Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune 12.12.07 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune 12.12.07 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune 12.12.07 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

2 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 2 Målsetting for presentasjonen •Økt kunnskap om opplevelsesøkonomien, besøksnæringen og kulturfestivalenes plass i denne •Økt bevissthet om betydningen av å kjenne egen plass i besøksnæringen •Større ydmykhet i forhold til de oppgaver og roller som kreves i besøksnæringen •Økt motivasjon for å ville ta en aktiv rolle som bidragsyter i besøksnæringen

3 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 3 Hva er opplevelsesøkonomi – hvorfor øker oppmerksomheten? –Kultur •Elite, profesjonell •Amatør, frivillig •Massekultur •Folkeliv –Klær og moter –Radio, TV, film og video –Reiseliv - besøksnæring –Forlagsvirksomhet –Spill og forlystelser –Sport og kultur- arrangementer –Reklame –Arkitektur og arenaer (ishotell) –Annen innholdsproduksjon

4 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 4 Opplevelsessamfunnet – noen kjennetegn •Kunnskapsbasert •Handler om kreativitet og utfoldelse •Gjelder utvikling av oss selv, forstå egen historie og kultur •På jakt etter noe ”nytt” - utforsker på grensene for den menneskelige utfoldelse •Bruke kunnskap til å forme framtida. •Har sin bakgrunn i at den enkelte disponerer mer tid og penger til egne sysler og interesser

5 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 5 Opplevelsesøkonomi og reiseliv Arkitektur/ design MediaIdrettKultur Reiseliv Opplevelsesøkonomien Andre næringer

6 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 6 OPPLEVE KR LEVE Tilfreds med turen Mett og uthvilt Reiselivets paradoks Den delen av reiselivsproduktet som har stor opplevelsesverdi har ofte liten pengeverdi.

7 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 7 Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er festivalene? Opplevelses- økonomien

8 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 8 Verdiskaping i besøksnæringen 1.Antall besøkende 2.x oppholdslengde 3.x forbruk per time eller dag

9 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 9 Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er festivalene? Opplevelses- økonomien Besøksnæringen

10 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 10 Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv Arkitektur/ design Media Idrett Kultur Opplevelsesøkonomien og besøksnæringen Reiseliv Media Idrett Kultur Andre næringer Besøksnæringen

11 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 11 Næringenes verdiskaping M Besøksnæringen Oppgaver, aktører og ansvar Fylke Organisa- sjoner Kommune Bedrifter (foretak) Stat Div. off. sektor- ansvar Off. virke- middel- apparat Offentlig ansvar Produksjon av opplev- elser Bedrifts- (foretaks) ansvar Fellesansvar Produkt- utvikling i off. rom Område- markeds- føring Område- organi- sering

12 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 12 Aktører i besøksnæringen •Reiseliv (kjernenæringene) –Bo, reise, spise –De som produserer opplevelser skapt for reiselivsformål •Natur og kulturprodusentene –De som produserer opplevelser i det offentlige rom eller med andre samfunnsmessige mål •Overrislingsnæringene –De som leverer til annet livsopphold for besøkende –De som leverer til kjernenæringene

13 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 13 Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er pilotprosjektene? Opplevelses- økonomien Besøksnæringen Natur- og kulturprodusenter Reiseliv

14 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 14 Noen trekk i forhold mellom besøksnæringen og kulturlivet •Mellom stråmenn og spåkoner •Mellom børs og katedral – friheten til å gå å stikke inn i katedralen når børsen faller (kirkeasyl) •Verdiskapingens mange ansikter

15 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 15 Hva er festivalene i besøksnæringen 1Primærattraksjoner (”fyrtårn”) – attraksjoner som er utslagsgivende for valg av reisemål 2Sekundærattraksjoner – attraksjoner man er kjent med før avreise, som understøtter valg av reisemål uten å styre dette, men som kan påvirke reiserute 3Tertiærattraksjoner – attraksjoner man blir kjent med på reisemålet

16 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 16

17 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 17 Attraksjonstyper og geografiske markeder

18 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 18 Attraksjonskategorier

19 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 19 Festspill Oppland Fra ”top down” i Vestfold - til ”bottom up” i Oppland (eks lokalt eierskap på Gotland)

20 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 20 Felles utfordringer •Mål og målforståelse •Ringvirkningsforståelse •Hvordan skal man bli større enn seg selv og hvor mye? •Profil, posisjon •Opplevelsesutvikling •Økonomistyring •Tilleggstjenester •Kompetanse - erfaringsutveksling •Kvalitet (eks Peer Gynt) •Pakking – Markedsføring - Web

21 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 21 Kompetanseutfordringen –Tverrfaglighet –Forståelse av reiselivskonglomeratet og besøksnæringen –Forståelse av markedene eller besøksgruppene –Produktforståelse - Innsikt i egen rolle i besøksnæringen og attraksjonssystemet –Kunnskap om opplevelsesproduksjon –Forståelse for produktpakking, markedsføring og distribusjon –Tverrsektoriell organisering

22 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 22 Om å bli større enn seg selv (gjennom kulturfestivaler?) Steds- produkt Region- produkt Kjeder Tema- Produkter (kultur- festivaler) Nasjonalt produkt Større enkelt- foretak Overnatting Festivaler Opplevelser MarkedMarked •Kunder •Incoming op. •Workshop •Messer •Turoperatører •Reisebyråer •Fag/temaorg. •Media

23 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 23 Ressurser i opplevelsesutvikling (koblingsmuligheter)

24 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 24 Informasjonspakke Kommersiell pakke Natur- og kultur landskap Andre næringer og sektorer Felles- goder ( allmenninger) Infrastruktur Opplevelser Kilde: G.Kamfjord, Reiselivsproduktet Mat Seng Attrak- sjon Trans- port M Reiselivskonglomeratet, besøksnæringen Det helhetlige reiselivsprodukt

25 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 25 Tilrette- legging Marked Ressurs Produkt Attraksjonsutvikling Dramaturgi

26 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 26 Marked - baseopphold Baseområdet Base M Gjennom- fart

27 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 27 Marked – rundreiser Gjennom- fart Region M

28 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 28 Marked rundreise 2 •Er Norges viktigste marked •Ca. 2.000.000 ankomster/år •Ferieforbruk ca. 15 milliarder •Gjennomsnitt oppholdstid ca. 10 døgn. •20 millioner oppholdsdøgn •”Konstant” i bevegelse!

29 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 29 Kartlegging Kunde - produkt Kultursegm..Ferie - fritid Internasjonalt Nasjonalt Regionalt Lokalt Formål Bedrift Sted Område Rundreise 1. Hvilke kunder har vi? (formålog geografisk avstand) 2. Hvilket eller hvilke typer av opphold (og tilhørende produkt) er forbundet med reisen? 3. Hvilken plass eller rolle har stedet og bedriften i det produktet som de reisende søker? Statussegm.

30 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 30 Tilrette- legging Fysisk tilrettelegging For- midling Marked Opplevelsesmåte/ Etterspørselsgrunnlag Reise- mønster Tur- organi- sering Ressurs Bære- kraft Type (attraktivitet) Betingelser for utnyttelse Produkt Andre tjenester Attraksjonsutvikling - detaljert Dramaturgi

31 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 31 Skjema for utvikling av ressurser til opplevelser

32 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207 32


Laste ned ppt "Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune 12.12.07 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google