Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursvirksomheten i ADK Vest – Høsten 2008 og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursvirksomheten i ADK Vest – Høsten 2008 og"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursvirksomheten i ADK Vest – Høsten 2008 og
Fellesforbundets sentrale kurs for høsten 2008

2 Litt om påmelding og praktisk info til kursene:
Påmelding til kursene skjer ved henvendelse til klubben eller tillitsvalgt ved bedriften. De igjen sender beskjed til avdelingen som foretar den ”offisielle” påmeldingen til AOF v/ Kent Amundsen eller Påmeldingsfrist for kursene er satt til 14 dager før kurs start og husk at det er bindende påmelding på kursene. Gi beskjed i god tid hvis du ikke kan delta, slik at plassen din kan overtas av eventuelle andre. Ved kursets oppstart vil veileder gå i gjennom reiseregning og praktiske ting rundt selve kurset.

3 Kursoversikt for høsten 2008
Ny i Fellesforbundet Taleteknikk / Ta ordet Ny som tillitsvalgt: – Aml. loven - Hovedavtalen –Forhandlinger Psykososialt arbeidsmiljø Ungdomskonferanse Konfliktløsning - Mobbing Tillitsvalgt 2 Forhandlingsteknikk Avdelingene sine kurs, samt bransjekonferanser og andre dag – konferanser etc, kommer i tillegg. Kveld Helg Folkets Hus 4. etg Quality E. Grieg, Kokstad Hotell Fleischer, Voss Park Hotell, Voss Scandic Airport, Kokstad Scandic Bergen City Thon Hotell, Kokstad 7.oktober september september 3-5. oktober oktober oktober 7-9. november november

4 I tillegg kjører Sogn og Fjordane følgende kurs
Tillitsvalgt konferanse Bransjekonferanse for byggindustrien Forhandlingskunnskap Organisasjonskunnskap Steder og datoer kommer vi tilbake til etter ferien! Påmelding til avdelingene senest 14. dager før kursstart. Avdelingene sine kurs, samt bransjekonferanser kommer i tillegg.

5 Fellesforbundets sentrale kurs for høsten 2008
Kursnavn Lagbas / tillitsvalgt Byggfag Tariffkurs for hotell, restaurant og reiseliv Tillitsvalgt i arbeidsmarkedsbedrifter (AMB) Fagligpolitisk kurs Faglig ungdomskurs AOF toppskolering Arbeidsmiljøskolen – trinn 1 LO skolen: Modul samfunn Modul organisasjon Historie – Ideologi og samfunn Sted Thorbjørnrud Sørmarka Tidspunkt oktober oktober oktober november november 16. – 28. november 6. – 17. oktober 17. – 28. november 9. – 14. november Søknadsfrist 18. august 25. august 1. september 15. september 6. oktober 5. september 4. august 12. september

6 Ny i Fellesforbundet Målgruppe: Nye medlemmer. Omhandler:
Det er en introduksjonsmodul om Fellesforbundet til deg som har valgt å bli medlem i vårt forbund, gjennom å organisere deg. Modulen skal gi deg informasjon om forbundets organisasjon, med hovedvekt på den lokalorganisasjonen (klubb/avdeling) du er tilsluttet, videre skal den gi deg opplysninger om dine medlemsfordeler, rettigheter og plikter. Det vil bli servert noe enkelt å spise innledningsvis. Søknadsfrist: 23. september Sted: Fellesforbundet sine lokaler. Håkonsgt.3-5, 5015 Bergen. 4.etg. Kl Kursleder: Jostein Søreide

7 Taleteknikk – Ta ordet Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte
Omhandler: Det å ta ordet i et møte eller en forsamling, kan være vanskelig for mange. For enkelte kan dette være ”skummelt”, og nervøsitet og skjelving er for mange ensbetydende med dette å ta ordet i en forsamling. Vi skal her gå nærmere inn på måter og teknikker som kan hjelpe deg å mestre denne situasjonen, slik at du også har mulighet til å ” ta ordet”, og gi det makt. Søknadsfrist: 5. september Sted: Quality Edward Grieg Hotell, Kokstad Kursleder: Veileder: Jan Jensen

