Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordmør skyttersamlag Drift av skytterlag Momenter i det å drive og administrere et skytterlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordmør skyttersamlag Drift av skytterlag Momenter i det å drive og administrere et skytterlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordmør skyttersamlag Drift av skytterlag Momenter i det å drive og administrere et skytterlag

2 Nordmør skyttersamlag Målsettingen for kurset Gi tillitsvalgte en innføring i drift av skytterlag Bli kjent med samlagets mål Kjenne DFS’ formålsparagraf Gjøre lagsarbeidet lettere for laga

3 Nordmør skyttersamlag DFS’ formålsparagraf Det Frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar

4 Nordmør skyttersamlag Organisering av skytterlaget Skytterlagets styre Utvalg o Ungdomsutvalg, formann rep i hovedstyret o lagsinstruktører o Jegerutvalg o Baneutvalg o Økonomiutvalg o Andre

5 Nordmør skyttersamlag Hjelpemidler Håndbok for skytterlag o Årlig oppdatert versjon tildeles laga Skytterboka o Oppdateres årlig, ny utgave hvert 2.år Forskrifter for skytebaner o Beskriver krav til anlegg DFS’administrasjonsprogram o Kan bestilles hos Skytterkontoret Div. publikasjoner o Skyteskoler o Instruksjon o Jegerskyting

6 Nordmør skyttersamlag Aktiviteter og planlegging Årsplan for aktiviteten Styremøter, plan Hvilke aktiviteter Terminliste Treninger Instruksjon Jegertrening merkeskytinger Dugnadsarbeid Vedlikehold av anl. Lagsvåpen og amm. Økonomi og regnsk. Rapportering Årsmelding Årsmøte

7 Nordmør skyttersamlag Ungdomsarbeidet Ungdomsutvalg Årsplan for arbeidet Sted for innendørssk Instruksjonsskyting Lagsinstruktører Lagsvåpen Interne skytinger skyteskoler

8 Nordmør skyttersamlag Jegerskytingene Egne kvelder for trening Sett fokus på sikkerhet på standplass Behandle jegere som egne medlemmer Gi tilbud om DFS-skyting Lag litt konkurranse i treningene La jegerne inkluderes i laget Husk, de er interessert i skyting

9 Nordmør skyttersamlag Økonomi Sørg for ryddig regnskapsførsel Sett tæring etter næring Ha oversikt over lagets kostnader Skaff rede på alle stønadsordninger Skaff rede på inntektsmuligheter Ha gjerne et økonomiutvalg

10 Nordmør skyttersamlag Stevner og arrangement Ha interne stevner på lagets terminliste Lagmesterskap i felt og bane, alle klasser Merkeskytinger Skytingens Dag Vektlegg gode interne stevner Ta godt vare på de nye skytterne Husk den sosiale siden Få åpne stevner på samlagets terminliste Arranger stevnet etter samlagets anbefalinger Planlegg og annonser stevnet Ha kontakt med media Ta ikke lett på oppgaven,lag stevnet slik du ønsker å oppleve det selv Involver alle i arrangementet Husk etterarbeidet,få ut premieoppgjør og lister Husk miljøtiltak El.skiver, vær forberedt på det uforutsette og det som ikke skal skje

11 Nordmør skyttersamlag Laget i lokalmiljøet Husk å ta vare på historien Vær en miljø- og verdiskaper Gjør kjent skytterlagets verdigrunnlag Lag aktivitetstilbud Engasjer dere i det som skjer i nærmiljøet Vær synlig

12 Nordmør skyttersamlag Skytebanen m. tilbehør Ha anlegg i forskriftsmessig orden Vektlegg sikkerhet Godkjent baneinstruks Årlig kontroll av anlegget m. Logg Ha fokus på miljø og trivsel Kjenn forskrifter for skytebaner Bruk samlagets banekontakt Vær restriktiv i bruk, ta hensyn til andre Husk forsikring av anlegg og eiendeler

13 Nordmør skyttersamlag Lagets eiendeler Ha registrerte lagsvåpen og kjenn til hvor de er Sørg for forsvarlig oppbevaring Sørg for sikre rutiner ved utlån Kjenn våpenloven og følg den Ha kontroll på ammunisjon,salg og oppbevaring

