Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Concept Engineering” som metode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Concept Engineering” som metode"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Concept Engineering” som metode
Temadag 12. februar 2001 i regi av Forum Produktutvikling og Design Innlegg ved seniorrådgiver Espen H. Aspnes, SINTEF Unimed Tlf , e-post: Transparenter utarbeidet i samarbeid med SINTEF Teknologiledelse v/Roald Karlsen og Henning Neerland

2 Et produkts livssykluskostnader
Forskning fra National Research Council i USA viser at: Over 50 % av livssyklus-kostnadene bestemmes i konseptfasen Over 75 % av kostnadene i produktets levetid er bundet opp innen produksjon starter. Dersom man ikke benytter en metodikk som fra starten av gir en grundig forståelse av kundens behov, kan det få meget store økonomiske konsekvenser

3 To ulike arbeidsmodeller for produktutvikling
”Market-In” Målsettingen er kundetilfredshet Produktet/tjenesten man utvikler er ikke arbeidsmålet, men middelet som benyttes til å tilfredsstille kunden ”Product-Out” Først utvikle produkt/tjeneste Deretter overbevise kunden om at dette produktet virkelig dekker deres behov

4 ”Concept Engineering” - Karakteristika
En meget brukerorientert konsept-utviklingsmetode Metoden er selvdokumenterende Demokratisk. Alle som deltar i prosjektgruppen får tilnærmet lik innflytelsesmulighet på resultatet Effektiv for å oppnå konsensus i kompliserte problemstillinger Inneholder effektiv kvalitetssikring

5 Fasene i Concept Engineering
1 2 3 4 5 Fasene i Concept Engineering 1 Etablere forståelse for kundens omgivelser 2. Omforme forståelse til kundekrav 3. Definere og klargjøre kundekrav 4. Utvikle idéer og løsningskonsepter 5. Velge løsningskonsept

6 Utvikle forståelse for kundens omgivelser
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Aktivitetene i fase 1 Utvikle forståelse for kundens omgivelser Etablere prosjektgruppe Bli enig om målsetting Lag plan for hele prosessen Planlegge undersøkelser Diskutére problemstilling Velge metode Definére intervjuobjekter Utarbeide intervjuguide Samle utsagn fra brukerne Skaff bakgrunnskunnskap om intervjuobjekt Skrive informasjonsbrev Intervjutrening Intervju inkl. nedskriving av resultat Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

7 Prosjektgruppen Helst ikke mer enn 8 deltagere
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Prosjektgruppen Helst ikke mer enn 8 deltagere Deltagelse av personell med forskjellige fagområder og organisatorisk bakgrunn En person med myndighet til å ta økonomiske avgjørelser bør delta Alle gruppemedlemmene bør delta fra start til mål

8 Lag en målsetting for arbeidet
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Lag en målsetting for arbeidet Målsettingen defineres i en formålsutredning Å undersøke … Å oppdage …… Å lære ………... for å ... Del 1 Hva er det ved kundens verden vi ønsker å forstå bedre? Del 2 Hva ønsker vi som bedrift å oppnå? Eksempel: Å forstå hvordan de ansatte i bedriften lagrer og bruker dokumenter for å opprette et dokumentstyringssystem som medfører at de kan utføre arbeidsoppgavene mer effektivt.

9 Eksempel: ”Fremtidens operasjonsstuer for MIS”
Målsetting: Planlegge, prosjektere, bygge, innrede og evaluere to operasjonsstuer for MIS. Operasjonsstuene skal være utstillingsvinduer for MIS ved RiT. Operasjonsstuene skal kunne benyt-tes til produktutvikling og forskning. Produkter/løsninger skal fortrinnsvis utvikles i samarbeid med norske be-drifter, gjerne gjennom OFU-kontrakter. Erfaringer og resultater forventes å kunne gjenbrukes i RIT 2000.

10 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Intervjuobjekter For å få mangfoldighet i intervjuobjektene benyttes en kundematrise Krevende kunder Fornøyde Mis- fornøyde Tidligere Kunder vi aldri har hatt Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3 Her kan det være aktuelt å dele inn i markedssegmenter eller grupper. Helst ikke mer enn 10 intervju innenfor hvert segment eller gruppe.

11 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Intervjuguide Intervjuguiden skal hjelpe til med å få nyttig og relevant informasjon ut av intervjuet. Den skal inneholde temaområder. Spørsmålene bør dekke følgende kategorier: Problemer og svakheter med eksisterende produkt eller tjeneste. Gir innsikt i oppfatninger. Vurderinger assosiert ved kjøp eller bruk. Gir innsikt i forventninger. Forslag til forbedringer. Generelt: Lag åpne spørsmål Benytt spørsmål som begynner med hvilke, hvordan eller kan Eksempel: Hvilke problemer har du ...? eller Kan du fortelle meg om... ? Spørsmål som begynner med hvorfor og er bør unngås Eksempel: Hvordan virker produktet? er bedre enn Er du fornøyd med hvordan produktet virker?

