Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Modul I og Modul II kurs, - region Vest høsten 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Modul I og Modul II kurs, - region Vest høsten 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Modul I og Modul II kurs, - region Vest høsten 2003.

2 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Motto for dagen? Mye dumt har jeg gjort. Det vil jeg fortsette med. Intet annet setter mer farge på livet !

3 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Tillitsvalgt – organisasjonsarbeid – politikk. Hvorfor er du tillitsvalgt ? Hva vil det si å være tillitsvalgt ? Hvorfor er du her ?

4 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Let us learn to dream !

5 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Vær barmhjertig Herre, vis en særlig omsorg for de mennesker som er så logiske, praktiske, og realistiske, at de forarges når noen tror at det finnes en liten blå hest. ( Helder Camara) Let us learn to dream !

6 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Alt er tenkelig, alt kan skje. Fremtiden er så åpen at det er verken ønskelig eller mulig å lage seg en ferdigspikret livsfilosofi. Da vil vi stagnere. Filosofien starter med undring og slutter med undring,- dyp undring. Derfor bør vi betrakte livet og tilværelsen som en strøm.Og det er følelsene som setter et liv i bevegelse. Følelsene aktiverer deg underveis i livet og motiverer til handlinger og holdningsendringer. (Arne Næss)

7 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Sosialisert inn i et system? Erfaring Dei fyrste to dagane kvitra eg som ein fugl i det fri Så vart eg sitjande stille Berre føtene byta på bevegelsane.

8 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Utgangspunktet vårt? Alt for sjelden tenker vi over hvilken enorm påvirkningseffekt en positiv og offensiv holdning har på resultatet. Eller på den andre side, - hvordan en negativ og defensiv holdning påvirker resultatet.

9 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Organisasjonskultur Organisasjonens kulturSamspill mellom mennesker er med på å forme Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

10 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Organisasjonskultur. ”Kultur er et sett av holdninger, meninger eller overbevisninger som en gruppe mennesker deler, om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, hvordan ting skal vurderes og gjøres, hvilke spørsmål som er viktige og svar som er aksepterte. De viktigste elementene i kulturen er ubevisste og kan ikke påtvinges utenfra, - ikke engang fra en toppledelse.”

11 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvordan er det på din arbeidsplass?

12 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvordan gjøre jobben eller organisasjonen til et magisk sted? Å bygge en sterk stammekultur der mennesker drar lasset sammen og i samme enden av tauet krever både et felles begrepsapparat og kraftfullt innhold i apparatene. Men først og fremst krever det noe så enkelt som glede. Du kan nemlig plage folk til veldig mye, - men ikke til å lykkes !

13 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Grupper. …hvorfor er du her?

14 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Behov og motiver •Være med på noe •Sosial kontakt •Tjene penger •Løse problemer •”Messias syndromet” •Prestisje •Gi møtet prestisje •Knytte riktige kontakter

15 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Behov og motiver Realisere egne tanker og motiver •Anerkjennelse for tanker og motiver •Sikre egen fremtid •Få innflytelse •Ha det gøy

16 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Betingelser for samarbeid •Føle seg trygg i gruppen •Motivert for å hjelpe andre •Forstå hverandres hensikter og motiver •Ha det hyggelig sammen •Effektiv og løser oppgaver •Felles mål •Villig til å spørre og lytte

17 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Betingelser for samarbeid  Gjensidig sympati for hverandre  Vilje og evne til samarbeid  Diskutere samarbeid underveis  Føler ansvar for felles resultat  Innstilt på å yte fremfor å nyte

18 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Roller i en gruppe •Fornyeren •Meningsdanneren •Medløperen •Nøleren •Bakstreveren •Kverulanten •Dommeren •Den rasjonelle •Den økonomiske

19 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Grupper. …hvorfor er du her?

20 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Løsningsfokusert tilnærming  Fokus på problem øker konfliktnivået  Konsentrer deg om det som virker  Beskriv hvordan verden ser ut når problemet er borte.  Gi de kloke handlingene oppmerksomhet og øk sannsynligheten for at de gjentas.

21 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo LØFT – Sentrale ideer.  Kommunikasjonsformen er viktig  Påpekning av feil og mangler gir ofte flere feil og mangler  Atferd som gis oppmerksomhet gjentar seg  Leting etter det som er riktig og hvordan dette kan utnyttes gir bedre resultater enn å studere feil og mangler

22 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo LØFT – Sentrale ideer.  I relasjoner er det både noe som fungerer og noe som ikke fungerer  I LØFT snakker vi om ønskemål fremfor problem  LØFT betyr fokus på mål og hvordan vi skal nå dem  Små endringer gir ”ringer i vannet” effekt

23 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Betydningen av språk  Du får mer av det du snakker om  Språk skaper oppfatning og mening  Anerkjennende språk skaper energi, vekst og læring  Negativt, kritisk språk skaper sår, sinne, forsvar og motangrep

24 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva vil vi få til?  Hold fokus på det som virker  Spør hva vi ønsker oss i stedet for alle problemene

25 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo HUSK  Den som har problemet er best i stand til å løse det  Små endringer skaper større endringer  Hold fokus på de aller første små hendelsene på den riktige veien

26 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo HUSK  Problemet med gode råd er at ingen følger dem  Et håp om forbedring forsterker letingen etter flere forbedringstiltak

27 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Utgangspunktet vårt? Alt for sjelden tenker vi over hvilken enorm påvirkningseffekt en positiv og offensiv holdning har på resultatet. Eller på den andre side, - hvordan en negativ og defensiv holdning påvirker resultatet.

28 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvordan har vi det på min arbeidsplass? Hvordan er arbeidsmiljøet på min arbeidsplass? Hvordan samhandler vi på min arbeidsplass? Hva skulle jeg ønske var annerledes? Hva kan jeg bidra med? Hva vil jeg bidra med?

29 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo

30 Tale og presentasjonsteknikk Vi skal se på: -Hvordan forberede og gjennomføre et innlegg, tale eller en presentasjon? -Debattere og argumentere. -Hvordan bruke dette i hverdagen?

31 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Tale og presentasjonsteknikk Vi skal se på: -Hvordan forberede og gjennomføre et innlegg, tale eller en presentasjon? -Debattere og argumentere. -Hvordan bruke dette i hverdagen?

32 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvor tar vi ordet?  Uformelle fora.  Møter.  Innledninger.  Presentasjoner.  Foredrag.

33 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Ordet er ditt Bannlyste innledningsord:  Jeg er ingen taler…  Det er vel ingen som har interesse av hva jeg har å si…  Dessverre har jeg ikke fått tid til å forberede meg…  Egentlig burde jeg vel ikke tatt ordet

34 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du kan få ordet  Hva er hensikten med innledningen?  Hvordan disponerer jeg stoffet?  Hvem skal jeg snakke til?

