Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

forskning på frafall i USA?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "forskning på frafall i USA?"— Utskrift av presentasjonen:

1 forskning på frafall i USA?
21. og 22. april i Bergen Parallellsesjon 1 Mandag 21. april 13:15-14:00 Alternativ C) Hva kan vi lære av forskning på frafall i USA? Ved Prosjektleder Harald Åge Sæthre

2 Selv om det ikke er alt det USA gjør man er enig i /taes til inntekt for alt
Etter mitt syn hestelengder foran oss innen oppfølging av studenter i høyere utdanning Selv om vi må ha lokale tilpasninger så er det svært mye vi kan hente fra forskning og erfaring fra USA

3 Bakgrunn: Hovedfag økologi, Lektor Ÿ 1989 Studentboom
Prosjektleder fra 1999 ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektet ser på hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdige kandidater. – Helhetlig læringsmiljø Utgangspunkt: Bedre rekruttering Ledet før 1999 det daglige arbeidet med studieadministrasjon og studieinformasjon ved samme fakultetet. Ÿ Start Studieveileder Bakgrunn: Hovedfag økologi, Lektor Ÿ 1989 Studentboom dobling av studenttallet – samme studieadministrasjon Hører dårlig Dersom det ser ut som jeg ikke forstår så er det helt sikkert hørselen de

4 forskning på frafall i USA?
21. og 22. april i Bergen Parallellsesjon 1 Mandag 21. april 13:15-14:00 Alternativ C) Hva kan vi lære av forskning på frafall i USA? Innhold USA – Europa Tinto sin modell Ulike parametre i modellen Ved Prosjektleder Harald Åge Sæthre

5 Historikk Platon – Aristoteles Greske Humboldsk tradisjon
Studentene ligger ved universitetene Opp til studentene å få et utbytte

6 Oppgave Lærestedet har tilrettelagt et faglig oppdatert undervisningstilbud. All informasjon om tilbudet er lagt ut skriftlig til studentene både på nett og på papir. Likevel er det studenter som går glipp av vesentlig undervisning og mislykkes? Hvem sitt problem er dette? Studentens eller Lærestedets Hva er den vanlige oppfatningen blant dine lærere? Hva er din oppfatning?

7 USA - Europa Likt frem til 1970 Etter 1970 stort økonomisk press i USA
Stor andel egenbetaling for studentene Lærestedene fikk problemet om de ville eller ikke ”Retention” ble et viktig begrep

8 Kjøreregel ved universiteter i USA:
”Det koster 3-4 ganger så mye å rekruttere en ny student som å beholde en eksisterende.”

9 USA - Europa Europa Humboldske ideal har stått sterkt
Finansiering uavhengig av studentenes suksess Bolognaprosessen Kvalitetsreformen

10 USA Omfattende forskning fra 1970 Et helhetlig perspektiv
Ulik faglig forankring (Sosialøkonomer, pedagoger, psykologer, sosiologer osv.) Fordel: mange institusjoner med ”felles” kultur/lovgrunnlag flere tusen læresteder millioner av studenter

11 Antall universitet og høgskoler i USA
Marymount College Mendocino College Menlo College Merced College Merritt College Mills College MiraCosta College Mission College Modesto Junior College Monterey Peninsula College Moorpark College Mount San Antonio College Mount San Jacinto College Mount St. Mary's College Napa Valley College National University New College of California Notre Dame de Namur UniversityOccidental College Ohlone College Orange Coast College Otis College of Art and Design Oxnard College Pacific Graduate School of PsychologPacific Oaks College Pacific Union College Palo Verde College Palomar College Pasadena City College Patten University Pepperdine University Phillips Graduate Institute Pitzer College Point Loma Nazarene University Pomona College Porterville College Her fra D til P i California Hartnell College Harvey Mudd College Holy Names College Hope International University Humboldt State University Humphreys College Imperial Valley College Irvine Valley College John F. Kennedy University Keck Graduate Institute La Sierra University Laguna College of Art and Design Lake Tahoe Community College Laney College Las Positas Community College Lassen College Loma Linda University Long Beach City College Los Angeles City College Los Angeles Harbor College Los Angeles Mission College Los Angeles Pierce College Los Angeles Southwest College Los Angeles Trade-Technical Colle Los Angeles Valley College Los Mendanos College Loyola Marymount University De Anza College Diablo Valley College Dominican University of California Don Bosco Technical Institute D-Q University East Los Angeles College El Camino College Evergreen Valley College Fashion Institute of Design & Merchandising Feather River College Fielding Graduate Institute Folsom Lake College Foothill College Fresno City College Fresno Pacific University Fullerton College Gavilan College Glendale Community College Golden Gate University Golden West College Grossmont College

12 USA - Egne utdanninger med doktorgrader
Studieadministrasjonene har slik kompetanse (status, vekt) Gode opplegg for kompetanseutveksling Konferanser, tidsskrifter, listserves osv.

