Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport."— Utskrift av presentasjonen:

1 HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport

2 Formulere problemstilling
For å formulere problemstilling kan det være ønskelig med klargjøring av oppgaven. Start: ved å finne teori eller avgrense og spesifisere oppgaven. Mer spesifisert oppgave er ” Komme seg fra Melhus vgs til Byåsen vgs på et gitt tidpunkt”.

3 PROBLEMSTILLINGEN ”Hvordan kan jeg komme meg fra Melhus vgs til Byåsen vgs.” Denne skal med i kapitel INNLEDNING

4 INNLEDNING/Avgrensing
Problemstillinger skal alltid avgrenses, enklest i tid, sted, størrelse, begrep og verktøy/apparater/metoder, som skal brukes. Tid 19 og 20 oktober 2009 mellom og Et forsøk skal utføres. Verktøy: Buss, bussruter, klokke som måler En (UTVALG) person skal transporteres i Trondheim. Begrep: Med reise mens busstur, kostnader i kroner, dokumentasjon: Bussbiletter etc

5 Teori Teori er den nødvendige teori for å få svar på problemstillingen. Det vil sannsynligvis ikke være nødvendig med utredning om mennesker biorytme og teori om måling av hastighet (Newton eller Einstein) . Nødvendig teori vil være bussruter og kart over område. Dette er bakgrunn for teorisøk.

6 Metodebeskrivelse Internettadresse til hvor du fant bussruter og kart er metode. Budsjett for beregning av kostnad. (prinsipp for budsjett) selvkost metoden?? Beskrivelse av forsøket (en eller flere) slik at leser kan gjøre det du gjorde. Observasjonsmetode. Var du selv forsøkspersonen eller fulgte du etter i bil?

7 Resultat Rapport fra forsøket, ryddig gjerne i tabell med avgangstider og ankomsttider. (vedlegg 1) Budsjett dvs. utgifter og kostnader. Kort beskrivelse av hendelser som kan ha påvirket resultatet (vær og føreforhold)

8 Diskusjon Gjenta problemstillingen
Diskuter resultat i forhold til teori, tidsbruk og kostnader. Diskuter mulige unøyaktigheter ved tidsmåling. (kalibrering av klokke) Trekk fram andre hendelser som kan ha påvirket resultatet. Feilkilder/kildekritikk (årsak til feil)

9 Konklusjon Svaret på problemstillingen.
Det ble vist ved forsøk at det var godt mulig i de fleste tilfeller å komme fra Melhus vgs til Byåsen vgs innenfor en gitt tidsramme.

10 Etterord Hva du har lært utenom din problemstilling (metalæring)
KILDER: Egen side

11 Vedlegg 1 HOLDEPLASS VIRKELIG TID TABELLTID MELHUS SKYSSTASJON 07.50
07.45 CITY SYD 08.15 08.10 BYÅSEN VGS 08.50 08.45


Laste ned ppt "HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google