Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsprosjekter ved NAPOS FoU-dag 23. mai, 2008 Atle Brun Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsprosjekter ved NAPOS FoU-dag 23. mai, 2008 Atle Brun Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsprosjekter ved NAPOS FoU-dag 23. mai, 2008 Atle Brun Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland Universitetssykehus atle.brun@helse-bergen.no

2 Intense magesmerter Nevrologiske og psykiske symptomer

3 FoU ved NAPOS •Basalforskning •Klinisk epidemiologisk forskning •Klinisk anvendt forskning

4 NAPOS FoU, Oversikt 1 ProsjektAnsvarligePeriode Evaluering av sikkerhet og effekt ved subkutane bioresorberbare CUV1647- implantat hos pasienter med erytropoietisk protoporfyri Sverre Sandberg, Tore Morken, Solveig Mikalsen, Helse Bergen HF 2007 - 2009 Vevspesifikk regulering av jern- og hem- metabolismen i relasjon til behandling av pasienter med Erytropoietisk protoporfyri Nirmala Ernest Jeyaraj (UiB), Atle Brun, Helse Bergen HF 2007 - 2008 European Porphyria Network (EPNET) Work Package 5: Information about drugs Atle Brun, Helse Bergen HF 2007 - 2010 European Porphyria Network (EPNET) Work Package 6: Network of laboratory centres for prophyria diagnosis Sverre Sandberg, Helse Bergen HF 2007 - 2010

5 NAPOS FoU, Oversikt 2 ProsjektAnsvarligePeriode Porfyrier i NorgeJørild Haugen, Sverre Sandberg, Helse Bergen HF 2006 - 2008 Differentiation between sporadic and familial porphyria cutanea tarda Aasne Karine Aarsand, Helse Bergen HF 2001 - 2008 The excretion of porphyrins and porphyrin precursors in acute attacks of acute intermittent porphyria (AIP) Aasne Karine Aarsand, Helse Bergen HF 2005 - 2008 Legemidler og akutte porfyrier: en internasjonal nettbasert legemiddeldatabase Atle Brun, Erik Pomp, Helse Bergen HF 2003 - 2017

6 NAPOS FoU, Oversikt 3 ProsjektAnsvarligePeriode Erytropoietisk protoporfyri: Undersøkelse av ferrokelatase aktivitet i intakte, humane retikulocytter Atle Brun, Sverre Sandberg (Helse Bergen HF), Nirthiga Vivekanathan, UiB 2005 - 2008 Protection from phototoxic injury in Erythropoietic Protoporphyria Atle Brun, Helse Bergen HF 2006 - 2008 Nytteverdi av genetiske veiledningssamtaler ved porfyri Birte Lundhaug, Universitetet i Bergen 2006 - 2008

7

8

9 Symptomer ved Erytropoietisk protoporfyri (EPP) •Soleksponering kan føre til intense smerter i huden etter bare 5-30 min i solen •Brennende/ prikkende/sviende smerter på lyseksponerte områder som varer i dager •Debuterer vanligvis i tidlig barnealder •Forverring av symptomer vår og sommer • Huden ser vanligvis normal ut til tross for store smerter • Barn og foreldre blir oppfattes som ”hysteriske” • Diagnose: ”DOCTORS DELAY” Akutt fotosensitivitet:

10 Hemebiosynthesis Glycin Succinat 1234 765 Fe 8 Heme Protoporphyrin (PP) Ferrochelatase + Fe 2+ = Erythropoietic protoporphyria (EPP) • Ferrochelatase reduction to 30% • Photosensivity from early childhood. • Hepatobilary complication

11 Behandling for å redusere lysømfintligheten •Reflekterende solkremer (titan/jern/zink-oxide) •Selvbruningskrem (Dihydroxyaceton) •Beta-carotene; 180-300 mg/dag (gulskjær i huden) Hos mange pasienter: Liten effekt

12 Vindusglass stopper ikke det blå lyset Problem  Hudsymptomer selv inne

13 Dette gir ofte problemer i hverdagen •På arbeidsstedet •Skole •Hjemme •Under transport til og fra arbeid, skole og aktiviteter

14 Er det mulig spesifikt å stoppe den delen av lysspekteret som påvirker porfyrinene i huden?

15 Absorbsjon spekteret av protoporphyrin

16 Lysbeskyttende spesialfilm for EPP •Velegnet beskyttelse for personer med Erytropoietisk protoporfyri (EPP). •Filtrerer bort den blå delen av lysspekteret (350 – 450 nm) som gir hudskadene ved EPP. •Resten av spekteret (>470 nm) slipper gjennom.