14 Nordmør skyttersamlag It Gi noen hovedansvar for dette Vær aktiv i bruk av ny teknologi Sikre at flere kjenner bruken av programmer, etc Lag gjerne hjemmesider på internett Sørg for at den er ”levende” Skaff laget e-postadresse Bruk av data, skaff deg kjennskap

15 Nordmør skyttersamlag Årsmeldingen Frist: 1.november skal holdes Skaff underlag i god tid, tenk i gjennom Ha fjorårets melding tilgjengelig Les veiledning Få med alle medlemmer, jegere, etc Husk årstall på medlemmene Få med instruksjonsskytterne Husk, dette får du bidrag for

16 Nordmør skyttersamlag Årsmøtet Kunngjør i samsvar med reglene Få valgkomiteen i arbeid Kunngjør frist for saker til møtet Sett deg inn i reglene for årsmøte Sikre at alt er på plass Ha klar saklista Få årsmelding klar Få regnskap klart og revidert Ha budsjettforslag klart Leg møtet i samsvar med regelverk Husk føring av protokoll Sørg for nødvendige valg Ha en sosial avdeling på møtet Inviter gjerne gjester Meld fra til samlag om valg

17 Nordmør skyttersamlag Alle lag skal: Holde årsmøte med valg hvert år Levere årsmelding til samlaget i rett tid Ha lagsmesterskap, felt og bane Arrangere instruksjon Arrangere Skytingens Dag Ha skyting om dugleiksmerket Arrangere jegerskyting Ha egen bane i orden Ha kontroll over lagsvåpen Være representert på ombudsmøtet

18 Nordmør skyttersamlag Samlagets rolle Samordner aktiviteten Er rådgiver og støttespiller Innehar viktig kompetanse som laga kan nyttiggjøre seg Skal sørge for at kompetanse tilføres laga Har laget strategi for aktivitet de kommende år

19 Nordmør skyttersamlag Visjonen: Nordmør skyttersamlag – inspirator for lagene på Nordmør

20 Nordmør skyttersamlag ”Forretnings-ideen” Nordmør skyttersamlag skal ha fokus på leder-utvikling, miljøskaping og rekruttering, samt vektlegge både bredde- og elite-aktiviteter Det skal være aktive DFS-lag i alle områder av samlaget Det skal være en positiv opplevelse å komme på en skytebane i Nordmør Skytterlaga skal forbindes med holdningsskapende arbeid blant barn og ungdom Alle lag skal være like viktig for helheten i samlaget og bidrar etter egne evner og ressurser

21 Nordmør skyttersamlag Samlaget skal: Samordne aktiviteten slik at den samlet blir best Støtte og gi råd til laga Drive opplæring og instruksjon av ledere Være ideskaper og iverksetter Informere og kommunisere mot lag og sentral ledelse Være bindeledd mot HV Ivareta tradisjoner og samtidig være endrings- orientert og framtidsrettet Inneha viktig kompetanse Drive markedsføring av DFS, lokalt og sentralt Sørge for at stevner bli arrangert innenfor gitte retningslinjer Stimulere til samhandling

22 Nordmør skyttersamlag Samlag og skytterlag Samlaget redigerer og setter opp terminliste Samlaget fordeler de faste stevnene Samlaget arrangerer kurs og samlinger Samlaget er rådgiver i banespørsmål Samlaget formidler info ut til laga Samlaget er bindeledd mot sentral adm.

23 Nordmør skyttersamlag Samlagets organisering Ombudsmøtet Samlagsstyre o Formann o 5 styremedlemmer o Ungdomsleder Kasserer o 2 revisorer Sekretær Utdanningskontakt Ungdomsutvalg o Ungdomsleder o 3 utvalgsmedlemmer Utdanningsutvalg o Utdanningsleder o Ungdomsleder o 3 instruktører Valgkomite o 3 medlemmer

24 Nordmør skyttersamlag Samlagets faste stevner Samlagsstevne 15mjan/feb Samlagsstevne feltmars/april Samlagstevne banejuni/august Samlagsstevne skogsløpjuni Organisasjonsmedaljeskyting Landsdelsstevner etter fast turnus

25 Nordmør skyttersamlag Ombudsmøtet Samlagets årsmøte eller generalforsaml. Holdes nov/des hvert år Skytterlaga er representert etter antall medlemmer Innkalling etter fast regelverk Faste årsmøtesaker Laga eller styre kan reise saker


Laste ned ppt "Nordmør skyttersamlag Drift av skytterlag Momenter i det å drive og administrere et skytterlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google