiledning av høy kvalitet Ressurs- og kompetansesenter • Være en pådriver for fagutvikling og profesjonalisering av fagfeltet (lokalt/fylket /nasjonalt) • Bidra til kompetanseutvikling • Skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og erfaringsdeling Bedrifter i omstilling • Karriereveileningstjenester ved omstilling, nedbemanning og/ellerkompetansebygging

17 Så langt…. • Partnerskapsavtale – mål og mandat • Prosjektorganisasjonen på plass • Forankring og medvirkning • Lokaliteter, hjemmesider • Status for fagfeltet kartlagt • Karriereveiledningssamtaler • Ressurs- og kompetansesenter

18 Kompetanse- og fagutvikling • Kartlegging av rådgivere i skole og NAV – skisserte kompetanseutviklingsbehov • Om videregående opplæring for NAV • Fagdag utdanningsvalg, Verdal • Temadag utdanningsvalg, Grong • Trekantsamtaler • Fagutvikling – modell og verktøy

19 Intern kompetanseutvikling • Jobpics • Strukturerte karriereveiledningssamtaler • Studietur Vestfold, Telemark • Kurs i sharepoint og utvikling av nye kommunikasjonskanaler / møtearenaer • Karriereveilederstudiet • UTV-pakken • Prof-råd

20 Tiltak for primærbrukere TiltakMålMålgrupperTid Arbeid i utlandetVise muligheter for jobb i utlandet Arbeidssøkere og elever19.02.10 Verdal 03.03.10 Namsos LærlingesamlingerInformasjon om y-veienLærlingerAlle regioner Informasjon om voksenopplæring Vise muligheter, motivasjon Voksne arbeidssøkereVerdal 21.01.10 NAV arrangør, karrieresenteret info. UngdomsdagMotivasjon og muligheterUngdom under 24 år tilknyttet NAV 12.02.10 NAV, MOT, Forsvaret, Karrieresenteret Informasjon til minoritetsspråklige Informasjon om kvalifisering i Norge og om karrieresenterets tjenester Sjefsgården, Møllegata18.01.10 19.01.10

21 Tiltak for bedrifter i omstilling • Tilbud om karriereveiledning for ansatte som er rammet av permitteringer eller oppsigelser • Tilbud til ledelse med informasjon om omstillingsmuligheter • Bedrifthelsetjenester og fastleger er aktive medspillere • Godt samarbeid med NAV

22 Karrieresamtaler • 290 karriereveiledninger i perioden september – mai (2 veiledere) – Ulik livssituasjon – Kommer i kontakt med senteret via: • 20% fra fastlege/BHT/Flyktningetjenesten/Sykehuset • 30 % fra NAV • 50 % på eget initiativ • 60 samtaler i september

23 Hvem søker karriereveiledning? • Hvem er brukerne? • Hvorfor søker de karriereveiledning? • Hvilke tilbakemeldinger gis på veiledninga? • QUESTBACK (endelig:-) • 80 tilbakemeldinger (sept. t.o.m. 20.10.10)

24 21.10.2010 09:07 www.questback.com Tilbakemelding karriereveiledning24 1. Kjønn 1Kvinne 2Mann N Denne undersøkelsen80

25 21.10.2010 09:07 www.questback.com Tilbakemelding karriereveiledning25 119 år eller yngre 220-29 330-39 440-49 550-59 660 år og eldre N Denne undersøkelsen80

26 21.10.2010 09:07 www.questback.com Tilbakemelding karriereveiledning26 1Veilederen klarte å sette seg inn i min situasjon 2Veilederen bidro til å klargjøre mine tanker og ideer 3Veilederen motiverte meg 4Veilederen bidro med nyttige innspill 5Veilederen hadde kunnskap om de temaene jeg ville snakke om N Veilederen klarte å sette seg inn i min situasjon 80 Veilederen bidro til å klargjøre mine tanker og ideer 80 Veilederen motiverte meg80 Veilederen bidro med nyttige innspill79 Veilederen hadde kunnskap om de temaene jeg ville snakke om 80

