Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjonsjonskampanjen alle skal sortere.no

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjonsjonskampanjen alle skal sortere.no"— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no
Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning

2 Avfallsfora turné_h_2011_v_2012
Kjør kampanje! Tilbakeblikk Kampanjeinnhold Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Tro, tillit og rutine Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

3 Kampanjeperiode 16 17 April Mai Uke 15 16 17 18 19 20 21 22 TV PRINT
TV PRINT Dagbladet magasinet VG Helg Storby magasiner Lokale medier 16 17

4 Viktige datoer 12.4. – lansering der folk er: torg, kjøpesentre o.l.
14.4. – happening gjenvinningsstasjoner Kampanjeperioden: 12. – 27.4. Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

5 Kampanjens oppgave(r)
Styrke tilliten til norsk avfallshåndtering/ -bransje Øke sortering og kvalitet Øke kjennskap til sortere.no Kampanjens etterlatte inntrykk skal være – avfall er en ressurs Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

6

7 Tilbakeblikk, ‘bestillingen’ -
Me er nesten dumme. Eg tenker sjølv at eg kanskje er litt dum som står der og gjer dette. Det er fordi eg ikkje veit om det er nokon vits i. Eg velgjer å tru det… Vossing, og typisk kildesorterer Skal ta en kort tur gjennom Holdningsanalysen om litt, men akkurat her løfte fram eit sitat som kunne vært henta nesten fra hvem som helst av de vi har vært i kontakt med i den undersøkelsen som gir kommunikasjonsplattform til kampanjen: På tre-fire korte setninger beskriver han sin opplevelse som han deler med meir enn halve ‘kildesorteringsNorge.’ Oppsummerer behovet for kampanjen når han skulle vise seg å bli så representativ som han gjorde. Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

8 2 av 3 sier de sorterer det meste eller alt
De under 30 år svarer i større grad at de ikke kildesorterer enn de som er 30 år eller eldre De over 40 år kildesorterer i størst grad alt, og dette bildet forsterkes når man ser på aldersgruppen over 50 år De som har en negativ holdning til miljøgevinsten av kildesortering og gjenvinning kildesorterer ikke i større grad enn de som har en positiv holdning. Samme forhold gjelder de som er nøytrale, men i mindre grad enn for de med negativ holdning. De med positiv holdning til miljøgevinsten kildesorterer i størst grad alt. Vi ser det samme forholdet når det gjelder tilfredshet. Lav tilfredshet gir høyere andel som ikke kildesorterer eller som bare kildesorterer noe enn høy tilfredshet. 44% av de som er tilfredse med renovasjonstilbudet kildesorterer alt. En høy andel av befolkningen kildesorterer det meste av eller alt avfallet sitt. Det er sammenheng mellom alder og grad av kildesortering: De over 50 år kildesorterer i størst grad alt, men også de over 40 kildesorterer mer enn de under 30. Den nederste tabellen viser sammenhengen mellom tro på miljøeffekt av kildesortering og sortering. Ikke overraskende er det flere som har stor tro på at kildesortering gir miljøgevinst som hevder at de sorterer alt, mens flere blant de med liten tro på miljøeffekt lar være å kildesorterer noe som helst. n= (alle) 1902

9 8 av 10 tror at kildesortering gir stor miljøgevinst
Alt i alt, hvor stor eller liten mener du miljøgevinsten er av kildesortering og gjenvinning av avfall? 79% 77% 80% 78% 80% 77% 80% 70% 80% 79% 80% 80% 80% Kvinner mener i noe større grad enn menn at kildesortering og gjenvinning gir stor miljøgevinst. Kun 7% mener kildesortering og gjenvinning ikke gir miljøgevinst, mens 12% er nøytrale Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

10 Systemets betydning, et sideblikk
- Her nord er vi mindre klassebevisste og har også bred, og erfaringsbasert tillit til at øvrigheten ønsker alles beste. Vi gjør derfor som oftest som vi blir bedt om. Thorgeir S. Kolshus, sosialantropolog Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

11 Hvorfor sorterer du? Kun 1 svar mulig
Den viktigste årsaken til kildesortering er praktisk, nemlig at kommunen har innført kildesortering. På holdningssiden er gjenbruk av ressurser/materialer de viktigste driverne Det er en klar sammenheng mellom tilfredshet med renovasjonsstilbudet og grad av kildesortering hjemme. 44% av de som er tilfredse med renovasjonstilbudet kildesorterer alt. Mangelfull tilrettelegning fra kommunen for kildesortering er en viktig barriere mot kildesortering, og nevnes i størst grad blant de som kun kildesorterer noe eller ikke kildesorterer. Det er også en sammenheng mellom holdningene til personer og i hvilken grad de kildesorterer. 33% av de med positiv holdning til miljøgevinsten av kildesortering kildesorterer i størst grad alt, mens tilsvarende tall blant de med en negativ holdning til miljøgevinsten av kildesortering er 17%.

