Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 1Forelesningsplan Torsdag 01.11.2007 Inneklimaundersøkelser 1.1 Strategi - Omfang - Tiltaksbeskrivelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 1Forelesningsplan Torsdag 01.11.2007 Inneklimaundersøkelser 1.1 Strategi - Omfang - Tiltaksbeskrivelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 1Forelesningsplan Torsdag 01.11.2007 Inneklimaundersøkelser 1.1 Strategi - Omfang - Tiltaksbeskrivelse - Hjelpemidler 1.2 Målinger - Avklaringer/avgrensninger - Arbeids- og måleplan 1.3 Måleresultater - Bearbeiding, analyse og rapportering - Måleusikkerhet Innemiljøproblemer ”et puslespill å finne ut av”

2 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 2 INNEKLIMAUNDER- SØKELSER (Del I – forelesning torsdag 1/11-07)

3 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 3Strategi Hensikt:På enkleste og billigst mulige måte fremskaffe grunnlagsdata for å kunne: - påvise mulige årsaker - vurdere helserisiko (opp mot krav) - foreslå utbedringstiltak Vurdere:Hvor grundig vi skal gå til verks: - omfang (kostnader) - befaring - spørreundersøkelser - målinger - analyse- og rapporteringsform - mottaker av resultatene (oppdragsgiver) 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving

4 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 4 Undersøkelse - nivå 1 Omfang:- problemdefinisjon/befaring - øyeblikksmålinger - intervjuer av driftspersonell - evt. intervjuer av andre ansatte - evt. spørreundersøkelse Analyse:- sammenholde måleverdier mot: - krav (Helsedirektoratet, andre) - info fra befaringen - info fra driftspersonell/andre - info fra spørreundersøkelse - identifisering av mulige årsaker Tiltak:- forslag til åpenbare tiltak - evt. anbefaling av ytterligere undersøkelser og/eller målinger (nivå 2) 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving

5 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 5 Undersøkelse - nivå 2 Omfang:- mer omfattende enn nivå 1 - bygger på resultater fra nivå 1 - målinger over tid (logging) - flere intervjuer - spørreundersøkelse Analyse:- samme type analyse som for nivå 1, men mer detaljert - atskillig mer ressurskrevende sammenlignet med nivå 1 Tiltak:- forslag til konkrete tiltak - kostnadsoverslag - kost-nyttevurdering 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving

6 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 6 Etterprøving – nivå 3 Hensikt:Kontrollere effekten av gjennomførte tiltak - fokus på målbare faktorer - kan brukes som dokumentasjon - utelates ofte pga. kostnadssiden - undervurdert Omfang:- omfatter kun tiltaksområder - utføres minst 6 mndr. i etterkant - eksakt samme type målinger og metodikk som tidligere (nivå 1-2) - ny spørreundersøkelse Utførelse:- direkte sammenlignbare resultater - forskjeller i ytre påvirkninger må minimaliseres (samme årstid etc.) 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Nivå 1 Analyse Tiltak Nivå 2 Analyse Tiltak Nivå 3 Etterprøving

7 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 7Tiltaksbeskrivelse Omfang:Prioritert liste med sikte på utbedring av påviste uheldige forhold - mest mulig konkret - kostnadsoverslag - vurdering av tiltak contra nytteverdi Eksempel:- former for temperaturregulering (natt-/helgesenking) - endring av ventilasjonsrutiner (luftmengder) - brukstidsendring (enkle/doble undervisningstimer) - forslag om fuktsanering - forlag til støydempetiltak - bedret belysning - endring av renholdsrutiner 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater

8 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 8 Hjelpemidler i undersøkelsen Sjekklister:- bygningen generelt (byggeår, konstruksjon, oppvarmings-/ventilasjonssystem) - egne skjema for aktuelle lokaler (overflater, vent./varme/lys etc.) - egne skjema for ventilasjons- og oppvarmingssystemene Foto/video:- utvalgte rom, flater og inventar - evt. prosesser (kopi/data) Måleutstyr:- enkle, håndholdte instrumenter (lufttemp, RF, CO 2, CO, lys, lyd) - NB! skjemaer for måleverdier Spørre- skjemaer:- eks. Ørebromodellen 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Tranberg vgs Gjøvik 650 elever Byggeår 1956-58

9 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 9Sjekklister  Viktig supplement under befaringen - ”takstmannsbeskrivelse” - avkrysningssystem, lite fritekst - registrere forhold som kan ha betydning for eller innvirke på inneklimaet - verdifull under analysen (kan forklare eller belyse ”uforklarlige” utslag i måleresultatene)  Referansegrunnlag under rapporteringen - referanse mht. måleresultater - kilde for detaljinformasjon 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Tranberg vgs Gjøvik 650 elever Byggeår 1956-58