17 Lysbeskyttende film •Beregnet for permanent montering på glass –Vinduene i hus –Bilruter (relativt flate) •Kan også brukes på annen måte –Rullegardinløsninger –”Personlig visir”

18

19 Hepatobilary complication •Protoporphyrin is hepatotoxic. •Some EPP patients develop cholestatic liver faliure. •Liver transplantation •Bone marrow transplantation

20 A. Brun, NOFFOF 2007 40 cm 100 cm

21 Liver transplantation (1) •A liver transplantation take 8-12 hours •The irradiance of an operating room light is equivalent to the sun (measured in kLux) •Liver transplantation in EPP patients: Several fatal events. Complication due to several abdominal bleeding, intestinal perforation peritonitis and sepsis.

22 Liver transplantation (2) •The complications are due to abdominal phototoxicity during the operation How to reduce the phototoxic damage during operation?

23 Previous experiences in EPP liver transplantation CLS-200-XTA-81 / similarNo filter Number of liver transplantation 4213425 ? Phototox injury 8206 ? 24 % 15 %

24 Aim of the study 1.To evaluate the colour perception in the operating area for surgeons when filtered light is used 2.To compare the protective efficacy of different light filters in an experimental model

25 Acrylate filters Thin, flexible, heat-resistant, pre-glued, easilly applied, commercially available CLS-200X Reflective 61611 TA-81 Deep Amber

26 A. Brun, NOFFOF 2007 Without filter

27 A. Brun, NOFFOF 2007 TA-81

28 A. Brun, NOFFOF 2007 Deep Amber

29 Aim of the study 1.To evaluate the colour perception in the operating area for surgeons when filtered light is used. 2.To compare in an experimental model the protective efficacy of different light filters.

30 Experimental model: Protoporthyrin loaded erythrocytes Cuvette 7x7 cm Light path 3mm Operating room light

31 PP Erythrocytes suspenstion (8x10 10 ) erythrocytes/L Erythrocytes loaded with protoporphyrin

32 PP •CLS-200X •Reflective 60611 •TA-81 Hb Cell damage = Hemolysis PP

33

34 A. Brun, NOFFOF 2007

35 Cell damage with different filters CLS-200X Reflective 61611 TA-81 Without filter 10% hemolysis No filter 1 CLS X 1,25 60611 X 2 TA-81 X 2,6 Light protection efficacy Protection from phototoxic injury during surgery in Erythropoietic Protoporphyria Wahlin S., Srikanthan N., Hamre B., Harper P., Brun A. Liver Transplant In press

36 Legemidler og porfyri

37 Symptomer ved ulike porfyrisykdommer •Abdominalsmerter •Pareser •Psykiske symptomer • Blemmer/vulnerabel hud på lyseksponerte områder • Unormal lysømfintlighet - hudsmerter Anfall med akutte symptomer: Unormal lysømfintlighet:

38 Anfall med akutte symptomer kan utløses av: •Psykisk stress / fysiske påkjenninger •LEGEMIDLER •Søvnmangel •Sult / slanking •Infeksjoner •Kvinner: Menstruasjon syklus / P-piller Frisk Alvorlig medisinsk tilstand Porfyri: Sjelden sykdom  Ofte manglende kompetanse Feildiagnostisering / feilbehandling

39 Problemet: Legemidler og porfyri (1) •Høyst vanlige legemidler kan utløse et alvorlig anfall hos personer med disposisjon for akutt porfyri •Felleskatalogen mangler opplysninger om at en lang rekke legemidler er kontraindiserte ved akutte porfyrier

