Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

2 Målsetting for presentasjonen
Økt kunnskap om opplevelsesøkonomien, besøksnæringen og kulturfestivalenes plass i denne Økt bevissthet om betydningen av å kjenne egen plass i besøksnæringen Større ydmykhet i forhold til de oppgaver og roller som kreves i besøksnæringen Økt motivasjon for å ville ta en aktiv rolle som bidragsyter i besøksnæringen Georg Kamfjord Oppland fylke

3 Hva er opplevelsesøkonomi – hvorfor øker oppmerksomheten?
Kultur Elite, profesjonell Amatør, frivillig Massekultur Folkeliv Klær og moter Radio, TV, film og video Reiseliv - besøksnæring Forlagsvirksomhet Spill og forlystelser Sport og kultur-arrangementer Reklame Arkitektur og arenaer (ishotell) Annen innholdsproduksjon Georg Kamfjord Oppland fylke

4 Opplevelsessamfunnet – noen kjennetegn
Kunnskapsbasert Handler om kreativitet og utfoldelse Gjelder utvikling av oss selv, forstå egen historie og kultur På jakt etter noe ”nytt” - utforsker på grensene for den menneskelige utfoldelse Bruke kunnskap til å forme framtida. Har sin bakgrunn i at den enkelte disponerer mer tid og penger til egne sysler og interesser Georg Kamfjord Oppland fylke

5 Opplevelsesøkonomi og reiseliv
Opplevelsesøkonomien Andre næringer Arkitektur/ design Media Idrett Kultur Reiseliv Georg Kamfjord Oppland fylke

6 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207
Reiselivets paradoks Den delen av reiselivsproduktet som har stor opplevelsesverdi har ofte liten pengeverdi. OPPLEVE KR Tilfreds med turen KR LEVE Mett og uthvilt Georg Kamfjord Oppland fylke

7 Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er festivalene?
økonomien Georg Kamfjord Oppland fylke

8 Verdiskaping i besøksnæringen
Antall besøkende x oppholdslengde x forbruk per time eller dag Georg Kamfjord Oppland fylke

9 Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er festivalene?
økonomien Besøksnæringen Georg Kamfjord Oppland fylke

10 Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv
Opplevelsesøkonomien og besøksnæringen Kultur Idrett Media Reiseliv Arkitektur/ design Kultur Andre næringer Idrett Media Besøksnæringen Georg Kamfjord Oppland fylke

11 Besøksnæringen Oppgaver, aktører og ansvar
Produksjon av opplev- elser Bedrifts- (foretaks) ansvar Div. off. sektor- ansvar Off. virke- middel- apparat Offentlig Næringenes verdiskaping M Fellesansvar Produkt- utvikling i off. rom Område- markeds- føring Område- organi- sering Fylke Organisa- sjoner Kommune Bedrifter (foretak) Stat Ovenstående bilde gir en systematikk for å illustrere ansvarsområder mht til oppgaver og tiltak. Må også ses i sammenheng med tidligere figurer vedrørende aktører og interessenter. Georg Kamfjord Oppland fylke

12 Aktører i besøksnæringen
Reiseliv (kjernenæringene) Bo, reise, spise De som produserer opplevelser skapt for reiselivsformål Natur og kulturprodusentene De som produserer opplevelser i det offentlige rom eller med andre samfunnsmessige mål Overrislingsnæringene De som leverer til annet livsopphold for besøkende De som leverer til kjernenæringene Georg Kamfjord Oppland fylke

13 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207
Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er pilotprosjektene? Opplevelses- økonomien Besøksnæringen Natur- og kulturprodusenter Reiseliv Georg Kamfjord Oppland fylke

14 Noen trekk i forhold mellom besøksnæringen og kulturlivet
Mellom stråmenn og spåkoner Mellom børs og katedral – friheten til å gå å stikke inn i katedralen når børsen faller (kirkeasyl) Verdiskapingens mange ansikter Georg Kamfjord Oppland fylke

