Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 - 14/03/00 SINTEF Unimed ”Concept Engineering” som metode Temadag 12. februar 2001 i regi av Forum Produktutvikling og Design Innlegg ved seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 - 14/03/00 SINTEF Unimed ”Concept Engineering” som metode Temadag 12. februar 2001 i regi av Forum Produktutvikling og Design Innlegg ved seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 - 14/03/00 SINTEF Unimed ”Concept Engineering” som metode Temadag 12. februar 2001 i regi av Forum Produktutvikling og Design Innlegg ved seniorrådgiver Espen H. Aspnes, SINTEF Unimed Tlf. 73 59 88 40, e-post: Espen.H.Aspnes@unimed.sintef.no Transparenter utarbeidet i samarbeid med SINTEF Teknologiledelse v/Roald Karlsen og Henning Neerland

2 2 - 6/29/2014 Et produkts livssykluskostnader Forskning fra National Research Council i USA viser at:  Over 50 % av livssyklus- kostnadene bestemmes i konseptfasen  Over 75 % av kostnadene i produktets levetid er bundet opp innen produksjon starter.  Dersom man ikke benytter en metodikk som fra starten av gir en grundig forståelse av kundens behov, kan det få meget store økonomiske konsekvenser

3 3 - 6/29/2014 To ulike arbeidsmodeller for produktutvikling ”Market-In”  Målsettingen er kundetilfredshet  Produktet/tjenesten man utvikler er ikke arbeidsmålet, men middelet som benyttes til å tilfredsstille kunden ”Product-Out”  Først utvikle produkt/tjeneste  Deretter overbevise kunden om at dette produktet virkelig dekker deres behov

4 4 - 6/29/2014 ”Concept Engineering” - Karakteristika  En meget brukerorientert konsept- utviklingsmetode  Metoden er selvdokumenterende  Demokratisk. Alle som deltar i prosjektgruppen får tilnærmet lik innflytelsesmulighet på resultatet  Effektiv for å oppnå konsensus i kompliserte problemstillinger  Inneholder effektiv kvalitetssikring

5 5 - 6/29/2014 Fasene i Concept Engineering 1 Etablere forståelse for kundens omgivelser 2. Omforme forståelse til kundekrav 3. Definere og klargjøre kundekrav 4. Utvikle idéer og løsningskonsepter 5. Velge løsningskonsept Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4Fase 5 1234512312123124

6 6 - 6/29/2014 Aktivitetene i fase 1 • Etablere prosjektgruppe • Bli enig om målsetting • Lag plan for hele prosessen • Planlegge undersøkelser • Diskutére problemstilling • Velge metode • Definére intervjuobjekter • Utarbeide intervjuguide • Samle utsagn fra brukerne • Skaff bakgrunnskunnskap om intervjuobjekt • Skrive informasjonsbrev • Intervjutrening • Intervju inkl. nedskriving av resultat Utvikle forståelse for kundens omgivelser

7 7 - 6/29/2014 Prosjektgruppen  Helst ikke mer enn 8 deltagere  Deltagelse av personell med forskjellige fagområder og organisatorisk bakgrunn  En person med myndighet til å ta økonomiske avgjørelser bør delta  Alle gruppemedlemmene bør delta fra start til mål

8 8 - 6/29/2014 Lag en målsetting for arbeidet Målsettingen defineres i en formålsutredning Å undersøke … Å oppdage …… Å lære ………... for å... Eksempel: Å forstå hvordan de ansatte i bedriften lagrer og bruker dokumenter for å opprette et dokumentstyringssystem som medfører at de kan utføre arbeidsoppgavene mer effektivt. Del 1 Hva er det ved kundens verden vi ønsker å forstå bedre? Del 1 Hva er det ved kundens verden vi ønsker å forstå bedre? Del 2 Hva ønsker vi som bedrift å oppnå? Del 2 Hva ønsker vi som bedrift å oppnå?

