Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune 12.12.07 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune 12.12.07 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

2 Georg Kamfjord - Oppland fylke Målsetting for presentasjonen •Økt kunnskap om opplevelsesøkonomien, besøksnæringen og kulturfestivalenes plass i denne •Økt bevissthet om betydningen av å kjenne egen plass i besøksnæringen •Større ydmykhet i forhold til de oppgaver og roller som kreves i besøksnæringen •Økt motivasjon for å ville ta en aktiv rolle som bidragsyter i besøksnæringen

3 Georg Kamfjord - Oppland fylke Hva er opplevelsesøkonomi – hvorfor øker oppmerksomheten? –Kultur •Elite, profesjonell •Amatør, frivillig •Massekultur •Folkeliv –Klær og moter –Radio, TV, film og video –Reiseliv - besøksnæring –Forlagsvirksomhet –Spill og forlystelser –Sport og kultur- arrangementer –Reklame –Arkitektur og arenaer (ishotell) –Annen innholdsproduksjon

4 Georg Kamfjord - Oppland fylke Opplevelsessamfunnet – noen kjennetegn •Kunnskapsbasert •Handler om kreativitet og utfoldelse •Gjelder utvikling av oss selv, forstå egen historie og kultur •På jakt etter noe ”nytt” - utforsker på grensene for den menneskelige utfoldelse •Bruke kunnskap til å forme framtida. •Har sin bakgrunn i at den enkelte disponerer mer tid og penger til egne sysler og interesser

5 Georg Kamfjord - Oppland fylke Opplevelsesøkonomi og reiseliv Arkitektur/ design MediaIdrettKultur Reiseliv Opplevelsesøkonomien Andre næringer

6 Georg Kamfjord - Oppland fylke OPPLEVE KR LEVE Tilfreds med turen Mett og uthvilt Reiselivets paradoks Den delen av reiselivsproduktet som har stor opplevelsesverdi har ofte liten pengeverdi.

7 Georg Kamfjord - Oppland fylke Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er festivalene? Opplevelses- økonomien

8 Georg Kamfjord - Oppland fylke Verdiskaping i besøksnæringen 1.Antall besøkende 2.x oppholdslengde 3.x forbruk per time eller dag

9 Georg Kamfjord - Oppland fylke Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er festivalene? Opplevelses- økonomien Besøksnæringen

10 Georg Kamfjord - Oppland fylke Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv Arkitektur/ design Media Idrett Kultur Opplevelsesøkonomien og besøksnæringen Reiseliv Media Idrett Kultur Andre næringer Besøksnæringen

11 Georg Kamfjord - Oppland fylke Næringenes verdiskaping M Besøksnæringen Oppgaver, aktører og ansvar Fylke Organisa- sjoner Kommune Bedrifter (foretak) Stat Div. off. sektor- ansvar Off. virke- middel- apparat Offentlig ansvar Produksjon av opplev- elser Bedrifts- (foretaks) ansvar Fellesansvar Produkt- utvikling i off. rom Område- markeds- føring Område- organi- sering

12 Georg Kamfjord - Oppland fylke Aktører i besøksnæringen •Reiseliv (kjernenæringene) –Bo, reise, spise –De som produserer opplevelser skapt for reiselivsformål •Natur og kulturprodusentene –De som produserer opplevelser i det offentlige rom eller med andre samfunnsmessige mål •Overrislingsnæringene –De som leverer til annet livsopphold for besøkende –De som leverer til kjernenæringene

13 Georg Kamfjord - Oppland fylke Opplevelsesøkonomi, besøksnæring og reiseliv – hvor er pilotprosjektene? Opplevelses- økonomien Besøksnæringen Natur- og kulturprodusenter Reiseliv

14 Georg Kamfjord - Oppland fylke Noen trekk i forhold mellom besøksnæringen og kulturlivet •Mellom stråmenn og spåkoner •Mellom børs og katedral – friheten til å gå å stikke inn i katedralen når børsen faller (kirkeasyl) •Verdiskapingens mange ansikter

15 Georg Kamfjord - Oppland fylke Hva er festivalene i besøksnæringen 1Primærattraksjoner (”fyrtårn”) – attraksjoner som er utslagsgivende for valg av reisemål 2Sekundærattraksjoner – attraksjoner man er kjent med før avreise, som understøtter valg av reisemål uten å styre dette, men som kan påvirke reiserute 3Tertiærattraksjoner – attraksjoner man blir kjent med på reisemålet

