Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport."— Utskrift av presentasjonen:

1 HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport

2 Formulere problemstilling • For å formulere problemstilling kan det være ønskelig med klargjøring av oppgaven. • Start: ved å finne teori eller avgrense og spesifisere oppgaven. • Mer spesifisert oppgave er ” Komme seg fra Melhus vgs til Byåsen vgs på et gitt tidpunkt”.

3 PROBLEMSTILLINGEN • ”Hvordan kan jeg komme meg fra Melhus vgs til Byåsen vgs.” Denne skal med i kapitel INNLEDNING

4 INNLEDNING/Avgrensing • Problemstillinger skal alltid avgrenses, enklest i tid, sted, størrelse, begrep og verktøy/apparater/metoder, som skal brukes. • Tid 19 og 20 oktober 2009 mellom 07.00 og 09.00. Et forsøk skal utføres. • Verktøy: Buss, bussruter, klokke som måler • En (UTVALG) person skal transporteres i Trondheim. • Begrep: Med reise mens busstur, kostnader i kroner, dokumentasjon: Bussbiletter etc

5 Teori • Teori er den nødvendige teori for å få svar på problemstillingen. • Det vil sannsynligvis ikke være nødvendig med utredning om mennesker biorytme og teori om måling av hastighet (Newton eller Einstein). • Nødvendig teori vil være bussruter og kart over område. • Dette er bakgrunn for teorisøk.

6 Metodebeskrivelse • Internettadresse til hvor du fant bussruter og kart er metode. • Budsjett for beregning av kostnad. (prinsipp for budsjett) selvkost metoden?? • Beskrivelse av forsøket (en eller flere) slik at leser kan gjøre det du gjorde. • Observasjonsmetode. Var du selv forsøkspersonen eller fulgte du etter i bil?

7 Resultat • Rapport fra forsøket, ryddig gjerne i tabell med avgangstider og ankomsttider. (vedlegg 1) • Budsjett dvs. utgifter og kostnader. • Kort beskrivelse av hendelser som kan ha påvirket resultatet (vær og føreforhold)

8 Diskusjon • Gjenta problemstillingen • Diskuter resultat i forhold til teori, tidsbruk og kostnader. • Diskuter mulige unøyaktigheter ved tidsmåling. (kalibrering av klokke) • Trekk fram andre hendelser som kan ha påvirket resultatet. • Feilkilder/kildekritikk (årsak til feil)

9 Konklusjon • Svaret på problemstillingen. • Det ble vist ved forsøk at det var godt mulig i de fleste tilfeller å komme fra Melhus vgs til Byåsen vgs innenfor en gitt tidsramme.

10 Etterord • Hva du har lært utenom din problemstilling (metalæring) • KILDER: Egen side

11 Vedlegg 1 HOLDEPLASSVIRKELIG TIDTABELLTID MELHUS SKYSSTASJON07.5007.45 CITY SYD08.1508.10 BYÅSEN VGS08.5008.45


Laste ned ppt "HYPOTESE Det skal vær mulig å komme seg fra A til B uten problemer innenfor gitte tidsfrister, ved hjelp av kollektiv transport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google