9 9 - 6/29/2014 Eksempel: ”Fremtidens operasjonsstuer for MIS” Målsetting:  Planlegge, prosjektere, bygge, innrede og evaluere to operasjonsstuer for MIS.  Operasjonsstuene skal være utstillingsvinduer for MIS ved RiT.  Operasjonsstuene skal kunne benyt- tes til produktutvikling og forskning.  Produkter/løsninger skal fortrinnsvis utvikles i samarbeid med norske be- drifter, gjerne gjennom OFU- kontrakter.  Erfaringer og resultater forventes å kunne gjenbrukes i RIT 2000.

10 10 - 6/29/2014 Intervjuobjekter For å få mangfoldighet i intervjuobjektene benyttes en kundematrise Krevende kunder Fornøyde kunder Mis- fornøyde kunder Tidligere kunder Kunder vi aldri har hatt Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3 Her kan det være aktuelt å dele inn i markedssegmenter eller grupper. Helst ikke mer enn 10 intervju innenfor hvert segment eller gruppe.

11 11 - 6/29/2014 Intervjuguide  Problemer og svakheter med eksisterende produkt eller tjeneste. Gir innsikt i oppfatninger.  Vurderinger assosiert ved kjøp eller bruk. Gir innsikt i forventninger.  Forslag til forbedringer. Generelt:  Lag åpne spørsmål  Benytt spørsmål som begynner med hvilke, hvordan eller kan  Eksempel: Hvilke problemer har du...? eller Kan du fortelle meg om... ?  Spørsmål som begynner med hvorfor og er bør unngås  Eksempel: Hvordan virker produktet? er bedre enn Er du fornøyd med hvordan produktet virker? Intervjuguiden skal hjelpe til med å få nyttig og relevant informasjon ut av intervjuet. Den skal inneholde temaområder. Spørsmålene bør dekke følgende kategorier:

12 12 - 6/29/2014 Samle utsagn fra kundene  Planlegge besøk  Innhente bakgrunnsinformasjon om kunden.  Informasjon til kunden om prosjektet, også om hvilke tema som vil bli diskutert.  Intervjutrening.  Adferd ved besøk  Respekt for kundens meninger og følelser.  Hold tilbake egne vurderinger.  Aksepter det kunden sier 100 % - argumentér aldri!  Vær observant på muligheter for grundigere forståelse. Underspørsmål.  Prøv å forstå problem som er grunnlag for kundens evt. forslag til løsninger.  Takke kunden for innsatsen.  Oppsummering  ”Debriefing”, sjekke ”hull”, forbedring intervjuguide, nøyaktig nedskriving av utsagn.  Hvert utsagn skrives ned på ”gul-lapper”, ett på hver lapp Hensikten er å samle data fra kunden som vil være drivkraften i det videre arbeid

13 13 - 6/29/2014 Svarenes 4 dimensjoner Sørg for at du i løpet av intervjuet får svar på de 4 dimensjoner ved utspørring: BilderTidligere problemer Umiddelbare endringer Fremtidige ønsker På bakgrunn av svarene skal du kunne danne deg bilder som representerer kundens opplevelser og behov. Praktisk demonstrasjon Gir innsikt i tidligere erfaringer. Reflekterer kundens behov, frustrasjoner, muligheter og hva som er viktig for dem Kunden legger frem sine egne forslag til endringer Hva er kundens egentlige krav og ønsker? Få frem latente eller skjulte behov, som kunden ikke er klar over selv

14 14 - 6/29/2014 Abstraksjonsstigen Abstraksjonsstigen er et hjelpemiddel for å avgjøre hvor abstrakt eller konkret en uttalelse er Abstraksjonsstigen er et hjelpemiddel for å avgjøre hvor abstrakt eller konkret en uttalelse er Å forstå våre kunders behov når de skal ut å reise ….. Å lære hvordan våre kunder bruker kofferter ….. Å forstå hvordan våre kunder bærer eller transporterer kofferter ….. Å lære hvordan våre kunder bruker håndtaket på koffertene ….. ABSTRAKT KONKRET

