Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

THO (dato: 21.01.08 nr. 1) Aktør eller brikke? Norsk Ergoterapeutforbund. Molde, 10.11.09..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "THO (dato: 21.01.08 nr. 1) Aktør eller brikke? Norsk Ergoterapeutforbund. Molde, 10.11.09.."— Utskrift av presentasjonen:

1 THO (dato: 21.01.08 nr. 1) Aktør eller brikke? Norsk Ergoterapeutforbund. Molde, 10.11.09..

2 THO (dato: 21.01.08 nr. 2) Noen har gått foran… Vær barmhjertig Herre, vis en særlig omsorg for de mennesker som er så logiske, praktiske, og realistiske, at de forarges når noen tror at det finnes en liten blå hest. (Don Helder Camara)

3 THO (dato: 21.01.08 nr. 3) Microsoft Corporation, 1978

4 THO (dato: 21.01.08 nr. 4)

5 THO (dato: 21.01.08 nr. 5) Å spå om fremtiden.

6 THO (dato: 21.01.08 nr. 6) Det ”perfekte” liv n Når vi lykkes i alle avkroker av våres livsprosjekt: –Familie –Venner –Jobb –Fritid –Kropp –Barn –Ferier –Mat –Sinn –Sjel –Religion

7 THO (dato: 21.01.08 nr. 7) n Hva er ditt ”prosjekt”?

8 THO (dato: 21.01.08 nr. 8) Hvem er vi? n Selvstendige aktører? n Brikker fanget av eller i systemet?

9 THO (dato: 21.01.08 nr. 9) Organisasjonskultur. ”Kultur er et sett av holdninger, meninger eller overbevisninger som en gruppe mennesker deler, om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, hvordan ting skal vurderes og gjøres, hvilke spørsmål som er viktige og svar som er aksepterte. De viktigste elementene i kulturen er ubevisste og kan ikke påtvinges utenfra, - ikke engang fra en toppledelse.”

10 THO (dato: 21.01.08 nr. 10) Organisasjonskultur Organisasjonens kulturSamspill mellom mennesker er med på å forme Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

11 THO (dato: 21.01.08 nr. 11) Å forstå… n Å forstå de som er rundt oss kan være en utfordring. n Å forstå seg selv kan være om mulig en enda større utfordring…

12 THO (dato: 21.01.08 nr. 12) Behov og motiver n Realisere egne tanker og motiver n Anerkjennelse for tanker og motiver n Sikre egen fremtid n Få innflytelse n Ha det gøy

13 THO (dato: 21.01.08 nr. 13) Betingelser for samarbeid n Føle seg trygg i gruppen n Motivert for å hjelpe andre n Forstå hverandres hensikter og motiver n Ha det hyggelig sammen n Effektiv og løser oppgaver n Felles mål n Villig til å spørre og lytte

14 THO (dato: 21.01.08 nr. 14) Betingelser for samarbeid n Gjensidig sympati for hverandre n Vilje og evne til samarbeid n Diskutere samarbeid underveis n Føler ansvar for felles resultat n Innstilt på å yte fremfor å nyte

15 THO (dato: 21.01.08 nr. 15) Roller i en gruppe n Fornyeren n Meningsdanneren n Medløperen n Nøleren n Bakstreveren n Kverulanten n Dommeren n Den rasjonelle n Den økonomiske

16 THO (dato: 21.01.08 nr. 16) Organisasjonskultur Organisasjonens kulturSamspill mellom mennesker er med på å forme Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

17 THO (dato: 21.01.08 nr. 17) Til ettertanke n Hvordan oppfattes du som tillitsvalgt i de møtene du deltar? n Hvem av de du møter jevnlig tenker du at du kan lære noe av? n Hvem av de du møter jevnlig har du respekt for, og lytter til?

18 THO (dato: 21.01.08 nr. 18) Det ”perfekte” liv n Når vi lykkes i alle avkroker av våres livsprosjekt: –Familie –Venner –Jobb –Fritid –Kropp –Barn –Ferier –Mat –Sinn –Sjel –Religion

19 THO (dato: 21.01.08 nr. 19) n Hva er ditt ”prosjekt”?

20 THO (dato: 21.01.08 nr. 20) Hvem er du? n Hva trenger du for å lykkes som tillitsvalgt? n Hvordan vil du fylle rollen som tillitsvalgt? n Når vil du si at du har lykkes som tillitsvalgt? n Kjenner du noen i tilsvarende verv som du ser opp til? n Hvem er du som tillitsvalgt?

21 THO (dato: 21.01.08 nr. 21) Samhandling n Hvorfor er du medlem i Norsk ergoterapeutforbund? n Hva var det som fikk deg til å velge å bli tillitsvalgt i Norsk ergoterapeutforbund?