10 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 10Foto-/videoutstyr  Supplement under befaringen - ekstra hukommelse - utfyller registreringsskjemaene  Supplement under rapporteringen - illustrasjoner - eksempler - dokumentasjon 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Målepunkter

11 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 11 Enkle måleinstrumenter Lufttemp:- i forhold til anbefalinger - innvirkning på konsentrasjon, hodepine, opplagthet - emisjoner RF:- relativ luftfuktighet - fare for sopp, mugg, råte - likevektsfuktighet (materialer) CO 2 :- karbondioksid, indikator på luftkvalitet - sier noe om luftskiftet CO:- karbonmonoksid - sier noe om graden av luftfor- urensninger (by/land) 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater

12 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 12 Enkle måleinstrumenter forts. 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Likevektsfuktighet i furu, sett i forhold til RF i luft

13 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 13 Enkle måleinstrumenter forts. 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Øyeblikksmålinger av CO 2 -nivå, 4-avdelings barnehage

14 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 14Spørreskjemaer  Ørebro-modellen - anerkjent modell utviklet av Yrkesmedicinska kliniken ved Regionssjukhuset i Ørebro - brukernes oppfatning av inne- klimaet - 2 hovedrupper av spørsmål; arbeidsmiljø og symptomer - bekrefter/avkrefter uheldige forhold - kan benyttes i forkant for å planlegge type målinger - kan benyttes i etterkant for sammenligning med info fra befaringen så vel som målingene - regnet som et av de beste hjelpe- midlene i inneklimaundersøkelser 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Arbeidsmiljø Plager/ symptomer

15 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 15 Ørebro-modellen, spørsmål 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater

16 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 16 Ørebro-modellen, roser - Arbeidsmiljø 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Brukernes oppfatning av sitt Arbeidsmiljø

17 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 17 Ørebro-modellen, roser - Symptomer 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Brukernes oppfatning av sine Symptomer (plager)

18 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 18 Ørebro-modellen, samsvar 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater ARBEIDSMILJØ (problem) MULIGE PLAGER (symptomer) MÅLINGSAMSVAR A-Innestengt, dårlig luft -Trøtthet -”Tung” i hodet -Hodepine -Konsentrasjonsvansker -CO 2 -nivå -Luftmengder JA/NEI B -For høy romtemperatur -Trøtthet -”Tung” i hodet -Hodepine -Konsentrasjonsvansker -Lufttemperatur (tilluft/avtrekk) JA/NEI C-Tørr luft -Kløe, svie, irritasjon i øynene -Flass/kløe i hodebunn/ører -Tørr eller rød hud i ansiktet -Tørr, kløende, rød hud på hender -Relativ luftfuktighetJA/NEI D -Lys som blender og reflekterer -Hodepine -Belysningsstyrke -Refleksjonsfaktor JA/NEI

19 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 19 MÅLINGER (Del II – forelesning torsdag 1/11-07)

20 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 20 Målinger og målemetodikk Hva skal måles?- problemavhengig - øyeblikksmålinger eller logging - tidligere målinger kan legge føringer Hvordan skal det måles?- del av bygning, etasje, fløy - antall representative rom - antall og plassering av målepunkter Hvilke instrumenter?- tilgang, anvendelighet, pålitelighet - type sensorer, prober, følere - målestandarder Hvilken nøyaktighet?- hva krever oppdragsgiver? - hva sier eventuelle målestandarder? Hvem er mottaker?- resultatene skal forstås og kunne brukes av oppdragsgiver, han legger føringer 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater

21 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 21Arbeidsplan Hensikt:All informasjon om prosjektet på ett sted, inklusive måleplaner ”prosjektmappe” Eks. på innhold: - kontaktpersoner, adresser, tlf.numre m.v. - tegningsgrunnlag, skisser - avtaler, kostnadsoverslag - måleplaner med detaljer mht. type og antall målinger, tidspunkter, rekkefølge, start/slutt for hver av måleoppgavene - målestandarder, teknisk spec. for aktuelt måleutstyr som skal benyttes - resultatskjemaer (manuell dataregistrering) - eventuelle oppslag/plakater 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater

22 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 22Måleplan Hensikt:Oversiktlig og detaljert plan for alle målinger i prosjektet, inndelt etter: - pr. parameter som skal måles eller - pr. utstyr som skal benyttes Innhold: - detalj av plantegning over aktuelt rom/sone som skal undersøkes - målepunkter inntegnet (2D / 3D) med angitte høyder over gulv, distanser til begrensningsflater mv. - evt. henvisning til målestandard - evt. henvisning til resultatskjema 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater tutu t6t6 t5t5 t4t4 t3t3 t2t2 t1t1 titi Temperaturprofil i en yttervegg om vinteren.