35 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Introduksjon  Å holde en presentasjon / innlegg / foredrag involverer grovt sett fire hovedelementer: –Planlegge –Forberede –Trene –Fremføre

36 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Planlegge  Kartlegg publikum –Kunnskap –Erfaring –Behov –Mål

37 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Planlegge  Definér målsetningen med foredraget ditt basert på resultatet du ønsker å oppnå. –Informere –Overtale –Motivere for handling –Selge –Lære bort –Trening/øvelse

38 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forberede  Tenk positivt –Tenk positivt om det du skal si –Se for deg at du lykkes –Prøv å se for deg publikums respons –Gi deg selv positiv respons

39 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forberede  Forbered en start som fenger publikum –Bruk et spørsmål som retter seg mot publikums behov –Gi publikum et kompliment –Knytt åpningen til en aktuell hendelse

40 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forberede  Illustrer og støtt opp med fakta og visuelle midler. –Statistikk –Demonstrasjon –Vitnesbyrd –Hendelser

41 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forberede  Forbered avslutningen –Dramatiser ideene dine –Utfordre publikum –Motiver publikum –Gjenta hovedfordeler –Oppsummer hovedpunkter

42 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Trening  Bygg opp din tro på deg selv og foredraget ditt –Hvorfor er det nettopp DU som bør holde foredraget –Hvorfor engasjerer dette temaet deg –Hvorfor vil du dele dette med publikum

43 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Trening  Øv på presentasjonen og sjekk med tanke på: –Klarhet –Relevans –Utseende –Tydelighet –Kvalitet –Lett å huske

44 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Trening  Øv foran publikum, veileder, video kamera eller speil. Få tilbakemelding med tanke på: –Åpning –Klare hovedpunkter –Logisk flyt –Troverdige eksempler

45 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Trening  Få også tilbakemelding med tanke på –Avslutning –Klarhet i totalbudskapet –Distraherende oppførsel –Resultat som er oppnådd

46 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fremføre  Sats på det grunnleggende –Ei temaet –Tenk positivt om temaet –Overlever viktigheten av temaet til publikum

47 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fremføre  Gi et positivt førsteinntrykk –Få øyekontakt –Ha et overbevisende/engasjerende kroppsspråk –Slapp av –Kle deg i forhold til publikum

48 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fremføre  Få kontakt med publikum –Vær oppriktig –Vær deg selv –Si OSS ikke DERE –Dialekt –Hold deg på et nivå tilpasset publikum –Engasjer tilhørerne

49 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fremføre  Hold på publikums interesse –Være entusiastisk –Bruk engasjerende ord –Uttrykk deg kort og klart –Fremføre en historie –Bruk stemmen engasjerende –Ha et fornuftig kroppsspråk

50 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fremføre  Kontinuerlig forbedring –Mål suksess –Finn din styrke såvel som svakheter –Bestem deg for hvordan du vil forberede neste fordrag

51 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Manuskript  Bruk A5 format eller mindre  Ha god marg til bruk for stikkord  Merk av hvor visuelle hjelpemidler skal brukes  Skriv tydelig  Ha få linjer med tekst på hvert ark  Nummerer og skriv kun på èn side

52 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Teknisk utstyr  Overhead  Flippover  Tavle  Video/TV  Datautstyr

53 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Overhead  Bruke få skrifttyper  Bergrens antall linjer  Bruk stikkord  Vær forsiktig med illustrasjoner  Vær forsiktig med farger og bakgrunner •Enkel •Tydelig •Leselig

54 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Overhead i bruk  Ha kopier av transparentene  Vend deg ikke mot lerret  Bryt seriene  SLÅ AV PROJEKTOREN

55 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Flipover/Tavle  Løser opp stemning  Fører til variasjon og engasjement  Bruk til eksempler  Skriv tydelig  Ikke stå foran det du skriver

56 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Oppsummering.

57 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Oppsummering  Å holde en presentasjon / innlegg / foredrag involverer grovt sett fire hovedelementer: –Planlegge –Forberede –Trene –Fremføre.

58 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Lampefeber? Unngås ved å:  Forberede seg grundig  Følge den oppsatte disposisjon  Holde den avmålte tiden  Opptre noenlunde som ”folk” – vær deg selv  Trene på å feste blikket rolig og avslappet på tilhørerne  Snakke avslappet og naturlig  Tro på det du snakker om

59 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT Arbeidsgivers styringsrett

60 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett II

61 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett III

62 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett IV

63 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeisgivers styringsrett V

64 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett VI

65 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett VII

66 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett VIII

67 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett IX

68 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgivers styringsrett er retten til å tilsette og si opp arbeidstakere, og til å organisere, lede og fordele arbeidet HVEM som skal gjøre HVA, NÅR og HVORDAN.

69 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Styringsretten begrenses av : Lover: Arbeidsmiljø Ferie Tjenestemann Likestilling Forvaltning Offentlighet Tjenestetvist Arbeidstvist Aldersgrense Folketrygd Tjenestetvist HA medbest. Tilpasningsavt. Avtaler om konkrete forhold: - Omstilling. - Organisering - osv. Hoved- tariffavtale Generelle vilkår: Lønnsplaner Tabeller Fellesbest. Just/norm Avtaler Personlig arbeidsavtale Særavtaler Generelle: Eks: Reiseregn. Utvalgs- regulativet Spesielle: Eks: Hjem.vakt Uniform- godtgj. Lønns- og arb.vilkår Andre arb.- forhold Tariff avtaler

70 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo TV-rollen i utvikling Fra krig til samarbeid

71 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Rollen som tillitsvalgt Arbeids- giver Arbeids- taker TILLITS- VALGT

72 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva er en rolle?  Summen av de forventningene som rettes mot en person i en bestemt posisjon.

73 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Krav til tillitsvalgte

74 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva er en tillitsvalgt? Medbe- stemmelse TilsettingLønnArbeidsmiljø Regulert av Hoved- avtale Tilpasnings- avtale Tjenestemannslov m. forskrifter Tilsettings- reglement Tjeneste- tvistlov Hovedtarif favtale Arbeids- miljølov Forskrifter Represen- tasjon TillitsvalgtTjenestemanns- representant Organisas jon Verne­ombud AMU

75 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Medvirkningssyste mer i staten Medbestemmelse - Hovedavtalen - Tilpasningsavtalen Tillitsvalgte fra org. Tilsetting - Tjenestemannsloven - Tilsettingsreglement Tillitsvalgte oppnevnt av org. med selvstendig mandat. Lønn - Tjenestetvistloven - Hovedtariffavtale Tillitsvalgte fra org./ forbund. Arbeidsmiljø - Arbeidsmiljøloven - Arbeidsmiljøutvalg/ verneombud Tillitsvalgte oppnevnt av org. eller direkte valgt.