13 USA - Store forskjeller mellom lærestedene (økonomi – studentmasse)
Slett ikke de ”beste” lærestedene som har den beste oppfølgingen av studentene

14 USA Forebygging eller reparasjon? Forebygging
Etter mitt syn og også slik jeg forstår Tinto er de institusjonene kommet lengst som integrerer frafallsarbeidet i alle tilbudene studentene møter og koordinerer ulike servicetilbud, slik at studentene opplever et mest mulig helhetlig tilbud Reparasjon Motsetningen er de lærestedene som utvikler ulike servicetilbud som oppererer mer eller mindre løsrevet fra hverandre og som det ofte er opp til studenten selv å oppsøke.

15 Europa Forskningen svært disiplintilknyttet ofte pedagogikk
fokus på enkeltforhold som eksamen, skriving, gruppeundervisning, bruk av IKT Lite helhetlig forskning (NIFU-STEP en av få) Mange ulike land med ulike kulturer og lovverk lite overføringsverdi, ”små” enheter å forske på Lengst i Storbritannia, kommer i Skandinavia og Øst Europa. Inntrykk mindre fokus hvor lenger sør i Europa. Unntak Portugal. Bolognaprosessen synes å endre innsatsen

16 Europa - Ingen utdanninger eller doktorgrader
Studieadministrasjonene har ikke slik kompetanse (- status, -vekt) Små muligheter for kompetanseutveksling Tidsskrifter? Listserves?

17 USA Forskning fra 60 - tallet Astin Som også har skrevet
en oppsummering Her utgave fra 1993 Astin, A.W. (1993). What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass.

18 USA Mer omfattende og kanskje mer lettlest er
Pascarella, E., Terenzini, P. (1991). How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of Research, San Francisco, Jossey-Bass Inc.

19 USA Den jeg her bygger mest på
Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press

20 USA Hva sier så forskningen

21 Tinto, V 1993 Leaving College – Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition
side 114

22 PHYS 110 PHYS 111 3H KJEM 120 2H MAT 112 MAT 131 KJEM 130 1H MAT 111
Ex.phil. Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

23 Videre studier Første studieår
Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

24 Mål Videre studier Første studieår Forkunnskaper – Erfaring

25 Akademisk integrasjon Sosial integrasjon Mål Videre studier
Første studieår Forkunnskaper – Erfaring

26 Mål Lojalitet Videre studier Studentens egne drivkrefter Første studieår Motivasjon Forkunnskaper – Erfaring

27 Studentens egne drivkrefter
Mål Samfunn Lojalitet Videre studier Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Ferdige modellen Forenkling Bryte ned en kompleks problematikk til håndterbare delfaktorer Gå inn å se hvordan kan ulike deler påvirkes til fordel for studentens studiesuksess. Forkunnskaper – Erfaring Familie Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

28 Studentens egne drivkrefter
Mål Samfunn Lojalitet Videre studier Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Krav til matte Samsvar mellom det institusjonen sier og hvordan det faktisk er Mye frafall kan forebygges - søkeprosessen ikke bare inst. kjent med søker /søker trenger også å bli bedre kjent med Etter en viktig tid betenkelig Fredningspakt Synes viktigere med mange søkere enn riktige søkere!! Forkunnskaper – Erfaring Familie 2MX krav + 3kl fordypning Fra høsten 2005 Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

29 Forskningen støtter ikke Ÿ enkeltstudentenes skyld alene
bedre ferdigheter seleksjon

30 Typer av frafall Forskningen mye knyttet til
Ÿ Tvunget (Består ikke eksamener) Ÿ Frivillig (Slutter selv om de faglig strekker til) Forskningen mye knyttet til Ÿ Frivillig frafall

31 Akademisk integrasjon Sosial integrasjon Mål Lojalitet
Samfunn Akademisk integrasjon Lojalitet Sosial integrasjon Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Overgang Familie Forkunnskaper – Erfaring Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

32 Sosiale Lærere ŸMedstudenter Undervisningen ŸIsolasjon nr 1

33 Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press

34 Tid ŸFørste studieår Ÿ5-6 første ukene etablere løsrivelse

35 Studentens egne drivkrefter
Mål Samfunn Lojalitet Videre studier Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Forkunnskaper – Erfaring Familie Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

36 Motivasjon Faglig program/emne Jobb INFORMASJONSUKE UKE 42
Næringslivsdag Instituttvise arrangement

37 Lojalitet - Identifikasjon - Fra ”dere må” til ”vi må” - Headhunting

38 Mål Klare målsetninger Bekreftes av UNIBUT -1989

39 Studentens egne drivkrefter
Mål Samfunn Lojalitet Videre studier Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Forkunnskaper – Erfaring Familie Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

40 Familie Foreldre Viktige for studievalget, ”realitetsorientere”
Hva krever det å være student i 2008 Dersom de selv ikke har studert Eller de studerte på tallet

41 Familie

42 Familie Foreldre Tidsfrister Viktige møter / viktig undervisning
Formaliteter Hvordan Skriftlig Egne møter med omvisning

43 Familie Foreldre Ofte tidkrevende
Lurt å møte dem som egen målgruppe for å unngå henvendelser!

44 Studentens egne drivkrefter
Mål Samfunn Lojalitet Videre studier Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Forkunnskaper – Erfaring Familie Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

45 Venner Relevant for studiene Trekker bort fra studiene
Førstesem. tiltak spesielt positivt for Bergensstudenten

46 Studentens egne drivkrefter
Mål Samfunn Lojalitet Videre studier Ekstern påvirkning Organisasjoner Studentens egne drivkrefter Første studieår Venner Motivasjon Forkunnskaper – Erfaring Familie Fritt etter Vincent Tinto’s longitudinal model of institutional departure

47 Samfunn Arbeidsmarkedet eksempel oljeindustrien og sist IT-sektoren
Vektlegging ”Et felles løft for realfagene” Men hva med Lærerproblematikken?

