Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda: Medlemskap - Frivillighetsarbeid Sertifisering PMI/PMP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda: Medlemskap - Frivillighetsarbeid Sertifisering PMI/PMP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda: Medlemskap - Frivillighetsarbeid Sertifisering PMI/PMP
Grunnholdninger og verdier

2 Litt om Acando

3 Acando i Norge Etablert i 1997 som ConsultIT
Datterselskap i Acando konsernet 2007 Langsiktige kundeforhold i privat og offentlig sektor Omsetning 160 MNOK (2011) 100+ medarbeidere i Trondheim og Oslo Rådgivning / arkitektur / prosjektledelse Utvikling Microsoft / Java – Open Source Senter for applikasjonsforvaltning etablert 2009

4 Acando konsernet Acando AB - et av de største ledelses- og IT konsulentselskapene på OMX Nordiska Børs med en omsetning på over 1,5 milliarder SEK Ca 1500 ansatte, 5 land Sverige Tyskland Norge Finland England

5 Acando Trondheim 42 høyt kvalifiserte konsulenter Samarbeid med NTNU
Prosjektledelse og arkitektur Microsoft utvikling og mellomvare Java og Open Source Løsning Applikasjonsforvaltning Samarbeid med NTNU Aktiv i lokale fagfora

6 Prosjektledelse og rådgivning i Trondheim
Vi skal være ”Ledende leverandør av IT-prosjektledelse i Midt-Norge” Fokus på Utviklingsprosjekt IT leveranse- og mottaksprosjekt IT anskaffelser Prosjektledermetodikk basert på PROPS™ og PMBOK® Smidig utvikling med Scrum Sertifiserte prosjektledere med lang erfaring PROPS™ Er du enig i at dette er vår fokus og våre produkter ? Scrum

7 Medlemskap og frivillighetsarbeid

8 Hvorfor være medlem av PMI
Dette gir deg en mulighet til å ta del i erfaringer og kunnskap innenfor området prosjektledelse, samt å finne personer med samme interesse for prosjektledelse som du selv har. Som medlem i PMI kan du også være medlem av PMI Norway Chapter og/eller i en eller flere interessegrupper. Interessegruppene er avdelinger innenfor PMI som utgjør fora for prosjektledere med spesifikke interesseområder som f.eks bilindustri, telekommunikasjon, informasjonssystemer, utdannelse etc.

9 Hvorfor være medlem av PMI
Foruten tilgang til informasjon og de ulike aktiviteter det lokale Chapteret arrangerer får du gjennom PMI informasjon om alt som omhandler prosjekt og prosjektledelse. Som medlem i PMI får du PMBOK Guide (digital utgave), ett nyhetsblad og to magasiner om prosjektledelse; PM Network og Project Management Journal, i tillegg til PMI’ salg av prosjektledelseslitteratur.

10 Hvorfor være medlem av PMI
Utover dette får du også informasjon om internasjonale seminarer, utdannelse og forelesninger. Som medlem får du også tilgang til ”Medlemsinformasjon” på vår hjemmeside. Den inneholder medlemsinformasjon, møtereferat, prosjektstøtte og ikke minst så får du tilgang til et eksklusivt diskusjonsforum for våre medlemmer

11 Hvorfor være medlem i PMI
Du får delta i et faglig nettverk både nasjonalt og internasjonalt og du vil gjennom dette bygge et praktisk nyttig nettverk som vil være av verdi for deg både innenfor PMI og generelt i din karriere. Du vil få mulighet til å utvikle deg faglig både i den rollen du som frivillig inngår i og innenfor PMI generelt. Husk at PMI som organisasjon og de frivillige som driver organisasjonen består av høyt kvalifiserte profesjonelle mennesker. Du vil få erfaring med å jobbe i en organisasjon som styres på samme profesjonelle måte som godt organiserte bedrifter

12 Hvorfor være medlem av PMI
Du vil dersom rollen din tilsier det få nyttig erfaring fra styrearbeid. PMI legger vekt på høy profesjonalitet i alle ledd i sin organisasjon. Det sier seg selv at styrets arbeid skal være profesjonelt forankret. Du vil se resultater av ditt arbeid både på et praktisk og organisatorisk plan. Resultatorienterte mennesker vil like seg i PMI. Du vil synliggjøre deg både blant andre PMI medlemmer, men også generelt i din profesjonelle verden

13 Hvorfor være medlem av PMI
Du har mulighet til å utvikle deg som prosjektleder gjennom din rolle som frivillig og gjennom PMI generelt. Dokumentert arbeid for PMI er verdifull på din CV Du vil opptjene PDU’er gjennom ditt arbeide Det er gøy å jobbe i og for PMI

14 Hva koster det? Medlemskapet koster USD 129 per år.
Første gangen pålegges det i tillegg USD10. Ønsker du å være med i PMI Norway Chapter koster dette USD 30. Den totale medlemskostnaden er USD 159.

