Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemikalieregisteret Et verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk fare for både arbeidsmiljøet og det ytre miljø. Orienteringsmøte 3-5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemikalieregisteret Et verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk fare for både arbeidsmiljøet og det ytre miljø. Orienteringsmøte 3-5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemikalieregisteret Et verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk fare for både arbeidsmiljøet og det ytre miljø. Orienteringsmøte 3-5. sept. 2007

2 Motivasjon Få oversikt over hva og hvor mye som lagres eller brukes hvor. Kartlegge hvilke potensielle helsefarer ansatte, studenter og andre ved UiB utsettes for i sitt arbeid på laboratorier, verksteder…….

3 Kjemikalieforskriften §6
”Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.”

4 Arbeidstilsynet Rosenborg-saken
Kjemisk helsefare ( ) 800 dør årlig av kjemikalier på arbeidsplassen! 3 av 4 ikke foretatt risikovurdering og ingen handlingsplan. Godt over halvparten har heller ingen kunnskap om hva slags typer forurensinger de arbeider i, eller hvor omfattende disse er. 1 av 3 virksomheter mangler god nok ventilasjon. Rosenborg-saken

5 Hva er Kjemikalieregisteret?
Et verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk fare. Brann og eksplosjonsholdig vare KMR Bioakkumulerende Peristente Stoffkartotek Et utgangspunkt for risikovurdering Eksponeringsregister HMS-datablader Til planlegging og gjennomføring av aktiviteter (risikovurdering) Stoffkartotek Rapporter til risikovurdering Stoffets iboende egenskap (R-setninger) Brannfarlige og eksplosive kjemikalier Kreftfremkallende og mutagene kjemikalier Etiketter Lagerstyringssystem Hva har vi hos oss? Og hvor? Kan vi låne, jeg trenger bare?

6 Stoffkartoteket status for enhet:______________
Helsestatus for produkter 21 kreftfremkallende produkter § 28. Register – kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly (kjemikalieforskriften). 15 arveskadelig produkter I Kjemikalieregisteret er alle kjemikaliene registrert med følgende opplysninger Mengde Risikosetninger (kjemikaliets iboende egenskaper) Sikkerhetssetninger

7 Hvorfor dette byttet? Brukervennlighet Tilgangsregulering
Oppdatering av 17 k HMS-datablader Oppdatering i lokasjonene.

8 ECOonline

9 Organisering - Ny

10 Tilgangskontroll - Instituttnivå

11 Tilgangskontroll - Romnivå

12 Hva skal skje på enhetene? Planleggingsmøte
Struktur – prosessens gang – rutiner Oppnevnelse av onlinekontakter. Få oversikt over kjemikaliene. Rydde – sanere Oppdatere lister (basert på Chess?) Opplæring i bruk av Ecoonline Registrere Vedlikehold!!!!! Hvordan lykkes Brukernyttighet Brukervennlighet Engasjement Etterspørsel

13 Kjemikalieforskriften Stoffkartotekforskriften Databladforskriften HMS – håndboken


Laste ned ppt "Kjemikalieregisteret Et verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk fare for både arbeidsmiljøet og det ytre miljø. Orienteringsmøte 3-5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google