Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursvirksomheten i ADK Vest – Våren 2008 og Forbundets sentrale kurs for 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursvirksomheten i ADK Vest – Våren 2008 og Forbundets sentrale kurs for 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursvirksomheten i ADK Vest – Våren 2008 og Forbundets sentrale kurs for 2008

2 2 Kursene har tatt utgangspunkt i medlemmene og avdelingene sine ønsker, når det gjelder kursaktivitet. De er og basert på tidligere erfaringer og tilbakemeldinger fra deltagere og graden av tidligere avlyste kurs. Det er anledning til å søke kurs på tvers av fylkene. Disse kursene kommer i tillegg til de kurs som Fellesforbundet arrangerer sentralt, bransjekonferanser, samt de som avdelingene selv setter opp. Hvis det skulle vise seg interesse for kurs som ikke er kommet med i denne utgaven, er det selvfølgelig anledning til å søke distriktskontoret om muligheten for å sette opp slike kurs. Kursplan og oversikt.

3 3 Kursoversikt for våren 2008 •Tillitsvalgt 2 ( Påbygning til Tillitsvalgt 1) •Ny i Fellesforbundet •MoTo Kurs – Organisasjonskunnskap 1 •MoTo Kurs – Organisasjonskunnskap 2 •Ny som tillitsvalgt – Hovedavtalen –Forhandlinger •Veilederkurs •Ungdomskurs •Psykososialt arbeidsmiljø •Sosial dumping – useriøse aktører Avdelingene sine kurs, samt bransjekonferanser kommer i tillegg. Uke Kveld Helg Uke 17.-18. januar 29. januar 8.–10. februar 29.feb – 2. mars 28-30. mars 4.-6. april 25.-27. april 9.-11. mai Kommer Brakanes Hotel Fellesforbundet Edv.Grieg,Kokst Park Hotel, Voss Øystese Scandic Airport Øystese Scandic Bergen

4 4 I tillegg kjører Sogn og Fjordane følgende kurs Lover og avtalar for tillitsv. Tillitsvalgt 2 ( Forhandlinger.) MoTo Kurs – Organisasjonskunnskap 1 MoTo Kurs – Organisasjonskunnskap 2 Tillitsvalgt konferanse Påmelding til avdelingene senest 14. dager før kursstart. Avdelingene sine kurs, samt bransjekonferanser kommer i tillegg. Helg 4.-6. april 25.-27. april 1.-3. februar 22.-24. februar 21.-23. oktober Førde Skei Hotel Sogndal Hotell Alexandra Hotell, Loen

5 5 Fellesforbundets sentrale kurs for 2008 Fagligpolitisk kurs Faglig ungdomskurs Useriøse aktører Næringspolitisk kurs Tillitsvalgt i arbeidsmarkedsbedrifter (AMB) Useriøse aktører Faglig ungdomskurs For påmelding: Se Fellesforbundets nettsider, under kurs. Thorbjørnrud Sørmarka Thorbjørnrud Sørmarka 10.- 13.februar 24.- 29. februar 13.- 18. april 20.- 23.april 19.- 24. oktober 2.-7. november 23.- 28. november

6 6 Tillitsvalgt 2 Målgruppe: Tillitsvalgte For tillitsvalgte som har påtatt seg lederverv og har erfaring. Omhandler: Oppgaveløsninger i konkret sak - hvordan få utvikling i arbeidet. Arbeidsleie kontra rekruttering og egenansettelser Medlemsbistand og informasjon. Hvordan håndtere media Søknadsfrist: Fredag 4. januar Sted: Brakanes Hotel, Ulvik Kursleder: Roger Pilskog Veileder:

7 7 Ny i Fellesforbundet Målgruppe: Nye medlemmer Omhandler: Dette er en introduksjonsmodul om Fellesforbundet til deg som har valgt å bli medlem i vårt forbund, gjennom å organisere deg. Modulen skal gi deg informasjon om forbundets organisasjon, med hovedvekt på den lokalorganisasjonen (klubb/avdeling) du er tilsluttet, videre skal den gi deg opplysninger om dine medlemsfordeler, rettigheter og plikter. Søknadsfrist: Fredag 18. januar Sted: Fellesforbundets lokaler.4etg. Håkonsgaten 5, 5015 Bergen Kursleder: Jørn Eggum Veileder:

8 8 MoTo Kurs – Organisasjonskunnskap 1 Målgruppe: Tillitsvalgte / medlemmer Omhandler: Etter å ha gjennomført denne modulen skal du: Ha gjennomdrøftet og reflektert over de legitime krav det enkelte medlem har til egen organisasjon Ha gjennomdrøftet og reflektert over organisasjonens forventninger til medlemsrollen Ha en grunnleggende forståelse av tillitsvalgtrollen og hva den innebærer av ansvar og myndighet Kjenne til det generelle innhold og struktur i organisasjonens vedtekter Ha kjennskap til arbeidslivets organisasjoner og deres innbyrdes forhold Søknadsfrist: Fredag 25. januar Sted: Suitellet Edward Grieg, Sandsli Kursleder: Magne Ulvatn Veileder:

9 9 MoTo Kurs – Organisasjonskunnskap 2 Målgruppe: Tillitsvalgte / medlemmer Omhandler: Etter å ha gjennomført denne modulen skal du: Ha trening i å gi uttrykk for egne meninger i en forsamling Ha kjennskap til grunnleggende kjøreregler for god møteledelse Ha utprøvd å gjennomføre et enkelt møte Kunne de grunnleggende regler om protokoll- og referatskriving Søknadsfrist: Fredag 8. februar Sted: Suitellet Edward Grieg, Sandsli Kursleder: Magne Ulvatn Veileder:

10 10 Ny som tillitsvalgt 1 Målgruppe: For nye tillitsvalgte på arbeidsplassen. Omhandler: Målet for dette kurset at deltakerne skal kjenne til sin plass i organisasjonen, hvilke oppgaver en vil stå ovenfor og gi noen eksempler på hvordan en kan løse dem. Samtidig er det viktig å få vite at hovedavtalen og overenskomsten er et verktøy som skal brukes til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for medlemmene våre i bedriftene. Samt kjenne til de grunnleggende bestemmelser som regulerer forhandlingsarbeidet Søknadsfrist: Fredag 7. mars Sted: Park Hotel, Voss Kursleder: Frode Skagen Veileder:

11 11 Hovedavtalen (inngår i Ny som tillitsvalgt1) Omhandler: Modulen tar for seg Hovedavtalen som er del A i overenskomsten. Målet for modulen er at deltakerne skal kjenne til de viktigste og sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen, hva en særavtale er, og hvordan disse kan reguleres. Samtidig er det viktig å få vite at Hovedavtalen er et verktøy. Den skal brukes til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for forbundets medlemmer i bedriften hvor du jobber. I tillegg gjennomgår vi de viktigste punktene i Arb.miljø loven og hvordan finne frem i denne.

12 12 Forhandlinger (inngår i Ny som tillitsvalgt1) Omhandler: Etter å ha gjennomført denne modulen skal deltakeren: - kjenne til de grunnleggende bestemmelser som regulerer forhandlingsarbeidet. - ha grunnleggende kjennskap til forberedelse gjennomføring og etterarbeid i en forhandlingssituasjon. - ha trening i å gjennomføre forhandlinger. - ha reflektert over egen rolle som forhandlinger på vegne av et fellesskap.

13 13 Veileder kurs Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i klubb og avdeling Omhandler: Hvordan gjennomføre et kurs. AOFs og forbundets stønadsregler. Fellesforbundets grunnopplæring. Gjennomgang av materiell/innhold i aktuelle moduler. Registrering av studieringer. Veilederrollen i forhold til deltagerne, AOF og andre. Søknadsfrist: Fredag 14. mars Sted: Hardangerfjord Hotel - Øystese Kursleder: Per Steinar Nilsen Veileder:

14 14 Ungdomskurs Målgruppe: Lærlinger og ungdom under 30 år. Omhandler: Modulen tar for seg ungdomsvirksomheten i Fellesforbundet. Den tar for seg en del grunnleggende forhold ved det å være medlem i en faglig interesseorganisasjon og kunne påvirke denne. Modulen sier noe om organisasjonen og hvorfor vi tar ungdom på alvor, samt litt om de avtaler forbundet har forhandlet fram. Målet for denne modulen at en som deltaker skal få økt forståelse for hvorfor en bør engasjere seg som ungdom i fagbevegelsen. Søknadsfrist: Fredag 11. april Sted: Scandic Airport, Kokstad Kursleder: Cathrine Ulvøy Veileder: Ole Guttorm Brenden

15 15 Psykososialt arbeidsmiljø Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer Omhandler: Psykososialt arbeidsmiljø og mobbing i arbeidslivet. Deltakerne skal etter gjennomført kurs ha fått: - En innføring i og forståelse av temaet psykososialt arbeidsmiljø og mobbing. - En innføring i og reflektering over verdier i gjeldende regelverk. - Bevisstgjøring og forståelse av de ulike rollene på arbeidsplassen, herunder tillitsvalgtes rolle knyttet til mobbing. Søknadsfrist: Fredag 25. april Sted: Hardangerfjord Hotel, Øystese Kursleder: Jan Jensen Veileder:

16 16 Sosial dumping – useriøse aktører Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer Omhandler: Ved kursets slutt skal deltakeren: - ha kjennskap til bestemmelsene som regulerer innvandringen til Norge av arbeidstakere fra de nye EU-landene - kunne definere begrepet "sosial dumping" i en praktisk sammenheng - kunne identifisere og ta i bruk tiltak mot sosial dumping - ha motivasjon til å delta aktivt i kampen mot sosial dumping - kunne ta initiativ til praktisk handling når det avdekkes sosial dumping - kjenne til relevant avtaleverk / lovverk - kjenne til relevante kilder på internett Søknadsfrist: Enda ikke klart. Nærmere beskjed kommer! Sted: Scandic Bergen Kongressenter Kursleder: Per Skau Veileder:

17 17 Litt om påmelding og praktisk info til kursene: •Påmelding til kursene skjer ved henvendelse til klubben eller tillitsvalgt ved bedriften. De igjen sender beskjed til avdelingen som foretar den ”offisielle” påmeldingen til oss / AOF. •Husk at det er bindende påmelding på kursene. Gi beskjed i god tid hvis du ikke kan delta, slik at plassen din kan overtas av eventuelle andre. •Ved kursets oppstart vil veileder gå i gjennom reiseregning og praktiske ting rundt selve kurset.

18 18 Generelt om kursdeltagelse •Husk at du er på kurs og er representant for forbundet, både på dag og kveld. •Veilederen er øverste myndighet under kurset, og har ansvar for deltagernes ve og vel. Respekter dette. • Eventuelle permisjoner fra kurset skal avgjøres av veileder. •Hver enkelt er ansvarlig for oppgjør av det de selv har påført rommet av kostnader, for eksempel telefoner, betal TV og minibar etc.

19 19 Fellesforbundet ADK Vest Håkonsgaten 5 5015 Bergen Telefon: 55-309150 Telefax: 55-309101 E-post: dkhordaland@fellesforbundet.no


Laste ned ppt "Kursvirksomheten i ADK Vest – Våren 2008 og Forbundets sentrale kurs for 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google