27 21.10.2010 09:07 www.questback.com Tilbakemelding karriereveiledning27 1Det var en klargjørende samtale 2Jeg fant ut mer om mine muligheter 3Jeg ble mer bevisst min kompetanse 4Jeg har en klarere plan framover 5Jeg hadde et godt utbytte av samtalen N Det var en klargjørende samtale79 Jeg fant ut mer om mine muligheter79 Jeg ble mer bevisst min kompetanse78 Jeg har en klarere plan framover79 Jeg hadde et godt utbytte av samtalen77

28 21.10.2010 09:07 www.questback.com Tilbakemelding karriereveiledning28 1Tilgjengelighet (åpningstid, tlf, e- post) 2Våre lokaler 3Vår internettside 4Vårt informasjonsmateriel l N Tilgjengelighet (åpningstid, tlf, e-post)79 Våre lokaler79 Vår internettside78 Vårt informasjonsmateriell78

29 21.10.2010 09:07 www.questback.com Tilbakemelding karriereveiledning29 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen80

30 Noen kommentarer fra brukere: ”Første møte med Karrieresenteret oppleves som profesjonelt, trygt, nyttig og hyggelig. Jeg hadde tanker om hvor langt vi kunne komme i løpet av første møte og jeg opplever at møtet ga mer enn jeg forventet innen jeg kom hit. Pluss for at veilederen har lang erfaring med å møte personer i ulike endringssituasjoner. Jeg ser frem til neste møte.”Første møte med Karrieresenteret oppleves som profesjonelt, trygt, nyttig og hyggelig. Jeg hadde tanker om hvor langt vi kunne komme i løpet av første møte og jeg opplever at møtet ga mer enn jeg forventet innen jeg kom hit. Pluss for at veilederen har lang erfaring med å møte personer i ulike endringssituasjoner. Jeg ser frem til neste møte.” ”Jeg hadde ikke hørt om karrieresenteret før nå. Kanskje senteret burde bli bedre kjent for flere som er i behov av slik veiledning?”Jeg hadde ikke hørt om karrieresenteret før nå. Kanskje senteret burde bli bedre kjent for flere som er i behov av slik veiledning?”

31 Brukerfokus 2010/2011 • Ungdom • Minoritetsspråklige • ”Før sykmelding” • Kjønn • Realkompetansevurdering • Arbeidsliv

32 Noen planlagte fag- /kompetanseutviklingstiltak 2010/11 • Faget utdanningsvalg og entreprenørskap i skolen (kommunene i IN/MN) • Jobpics, regionale kurs • Utdanningsvalg modell – verktøy • Minoritetsspråklige • Kjønn • Arbeidslivskunnskap • Trekant-samtaler / Gruppeveiledning Se Karrieresenterets AKTIVITETSKALENDER

33 Modell for karriereveiledning i grunnopplæringa Forutsetter samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune – Intensjonsavtale mellom kommunene og Fylkeskommunen (høst 2008) – Fylkestingssak april 2009

34 Modell for karriereveiledning i grunnopplæringa ? Utdanningsvalg Prosjekt til fordyping Ny GivEntreprenørskap Rolleavklaring, nettverk Partnerskap og Karrieresenteret Rutiner, inntak, overganger MM

35 Karrieresenterets rolle ifht skolenes karriereveiledning • Ressurssenter for karriereveiledning i skolen (andrelinjetjeneste: fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling) • Oppdrag i samråd med styringsgruppene Utfordring: rolleavklaring, arenaer for fagutvikling

36 Faget Utdanningsvalg • Rapport levert med forslag til organisering • Verktøykasse tilgjengelig – bearbeides kontinuerlig • Ansvar for videre behandling av saken: Skoleeierne – jfr. samarbeidsavtale

37 Arenaer for samhandling • Nettverksmodell?

38 Utfordringer og muligheter • Ressurser • Fokus og felles mål • Forankring og organisering av arbeidet – Etablere arenaer • Kompetansebygging • Modell for karriereveiledning i det 13-årige skoleløpet

39 Hvordan sikre gode tilbud om karriereveiledningstjenester i et livslangt perspektiv? Hva mener du skal til for å styrke TVERRETATLIG SAMARBEID innen karriereveiledninsfeltet i Nord-Trøndelag?


Laste ned ppt "Karriereveiledning i Nord-Trøndelag – hvor står vi og hvor går vi? Rådgiversamling på Snåsa 28.10.10 Lisbeth Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google