76 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Et samfunn i endring  Samfunnet  Arbeidslivet  Det offentlige  Arbeidsgiverrollen  Tillitsvalgtrollen

77 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Endringer i arbeidslivet  Større effektivitetskrav også i det offentlige  Hyppige organisasjonsendringer  Behov for medarbeidere med en bredere kompetansebakgrunn  Medarbeiderne er i større grad ”medspillere” i organisasjonsprosessene.  Hos medlemmet: Fra kollektiv bevissthet til individuell bevissthet  TV-rollen utvikles i dette spenningsfeltet

78 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Kompetansekrav, tidligere  Faglig dyktighet i en stabil jobb  ”Utlært” en gang for alle  ”Sjefen forteller oss hva vi skal gjøre”  ”Jeg passer min jobb og du passer din”

79 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Kompetansekrav, nå  Faglig dyktighet med oppgaver som stadig forandrer seg  Fleksibilitet, engasjement og livslang læring helt avgjørende for organisasjon og individ  Komplekse oppgaver og kompetente medarbeidere krever ny lederrolle  ”Våre mål” og ”våre oppgaver”  Samspills og samarbeidsferdigheter like viktige som fagkompetanse  ”Kjenn deg selv” for å lykkes

80 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Den tillitsvalgtes rolle  Leder  Menneske  Hoggstabbe

81 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Den tillitsvalgte som leder  Motiverende  Integrerende  Deltagende

82 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Den tillitsvalgte som menneske  Tillit  Omsorg  Solidaritet

83 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Den tillitsvalgte som hoggstabbe  Uvitenhet  Frykt  Egoisme

84 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo TV-rollen i utvikling Fra krig til samarbeid

85 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Rollen som tillitsvalgt Arbeids- giver Arbeids- taker TILLITS- VALGT

86 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Dogmeregler for fagforeningsarbeid – hvordan kan vi øke slagkraften i det daglige arbeidet? Michael Valentin

87 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fokus på kjerneytelser. Medlemmer av en fagforening skal sikres de beste lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsmarkedet. Fagforeningen skal ut over dette garantere medlemmenes trygghet, hvis de kommer i vanskeligheter. Fellesskap og individualitet står ikke i motsetning til hverandre, de er hverandres forutsetninger. Som supplement til kollektive avtaler skal alle medlemmer av en fagforening sikres optimale karrieremuligheter, og muligheter til personlig utvikling.

88 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Uavhengig av andre interesser enn medlemmenes. Fagforeningen skal se bort fra partipolitiske interesser i bestrebelsene på å fremme medlemmenes sak. Engasjement skal være ledetråden for alle valgte og ansatte i fagforeningen. De skal være medlemmenes venner og ikke systemets.

89 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Debatt fremfor fortielse. En åpen debattkultur skal gi rom for kritikk og undring blant medlemmene. Fagforeningen er forpliktet til å være lydhør og handle på bakgrunn av medlemmenes ønsker og behov. Lag alltid en uunværlighetstest. De valgte og ansatte i fagforeningen bør alltid spørre seg selv om, hvem som vil savne det man gjør, dersom det ikke lenger blir gjort, og hva medlemmene får ut av det.

90 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva er en tillitsvalgt? Medbe- stemmelse TilsettingLønnArbeidsmiljø Regulert av Hoved- avtale Tilpasnings- avtale Tjenestemannslov m. forskrifter Tilsettings- reglement Tjeneste- tvistlov Hovedtarif favtale Arbeids- miljølov Forskrifter Represen- tasjon TillitsvalgtTjenestemanns- representant Organisas jon Verne­ombud AMU

91 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Medvirkningssyste mer i staten Medbestemmelse - Hovedavtalen - Tilpasningsavtalen Tillitsvalgte fra org. Tilsetting - Tjenestemannsloven - Tilsettingsreglement Tillitsvalgte oppnevnt av org. med selvstendig mandat. Lønn - Tjenestetvistloven - Hovedtariffavtale Tillitsvalgte fra org./ forbund. Arbeidsmiljø - Arbeidsmiljøloven - Arbeidsmiljøutvalg/ verneombud Tillitsvalgte oppnevnt av org. eller direkte valgt.

92 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo

93 Grunnlag  Vit hva som skal diskuteres  Snakk konkret og legg frem fakta  Interesser deg for emnet

94 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Teknikker  Skriv ned argumenter  Eksemplifisere  Klarlegg enighet/ uenighet  Bruk sammenligning

95 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Teknikker  Teatralske pauser  Legg frem alternativer  Forutsi innvendinger og svar  Øyeblikkelig handling

96 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Teknikker  Underslåing av fakta  Vis til autoriteter  Beskrivelse av motpartens syn

97 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hersketeknikker  Moralisering og skrekk  Sunn fornuft  Flertallet  Nyhetene  Konsekvensene

98 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hersketeknikker  Usynliggjøre  Latterliggjøre  Dobbeltstraffen  Stjele et forslag  Støysenderen

99 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Teknikker  To hovedelementer for en god debatt –Spørreteknikk –Lytteteknikk

100 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spørreteknikk  Hensikt –Positivt –Negativt

101 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spørreteknikk  Utdypende spørsmål –Hva –Hvorfor –Hvordan –Hvor –Hvem –Når  Informative spørsmål –Korte svar Ja/Nei

102 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spørreteknikk  Retoriske spørsmål  Motspørsmål

103 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spørreteknikk  Hypotetiske spørsmål  Gruppespørsmål

104 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Lytteteknikk  Vis interesse  Gi positiv respons  Hør på innholdet, ikke ordbruken

105 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Lytteteknikk  Tips til slutt –Ti stille og lytt –Tenk før du taler

106 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Utgangspunktet vårt? Alt for sjelden tenker vi over hvilken enorm påvirkningseffekt en positiv og offensiv holdning har på resultatet. Eller på den andre side, - hvordan en negativ og defensiv holdning påvirker resultatet.

107 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Begynn med det som er nødvendig,- fortsett med det som er mulig,- og plutselig greier du det umulige. Frans av Assisi

108 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvilke utfordringer står jeg / vi overfor i min / vår arbeidshverdag, - og hvordan kan / vil jeg benytte det vi har vært gjennom i dag for å bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø?

109 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Usaklighetsliste  Diskuter personer i stedet for saksforhold  Gjengi andres synspunkter på en ukorrekt måte  Tillegg andre synspunkter som de selv ikke har gitt uttrykk for  Bruk formuleringer som villeder tilhørerne ved uklarhet og flertydighet  Gi et galt eller skjevt bilde av en sak slik at den tjener den ene parts interesser  Bruk ”skjellsord” og andre nedsettende uttrykk  Heng deg opp i detaljer  Ikke drøft det som er sakens kjerne  Praktiser utenomsnakk

110 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Vær selvkritisk  Godt forberedt til møter  Sier ikke noe- selv om jeg har noe viktig å si  Tar ordet for ofte  Snakker for lenge  Prøver å imponere de andre  Henvender meg til den nærmeste – ikke til gruppen  Tendens til å avbryte andre  Tåler ikke å bli motsagt  Liker at andre er enig med meg  Forsøker å bidra til enighet  Står på mitt når jeg mener jeg har rett  Bidrar til å finne løsninger  Er ofte(st) uenig med flertallet

111 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva vil vi få til?  Hold fokus på det som virker  Spør hva vi ønsker oss i stedet for alle problemene

112 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva vil jeg gjøre når jeg kommer tilbake på arbeidsplassen for å bidra til å utvikle et bedre arbeidsmiljø?

