Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 20.09.2013 Ole Damm Kvilhaug Råstoffsjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 20.09.2013 Ole Damm Kvilhaug Råstoffsjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 20.09.2013 Ole Damm Kvilhaug Råstoffsjef

2 2

3 Historien til FMC Corporation 3 1943 Food Machinery Corporation launches into the chemical business with the acquisition of Niagara Sprayer & Chemical Co.(insecticides and fungicides). 2000 FMC announces plans to restructure the company into two separate, publicly traded companies - a machinery business (FMC Technologies) and a chemicals business (FMC Corporation). 1948 The company changes its name to Food Machinery and Chemical Corporation after the acquisition of Westvaco Chemical Corp. 1961 Name changes to FMC Corporation. December 31, 2001, FMC Corporation completes spin-off of FMC Technologies. 1883 Retired inventor John Bean set out to build a better insecticide spray pump. 1884 Bean patents his high-pressure continuous action spray pump and sets up shop behind his house. 1904 On May 20, the Bean Spray Pump Company is incorporated. 1928 Stock for the newly renamed John Bean Manufacturing Company is introduced on the San Francisco Exchange on Sept. 14. On Oct. 1, the acquisitions of Anderson- Barngrover Co. and Sprague- Sells (canning machinery) make the Bean Company the world's largest food machinery manufacturer. Company name is changed to Food Machinery Corporation. 2013 FMC announces new business portfolios FMC Agricultural Solutions, FMC Minerals, FMC Health and Nutrition

4 Product LineMarket Position Soda ash #1 in North America Lithium#2 globally Virksomhetsområder 4 FMC Health and NutritionFMC MineralsFMC Agricultural Solutions Product LineMarket Position Pyrethroids #2 in North America Carbofuran#1 globally Product LineMarket Position Microcrystalline cellulose #1 globally Carrageenan#1 globally Alginates#1 globally

5 FMC har nylig kjøpt Epax AS 5

6 Industrieventyr basert på bærekraftig høsting av norsk stortare • 1939 AS Spesialimpregnering, Drammen. Produksjon av redningsvester/krigsmateriell/fallskjerm. • 1959 AS Protan kjøper tekstilfabrikken Vormedal Fabrikker i Karmøy kommune. • 1961 Produksjon av alginat starter på Vormedal. • 1964 Mekanisk høsting av stortare starter. • 1972Mekanisk høsting uten kutting tas i bruk. • 1980Norsk Hydro AS kjøper Pronova Biopolymer AS • 1999FMC Corporation kjøper Pronova Biopolymer AS 6

7 Industrieventyr basert på bærekraftig høsting av norsk stortare  Investert over 400 mill siste 3 år.  3 mottaksanlegg: Buskøy, Steinshamn og Vevang.  10 høstefartøy hvorav 7 er eid av FMC.  2 innleide føringsfartøy, (mottaksanlegg/direktehøsting).  Årlig høstekvantum ca. 160.000 tonn.  Direkte sysselsetting i Norge – ca. 170 personer. 7

8 Eventyret kan fortsette • Global vekst i markedet for alginatprodukter. • Legemiddelmarkedet er viktig og øker mest.  FMC har behov for økt tilgang på råstoff for å møte etterspørselen. 8

9 Alginat i mat og næringsmidler 9

10 Alginat i legemidler/dentalprodukter 10

11 FMC Health and Nutrition kunder 11

12 Kommersiell høsting av marine brunalger Laminaria hyperborea Laminaria digitata Laminaria japonica Ascophyllum nodosum Ecklonia spp. Lessonia trabeculata Lessonia nigrescens Macrosystis spp. Durvillaea spp.

13 Stortare – laminaria hyperborea 13 • 50-60 mill tonn biomasse. • Stormhøsting, 7 mill tonn årlig. • FMC organiserer høsting av 150-170.000 tonn årlig.

14 Bærekraftig høsting av stortare i snart 50 år • Jevnt og stabilt uttak. • Tarevegetasjonens tilstand klassifiseres av HI å være meget god og stabil. 14

15 Fylker åpnet for høsting - høsteområder • 4 års høstesyklus; Rogaland • 5 års høstesyklus; Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 15

16 Høstefartøy i aksjon. 16

17 Vår strategi.  Beholde posisjonen i områder som er åpnet for kommersiell høsting. -Rullering av regionale forskrifter.  Gjenåpne stengte områder. -Rullering av regionale forskrifter.  Kommersiell høsting i Nord-Trøndelag. -Prøvehøsting siste fire år.  Kommersiell høsting i Nordland. -Prøvehøsting i 2013 17

18 Statsråden i Stortingets spørretime 20.03.2013. ”Stortare er Norges viktigste ressurs innen makrovegetasjon langs kysten. Beregninger viser en stående biomasse på 50-60 mill. tonn. Idag høstes det ca. 170 000 tonn stortare årlig. Dagens uttak av stortare utgjør ca. 0,3% av den beregnede stående stortarebiomassen, eller ca. 2,5% av den årlige tilveksten. Høstingsgraden må altså kunne sies å være beskjeden på nasjonal basis” 18

19 Marin Strategiplan for Trøndelag 2011-2014. Vedtatt i begge Fylkesting i 2007. • Planen har en egen strategi for industriell marin bioteknologi der et av målene er: ”Synliggjøre industriell marin bioteknologi som et potensiellt nytt område for marin verdiskapning på linje med andre områder innenfor den marine industrien.”

20 Vi ønsker tilsyn og kontroll. 20

21 Verdensledende forvaltningsregime • Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene har forvaltningsansvar. • Havressurslov, nasjonal forskrift og regionale forskrifter. • Havforskningsinstituttet overvåker og gir faglige råd. • Internasjonalt anerkjent som bærekraftig.  Snart 50 års erfaring med bærekraftig høsting av stortare i Norge. 21

22 Forventninger til oss selv. 22 • FMC skal til enhver til følge gjeldende regelverk. • FMC skal legge til rette for bærekraftig høsting av stortare i et langsiktig perspektiv. • FMC skal bidra til økt kunnskap/forskning på tare. • FMC ønsker å ha et godt omdømme.

23 For mer info. www.stortare.no www.fmc.com 23


Laste ned ppt "Trondheim 20.09.2013 Ole Damm Kvilhaug Råstoffsjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google