Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.10.2011 Øyvind Sæther Megler valuta/renter/råvarer 625 41 485 Aspekter rundt statsgjeld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.10.2011 Øyvind Sæther Megler valuta/renter/råvarer 625 41 485 Aspekter rundt statsgjeld."— Utskrift av presentasjonen:

1 17.10.2011 Øyvind Sæther Megler valuta/renter/råvarer Oyvind.sather@dnbnor.no 625 41 485 Aspekter rundt statsgjeld

2 29. juni 2014 2 Hele Norges Lokalbank Nærhet og bredde er vår styrke Tromsø Ålesund Kristiansand Oslo Hamar Forus Trondheim Bergen Tønsberg Lillehammer Haugesund Bodø Fredrikstad • Være der kunden er! • Kompetanse om det lokale næringsliv og lokale forhold. • Tett og nært samarbeid med lokal kundeansvarlig. Samlokalisert med Bedriftsmarked. • Bedre kunde- oppfølging og tilfredshet. • Storbankens spiss- kompetanse lokalt. 13 regionale meglerbord

3 29. juni 2014 3 DnB NOR Markets Innlandet Roy Drilen Leder Jan Skedsmo Øyvind Sæther Kjell Ove Høiby Harald Taarud Lene Hagen Aagaard  --------Valuta/Renter/Råvarer-------  Investeringsprodukter  ---------------------------Aksjer-------------------------  Jarle Næsset Ola Kjonerud Petter Lahlum Bjørnar Johansen

4 29. juni 2014 4 Hva skjer når et land går konkurs?  Ingen internasjonale regler.  Ikke mulig med tradisjonell konkursbehandling.  Hva er retten til å skattlegge verdt?  Land erklærer selv at de ikke vil/kan betale.  Ved mislighold vanskelig å få nye lån.  Vanlig med forhandlinger om gjeldsordning.  Dersom landet bare låner for å betjene gjeld – enklere å nekte å betale.  Valutaen devalueres.

5 29. juni 2014 5 Gjeldsnivåer

6 29. juni 2014 6 Overskudd på primærbalansen

7 29. juni 2014 7 Statlig utenlandsgjeld

8 29. juni 2014 8 Statlige konkurser.  Filip IV var forgjeldet til tempelridderne (1307).  Arresterte, torturerte og drepte ledelsen.  Tok beslag i alle deres eiendommer.  Ludvig den 16 var forgjeldet (1789).  Kriger og høyt offentlig forbruk ga stor gjeld.  Kirken og adelen var fritatt for skatt.  Uår pga kaldt klima.  Til sammen utløste dette revolusjon.  Kongen ble hengt.  Fredrik den 3. bunnløs gjeld (1813).  Bakgrunn høyt forbruk og krig.  Vedtok "pengereform" som reduserte gjelden til 1/6.  Skattla adelen (Långiver) med eiendomsskatt.

9 29. juni 2014 9 Statlige konkurser.  Argentina 2002  Peronistene mistet makten i 1999  Arbeidsledigheten vokste til 15 %  Det ble iverksatt skatteøkninger, kutt i offentlige lønninger og pensjoner.  Sosial uro og generalstreiker.  Landet sa seg ikke istand til å betjene gjelda.  Pesoen ble løst fra binding mot USD og falt 70 %.  Landets eiendeler i utlandet ble forsøkt beslaglagt.  Vekst fra høst 2002.  I 2005 ble gjelda sanert og restrukturert.

10 29. juni 2014 10 Staten konkurs  Ikke nye lån.  Bankene får store problemer.  Sosial uro.  Endringer i valutakurs nødvendig?  Argentina.  Island.  Hellas?

11 29. juni 2014 11 Hellas er insolvent. Bør slås konkurs  Vanskelig å kutte i utforbakke. Ambisjonen var at underskuddet skulle reduseres fra 10,4% i fjor til 6,5% i år. Pr august er tallet 8,1% vs 6,4%.  BNP har falt 10% (så langt) og ledigheten er mer enn doblet.  Bruttogjelden anslås nå til 189% pr 31-12-2012. Hellas vil aldri klare å betale tilbake dette. Bedre med konkurs, men ikke før Italia og Europas banker er på trygg grunn. Tilspisset situasjon: Dette kan skje før jul.

12 29. juni 2014 12 Italia: Høy gjeld og lav vekst  Eneste vestlige land med fallende produktivitet. Årlig snittlig BNP-vekst på 0,9% 1990-2010. Avspeiler store strukturelle utfordringer.  Verdens tredje største debitor. Bruttogjeld på €1916''', 121% av BNP. Primærbalanse i null, dvs. underskudd skyldes rentebetalinger på 4,6%.  Men: Brutto finansieringsbehov på €300''' i 2012 (24% av BNP): Italia avhengig av investorenes tillit (og de lånerentene de vil kreve).

13 29. juni 2014 13 Vekst i økonomien

14 29. juni 2014 14 Mulig løsning  Etablere Eurobonds for lån inntil offentlig gjeld.  Over 80 % Restrukturer gjeld. Hellas, Irland, Italia og Portugal  Mellom 60 % og 80 % lån i ESB lån i ESB med kontroll ESB.  Rekapitalisering av Bankene.  Noen går konkurs/blir kjøpt opp.  Offentlig kapital på visse vilkår.  Ikke usannsynlig at begivenhetene spinner ut av kontroll.

15 29. juni 2014 15 Endringer i bankenes fundingkostnader  Erfaringsmessig får banker i land som går konkurs problemer.  Banker med eksponering mot konkurslandet må ta store tap.  Har ført til økte marginer for bankene.

16 29. juni 2014 16 Margin europeiske banker

17 29. juni 2014 17 Margin norske banker

18 29. juni 2014 18 Rentekurven fram i tid

19 29. juni 2014 19 Prognoser

20 29. juni 2014 20 Disclaimer Denne analyse er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fåes ved henvendelse til DnB NOR Markets eller på internett https://www.dnbnor.no/markets/merinfo/forretningsvilkaar.html). Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer DnB NOR Markets’ oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller valuta. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. DnB NOR ASA ("DnB NOR") og/eller andre selskaper i DnB NOR-konsernet eller ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter eller valuta, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR som har utarbeidet denne analyse er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NOR-konsernet og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO 984 851 006. https://www.dnbnor.no/markets/merinfo/forretningsvilkaar.html


Laste ned ppt "17.10.2011 Øyvind Sæther Megler valuta/renter/råvarer 625 41 485 Aspekter rundt statsgjeld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google