113 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at dører skal opna seg, at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. ( Olav H. Hauge )

114 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Organisasjonskultur Organisasjonens kulturSamspill mellom mennesker er med på å forme Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

115 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvordan gjøre jobben eller organisasjonen til et magisk sted? Å bygge en sterk stammekultur der mennesker drar lasset sammen og i samme enden av tauet krever både et felles begrepsapparat og kraftfullt innhold i apparatene. Men først og fremst krever det noe så enkelt som glede. Du kan nemlig plage folk til veldig mye, - men ikke til å lykkes !

116 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvilken historie forteller vi (kanskje ubevisst?) nom vår yrkesgruppe i dag, - og hvilken historie ønsker vi å fortelle i fremtiden? Hvordan går vi da frem?

117 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo

118 Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender.

119 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte.

120 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme.

121 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt...

122 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ?

123 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ? var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder ?

124 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ? var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder ? var du tro når dine handlinger overdøvet lyden av ditt hjerteslag?

125 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ? var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder ? var du tro når dine handlinger overdøvet lyden av ditt hjerteslag? var du tro når du ikke bedrog den du ikke elsket ?

126 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ? var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder ? var du tro når dine handlinger overdøvet lyden av ditt hjerteslag? var du tro når du ikke bedrog den du ikke elsket ? var du tro når din feighet forkledde seg og kalte seg samvittighet ?

127 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ? var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder ? var du tro når dine handlinger overdøvet lyden av ditt hjerteslag? var du tro når du ikke bedrog den du ikke elsket ? var du tro når din feighet forkledde seg og kalte seg samvittighet ? nei.

128 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ? var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder ? var du tro når dine handlinger overdøvet lyden av ditt hjerteslag? var du tro når du ikke bedrog den du ikke elsket ? var du tro når din feighet forkledde seg og kalte seg samvittighet ? nei. men når det som rører ved deg gav tone. når din egen puls gav rytme til handling. når du var ett med det som sitret i deg da var du tro ! Andrè Bjerke

129 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo And then I leave you with this: -Wroom! -What was that? -That was your life. -Do I get another one? -Nope.

130 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo

131

132 Tilbakemeldinger / respons.  Objektiv.  Beskrivende.  Spesifikk.  Entydig.  Meningsfull.

133 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo ”Non verbal kommunikasjon” Ta en titt på lokalet på forhånd. Ta en liten pause før du begynner å prate, - gir tilhørerne sjansen til å roe ned. Øyekontakt. Kroppsholdning. ”Kunstige fakter”.

134 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo ”Non verbal kommunikasjon” Stemmebruk, - variasjon. Snakke flytende, - lese? ”Personlig oppførsel” – vær deg selv, - men du skal også imøtekomme et sett med forventninger. ”Hvem” er du, - din bakgrunn?

135 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Behersk språket. Dagligtale, - kontra stammespråk. Nøyaktig betydning av ordene du bruker. Forklar forkortelser. Eksempler og bilder tilhørerne kan forholde seg til.

136 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Behersk språket. Språket skal formidle riktig stemning eller følelse (stolthet, glede, sinne, indignasjon). Kok alle tall ned til synlige eller håndterbare størrelser. Språket er kjønnsdiskriminerende.

137 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Å lytte… Ingen lytter hele tiden. La ikke dine forventninger forstyrre din evne til å lytte. ”Krangle lytting”. ”Automatisk utkobling”.

138 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Å lytte… Sett deg nær ”taleren”. Mottakelig for nye ideer. Still spørsmål. Be om å få gjentatt viktige poeng.

139 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Budskapet ditt… Interesse for temaet. Grip tilhørerne med en gang, - med de første ordene. Humoristiske innledninger virker sjelden til din fordel. Ikke bruk sitater fordi de får deg til å virke ”lærd” og belest, - bruk dem bare fordi de virker.

140 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Budskapet ditt… Bruk aldri andres ord uten å nevne opphavet. Definer nøkkelord. Ikke start med et spørsmål, - du vet aldri hvilket svar du får. Legg opp rekkefølgen av poenger slik at du avslutter med det viktigste.

141 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Budskapet ditt… ”Til slutt” eller ”avslutningsvis”, - da må du også huske å stoppe. Sammenbindende ord eller setninger som leder deg fra et poeng til det neste.

142 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spørsmål … Grunnregler for spørsmålsrunden? Svar på hvert enkelt spørsmål. Svar kortfattet. Vil du svare på ”personlige” spørsmål?

143 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spørsmål … Unngå å si: ”Jeg er glad du spurte om det”, - eller ”det var et godt spørsmål”. Si ”Jeg vet ikke”. ”REST-formelen”. Responder, Eksemplifiser, Slutt å snakk, Ta neste spørsmål.

144 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo And then I leave you with this: -Wroom! -What was that? -That was your life. -Do I get another one? -Nope.

145 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo

146

147 Behov og mål  Hvem har behov for informasjonen - og hvem har nytte av den  Før  Under  Etter

148 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Målgruppe  Hvem skal du informere  Er ”alle” en målgruppe?  De som ikke vil vite - hva med de?  Realistiske mål for tidsbruk

149 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva slags informasjon?  Aktiv/Passiv  Direkte/indirekte  Automatisk  Munn-til-munn

150 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Innhold  Hva som SKAL være med, ikke hva som KAN  Flere trinn  Holde deg til målgruppen  Du er ikke målgruppen

151 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Krav til informatøren  Troverdig  Etterettelig  Tilgjengelig

152 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Materiell  - SKAL LESES  Hva oppfattes på 2 sekunder? –En overskrift –Et bilde –Et par linjer tekst

153 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Dramatisering  Finne det interessante, oppsiktsvekkende, gunstige momentet - Ikke alltid det viktigste.  Proffe markedsførere bruker 70 - 80% av tiden til dette.

154 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Tekst og utforming  Personlig  Kort og konsist  Ansvar for utforming og tekst kan gjerne deles mellom flere.

155 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Oppsummering  Tenk informasjon - er det noe av det vi gjør andre kunne tenkes å ville vite om?  Tenk målgruppe - hvem har behov for denne informasjonen?  Du er ikke målgruppen - test ut produktet  Planlegg og del på ansvaret  Ikke glem distribusjon

156 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Bare litt til... Litt meir frustrert Litt meir usikker Litt meir på leit Litt meir lik meg sjæl.