15 Hvor kan du melde deg inn?

16 Sertifisering

17 Sertifisering innen PMI
PMI® (Project Management Institute) tilbyr flere sertifiseringsprogram Project Management Professional (PMP) ® Certified Associate in Project Management (CAPM) ® PMI-SP (PMI Scheduling Professional) PMI-RMP (PMI Risk Management Professional) PgMP (Program Management Professional). PMP er en sertifisering for profesjonelle prosjektledere. CAPM er en enklere test for personer som ønsker generell kunnskap om prosjektledelse.

18 Sertifisering Flere store nasjonale og internasjonale bedrifter synes i økende grad å følge to trender: Ved ansettelser og i anbudssammenheng kreves dokumenterte kunnskaper innen prosjektledelse. Det innføres felles begrepsapparat for prosjektgjennomføring internt i bedriften.

19 Sertifisering PMP PMP er i dag verdens mest utbredte og anerkjente sertifisering av kompetanse i prosjektledelse og er blitt et begrep for "excellence in project management". Pr. september 2010 var det over PMP-sertifiserte i verden. I Norge er det over 850 PMP-sertifiserte. Den store utbredelsen og anerkjennelsen av PMI gjør at bedrifter adopterer begrepsapparatet for mer effektiv prosjekt gjennomføring. PMP-sertifisering vil derfor være et viktig argument i markedsføringen av egen kompetanse.

20 Krav til sertifisering
Kategori 1: Min. bachelor eller tilsvarende tittel Minimum 3 år/ 36 mnd erfaring fra prosjekter innen de siste 8 år, hvorav timer er erfaring fra ledelse og styring av spesifikke oppgaver. 35 timer med kurs i prosjektledelse (ikke selvstudie)

21 Krav til sertifisering
Kategori 2: Gjennomført videregående skole Minimum 5 år/ 60 mnd erfaring fra prosjekter innen de siste 8 år, hvorav timer er erfaring fra ledelse og styring av spesifikke oppgaver. 35 timer med kurs i prosjektledelse (ikke selvstudie) For begge kategorier gjelder det at erfaringen må være opptjent de siste 8 årene. Hvis du har vært ute i svangerskapspermisjon eller lignende i perioden kan du søke om forlengelse på de 8 årene.

22 Sertifisering PMI-SP Hva er PMI-SP?
En global sertifisering for personer som besitter kunnskap, ferdigheter og erfaring innen tidsplanlegging. Retter seg til spesialister som arbeider med å utvikle og oppdatere tidsplaner i prosjekter. Krever ingen andre sertifsieringer, helt uavhengig av PMP. Anerkjenner de som innehar rollen som tidplanleggere.

23 Krav og forutsetninger
Kategori 1: Om du har en "Bachelors Degree", d.v.s. minimum tre årig høy skole eksamen kreves: 3500 tidplanleggingstimer i løpet av de siste tre til fem årene 30 timers formell opplæring innen tidsplanlegging. Kategori 2: Om du har "High School Diploma" d.v.s. generell studiekompetanse kreves: 5000 tidplanleggingstimer i løpet av de siste tre til fem årene 40 timers formell opplæring innen tidsplanlegging. Eksamen 170 spørsmåls eksamen på 3,5 time

24 Sertifisering PMI-RMP
Hva er PMI-RMP? En global sertifisering for personer som innehar kunnskap, ferdigheter og erfaring innen risikohåndtering. Retter seg mot spesialister som arbeider med å identifsere risiko, begrense trusler og ivareta muligheter i prosjekter. Krever ingen andre sertifiseringer, helt uavhengig av PMP. Anerkjenner de som innehar rollen som riskhåndteringseksperter.