12 56 % har tillit til at gjenvinning faktisk skjer
I hvilken grad tror du avfallet du kildesorterer hjemme faktisk blir gjenvunnet? 56% 59% 51% 58% 55% 14% 19% 66% 18% Topp 2 ‘Verken – eller’ på 19 %. Stort potensiale! Bør kunne realisere målet om 10 %-poeng opp. De over 30 år svarer i større grad i liten/svært liten grad enn de under 30 år. De over 30 år er med andre ord mer skeptiske Menn er noe mer skeptiske enn kvinner Nordlendingene (23%) er mer skeptiske enn de fra Midt-Norge (11%), Østre Østland (11%) og Vestre Østland (12%) Osloborgerne (17%) er mer skeptiske enn de fra Østre Østland De som kildesorterer det meste eller alt av avfallet sitt (56%) har høyere tillit til at avfallet faktisk blir gjenvunnet enn de som kun sorterer noe (43%) eller ikke sorterer i det hele tatt (35%). Dette forsterkes av at forholdet er det samme blant de som er tilfredse med renovasjonstilbudet og de som ikke er det, eller er nøytrale.

13 Kampanjen skal … lukke gapet mellom tro og tillit
Styrke tilliten gjennom økt kunnskap Økt kunnskap gir økt motivasjon Skal ikke være tvil: avfall er en ressurs Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

14 ‘Min innsats er kun en dråpe i havet og derfor ikke viktig’
‘Mye av miljøeffekten forsvinner fordi avfallet fraktes over lange avstander’ ‘Kildesortering er ikke viktig for avfallet blir brent til slutt ‘Enda vi sorterer mer og mer, så blir det bare dyrere …’ Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

15 Returmiljøet har alt ‘heve seg på’
Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

16 Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

17 Avfallsfora turné_h_2011_v_2012
Dagens kunnskap - Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

18 Medlemmenes ønskeliste
Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

19 Avfallsfora turné_h_2011_v_2012
‘Min innsats er bare en dråpe i havet,’ sier mange, og dropper kildesorteringen. ‘Uten dråper i havet, ville det ikke vært noe hav,’ svarer Odd Børretzen. Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

20 Suksessfaktor 1 – engasjement lokalt
Nasjonalt overbygg for lokale deltakere og aktiviteter Medlemmene involvert gjennom nettverk og workshops Kampanjeturné - regionale bransjesamlinger Dessuten på ønskelisten: ‘smitteeffekt’ At folk oppdager noe nytt, lar seg begeistre, stopper opp Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

21 Verktøykassens innhold – suksessfaktor 2
Verktøykassen må fylles med gjenvinningsammunisjon: Nyttige eksempler, dokumentasjon Hva blir det til? Hva sparer vi? Tydelige tall er god kommunikasjon Q & A Forslag til mediesaker og redaksjonell omtale Annonser / annonsemaler Bilder Fun-facts …. + Eksotisk eller kuriøst, eksempelvis….

22 Kuriøst, fun-facts …. verdt å vite:
…. gullgraving i gamle mobiler: Det er fem ganger så mye gull i kretskort som i gullmalm! 1 tonn kretskort = 250 gram gull, mens 1 tonn gullmalm = 5 gram. … og så var det telysholderne, da! Ombruk av aluminium trenger bare 1/20 av energien som går med til å produsere ny aluminium fra skrætsj Var det noe med bruskorker også…? Metall de og. Gull verdt…? Og hva vil plasten fortelle? Fordi den kommer fra en ikke-fornybar ressurs 1 tonn plast sparer 2 tonn olje, og 2 - 3 tonn CO2

23 Kremeksempel 1: Eidsvoll Ullensaker Blad, 31/12/2011

24 Kremeksempel 2: Adresseavisen, 15/10/ 2011

25 Alt kommer for en dag… - vær ærlig

26 Suksessfaktor 3 – økonomi
Disp. kampanjemidler per i dag: 2,5 mill. kroner Fra medlemmer og returmiljø Miljøverndepartementet ?? Åpne kampanjen for B-medlemsskap Disse kan dele materiell og delta Få logo på kampanjens Ikke ha innflytelse i besluttende organ Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

27 Fremdrift i grove trekk
Sept.: Byråkonkurranse, - presentasjon og –valg, 9.9. Ble utsatt. Work-shop, 21.9., utsatt til 1.11. Okt.: Søknad om midler, MD / Klif Research, samle, sette sammen input Kontakte potensielle B-medlemmer i kampanjen Nov.: Work-shop Byråvalg ble tatt Medlemskartlegg./tlf. runde – kompetanse, støttebehov Avfallsfora besøkes, kampanjelobbing Des.: Justere sortere.no. Byråoppstart. Medlemsoppfølging forts. Jan. : Kampanjeutvikling og –produksjon Mars: Siste work-shop: opptakt! Medieopplegg, PR April: Nasjonal kjøring, uke 15 – 18. Lokal oppfølging, uke 16 – 17 Avfallsfora turné_h_2011_v_2012

28 Avfallsfora turné_h_2011_v_2012
Takk for meg :) Avfallsfora turné_h_2011_v_2012


Laste ned ppt "Motivasjonsjonskampanjen alle skal sortere.no"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google