12 Samle utsagn fra kundene
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Samle utsagn fra kundene Hensikten er å samle data fra kunden som vil være drivkraften i det videre arbeid Planlegge besøk Innhente bakgrunnsinformasjon om kunden. Informasjon til kunden om prosjektet, også om hvilke tema som vil bli diskutert. Intervjutrening. Adferd ved besøk Respekt for kundens meninger og følelser. Hold tilbake egne vurderinger. Aksepter det kunden sier 100 % - argumentér aldri! Vær observant på muligheter for grundigere forståelse. Underspørsmål. Prøv å forstå problem som er grunnlag for kundens evt. forslag til løsninger. Takke kunden for innsatsen. Oppsummering ”Debriefing”, sjekke ”hull”, forbedring intervjuguide, nøyaktig nedskriving av utsagn. Hvert utsagn skrives ned på ”gul-lapper”, ett på hver lapp

13 Svarenes 4 dimensjoner Bilder Tidligere problemer Umiddelbare
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 H 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Svarenes 4 dimensjoner Sørg for at du i løpet av intervjuet får svar på de 4 dimensjoner ved utspørring: Bilder Tidligere problemer Umiddelbare endringer Fremtidige ønsker På bakgrunn av svarene skal du kunne danne deg bilder som representerer kundens opplevelser og behov. Praktisk demonstrasjon Gir innsikt i tidligere erfaringer. Reflekterer kundens behov, frustrasjoner, muligheter og hva som er viktig for dem Hva er kundens egentlige krav og ønsker? Få frem latente eller skjulte behov, som kunden ikke er klar over selv Kunden legger frem sine egne forslag til endringer

14 Abstraksjonsstigen ABSTRAKT KONKRET
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 H 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Abstraksjonsstigen Abstraksjonsstigen er et hjelpemiddel for å avgjøre hvor abstrakt eller konkret en uttalelse er Å forstå våre kunders behov når de skal ut å reise ….. Å lære hvordan våre kunder bruker kofferter ….. Å forstå hvordan våre kunder bærer eller transporterer kofferter ….. Å lære hvordan våre kunder bruker håndtaket på koffertene ….. ABSTRAKT KONKRET

15 Omforme forståelse til kundekrav
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Aktiviteter i fase 2 Omforme forståelse til kundekrav Fase 1 Valg av utsagn for omforming Gruppere de som ligner Definere kriterier for valg Utvelgelse av de viktigste (MPM-metoden) Omforme utsagn til kundekrav Gruppering og prioritering av kundekrav v.hj.a. LP-metoden Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

16 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Identifisér behov For å hjelpe oss med å finne utsagn som reflekterer behov hos brukeren, benytter vi et hjelpespørsmål: Hvilke utsagn identifiserer kjernesaker, behov, problemer, bekymringer, bilder, eller løsninger som vil hjelpe oss til å forstå kundens krav? Det er viktig å huske på at du ikke ser etter krav direkte, men ledetråder eller spor som kan føre til krav Uttalelsen kan være et uttrykk, en setning, eller flere setninger – alt som skal til for å få tak i en særegen tanke eller sak

17 MPM-metoden for reduksjon av antall utsagn
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 MPM-metoden for reduksjon av antall utsagn Utsagnene reduseres til et håndterlig utvalg. De utsagnene som klarest reflekterer behov skal være med videre 1. utvelgelse 2. utvelgelse Endelig utvalg Method for Priority Marking (MPM) NB! Alle lappene taes vare på

18 Omforme utsagn til krav
Skjema: Retningslinjer: Vær klar Plassér vesentlige ord på slutten Aktivt språk Positiv form

19 ”Skrubbing” Ett for ett plasseres krav i en sirkel i midten og bearbeides til alle har en felles forståelse av kravet. Deretter plasseres lappen med kravet ut til høyre.

20 Et bilde av kundens omgivelser
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Et bilde av kundens omgivelser Bilde-LP Hva er bildene som dukker opp når du ser for deg stangfiske i saltvann? Glede og spenning Ingen tid å kaste bort; må gripe muligheten; adrenalinet opp 200% Springer bortover stranden; jager en stim Får en energikick når muligheten er der Forventer glede når fisken biter Fisk i strømmen; åten glinser ternene stuper ned Makrellstimen koker i en stille natt Utfordringer Står usikkert i baugen på båten Kaster kroken i et strømløp Det er hardt arbeid å fange fisk Fungerer under stress Må kaste med en gang innen to sekunder Flo, bølger, tang og sjøgress Når fisken viser seg går noe galt Frustrasjoner