25 Krav og forutsetninger
Kategori 1: Om du har en "Bachelors Degree", d.v.s. minimum tre årig høy skole eksamen kreves: 3500 risikohåndteringstimer i løpet av de siste tre til fem årene 30 timers formell opplæring innen risikohåndtering Kategori 2: Om du har "High School Diploma" d.v.s. generell studiekompetanse kreves: 4500 risikohåndteringstimer i løpet av de siste tre til fem årene 40 timers formell opplæring innen risikohåndtering Eksamen 170 spørsmål på 3,5 time

26 Sertifisering PMI PgMP
Fordeler med PgMP Forbedrer koordineringen av mange prosjekter og optimerer programmets forventede effekter Forbedrer resursallokeringen Øker prosjektmodenheten i organisasjonen Hvem passer PgMP for? Personer som: Koordinerer flere relaterte prosjekter Leder og samordner flere prosjektledere Fatter og iverksetter beslutninger for å oppnå resultater i bedriften

27 Sertifiseringsprosessen
Vurdering av kandidatens arbeidslivserfaring i søknaden Kostnad: PMI medlemmer $1,500, Non PMI medlemmer $1,800 Eksamen med multiple choice spørsmål 170 spørsmål 360-graders vurdering

28 Krav og forutsetninger
Kategori 1: Om du har en "Bachelors Degree", d.v.s. minimum treårig høyskole eksamen, kreves at du i løpet av de siste 15 årene har: 4 år (6,000 timer) prosjektledelseserfaring. og 4 år (6,000 timer) programledelseserfaring. Kategori 2: Om du har "High School Diploma" d.v.s. generell studiekompetanse, kreves at du i løpet av de siste 15 årene har: 7 år (10,500 timer) programledelseserfaring.

29 Prince2 metodikk PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som beskriver prosessene som skal gjennomføres fra oppstart til avslutning i et prosjekt. Metoden er basert på erfaringer fra tusenvis av internasjonale prosjekter og PRINCE2 er den sertifiseringen som vokser raskest på verdensbasis. Fokuset for PRINCE2 er prosjektmodellen med faser og beslutningspunkter, samt krav til styringsunderlag. Dette sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte.

30 Sertifisering Prince2 To trinn i sertifiseringen
Prince2 Foundation sertifisering Prince2 Practitioner sertifisering Kursene baserer seg på en praktisk og pedagogisk oppbygning etter tema, interaktive oppgaver og veiledning fra akkrediterte instruktører. Du må ta PRINCE2 Foundation sertifisering før du kan begynne på PRINCE2 Practitioner.

31 PMI vs Prince2 PMI and Prince2 are some of the most widely used standards in Project management circles. A comparison between PMI and Prince2 would actually focus on PMBOK (from PMI) and Prince2 (Projects in Controlled Environments). PMI’s PMBOK is a collection of processes and knowledge areas commonly accepted by general consensus in the field of project management as best practice. PMI’s PMBOK is recognized internationally and outlines the basics of project management, regardless of what type of project whether manufacturing, engineering, software or construction. It is generally a guide, a collection of accepted standards, only indicating how things could be done, but its not binding.

32 PMI vs Prince2 The Project Management institute (PMI) offers a number of certification levels in project management including CAPM (Certified Associate in Project Management), PMP (Project Management Professional), PMI-SP (PMI Scheduling Professional), PMI-RMP (PMI Risk Management Professional), and PgMP (Program Management Professional).

33 PMI vs Prince2 Prince2 is a set of successive processes and techniques that focus on the ‘nitty-gritty’ of a project, and is suitable for any size of project. Although it has processes in its structure, Prince2 is much more centered on what is to be done and when. It is a methodology with clear and concise steps to follow. Prince2 has two qualification levels, the foundation and the practitioner levels. The foundation level basically is an introduction to the terminology and basics of the methodology, while the practitioner level is in-depth and suitable for managers who need to take on projects within the Prince2 environment.

34 PMI vs Prince2 Prince2 is sponsored by the UK government and it’s the default standard that is widely used in the UK private sector, and although it is also used internationally, it is not as widely spread as PMI’s knowledge guide. Prince2 also was much aligned to IT projects initially, hence the procedural approach. PMI activities are sponsored by the Project Management Institute of the United States.

35 PMI vs Prince2 Oppsummering PMI is Project Management Institute while Prince2 is Projects In controlled Environments. PMI publishes guides to project management while Prince2 is itself a project management methodology. Prince2 originates and is sponsored by UK government while PMI is from the United States’ Project management Institute.