157 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Du skal være tro. men ikke mot mennesker som i gold grådighet henger ved dine hender. ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver uten å røre ved ditt hjerte. ikke mot noe bud som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme. ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt... når var du tro ? var du tro når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder ? var du tro når dine handlinger overdøvet lyden av ditt hjerteslag? var du tro når du ikke bedrog den du ikke elsket ? var du tro når din feighet forkledde seg og kalte seg samvittighet ? nei. men når det som rører ved deg gav tone. når din egen puls gav rytme til handling. når du var ett med det som sitret i deg da var du tro ! Andrè Bjerke

158 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Alt er tenkelig, alt kan skje. Fremtiden er så åpen at det er verken ønskelig eller mulig å lage seg en ferdigspikret livsfilosofi. Da vil vi stagnere. Filosofien starter med undring og slutter med undring,- dyp undring. Derfor bør vi betrakte livet og tilværelsen som en strøm.Og det er følelsene som setter et liv i bevegelse. Følelsene aktiverer deg underveis i livet og motiverer til handlinger og holdningsendringer. (Arne Næss)

159 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva vil vi? Hvor vil vi? Hvordan kommer vi dit? Hva tror du på ?

160 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo PÅ VEI Veien er lang, det er langt til mål, det er bare å gå. Gi tål! Når du er fremme, vil du forstå, på vei er vandreren hjemme. Arnulf Øverland 1956

161 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Sosialisert inn i et system? Erfaring Dei fyrste to dagane kvitra eg som ein fugl i det fri Så vart eg sitjande stille Berre føtene byta på bevegelsane.

162 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at dører skal opna seg, at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. ( Olav H. Hauge )

163 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Begynn med det som er nødvendig,- fortsett med det som er mulig,- og plutselig greier du det umulige. Frans av Assisi

164 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Alt er tenkelig, alt kan skje. Fremtiden er så åpen at det er verken ønskelig eller mulig å lage seg en ferdigspikret livsfilosofi. Da vil vi stagnere. Filosofien starter med undring og slutter med undring,- dyp undring. Derfor bør vi betrakte livet og tilværelsen som en strøm.Og det er følelsene som setter et liv i bevegelse. Følelsene aktiverer deg underveis i livet og motiverer til handlinger og holdningsendringer. (Arne Næss)

165 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at dører skal opna seg, at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. ( Olav H. Hauge )

166 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Sosialisert inn i et system? Erfaring Dei fyrste to dagane kvitra eg som ein fugl i det fri Så vart eg sitjande stille Berre føtene byta på bevegelsane.

167 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva er 2fo?  Stiftet 1.7.2000 ved fusjon mellom ELF, LUHF og SL  Nærmere 15 000 medlemmer  Medlem i YS  Medlemmer i statlig, kommunal og privat sektor  Distriktskontorer i alle landets fylker  Hovedkontor i Lakkegata 3, Oslo  Gir ut medlemsbladet ”Innsikt”

168 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Om 2fo……  2fo’s Credo  Prinsipprogram  Strategisk plan  Vedtekter  Vervebrosjyre

169 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Organisasjonskultur Organisasjonens kulturSamspill mellom mennesker er med på å forme Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

170 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Credo’en  Hvorfor Credo?  2fo vil mer  Nærhet til medlemmene  Kontinuerlig tilpasning

171 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Kraften kommer innenfra  Partipolitisk uavhengighet  Profesjonsuavhengig  Nærhet til medlemmene  Endringsvilje  Nytenkende  Mangfold i medlemsmassen  Flerfaglig nettverk og kompetanse  Handlingskraft  Synlighet  Det beste opplæringstilbud for tillitsvalgte

172 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Vi vil være  Samfunnets vaktbikkje  Fri som fuglen  Veien for å lykkes

173 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvordan nå våre mål? Drivkraften er utømmelig:  Drivkraften kommer fra ønsket om å utvikle 2fo til et forbund som ivaretar medlemmene i ulike livsfaser av arbeidslivet. Å kombinere individuelle behov med de kollektive.  Hvert medlem er unikt.  Utnytte mangfoldet i forbundet til å ivareta helhetstenkningen rundt det enkelte medlem i et livsperspektiv

174 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Kilder til informasjon  Innsikt – 6 nummer i året  Forbundsnytt – Cirka annenhver måned  Internett – www.2fo.org og www.ys.no  Tillitsvalgt  Andre tillitsvalgte  Distriktskontor  Lokal informasjon

175 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Oppbyggingen av YS YS-leder Randi Bjørgen

176 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Politisk oppbygging, 2fo Frank Sarnes Pål Arnesen

177 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Distriktsapparatet

178 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo YS-forbund  BFO  Bibliotekarforbundet  DNMF  Farmasiforbundet  Finansforbundet  2fo  FSTL  KFO  Kommunikasjonsforbundet  NOFU  NBF  Norges Lensmannslag  Norsk Radiografforbund  Norsk Skolelederforbund  NT  OFS  PRIFO  Skatterevisorenes Forening  STL  STAFO  YTF

179 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo

180 Debatt og argumentasjon.

181 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Trippelprosjektet KFO+ 2fo+STAFO

182 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Intensjonsavtale -inngått november 2002 Bakgrunn -endringer i samfunns- og arbeidsliv gir fagbevegelsen nye utfordringer Fremtid -”NY organisasjon” etableres i november 2004

183 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Bakgrunnen: -Nye utfordringer i forbindelse med arbeidsgiversidens organisering -Effektiv bruk av ressursene -Samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt, med bl a et større press på ansatte også i offentlig sektor

184 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Visjon Vi skal sammen ta ansvar for å skape flere og bredere tilbud til medlemmene våre i et mangfoldig fellesskap – uansett om du er medlem i kommunal-, statlig-, privat- eller Navo-sektoren. Vi skal være den beste fagorganisasjonen i Norge. ” ”

185 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Trygghet uavhengig av ansettelsesforhold - ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår - uavhengig av arbeidsgivers organisering - omstilling & konkurranseutsetting Tillitsvalgte -oppfølging -opplæring -nettverk -innflytelse Medlemsservice -lokalt og sentralt -faglig utvikling -fellesskap -Medlemsfordeler -Flere og bedre tilbud Innflytelse -innflytelse på samfunnsutviklingen -synlighet

186 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fremdrift  Juni 2003: Debattopplegg for politisk plattform sendes ut som  Høringsdokument I i organisasjonene. Frist 15.9  November 2003: Vedtak ”Politisk plattform”  Januar 2004: Forslag vedrørende ”Tilbud, organisering og økonomi” sendes ut som Høringsdokument II i organisasjonene. Frist 1.3  1. april 2004: Beslutningsgrunnlag for fusjon ferdig  Juni 2004: Vedtak om fusjon  November 2004: Etablering av ”NY organisasjon”

187 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Delprosjekter og samarbeid underveis  Debattopplegg/politisk plattform, grunnlagsdokument  Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  Lokalt og regionalt samarbeid  Samordna opplæringsvirksomhet  Administrative forhold/juridiske forhold  Ansattes lønns- og arbeidsforhold  Flere delprosjekter etter behov

188 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Samarbeid underveis  Lokalt og regionalt samarbeid  Samordnet opplæringsvirksomhet  Administrative forhold

189 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Kilder til informasjon  www.trippelprosjektet.no  Nyhetsbrevet Trippel-nytt. Tilgjengelig på web, samt sendes besluttende organer i forbundene.  Utdrag fra Trippel-nytt i forbundenes nyhetsbrev  Artikler i medlems- og fagbladene