16 Georg Kamfjord - Oppland fylke

17 Georg Kamfjord - Oppland fylke Attraksjonstyper og geografiske markeder

18 Georg Kamfjord - Oppland fylke Attraksjonskategorier

19 Georg Kamfjord - Oppland fylke Festspill Oppland Fra ”top down” i Vestfold - til ”bottom up” i Oppland (eks lokalt eierskap på Gotland)

20 Georg Kamfjord - Oppland fylke Felles utfordringer •Mål og målforståelse •Ringvirkningsforståelse •Hvordan skal man bli større enn seg selv og hvor mye? •Profil, posisjon •Opplevelsesutvikling •Økonomistyring •Tilleggstjenester •Kompetanse - erfaringsutveksling •Kvalitet (eks Peer Gynt) •Pakking – Markedsføring - Web

21 Georg Kamfjord - Oppland fylke Kompetanseutfordringen –Tverrfaglighet –Forståelse av reiselivskonglomeratet og besøksnæringen –Forståelse av markedene eller besøksgruppene –Produktforståelse - Innsikt i egen rolle i besøksnæringen og attraksjonssystemet –Kunnskap om opplevelsesproduksjon –Forståelse for produktpakking, markedsføring og distribusjon –Tverrsektoriell organisering

22 Georg Kamfjord - Oppland fylke Om å bli større enn seg selv (gjennom kulturfestivaler?) Steds- produkt Region- produkt Kjeder Tema- Produkter (kultur- festivaler) Nasjonalt produkt Større enkelt- foretak Overnatting Festivaler Opplevelser MarkedMarked •Kunder •Incoming op. •Workshop •Messer •Turoperatører •Reisebyråer •Fag/temaorg. •Media

23 Georg Kamfjord - Oppland fylke Ressurser i opplevelsesutvikling (koblingsmuligheter)

24 Georg Kamfjord - Oppland fylke Informasjonspakke Kommersiell pakke Natur- og kultur landskap Andre næringer og sektorer Felles- goder ( allmenninger) Infrastruktur Opplevelser Kilde: G.Kamfjord, Reiselivsproduktet Mat Seng Attrak- sjon Trans- port M Reiselivskonglomeratet, besøksnæringen Det helhetlige reiselivsprodukt

25 Georg Kamfjord - Oppland fylke Tilrette- legging Marked Ressurs Produkt Attraksjonsutvikling Dramaturgi

26 Georg Kamfjord - Oppland fylke Marked - baseopphold Baseområdet Base M Gjennom- fart

27 Georg Kamfjord - Oppland fylke Marked – rundreiser Gjennom- fart Region M

28 Georg Kamfjord - Oppland fylke Marked rundreise 2 •Er Norges viktigste marked •Ca ankomster/år •Ferieforbruk ca. 15 milliarder •Gjennomsnitt oppholdstid ca. 10 døgn. •20 millioner oppholdsdøgn •”Konstant” i bevegelse!

29 Georg Kamfjord - Oppland fylke Kartlegging Kunde - produkt Kultursegm..Ferie - fritid Internasjonalt Nasjonalt Regionalt Lokalt Formål Bedrift Sted Område Rundreise 1. Hvilke kunder har vi? (formålog geografisk avstand) 2. Hvilket eller hvilke typer av opphold (og tilhørende produkt) er forbundet med reisen? 3. Hvilken plass eller rolle har stedet og bedriften i det produktet som de reisende søker? Statussegm.

30 Georg Kamfjord - Oppland fylke Tilrette- legging Fysisk tilrettelegging For- midling Marked Opplevelsesmåte/ Etterspørselsgrunnlag Reise- mønster Tur- organi- sering Ressurs Bære- kraft Type (attraktivitet) Betingelser for utnyttelse Produkt Andre tjenester Attraksjonsutvikling - detaljert Dramaturgi

31 Georg Kamfjord - Oppland fylke Skjema for utvikling av ressurser til opplevelser

32 Georg Kamfjord - Oppland fylke


Laste ned ppt "Kulturfestivaler i opplevelsesøkonomien og besøksnæring Oppland fylkeskommune 12.12.07 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google