15 15 - 6/29/2014 Aktiviteter i fase 2  Valg av utsagn for omforming  Gruppere de som ligner  Definere kriterier for valg  Utvelgelse av de viktigste (MPM- metoden)  Omforme utsagn til kundekrav  Gruppering og prioritering av kundekrav v.hj.a. LP-metoden Omforme forståelse til kundekrav

16 16 - 6/29/2014 Identifisér behov Hvilke utsagn identifiserer kjernesaker, behov, problemer, bekymringer, bilder, eller løsninger som vil hjelpe oss til å forstå kundens krav? For å hjelpe oss med å finne utsagn som reflekterer behov hos brukeren, benytter vi et hjelpespørsmål:  Det er viktig å huske på at du ikke ser etter krav direkte, men ledetråder eller spor som kan føre til krav  Uttalelsen kan være et uttrykk, en setning, eller flere setninger – alt som skal til for å få tak i en særegen tanke eller sak

17 17 - 6/29/2014 MPM-metoden for reduksjon av antall utsagn Utsagnene reduseres til et håndterlig utvalg. De utsagnene som klarest reflekterer behov skal være med videre 1. utvelgelse2. utvelgelseEndelig utvalg Method for Priority Marking (MPM) NB! Alle lappene taes vare på

18 18 - 6/29/2014 Omforme utsagn til krav Retningslinjer:  Vær klar  Plassér vesentlige ord på slutten  Aktivt språk  Positiv form Skjema:

19 19 - 6/29/2014 ”Skrubbing” Ett for ett plasseres krav i en sirkel i midten og bearbeides til alle har en felles forståelse av kravet. Deretter plasseres lappen med kravet ut til høyre.

20 20 - 6/29/2014 Bilde-LP Et bilde av kundens omgivelser Står usikkert i baugen på båten Kaster kroken i et strømløp Det er hardt arbeid å fange fisk Fungerer under stress Må kaste med en gang Må kaste innen to sekunder Ingen tid å kaste bort; må gripe muligheten; adrenalinet opp 200% Springer bortover stranden; jager en stim Får en energikick når muligheten er der Forventer glede når fisken biter Fisk i strømmen; åten glinser ternene stuper ned Makrellstimen koker i en stille natt Flo, bølger, tang og sjøgress Når fisken viser seg går noe galt Hva er bildene som dukker opp når du ser for deg stangfiske i saltvann? Frustrasjoner Utfordringer Glede og spenning

21 21 - 6/29/2014 Aktiviteter i fase 3  Utvikle og administrere spørreundersøkelser (Fungerer også som kvalitetssikring) Definere og klargjøre kundekrav

22 22 - 6/29/2014 Utvikle og administrere spørreundersøkelser  Lag spørreskjema  I sin enkleste form kan spørreskjemaet være en opplisting av kravene fra en krav-LP  Test spørreskjema og revidér om nødvendig  Gjennomfør spørreundersøkelsen  Velg kunder som skal spørres  Velg medium  Skaff bakgrunnsinformasjon om markedssegment, kunde o.s.v.  Bearbeid resultatene  Analysér resultatene  Krav som skal være oppfylt  Krav som bør være oppfylt  Krav som det ville være fint å få oppfylt

23 23 - 6/29/2014 Aktiviteter i fase 4  Dele opp designproblemet i elementer  Utvikle idéer  Utvikle løsninger Utvikle idéer og løsningskonsepter

24 24 - 6/29/2014 Konsepter - generering og valg Antall konsepter Tid Generering av ideer Valg av konsept Oppgaven i denne fasen er å generere så mange løsningsforslag som mulig. I neste fase skal vi velge og raffinere den valgte løsningen Endelig blir det noe action her! Endelig blir det noe action her! 40