23 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 23 Eksempel på enkel måleplan 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Måleplan for PMV-/PPD-indeks Inneklima-analysator, B&K type 1213

24 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 24 MÅLERESULTATER (Del III – forelesning torsdag 1/11-07)

25 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 25 Typer måleresultater På skjema:Manuelt førte oversikter som inneholder: - dato, tid, sted for målingene - måleverdier - start-/stopptidspunkter - utstyrsbetegnelse - merknader (strømbrudd, lufting etc.) Elektroniske:Lagrede måledata på HD, USB-penn, dataminne, minnekort, diskett m.v. - følsomt for magnetisme, støt etc. - helgardér (HD og backup) - bruk mappestruktur for orden og ikke for lange nedlastingsintervaller - følge anvisninger i software nøye 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Crap in gives Crap out

26 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 26 Bearbeiding av måledata  Nedlasting av måledata - fra instrument til pc - overføring fra eksterne minnemedia - konvertering til ens format  Punching av manuelt førte verdier/skjemaer - ”analogt til digitalt” format  Systematisering og inndeling - mappestruktur (pr. parameter eller instrument) - undermapper for hver måleserie  Klargjøring til analyse - beslektede måledata samme sted - utdrag av måledata (dagtid, man-fre etc.) - NS/målemetoder kan legge føringer 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Bearbeidingen og til rette- leggingen danner grunnlaget for en hensiktsmessig, rasjonell og god analyse gevinsten er SPART TID

27 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 27 Analyse av måledata  Standard analyse - enkle beregninger - min-/max-/snittverdier, standardavvik - omregning av enheter for sammenligning opp mot krav, norm eller retningslinjer - fremstillinger; tabeller, kurver, grafikk  Mer detaljert analyse (beslektede målinger) - som over, men flere betraktninger som eks.:  CO 2 -nivå i forhold til personbelastning  målt luftskifte i forhold til målte tillufts- og avtrekksmengder  Fullstendig analyse (sammenstillinger)  måleverdier opp mot spørreundersøkelse  måleverdier opp info fra befaringen  resultater opp mot liknende undersøkelser 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Analysen av resultat- materialet vil variere med type og omfang av målingene. Fellesnevneren for dette arbeidet er at det ofte er svært tidkrevende.

28 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 28Resultatrapport  Avgrensninger - omfang, type målinger  Opplisting av aktuelle krav, normer, retningslinjer - luftkvalitet, termisk mijlø  Beskrivelse av måleutstyr og -metode - type, nøyaktighet, siste kalibrering - kort om målemetodikk for hvert instrument  Beskrivelse av måleobjekt  Måleresultater - eks. inndelt etter parameter eller utstyr - tabeller, grafiske fremstillinger  Analyse/sammenstillinger - resultater opp mot krav, norm, retningslinjer - spesielle forhold som er avdekket  Konklusjon 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater

29 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 29Målefeil Grove feil:Feil hos operatør - avlesningsfeil - ombytting av sifre - kommafeil Systematiske:Feil hos operatør og/eller i instrument U T - bruk av ukalibrert utstyr (operatørfeil) - friksjon i instrumentet (instrumentfeil) - ukorrekt utført måling (metodefeil) Tilfeldige:Feil fra elektronikk og omgivelser U S - dårlig oppløsning (analog avlesning) - svak måledynamikk (lang tidskonstant) - eksterne påvirkninger (vær og vind) Resulterende:Summen av systematiske og tilfeldige feil U R 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater Må unngås Kan unngås eller reduseres Kan kun reduseres

30 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 30Måleusikkerhet  Usammensatte målinger (direkte) - resultat basert på måling av én enkelt parameter  eks. temperatur avlest på termometer  eks. trykk målt med manometer  eks. spenning avlest på et voltmeter Middelverdi av n ant målinger: Standardavviket: Tilfeldig måleusikkerhet: Systematisk måleusikkerhet: Resulterende måleusikkerhet: 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater eks

31 Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 31Måleusikkerhet  Sammensatte målinger (indirekte) - resultat basert på måling av flere parametre som inngår i en formel eller beregning  eks. måling av PMV eller PPD  eks. måling av middelstrålingstemperatur - kan være litt vanskeligere å beregne, se Danvak, eks. 12.2, side 368 Her er usikkerhetene i enkeltmålingene uavhengige av hverandre, dvs. for eksempel ikke målt med samme instrument eller metode. I motsatt tillfelle, dvs. usikkerhetene avhengig av hverandre, vil eventuelle systematiske feil gå igjen i enkeltmålingene og følgelig gi en større usikkerhet i måleresultatet totalt sett. 1.1 Undersøkelser 1.2 Målinger 1.3 Måleresultater


Laste ned ppt "Svein-Erik Sveen, sept. 2007STE6228 Innemiljø - Undersøkelser 1Forelesningsplan Torsdag 01.11.2007 Inneklimaundersøkelser 1.1 Strategi - Omfang - Tiltaksbeskrivelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google