22 THO (dato: 21.01.08 nr. 22) Forventninger. n Hvem har forventninger til deg som tillitsvalgt?

23 THO (dato: 21.01.08 nr. 23) Forventninger. n Hvem har forventninger til deg som tillitsvalgt? –Du selv. –Arbeidsgiver. –Medlemmene. –Egen organisasjon. –Andre tillitsvalgte / andre organisasjoner. –Hvilke forventninger tror du at disse har til deg som tillitsvalgt?

24 THO (dato: 21.01.08 nr. 24) Politiske saker. n Tariffoppgjøret. n Lovpålagt ergoterapi. n Økonomien i helsesektoren. n Kommuneøkonomien. n Universell utforming. n Habilitering og rehabilitering. n Vårt mantra, aktivitet og deltakelse for alle.

25 THO (dato: 21.01.08 nr. 25) Hva nå? n Hva gjør du som tillitsvalgt på din arbeidsplass?

26 THO (dato: 21.01.08 nr. 26) TV-rollen i utvikling Fra krig til samarbeid?

27 THO (dato: 21.01.08 nr. 27) Lobbying n Stortingets nettsider definerer lobbyisme eller lobbyvirksomhet som: n «systematisk og målrettet påvirkning for å oppfylle egne målsettinger overfor politiske beslutningstakere i Stortinget».

28 THO (dato: 21.01.08 nr. 28) Lobbying n For aktører som vil drive lobbying på egen hånd fins det råd, en rekke bøker informerer om strategi og taktikk: n Start tidlig, allerede når et utvalg blir nedsatt eller et forslag tar form. n Bring nøyaktig og kortfattet informasjon. n Framhev den samfunnsmessige snarere enn den forretningsmessige siden n Kjenn din besøkelsestid.

29 THO (dato: 21.01.08 nr. 29) Lobbying n Aktiviser medspillere, unngå motspillere. n Gjør hjemmeleksen, skaff informasjon om aktøren(e) som skal påvirkes. n Timing og politisk teft er nødvendig for å sikre et gjennomslag i beslutningspro­ses­ser; informasjon om hvor, overfor hvem og når press skal settes inn, kan avgjøre. n Vær kort, gjerne i form av et notat med konklusjonen først.

30 THO (dato: 21.01.08 nr. 30) Ferdige presentasjoner. n Presentasjonene bør være så konkrete som mulig med hovedfokus på tre felt: 1. Problembeskrivelse 2. Løsning 3. Gjennomføring med konkrete innspill. n Innspill bør ofte inneholde et forslag til vedtak. Enten i form av en bevilgning, et forslag til tekst eller annen konkret oppfølging. Disse bør tilpasses aktør og situasjon. Som et minimum må det foreligge tanker om arbeid videre. Dersom mulig bør presentasjonene ta sikte på å vise hvordan en vedtatt målsetning/etablert problemstilling kan gjennomføres eller løses.

31 THO (dato: 21.01.08 nr. 31) Presse Pressen er ofte åpne for innsalg, men det krever raske presentasjoner og personlig innsalg. Pressepakkene bør derfor inneholde nødvendig fakta, problembeskrivelse og NETFs løsningsforslag. Hvis dere i tillegg kan presentere eller være behjelpelige med konkrete caser er det en stor fordel. Ingen pressemeldinger! Kun innsalg til et medium/en journalist om gangen. Mail er ikke tilstrekkelig. Journalister må ringes og saken må presenteres med mulige vinklinger. Dersom de er interesserte kan de få pressepakka.

32 THO (dato: 21.01.08 nr. 32) Hvordan går vi frem? n Hvem er saksbehandler? n Hvem er beslutningstaker? n Partiene n Partigruppene. n Utvalgene. n Utvalgslederne. n Individene

33 THO (dato: 21.01.08 nr. 33) n Hva er ditt ”prosjekt”?

34 THO (dato: 21.01.08 nr. 34) Egen organisasjon n Hente ressurser og kompetanse sentralt? n Fra andre kommuner/foretak? n Hva mener vi? n Egne medlemmer? n Hvordan prioriterer du?

35 THO (dato: 21.01.08 nr. 35) Hvem er du? n Hva trenger du for å lykkes som tillitsvalgt? n Hvordan vil du fylle rollen som tillitsvalgt? n Når vil du si at du har lykkes som tillitsvalgt? n Kjenner du noen i tilsvarende verv som du ser opp til? n Hvem er du som tillitsvalgt?

36 THO (dato: 21.01.08 nr. 36) Avslutningsvis. n Du må vite hvem du er. n Du må vite hva du vil. n Du må vite hvem du har i ryggen. n Du må tro. –På deg selv. –På budskapet ditt. n Du må gjøre det. –Igjen –Og igjen.

37 THO (dato: 21.01.08 nr. 37) Microsoft Corporation, 1978


Laste ned ppt "THO (dato: 21.01.08 nr. 1) Aktør eller brikke? Norsk Ergoterapeutforbund. Molde, 10.11.09.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google