40 Problemet: Legemidler og porfyri (2) •Informasjon om hvilke legemidler som er trygge å bruke: –Svært vanskelig tilgjengelig –særlig i akuttsituiasjoner –Lite oppdatert med hensyn til nye legemidler –Tildels motstridende informasjon fra forskjellige kilder Mangel på viktig medisinsk informasjon gir stor fare for medisinsk feilbehandling

41 •Utvikle en legemiddeldatabase –Brukervennlig, klinisk databaseverktøy –Lett tilgjengelig på internet –Forhindre medisinsk feilbehandling som kan utløse alvorlige anfall • NAPOS ble opprettet av Sosial og helsedepartementet i 1999 • Startet arbeidet med problemområdet legemidler og akutt porfyri Målet:

42 Samarbeid: Norge - Sverige A c o m p u t e r p r o g r a m f o r d r u g s w i t h s e a r c h p o s s i b i l i t i e s a n d o t h e r f u n c t i o n s + = Legemiddel- database for akutt porfyri Porfyri-spesialist: Stig Thunell Farmasøyt IT-ingeniør Porfyri-spesialist Tverrfaglig gruppe Samarbeids- produkt

43 Selexid Eksempel 1 •Kvinne, 32 år gammel •Symptomer på kraftig blærebetennelse •Oppsøker sin fastlege for å få behandling •Legen vil behandle med legemidlet Selexid •Er Selexid et trygt legemiddel å bruke?

44

45

46

47

48 •Brukervennlig, klinisk databaseverktøy •Lett tilgjengelig på web (www.drugs- porphyria.org) •Omfatter nær alle legemidler på det nordiske markedet •Ekspertsystem •Viser evidens og rasjonale for samtlige klassifiserte legemidler •Stor internasjonal interesse

49 Hvem er målgruppen for en porfyri legemiddel database? •Allmennpraktiserende leger •Leger på sykehus •Personale ved nasjonale porfyri kompetansesentra •Personer som har fått stilt diagnosen akutt porfyri

50 Akutte porfyrisykdommer forekommer relativt sjeldent Nødvendig og hensiktsmessig å arbeide INTERNASJONALT

51 •EU project (2007 – 2010) •Set up a functional network of specialist porphyria centres to provide better healthcare for patients and their families European Porphyria Network

52 www.drugs-porphyria.org

53 Expansion of the database Drug data files (ATC-system) Drug safety classification Database programming Drug porphyrinogenicity monographs General information National drug database 1 National drug database 2 National drug database 3 National drug database 4 National drug database 5 National drug database 6 National drug database 7 National drug database 8 National drug database 9 National drug database 10 National drug database 11 National drug database 12 National drug database 13 National drug database 14 National drug database 15 Core elements 2007 2008 2009

54 European Porphyria Network •Cardiff, UK •Paris, France •Bergen, Norway •Warsaw, Poland Drug reports Use the network to collect clinical reports about drug use among persons with acute porphyria: - Attack precipitated ? - Used without problems? Follow-ups by pharmacists at 4 porphyria centres:

55 Drug reports in acute porphyria • Pharmacists collect detailed follow-up information on porphyria patients concerning the use of drugs • High quality and reliable reports Status: Reports on 558 drugs collected so far

56 Drug reports: Further developments Drug report forms TRANSFORM Drug report in acute porphyria Online drug reporting system

57 MA 08 1960 NOR-SS 15 042008 Patient information

58 Complement www.drugs-porphyria.org

59 Porphyria online drug reporting system Database Clinical drug reports Validation UPDATE Drug porphyrinogenicity MONOGRAPHS

60 Takk for oppmerksomheten www.napos.no

61 Fagmiljø ved NAPOS •2 Farmasøyter i 50% stilling •6 Leger (tilknyttet) •1 Genetisk veileder •2 Spesialkonsulent / prosjektkonsulent •1 Kunnskapskoordinator •1 Kontorleder


Laste ned ppt "Forskningsprosjekter ved NAPOS FoU-dag 23. mai, 2008 Atle Brun Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer Laboratorium for klinisk biokjemi Haukeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google