190 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Dette er 2fo:  14 000 medlemmer i statlig, kommunal, NAVO og privat sektor  Stiftet 1.7.2000 ved fusjon mellom tre forbund  Cirka tre fjerdedeler arbeider i statlig sektor  82% av 2fo-medlemmene er kvinner  2fo har medlemmer med et vidt spekter av yrker og med ulik utdanningsbakgrunn  Distriktskontorer i alle landets fylker. Totalt ca 40 ansatte  Gir ut medlemsbladet ”Innsikt”

191 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Dette er STAFO  STAFO har ca 11.000 medlemmer over hele landet fordelt på 49 fagorganisasjoner  STAFO er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av fagorganisasjoner  STAFO organiserer ansatte i Staten, NAVO, privat sektor og HSH.  Over halvparten av medlemmene arbeider i statlig sektor  STAFOs sekretariat består av 9 personer  Gir ut medlemsbladet Stafo-nytt

192 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Dette er KFO  KFO har ca 55.000 medlemmer i KS-, NAVO- KA- og privat sektor  Halvparten i kommunal sektor, en fjerdedel i helseforetak  Ca 70 prosent av medlemmene er kvinner  Medlemmene representerer et vidt spekter av yrkesgrupper og utdanningsbakgrunn  Halvparten tilhører en av de 19 yrkesorganisasjonene  11 servicesentre/kontorer som betjener KFOs 7 regioner. Hovedkontor i Oslo. Totalt 87 ansatte  Gir ut medlemsbladet Kommuniké

193 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Styringsretten begrenses av : Lover: Arbeidsmiljø Ferie Tjenestemann Likestilling Forvaltning Offentlighet Tjenestetvist Arbeidstvist Aldersgrense Folketrygd Tjenestetvist HA medbest. Tilpasningsavt. Avtaler om konkrete forhold: - Omstilling. - Organisering - osv. Hoved- tariffavtale Generelle vilkår: Lønnsplaner Tabeller Fellesbest. Just/norm Avtaler Personlig arbeidsavtale Særavtaler Generelle: Eks: Reiseregn. Utvalgs- regulativet Spesielle: Eks: Hjem.vakt Uniform- godtgj. Lønns- og arb.vilkår Andre arb.- forhold Tariff avtaler

194 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Medvirkningssyste mer i staten Medbestemmelse - Hovedavtalen - Tilpasningsavtalen Tillitsvalgte fra org. Tilsetting - Tjenestemannsloven - Tilsettingsreglement Tillitsvalgte oppnevnt av org. med selvstendig mandat. Lønn - Tjenestetvistloven - Hovedtariffavtale Tillitsvalgte fra org./ forbund. Arbeidsmiljø - Arbeidsmiljøloven - Arbeidsmiljøutvalg/ verneombud Tillitsvalgte oppnevnt av org. eller direkte valgt.

195 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo §1 Formål og intensjoner Avtalen skal gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles. Bidra til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til borgerne. Redskap for omstilling, effektivisering og modernisering av offentlig sektor.

196 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo §1 Formål…. forts. Intensjonsavtalen om mer inkluderende arbeidsliv pålegger partene et forpliktende samarbeid. Medbestemmelse gjennom organisasjonenes tillitsvalgte. Likeverdige parter - forutsetter kunnskaper, fullmakter, vilje og holdninger.

197 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo §1 Formål...... forts. Vervet som tillitsvalgt likestilt med vanlig tjeneste vektlegges i karriere viktig å ha ”gode” tillitsvalgte. Ledelsesformer som trekker de tillitsvalgte med i beslutninger og gir dem gode arbeidsvilkår Ikke medbestemmelse på politiske vedtak - de skal lojalt gjennomføres. En offentlig etat har ingen egen politisk agenda.

198 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo §1 Formål...... forts IKT - skal benyttes til å gi brukerne bedre service miljømessige og sosiale forhold for de ansatte må også vurderes. Personalarbeidet må prioriteres viktig forutsetning for at etatens mål skal nås. Opplæring i HA - samlet og hver for seg årlig opplæring/erfaringsdiskusjoner der øverste leder deltar

199 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo OBS!!!!!! Fokus må være på beslutningen, ikke (bare) på prosessen. Beslutningsprosessen fra initiativ til en kvalitativ/ innholdsmessig god beslutning må være rask og effektiv. Felles ansvar for ledere og tillitsvalgte.

200 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo §2 Virkeområde Gjelder: arbeidssituasjonen i den enkelte virksomhet i det statlige tariffområdet deltakelse i prosjekter og styringsgrupper Gjelder ikke: politiske beslutninger unntak ved uttalelser i virksomheten beslutninger som treffes på grunnlag av lov, forskrift, stortingsvedtak og kgl. res. beslutninger som i hovedsak gjelder publikum Gjennomføringen kan likevel bli gjenstand for medbestemmelse hvis ikke det også er politisk bestemt.

201 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo § 8 Arbeidsgiverpart Arbeidsgiver: Det administrative ledd som behandler saken. I forhandlingssaker må arbeidsgiver ha fullmakt til å inngå avtale. Arbeidsgiver må ivareta funksjonen som motpart overfor organisasjonene på en profesjonell måte. Forutsetter forståelse av rollen og kunnskap om avtaler og regelverk.

202 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo § 9 Arbeidstakerpart Tillitsvalgte fra etaten på samme nivå som arbeidsgiver. Organisasjoner med mer en 10% av de tilsatte i virksomhet, driftsenhet, arbeidsområde. Hovedsammenslutningene en representant uansett - ikke rett til assistanse. Arbeidsgivers representant kan ikke opptre som tillitsvalgt.

203 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Roller Ledelse Representerer eiere Har ansvar for resultat (eller mangel på resultat) Alle som leder noen er arbeidsgiver Hver leder er ansvarlig for sine medarbeidere Ledelsen skal styre organisasjonens utvikling Fagforening Representerer ansatte Bidrar til, men har ikke ansvar for resultat Strategisk partner, men ikke del av ledelsen Tillitsvalgte skal ikke følge opp ledernes ansvar overfor medarbeiderne Tillitsvalgte skal bidra til utvikling av medarbeidere og organisasjon

204 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsgiver og avtaleparter virksomhet = hele Aetat driftsenhet = Aetat Arbeidsdirektoratet, Aetat fylke med underliggende ledd, Aetat service-senter, Aetat senter for yrkesmessig attføring, Aetat dagpengekontroll, osv osv. arbeidsområder = (Aetat fylke), Aetat lokal, Aetat arbeidsrådgivning, Aetat intro,

205 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Kap. 4: Former for medbestemmelse Tre faser eller tilfeller: informasjon drøfting forhandling Møte mellom partene. En sak kan ha flere faser.

206 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Møteformen Møt godt forberedt les og sett deg inn i sakens dokumenter tenk gjennom en strategi. Hør på hva motparten sier. Hold ord. Unngå personangrep og unødvendige konfrontasjoner. Møt med en innstilling om at det er viktig å finne løsninger.