15 Hva er festivalene i besøksnæringen
Primærattraksjoner (”fyrtårn”) – attraksjoner som er utslagsgivende for valg av reisemål Sekundærattraksjoner – attraksjoner man er kjent med før avreise, som understøtter valg av reisemål uten å styre dette, men som kan påvirke reiserute Tertiærattraksjoner – attraksjoner man blir kjent med på reisemålet Georg Kamfjord Oppland fylke

16 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207

17 Attraksjonstyper og geografiske markeder
Georg Kamfjord Oppland fylke

18 Attraksjonskategorier
Georg Kamfjord Oppland fylke

19 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207
Festspill Oppland Fra ”top down” i Vestfold - til ”bottom up” i Oppland (eks lokalt eierskap på Gotland) Georg Kamfjord Oppland fylke

20 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207
Felles utfordringer Mål og målforståelse Ringvirkningsforståelse Hvordan skal man bli større enn seg selv og hvor mye? Profil, posisjon Opplevelsesutvikling Økonomistyring Tilleggstjenester Kompetanse - erfaringsutveksling Kvalitet (eks Peer Gynt) Pakking – Markedsføring - Web Georg Kamfjord Oppland fylke

21 Kompetanseutfordringen
Tverrfaglighet Forståelse av reiselivskonglomeratet og besøksnæringen Forståelse av markedene eller besøksgruppene Produktforståelse - Innsikt i egen rolle i besøksnæringen og attraksjonssystemet Kunnskap om opplevelsesproduksjon Forståelse for produktpakking, markedsføring og distribusjon Tverrsektoriell organisering Georg Kamfjord Oppland fylke

22 Om å bli større enn seg selv (gjennom kulturfestivaler?)
Nasjonalt produkt M a r k e d Kunder Incoming op. Workshop Messer Turoperatører Reisebyråer Fag/temaorg. Media Kjeder Større enkelt- foretak Tema- Produkter (kultur- festivaler) Steds- produkt Region- Opplevelser Festivaler Overnatting Georg Kamfjord Oppland fylke

23 Ressurser i opplevelsesutvikling (koblingsmuligheter)
Georg Kamfjord Oppland fylke

24 Reiselivskonglomeratet, besøksnæringen Det helhetlige reiselivsprodukt
Informasjonspakke Kommersiell pakke Natur- og kultur landskap Opplevelser Mat Seng Attrak- sjon Trans- port Andre næringer og sektorer Felles- goder (allmenninger) M Infrastruktur Kilde: G.Kamfjord, Reiselivsproduktet Georg Kamfjord Oppland fylke

25 Attraksjonsutvikling
Marked Produkt Tilrette- legging Ressurs Dramaturgi Georg Kamfjord Oppland fylke

26 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207
Marked - baseopphold Baseområdet Base M Gjennom- fart Georg Kamfjord Oppland fylke

27 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207
Marked – rundreiser Gjennom- fart Region M Georg Kamfjord Oppland fylke

28 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207
Marked rundreise 2 Er Norges viktigste marked Ca ankomster/år Ferieforbruk ca. 15 milliarder Gjennomsnitt oppholdstid ca. 10 døgn. 20 millioner oppholdsdøgn ”Konstant” i bevegelse! Georg Kamfjord Oppland fylke

29 Kartlegging Kunde - produkt
Internasjonalt 1. Hvilke kunder har vi? (formål og geografisk avstand) 2. Hvilket eller hvilke typer av opphold (og tilhørende produkt) er forbundet med reisen? 3. Hvilken plass eller rolle har stedet og bedriften i det produktet som de reisende søker? Nasjonalt Regionalt Lokalt Formål Statussegm. Kultursegm.. Ferie - fritid Bedrift Sted Område Rundreise Georg Kamfjord Oppland fylke

30 Attraksjonsutvikling - detaljert
Tilrette- legging Fysisk tilrettelegging For- midling Marked Opplevelsesmåte/ Etterspørselsgrunnlag Reise- mønster Tur- organi- sering Ressurs Bære- kraft Type (attraktivitet) Betingelser for utnyttelse Produkt Andre tjenester Dramaturgi Georg Kamfjord Oppland fylke

31 Skjema for utvikling av ressurser til opplevelser
Georg Kamfjord Oppland fylke

32 Georg Kamfjord - Oppland fylke 121207


Laste ned ppt "Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google