Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aspekter rundt statsgjeld

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aspekter rundt statsgjeld"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aspekter rundt statsgjeld
Øyvind Sæther Megler valuta/renter/råvarer

2 Hele Norges Lokalbank 13 regionale meglerbord
Nærhet og bredde er vår styrke Tromsø Være der kunden er! Kompetanse om det lokale næringsliv og lokale forhold. Tett og nært samarbeid med lokal kundeansvarlig. Samlokalisert med Bedriftsmarked. Bedre kunde- oppfølging og tilfredshet. Storbankens spiss- kompetanse lokalt. Bodø 13 regionale meglerbord Trondheim Ålesund Lillehammer Hamar Bergen Oslo Haugesund Tønsberg Forus Fredrikstad Kristiansand

3 DnB NOR Markets Innlandet
Jan Skedsmo Øyvind Sæther Kjell Ove Høiby Lene Hagen Aagaard Harald Taarud  Valuta/Renter/Råvarer  Investeringsprodukter Roy Drilen Leder Bjørnar Johansen Petter Lahlum Ola Kjonerud Jarle Næsset  Aksjer 

4 Hva skjer når et land går konkurs?
Ingen internasjonale regler. Ikke mulig med tradisjonell konkursbehandling. Hva er retten til å skattlegge verdt? Land erklærer selv at de ikke vil/kan betale. Ved mislighold vanskelig å få nye lån. Vanlig med forhandlinger om gjeldsordning. Dersom landet bare låner for å betjene gjeld – enklere å nekte å betale. Valutaen devalueres.

5 Gjeldsnivåer

6 Overskudd på primærbalansen

7 Statlig utenlandsgjeld

8 Statlige konkurser. Filip IV var forgjeldet til tempelridderne (1307).
Arresterte, torturerte og drepte ledelsen. Tok beslag i alle deres eiendommer. Ludvig den 16 var forgjeldet (1789). Kriger og høyt offentlig forbruk ga stor gjeld. Kirken og adelen var fritatt for skatt. Uår pga kaldt klima. Til sammen utløste dette revolusjon. Kongen ble hengt. Fredrik den 3. bunnløs gjeld (1813). Bakgrunn høyt forbruk og krig. Vedtok "pengereform" som reduserte gjelden til 1/6. Skattla adelen (Långiver) med eiendomsskatt.

9 Statlige konkurser. Argentina 2002 Peronistene mistet makten i 1999
Arbeidsledigheten vokste til 15 % Det ble iverksatt skatteøkninger, kutt i offentlige lønninger og pensjoner. Sosial uro og generalstreiker. Landet sa seg ikke istand til å betjene gjelda. Pesoen ble løst fra binding mot USD og falt 70 %. Landets eiendeler i utlandet ble forsøkt beslaglagt. Vekst fra høst 2002. I 2005 ble gjelda sanert og restrukturert.

10 Staten konkurs Ikke nye lån. Bankene får store problemer. Sosial uro.
Endringer i valutakurs nødvendig? Argentina. Island. Hellas?

11 Hellas er insolvent. Bør slås konkurs
Vanskelig å kutte i utforbakke. Ambisjonen var at underskuddet skulle reduseres fra 10,4% i fjor til 6,5% i år. Pr august er tallet 8,1% vs 6,4%. BNP har falt 10% (så langt) og ledigheten er mer enn doblet. Bruttogjelden anslås nå til 189% pr Hellas vil aldri klare å betale tilbake dette. Bedre med konkurs, men ikke før Italia og Europas banker er på trygg grunn. Tilspisset situasjon: Dette kan skje før jul.

12 Italia: Høy gjeld og lav vekst
Eneste vestlige land med fallende produktivitet. Årlig snittlig BNP-vekst på 0,9% Avspeiler store strukturelle utfordringer. Verdens tredje største debitor. Bruttogjeld på €1916''', 121% av BNP. Primærbalanse i null, dvs. underskudd skyldes rentebetalinger på 4,6%. Men: Brutto finansieringsbehov på €300''' i 2012 (24% av BNP): Italia avhengig av investorenes tillit (og de lånerentene de vil kreve).

13 Vekst i økonomien

14 Mulig løsning Etablere Eurobonds for lån inntil offentlig gjeld.
Over 80 % Restrukturer gjeld. Hellas, Irland, Italia og Portugal Mellom 60 % og 80 % lån i ESB lån i ESB med kontroll ESB. Rekapitalisering av Bankene. Noen går konkurs/blir kjøpt opp. Offentlig kapital på visse vilkår. Ikke usannsynlig at begivenhetene spinner ut av kontroll.

15 Endringer i bankenes fundingkostnader
Erfaringsmessig får banker i land som går konkurs problemer. Banker med eksponering mot konkurslandet må ta store tap. Har ført til økte marginer for bankene.

16 Margin europeiske banker

17 Margin norske banker

18 Rentekurven fram i tid

19 Prognoser

20 Disclaimer Denne analyse er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fåes ved henvendelse til DnB NOR Markets eller på internett Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer DnB NOR Markets’ oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller valuta. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. DnB NOR ASA ("DnB NOR") og/eller andre selskaper i DnB NOR-konsernet eller ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter eller valuta, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR som har utarbeidet denne analyse er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NOR-konsernet og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO


Laste ned ppt "Aspekter rundt statsgjeld"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google