48 Rettet mot flere De beste tiltakene er bevisst modellen, men retter seg mot flere av parametrene.

49 Hybelhus stort fokus eget tema
Meget positiv effekt på frafall når det er lagt opp med det for øye. (Oxford , Cambridge)

50 Learning Community et mål at studentene skal oppleve de individuelle kursene”as part of an integrated learning experience rather than as separately taught requirements for a degree” (Shapiro & Levine 1999:4). In paired-course learning communities, classes are often linked based on logical curricular connections and skill areas. For example, a pairing of calculus with general chemistry promotes scientific discovery and quantitative reasoning skills. Tilbake til den gamle “klassen”?

51 Learning Community Ved å benytte seg av Learning Communities er tanken å hjelpe studenter med å etablere et akademisk og sosialt støttende nettverk både innenfor og utenfor klasserommet. Erfaringene fra universitetene i USA viste at studentene ble mer ansvarlige, møtte opp på de ulike samlingene og derigjennom fullfører kursene. “We are for the success of all students.” The Washington Center

52 Akademisk integrasjon
Ulike undervisningskulturer

53 ”Den skjulte læreplanen”
Bak et bilde på det offisielle universitetet lever det et underforstått og taust system. For å “overleve” og ha suksess på et universitet kreves ikke bare talent og evner, men også at man tar inn over seg skjulte regler og normer som gjelder. Margolis (2001).

54 Becher og Trowler (2001), sier det slik:
People choose fields that are consistent with their learning styles and are further shaped to fit the learning norms of their field once they are in it. When there is a mismatch between the field’s learning norms and the individual’s learning styles, people will either change or leave the field. Mennesker velger utdanning som samsvarer med deres egen læringsstil og tilpasser seg de normene som gjelder i faget når de er kommet inn. Når det er mismatch mellom fagets læringsmetoder og den enkeltes læringsstil vil man enten endre seg eller forlate utdanningen.

55 Resultatdel - Hvilke resultat har studentene oppnådd? - Hvilke endringer ble det i undervisningen? -Spørreundersøkelse blant ansatte Tolkningsdelen

56 Tolkning Påstand ”De ulike fagmiljøene har over lang tid utviklet ulike undervisningskulturer som synes å møte studentene på ulike måter. Noen av disse kulturene synes å være mer vellykket enn andre med tanke på å få studentene til å gjennomføre studiet.”

57 Normer og regler Læringsstrategier Fag

58 Ulike kulturer Harde fag - mursteinsfag.
kumulative fag, dvs. det første prinsippet bygger på det neste osv Det mest utpregede er matematikken forkunnskaper viktig for gjennomføring Det er ikke urimelig at lærerne i slike fag skylder på studentenes forutsetninger for å forklare god eller dårlig gjennomføring. På den annen side viser det seg at mange av de studentene som ikke oppnår suksess ved de harde fagene ikke mangler faglige forutsetninger, noe som tilsier at det ikke bare er faglige årsaker til den lave gjennomføringen.

59 Ulike kulturer Myke fag eller mosaikkfag.
i mindre grad ”absolutte sannheter” besvarelser må i større grad vurderes subjektivt. Her er det ikke er like avgjørende i hvilken rekkefølge ulike tema leses. En students forståelse vil i stor grad avhenge av hukommelse og evne til argumentasjon og formidling. Innen realfagene har tradisjonelt både biologi og geologi med sine deskriptive deler blitt definert som myke fag Ikke samme grad av sammenheng mellom forkunnskaper og resultat i denne typen av myke fag som i harde fag Lærerne føler at de i større grad kan påvirke studentenes resultater gjennom ulike undervisningstiltak.

60 Min påstand er at våre utdanninger dyrker eller selekterer ut denne gruppen av realister.

61 Mens vi skyver fra oss denne gruppen

62 Identitet Meteorologi
Fra å være et av de mest mannsdominerte til å bli det mest kvinnedominerte studiet blant nye studenter

63 Identitet Disse nye dyktige jentene i meteorologi drømmer ikke om å bli en ny Siri Kalvig, men Siri har skapt et nytt bilde på hva som karakteriserer en meteorolog og det er derfor blitt sosialt ”akseptabelt” å si man studerer eller planlegger å studere meteorologi. Før

64 Rollemodeller Retensjon Ferdige kandidater Vitenskapelig ansatte
Universitetsstudent Elever i videregående skole Elever i ungdomstrinnet Elever i barnetrinnet Barn i barnehage Rekruttering


Laste ned ppt "forskning på frafall i USA?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google