21 Definere og klargjøre kundekrav
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Aktiviteter i fase 3 Definere og klargjøre kundekrav Fase 1 Fase 2 Utvikle og administrere spørreundersøkelser (Fungerer også som kvalitetssikring) Fase 3 Fase 4 Fase 5

22 Utvikle og administrere spørreundersøkelser
Lag spørreskjema I sin enkleste form kan spørreskjemaet være en opplisting av kravene fra en krav-LP Test spørreskjema og revidér om nødvendig Gjennomfør spørreundersøkelsen Velg kunder som skal spørres Velg medium Skaff bakgrunnsinformasjon om markedssegment, kunde o.s.v. Bearbeid resultatene Analysér resultatene Krav som skal være oppfylt Krav som bør være oppfylt Krav som det ville være fint å få oppfylt

23 Utvikle idéer og løsningskonsepter
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Aktiviteter i fase 4 Utvikle idéer og løsningskonsepter Fase 1 Fase 2 Dele opp designproblemet i elementer Utvikle idéer Utvikle løsninger Fase 3 Fase 4 Fase 5

24 Konsepter - generering og valg
Oppgaven i denne fasen er å generere så mange løsningsforslag som mulig. I neste fase skal vi velge og raffinere den valgte løsningen Antall konsepter Tid Generering av ideer Valg av konsept Endelig blir det noe action her! 40

25 Dele opp designproblemet i elementer
Mål for konseptutviklingen Oppdeling i elementer Etter tekniske disipliner Etter kundekrav Etter bruksfaser for produktet Koblinger

26 Utvikle idéer Undersøke gamle løsningskonsept Utvikle nye konsepter
Fri tenking Strukturerte refleksjoner Utvide det gjennomførlige ”design/produktutviklingsrommet” Utføres individuelt eller i små grupper. Fritt spillerom. Samarbeid i gruppe Gjennomgang av resultater Fokus på å forsterke de sterke idéene De mest lovende idéene for videre arbeid plukkes ut Her kan MPM-metoden brukes Husk å ta med idéer avdekket under besøk hos kunder.

27 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 H 1 2 3 1 2 Vurdering av idéer Vurder alle idéer. Gi poeng i henhold til en skala fra 1 til 5. Idéer med lav score bearbeides videre eller forkastes jordet Kjerne av noe brukbart Aksept-grense God idé, brukbar Perfekt idé

28 Utvikle løsninger Oppsummerende tabell for hvert delproblem
Dersom problemet er delt opp etter flere metoder, vil en ha tilsvarende antall oppsummeringstabeller Løsningskonsept Sammenkobling av løsninger på delproblemer. Beskrive løsningskonsept Valg av de løsningskonseptene man vil arbeide videre med Her kan det være behov for å trekke inn andre personer i vurderingen

29 Velge løsningskonsept
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Aktivitetene i fase 5 Velge løsningskonsept Fase 1 Fase 2 Sortere løsninger Velge løsninger Fase 3 Fase 4 Fase 5

30 Sorteringsprosessen Input: Konseptbeskrivelser
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Sorteringsprosessen 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Input: Konseptbeskrivelser Evaluer løsninger mot kundekrav Generer et nytt sett med løsninger Gå videre til valg av konsept Er løsningene komplette konsept Nei Ja Bruk matriser!

31 Evalueringssymboler og poeng
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Evalueringssymboler og poeng Poenggiving kan gjøres på mange måter. Enkelt eller vektet og komplisert. Dette er en enkel variant Sterk Moderat Svak Mangler Tegn Betydning Poeng m

32 Evaluering av løsninger
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Evaluering av løsninger 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Hver enkelt løsning vurderes mot kunde-kravene som vi har systematisert tidligere. Får vi ingen gode konsepter, må vi gå et trinn tilbake m Krav 1 Krav 2 Krav 3 Krav 4 Krav 5 Krav 6 Løsning 1 Løsning 2 Løsning 3 Løsning 4 Løsning 5 Nesten treff er ikke godt nok!!

33 Kano-analysen forteller hva kunden mener om ditt konsept
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 Kano-analyse Kano-analysen forteller hva kunden mener om ditt konsept Tilfredsstillelse Attraktive elementer En-dimensjonale elementer Fungerer ikke Likegyldige elementer Fungerer ”Må”-elementer Misnøye

34 Velge løsning Tekniske funksjons- og prestasjonskriterier
Tekniske driftskriterier Personsikkerhet Ergonomiske kriterier Produktestetiske kriterier Konstruksjons- og produksjonskriterier Framstillingskriterier Distribusjonskriterier Økologiske kriterier Framstillingsøkonomiske kriterier Bruksøkonomiske kriterier Endelig valg basert på: Evalueringsresultater Bedriftens strategi Bedriftens kapabilitet Intuisjon


Laste ned ppt "”Concept Engineering” som metode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google