25 25 - 6/29/2014 Dele opp designproblemet i elementer  Mål for konseptutviklingen  Oppdeling i elementer  Etter tekniske disipliner  Etter kundekrav  Etter bruksfaser for produktet  Koblinger

26 26 - 6/29/2014 Utvikle idéer  Undersøke gamle løsningskonsept  Utvikle nye konsepter  Fri tenking Strukturerte refleksjoner  Utvide det gjennomførlige ”design/produktutviklingsrommet”  Utføres individuelt eller i små grupper. Fritt spillerom.  Samarbeid i gruppe  Gjennomgang av resultater  Fokus på å forsterke de sterke idéene  De mest lovende idéene for videre arbeid plukkes ut  Her kan MPM-metoden brukes  Husk å ta med idéer avdekket under besøk hos kunder.

27 27 - 6/29/2014 Vurdering av idéer På jordet Kjerne av noe brukbart Aksept- grense God idé, brukbar Perfekt idé 1234512345 Vurder alle idéer. Gi poeng i henhold til en skala fra 1 til 5. Idéer med lav score bearbeides videre eller forkastes

28 28 - 6/29/2014 Utvikle løsninger  Oppsummerende tabell for hvert delproblem  Dersom problemet er delt opp etter flere metoder, vil en ha tilsvarende antall oppsummeringstabeller  Løsningskonsept  Sammenkobling av løsninger på delproblemer.  Beskrive løsningskonsept  Valg av de løsningskonseptene man vil arbeide videre med  Her kan det være behov for å trekke inn andre personer i vurderingen

29 29 - 6/29/2014 Aktivitetene i fase 5 •Sortere løsninger •Velge løsninger Velge løsningskonsept

30 30 - 6/29/2014 Sorteringsprosessen Evaluer løsninger mot kundekrav Generer et nytt sett med løsninger Gå videre til valg av konsept Er løsningene komplette konsept Er løsningene komplette konsept Nei Ja Input: Konseptbeskrivelser Bruk matriser!

31 31 - 6/29/2014 Evalueringssymboler og poeng Poenggiving kan gjøres på mange måter. Enkelt eller vektet og komplisert. Dette er en enkel variant Sterk 3 Moderat 2 Svak 1 Mangler 0 TegnBetydningPoeng m

32 32 - 6/29/2014 Evaluering av løsninger m Krav 1 Krav 2 Krav 3 Krav 4 Krav 5 Krav 6 Løsning 1 Løsning 2 Løsning 3 Løsning 4Løsning 5 m Hver enkelt løsning vurderes mot kunde- kravene som vi har systematisert tidligere. Får vi ingen gode konsepter, må vi gå et trinn tilbake Hver enkelt løsning vurderes mot kunde- kravene som vi har systematisert tidligere. Får vi ingen gode konsepter, må vi gå et trinn tilbake Nesten treff er ikke godt nok!!

33 33 - 6/29/2014 Kano-analyse Kano-analysen forteller hva kunden mener om ditt konsept Tilfredsstillelse Misnøye Fungerer ikke Fungerer ”Må”-elementer Likegyldige elementer Attraktive elementer En-dimensjonale elementer

34 34 - 6/29/2014 Velge løsning  Tekniske funksjons- og prestasjonskriterier  Tekniske driftskriterier  Personsikkerhet  Ergonomiske kriterier  Produktestetiske kriterier  Konstruksjons- og produksjonskriterier  Framstillingskriterier  Distribusjonskriterier  Økologiske kriterier  Framstillingsøkonomiske kriterier  Bruksøkonomiske kriterier Endelig valg basert på:  Evalueringsresultater  Bedriftens strategi  Bedriftens kapabilitet  Intuisjon


Laste ned ppt "1 - 14/03/00 SINTEF Unimed ”Concept Engineering” som metode Temadag 12. februar 2001 i regi av Forum Produktutvikling og Design Innlegg ved seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google