36 PMI Norway Chapter 2012 Grunnholdninger og verdier Etikk og moral

37 Etikk i hverdagen

38 PMI Norway Chapter Visjon: Skape et bredt norsk prosjektmiljø i verdensklasse. Formål: Være et prosjektfaglig forum som bidrar til videreutvikling og formidling av PMIs prinsipper for prosjektledelse

39 PMI Norway Chapter Strategiske mål: Oppnå en felles forståelse for prosjektledelse som fagområde i Norge gjennom aktiv kunngjøring av PMIs beskrivelse av fagområdet. Arbeide for at PMIs sertifiseringer blir en naturlig del av kompetanseoppbyggingen i prosjektorienterte virksomheter, samt øke forståelsen for prosjektarbeidsformen hos strategiske beslutningstakere Være et robust og synlig PMI chapter. Delta aktivt i videreutviklingen av PMIs standarder. Være en møteplass hvor nettverksbygging og sosialt samvær er i fokus.

40 «The PMI Code of Ethics and Professional Conduct”
Visjon: “As practitioners of project management, we are committed to doing what is right and honorable. We set high standards for ourselves and we aspire to meet these standards in all aspects of our lives—at work, at home, and in service to our profession.” “This Code of Ethics and Professional Conduct describes the expectations that we have of ourselves and our fellow practitioners in the global project management community. It articulates the ideals to which we aspire as well as the behaviors that are mandatory in our professional and volunteer roles.”

41 «The PMI Code of Ethics and Professional Conduct”
“The purpose of this Code is to instill confidence in the project management profession and to help an individual become a better practitioner. We do this by establishing a profession-wide understanding of appropriate behavior. We believe that the credibility and reputation of the project management profession is shaped by the collective conduct of individual practitioners. “

42 Hvem angår dette? Alle PMI medlemmer
Personer som ikke er medlem av PMI, men som møter et eller flere av følgende kriteria Ikke medlemmer som er PMI sertifisert Ikke medlemmer som deltar i organisert sertifiseringsprosess Ikke medlemmer som deltar i rolle eller aktivitet i PMI som frivillig

43 PMI Grunnholdninger PMIs gunnholdninger er basert på en klar visjon og et verdisett som styrer hvordan vi imøtekommer forventningene til våre oppdragsgiveres interessentgrupper (stakeholders). Vi deler et felles verdisett. Verdisettet er ikke omskiftelig med endringer og trender i forretningsliv, markeder eller organisasjonsledelse. Verdiene er fundamentale og varige over tid og er retningslinjer for hvordan vi opptrer.

44 Dette tror vi på Betydningen av Project Management Profesjonalitet
Project Management er en viktig kompetanse som har positiv innvirkning på organisasjoners resultater og samfunnet for øvrig Profesjonalitet Ansvarlighet og høy etisk standard sikrer vårt engasjement overfor PMI interessentgrupper (stakeholders). Frivillighet Frivillighet og effektivt frivillig partnerskap er beste måte å oppnå PMIs visjon og mål

45 Dette tror vi på Fellesskap Engasjement
PMI ser det som en vesentlig suksessfaktor at det globale Project Management knyttes sammen. Dette er den beste måten å fremme Project Management som fag og yrke, samt fasilitere til fortsatt vekst. Engasjement Gi rom for ulike synspunkter og la den enkelte bidra til utviklingen av Project Management som fag og til PMI som organisasjon. Gjennom perioder med vekst og forandringer skal våre kjerneverdier bidra til kontinuitet og være et moralsk kompass som kommuniserer våre holdninger og styrer vår fremferd.

46 PMI’s etiske standarder og krav til profesjonalitet
Prosjekter kjennetegnes ofte ved at det er: Konflikter mellom medlemmer i prosjekt teamet Utfordringer i forhold til prosjekt sponsorer Forhandlinger med leverandører Kulturelle ulikheter mellom Oppdragsgiver og Leverandør og mellom prosjekt deltakere Offentlige reguleringer

47 Etiske dilemma Profesjonelle prosjektledere/prosjektdeltakere må forholde seg til ulike mennesker og miljøer og blir ofte konfrontert med ulike etiske dilemmaer gjennom sin karriere. Hva som er et etisk spørsmål eller dilemma kan være utfordrende og kan variere avhengig av type organisasjon og kultur.