207 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo §11 - Informasjon Alle saker som har betydning for de ansatte - så tidlig som mulig regnskap økonomi vedtak i styringsorgan og ledelse politiske beslutninger alle saker som senere blir drøftings- og forhandlingssaker. Felles info-grunnlag gir felles ansvar for videre behandling Organisasjonene plikter også å informere om saker som behandles i organisasjonene og som det er av betydning at arbeidsgiver får informasjon om.

208 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo § 12 Drøftinger budsjettforslag - møtekalender omgjøring/ omdisponering av ledige stillinger byggeprosjekter planer for kort og lang sikt virksomhetsplaner personalplanlegging valg og fordeling av utstyr - kapitalvarer, kravspesifikasjoner ved anbud. opplæring oppsett av arb.plan saker under §24.2 arb.m.l. omdisponering lønn/drift saker under §13 andre forhold vedr. arbeids- situasjonen - når en av partene krever det

209 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo § 13 - Forhandlinger Innenfor arbeidsgivers myndighetsområde, budsjett og politiske beslutninger interne organisasjonsendringer opprettelse av nye stillinger - bemanningsøknig velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler disponering av arealer fordeling til den enkelte ansatte eller avdeling er ikke forhandling. personalreglement – (godkjennes av dep eller andre?)

210 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spesielt om organisasjonsendringer §13 er uttømmende partene kan ikke lokalt avtale at andre saker skal være forhandlingsgjenstand Betingelse for at det skal forhandles om en organisasjonsendring: Det vises på organisasjonskartet. Er varig - mer enn 6 mnd. Innebærer flytting av personale/(utstyr) Samtidig (forts…)

211 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Spesielt om org.endr. §13....forts. Personalhåndboka: Følgende endringer skal ikke defineres som organisasjonsendringer: omdisponering av personalet innen samme enhet, eller fra en enhet til en annen overføring av arbeidsoppgaver reduksjon av antall ansatte opprettelse og inndragning av stillinger omgjøring av ledige stillinger bemanningssammensetning

212 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forskjellen på drøftinger og forhandlinger Hensikten den samme. Finne løsninger som bidrar til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting og godt arbeidsmiljø. Ved forhandlinger er det forutsatt at partene bli enige - ellers kan det bli brudd og tvisteløsning. Ved drøftinger kan arbeidsgiver ta beslutning etter å ha hørt og vurdert organisasjonenes synspunkter.

213 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo §16 - Protokoll/referat Protokoll fra forhandlinger Tid og sted Navn på partene og deltakere Dokumenter Sluttresultat Eventuelle frister Eventuell protokolltilførsel Undertegnes helst i møtet. Hver part sitt eksemplar. Referat fra drøftinger og informasjon Kortfattet om det som skjedde. (Forslag og syns- punkter formuleres av den som fremmer dem). Viktig å få med konklusjoner Arbeidsgiver skriver referatet Ikke undertegning, men godkjenning av innholdet.

214 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Avtaleverket LOV TARIFFAVTALE/OVERENSKOMST / HOVEDAVTALE ARBEIDSAVTALER SÆRAVTALER

215 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva er en tillitsvalgt? Medbe- stemmelse TilsettingLønnArbeidsmiljø Regulert av Hoved- avtale Tilpasnings- avtale Tjenestemannslov m. forskrifter Tilsettings- reglement Tjeneste- tvistlov Hovedtarif favtale Arbeids- miljølov Forskrifter Represen- tasjon TillitsvalgtTjenestemanns- representant Organisas jon Verne­ombud AMU

216 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo FORHANDLING En beslutningsprosess der mist to parter er engasjert i et forsøk på å treffe beslutninger.

217 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forhandlingsgrunnlag Hovedavtalen  Medbestemmelse:  - arbeidstakerens rett til å delta i arbeidsgivers styring og øve innflytelse på de beslutninger som treffes.  Fastslått i Grunnloven § 110, 2. Ledd.  Arbeidsmiljøloven § 1, nr. 3.

218 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Innflytelsesmåter  Forhandlingssyst em:  - frihet til å trekke seg fra samarbeid dersom parten ikke får rimelig gjennomslag.  Forhandling  Enighet - protokoll  Representasjons- system:  - integrert deltakelse i forberedelses- og beslutningsorganer.  Drøfting  Blir hørt - godkjent referat

219 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Politiske beslutninger  Hovedavtalen gjelder ikke  Hovedavtalen gjelder ved gjennomføringen, Tillitsvalgtes uttalelsesrett  Detaljerte politiske beslutninger – uthuler retten til medbestemmelse?

220 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Tilpasningsavtale  Alle skal ha egen tilpasningsavtale  Innenfor de rammer Ha setter  Frihet til å velge/ kombinere ulike former for medbestemmelse  Ha som ”sikkerhetsnett”

221 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Lønnsforhandlinger  De sentrale lønnsforhandlingene danner grunnlag for de lokale lønnsforhandlingene. –Rammer. –Føringer. –Prioriteringer. –Innflytelse. –Taktikk.

222 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Lokale lønnsforhandlinger  Lokal lønnspolitikk som del av personalpolitikken  Forberedende møte - forhandlingsgrunnl ag, pottens størrelse, likestillingshensyn, videre fremdrift  Kartlegging av kjønnsbetingede lønnsforskjeller  Forhandlingssted, vedlegg 2 til Hta  Tolletaten: Toll- og avgiftsdirektoratet

223 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Lokale forhandlinger  Årlige lokale forhandlinger etter sentrale bestemmelser. –2.3.3.  Forhandlinger på særlig grunnlag –2.3.4. •Vesentlige endringer. •Effektivitetstiltak. •Rekruttere/ beholde.

224 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Virkemidler  Endringer innenfor lønnsrammen  Endringer innenfor lønnsspennet  Endringer i stillingskode  Avtale minstelønn utfra særlige oppgaver, tjenestested  Opprette og endre særavtaler  Tilstå tilleggsansiennitet/ B-tabell/ tidsavgrenset kronetillegg

225 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forhandlinger / møteledelse / debatt og argumentasjonsteknikk

226 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvordan få ordet  Innlegg  Replikk  Svarreplikk  Til forretnings-/dags-/voteringsorden eller saksopplysning

227 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Å ha ordet til:  Innlegg –Saksinnlegg, der du legger frem ditt eller andres syn på en sak  Replikk –Kort kommentar, IKKE artgumentasjon for eget syn. Skal ALLTID rette seg mot forrige innlegg.