8 Ny som tillitsvalgt Målgruppe: Nye tillitsvalgte på arbeidsplassen.
Omhandler: Modulen er for nye tillitsvalgte på arbeidsplassen. Den tar for seg en del grunnleggende forhold i avtalene som i ettertid vil være verdifullt å kjenne til. I løpet av dette kurset, berøres noen områder vi erfaringsmessig vet nye tillitsvalgte spør etter. Målet for dette kurset at deltakerne skal kjenne til sin plass i organisasjonen, hvilke oppgaver en vil stå ovenfor og gi noen eksempler på hvordan en kan løse dem. Samtidig er det viktig å få vite at arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og overenskomsten er verktøy som skal brukes til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for medlemmene våre, i bedriftene. Søknadsfrist: 12. september Sted: Hotell Fleischer, Voss Kursleder: Frode Skagen Veileder:

9 Psykososialt arbeidsmiljø
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer Omhandler: Psykososialt arbeidsmiljø og mobbing i arbeidslivet. Deltakerne skal etter gjennomført kurs ha fått: - En innføring i og forståelse av temaet psykososialt arbeidsmiljø og mobbing. - En innføring i og reflektering over verdier i gjeldende regelverk. - Bevisstgjøring og forståelse av de ulike rollene på arbeidsplassen, herunder tillitsvalgtes rolle knyttet til mobbing. Søknadsfrist: 19. september Sted: Quality Edward Grieg Hotell, Kokstad Kursleder: Veileder: Jan Jensen

10 Ungdomskonferanse Målgruppe: Unge aktive medlemmer under 30 år. (Disse vil bli innkalt avdelingsvis) Omhandler: Fagforeningshistorie Tale og debatteknikk Fremlegg av forslag til rådgivende dokument Arbeid med rådgivende dokument Valg av delegater til ungdomskonferansen 2009 Søknadsfrist: 26. september Sted: Park Hotell, Voss Kursleder: Cathrine Ulvøy Veileder: Katrine Anita Heggelund

11 Konfliktløsning - Mobbing
Målgruppe: Tillitsvalgte i klubb og avdeling Omhandler: Hvordan vil du som tillitsvalgt opptre i en mobbesituasjon, hvor det er konflikt mellom like sterke parter, eller der hvor det er ”normalt” å drive ”spøk” med andre. Mobbing er psykisk vold satt i system, er utbredt og foregår overalt, også i arbeidslivet. Hva er forskjellen på varme og kalde konflikter, og hvordan går man frem i slike saker. Søknadsfrist: 10. oktober Sted: Scandic Airport Hotell, Kokstad Kursleder: Veileder: Jan Jensen

12 Tillitsvalgt 2 Målgruppe: Tillitsvalgte som har noe erfaring fra tillitsvalgtrollen. Kan sees på som en påbygning til Ny som tillitsvalgt. Omhandler: Innholdet på dette kurset kommer vi tilbake til når dette er klart. Søknadsfrist: 24. oktober Sted: Scandic Bergen City Kursleder: Veileder:

13 Forhandlingsteknikk Målgruppe: Tillitsvalgte Omhandler:
Modulen tar for seg forskjellige grunnleggende momenter og områder en må kjenne til når en skal inn i en forhandlingssituasjon. Forhandlinger er i sin enkleste form en situasjon der to parter, ut i fra ulike interesser, søker seg frem til en felles løsning via samtaler. Disse samtalene, eller forhandlingsmøtene, er målrettet i forhold til den saken som skal avklares. Hvorfor er kommunikasjon, psykologi og følelser så viktig i slike situasjoner. Søknadsfrist: 7. november Sted: Thon Hotell, Kokstad Kursleder: Veileder: Jan Jensen

14 Generelt om kursdeltagelse
Husk at du er på kurs og er representant for forbundet, både på dag og kveld. Veileder / kursleder er øverste myndighet under kurset. Respekter dette. Eventuelle permisjoner fra kurset skal avgjøres av veileder / kursleder. Hver enkelt er ansvarlig for oppgjør av det de selv har påført rommet av kostnader, for eksempel telefoner, betal TV og minibar etc.


Laste ned ppt "Kursvirksomheten i ADK Vest – Høsten 2008 og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google