228 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Sakliste  Møtets arbeidsplan  Skal finnes på alle møter  Inneholder ikke tidsangivelser  Samsvare med vedtektene  Godkjennes ved møtestart  Eventuelt

229 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Dagsorden  Inneholder tidsangivelser  Ved formelle møter  Godkjennes av møtet

230 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forretningsorden  Møteleders og forsamlingens kjøreregler  Vedtas etter sakliste/dagsorden  Erstatter vanlige møteregler  Inneholder: –Bestemmelser om talerett, stemmerett etc. –Taletid –Regulerer voteringer

231 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Talerliste  Skal alltid føres  Den rekkefølge talere tegner seg  Brytes av ordet til...orden

232 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Til dagsorden  Når debatten bryter med oppsatt dagsorden  Forslag til endring av vedtatt dagsorden  Når tidsskjema brytes  Får ordet umiddelbart

233 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Til forretningsorden  Saksbehandlig  Begrensning av taletid  Kritikk av møteleder  Forslag om strek  Får ordet umiddelbart

234 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Saksopplysning  Rettelser av fremsatte faktafeil  Opplysninger som hindrer avsporing  Får ordet umiddlebart

235 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Strek  Settes når tiden er knapp eller debatten går på tomgang  Skal voteres over  Kan foreslås av møtedeltakere og møteleder

236 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Prosedyre for strek  Forslag om å sette strek fremsettes  Talerliste og innkomne forslag refereres  Forslaget tas opp til votering/godkjenning  Man kan tegne seg under neste innlegg  Talerliste og innkomne forslag refereres  Strek settes

237 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Strek innebærer  Ingen andre enn dem som har tegnet seg til innlegg får ordet  Replikkordskiftet går som normalt  Ikke mulig å fremme eller trekke forslag

238 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo FORHANDLING En beslutningsprosess der mist to parter er engasjert i et forsøk på å treffe beslutninger.

239 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Alternativer til forhandlinger  Tvang  Overtalelse  Gi seg eller kjempe mot  Appellere  Løse problemet i fellesskap  Forhandle

240 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Alternativer til forhandlinger  PÅLEGG, INSTRUKSJON OG TVANG – Blir instruksjonen akseptert?  OVERTALELSE – Hvordan ivareta motstridende interesser?  UTSETTELSE – Problemene dukker opp igjen  Å Gl SEG – Når du ikke har noe å kjøpslå med eller utfallet er uinteressant  PROBLEMLØSNING – Deltakerne må stole løse på hverandre  LODDTREKNING – Du har ingen innflytelse på resultatet  APPELLERE TIL HØYERE INSTANS – Usikkert utfall. Forsinkende

241 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Utvidet forhandlingsbegrep Forhandlinger er en beslutningsprosess som brukes når to parter trenger aksept fra hverandre før en beslutning kan treffes.

242 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo De fire fasene 1.Forberedelse 2.Diskusjon 3.Framsette forslag 4.Kjøpslåing - Hva ønsker vi oss? - Hva ønsker de seg? - Hvilke ønsker bør/ kan vi forhandle om? - Hvilke ønsker vil vi forhandle om?

243 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo 8-trinns metoden 1. fase 1. FORBERED DEG 2. fase 2. DRØFT 3. SIGNALER 3. fase 4. STILL FORSLAG 5. TILLEMPING 4. fase 6. KJØPSLÅ 7. AVSLUTT 8. BLI ENIGE

244 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo  1. Beste - prinsippsak(er)  2. Nestbeste - enkeltsaker  3. Brudd - markering Hva er det mulig å oppnå?

245 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Forhandlingsleder  Leder forhandlingsdelegasjonen  Snakker høyt og tydelig

246 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Bisitterens funksjoner  Lytter  Skriver så ”blekket spruter”  Prosederer saker/deler av saker når forhandlingsleder har gitt henne ordet

247 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Særmøter  Delegasjonsledere på arbeidstakersiden  Delegasjonsleder(e) på arbeidstakersiden og delegasjonsleder på arbeidsgiversiden

248 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Opptreden  Vær godt forberedt  Hvordan tenker motparten?  Hvilke argumenter vil arbeidsgiver bruke?  Hvilke motargumenter skal vi bruke?

249 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Møt presis!  Det er vi som har bedt om møte!

250 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Meget viktig!  Påvirk motparten gjennom ”korridorpolitikk” og ”lobbyvirksomhet”  Skap og oppretthold et godt tillitsforhold til motparten

251 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva brenner du for? Hva engasjerer deg? Hva provoserer deg? Hva kan du gjøre? Hva tror du på ?

252 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hva vil vi? Hvor vil vi? Hvordan kommer vi dit? Hva tror du på ?

253 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Et mer inkluderende arbeidsliv: Det skal være godt å jobbe Inkluderende arbeidsliv

254 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at dører skal opna seg, at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. ( Olav H. Hauge )

255 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Landsorganisasjonen i Norge 2,2 millioner arbeidstakere i alt 2/3 har det bra og trives i jobben 1/3 (ca 700 000) har det ikke så bra 1/10 (200 000) får helseplager Inkluderende arbeidsliv

256 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo ENDRINGER I ARBEIDSLIV  Økt omstilling - usikkerhet  Nye typer virksomhet  Sterkere fokus på arbeidsmiljø  Raskere omstilling pga krav til produktivitet, effektivitet, rasjonalisering m.v.  Raskere foreldelse av kunnskap - kontinuerlig opplæring

257 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Arbeidsbelastninger  Manglende egenkontroll  Negativ stress  Konflikter  Mobbing  Personaladministrative forføyninger  Utstøtelse

258 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Fakta om mobbing  3-5% opplever selv alvorlig mobbing på jobben - kvinner og menn i samme grad  14% har opplevd mobbing på arbeidsplassen  Mobbing varer gjerne i flere år - gjennomsnittlig 3 år

259 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo DEFINISJON AV MOBBING:  “Systematisk isolering eller ute-stengning av arbeidstakere, noe som kan føre til at den som rammes blir utrygg eller avmektig.”

260 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo SEKSUELL TRAKASSERING En uønsket og plagende oppmerksomhet på grunn av kjønn som kan gi seg utslag i alt fra uvelkomne kommentarer om arbeidstakers kropp til press om seksuelle tjenester fra en overordnet

261 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo KONFLIKT En situasjon der minst en eller flere personer føler seg frustrert, blokkert eller irritert av en eller flere andre personer!

262 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Gruppeatferd i konflikter  Man viser utålmodighet overfor hverandre  Ideer blir angrepet før de er blitt ferdig fremlagt  Man tar stilling og nekter å gå inn på kompromiss  Man angriper hverandre personlig  Man anklager hverandre for å ikke forstå hva som er viktig  Man oppfatter bare deler av det de andre sier

263 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo HVEM MOBBER?  Den umaskerte tyrannen  Den uangripelige manipulator  Feilsøkeren  Den velmenende formynder  Løgneren og forvrengeren  Værhanen

264 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Organisasjonskultur Organisasjonens kulturSamspill mellom mennesker er med på å forme Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

265 Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Hvordan har vi det på min arbeidsplass? Hvordan er arbeidsmiljøet på min arbeidsplass? Hvordan samhandler vi på min arbeidsplass? Hva skulle jeg ønske var annerledes? Hva kan jeg bidra med? Hva vil jeg bidra med?


Laste ned ppt "Arve Sigmundstad – Opplæringskonsulent 2fo Modul I og Modul II kurs, - region Vest høsten 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google