48 Hva er et dilemma Dilemma: En situasjon der man er nødt til å velge mellom to (ubehagelige) muligheter Etisk dilemma: Valget innebærer at ulike moralske prinsipper eller ulike verdier blir satt opp mot hverandre Et etisk dilemma kan ikke løses ut fra prosjektteorien; lærebøkene i prosjektledelse gir ingen anvisning på hvilket valg man skal gjøre

49 Etikk vs moral Etikk: Den gjennomtekningen og framstillingen av en bestemt adferd og dens konsekvenser som kan gjøres av både individer og grupper/organisasjoner. Etikk er et fagområde Moral: Et sett av verdier, normer og holdninger som hevdes og praktiseres av et individ eller en gruppe. Moral går på praksis

50 Eksempel på etisk dilemma
(Fra en innføring i etikk for politiet) Eksempel fra virkeligheten: En mann parkerer bilen sin utenfor et sykehus. En politimann observerer at mannen er påvirket. Mannen sier at han måtte kjøre i all hast da han hadde fått beskjed om at hans samboer ligger dødssyk på sykehuset. Dilemmaet: Skal politimannen arrestere mannen og ta han med til alkoholtest eller skal han la han gå for å besøke samboeren?

51 Hva skjedde? Politimannen arresterte mannen og tok han til politistasjonen for alkoholtest. Testen viste 1,4 i promille. Mannen var tilbake på sykehuset etter 1 ½ time, men da var samboeren død. Byretten stadfestet beslag av førerkort Lagmannsretten opphevet vedtaket: mente at det var et urimelig overgrep overfor mannen.

52 Eksempel på etisk/moralsk dilemma
Vi har følgende scenario: Du er prosjektleder NN er programleder Ditt prosjekt utgjør 80% av programmet Din Arbeidsgiver skriver i måned 1 i år 0 under en kontrakt med Kunden i Nabolandet om leveranse av en systemløsning av type X, pr juni i år 1. Systemløsning X skal utvikles som erstatning for en rekke forskjellige systemløsninger innen for samme applikasjonsområde, som pr i dag er i bruk av et stort antall av Arbeidsgivers kunder i forskjellige land. Du blir satt på som prosjektleder i måned 5 i år 0. Situasjonen er da:

53 Eksempel på etisk/moralsk dilemma
Det har ikke vært prosjektleder tidligere – bare NN som programleder Et antall mennesker forsøker å skrive kravspesifikasjon etter ad hoc prinsippet og «gule lapper» Det eksisterer ingen kravspesifikasjon fra Kunden og kunden har heller ikke kompetanse til å gjøre det Det er ingen i programmet eller prosjektet som vet hvor kontrakten er Prosjektet har ingen kompetanse til å spesifisere forretningslogikken Det er ikke identifisert underleverandører som kan tilby manglende kompetanse Det er ingen som husker hvem som laget tids- og kostnadsestimatet

54 Eksempel på etisk/moralsk dilemma
Hva gjorde du: Finne underleverandører som har leveranseevne i form av teknologi- og forretningskompetanse Får på plass et kjerneteam for å kravspesifikasjonen Setter deg ned sammen med utviklingspartner, kjerneteam og arkitekt for å gjøre et bottum-up estimat Du er nå i måned 9 i år 0 og estimatet viser en forsinkelse på 31 måneder i forhold til kontraktsfestet leveransetidspunkt – og dette er før utvikling har begynt. En ny analyse basert på tidskomprimering viser at første deler av løsningen vil kunne rulles ut 12 måneder forsinket Det innføres munnkurv for alle på leverandørsiden!!!

55 Det etiske dilemma I måned 12 avholdes et arbeidsmøte med kundens representanter – utrulling av løsning skal planlegges Programleder NN har innkalt til og drar møtet NN tegner en tidslinje på whiteboard som viser start utrulling i juli år 1 Du og alle øvrige møtedeltakere fra leverandørsiden vet at dette er 1 år for tidlig En representant for kunden spør: «Men kan dere holde denne tidsplanen?» Programleder NN svarer: «Det er det vi arbeider ut fra. IKKE SANT…og så sier han ditt navn Hva gjør du nå?

56 Ulike grunner for dilemmaer i prosjektarbeid
Konflikt mellom: To likeverdige, begrunnede etiske valg Det du anser som etisk riktig og virksomhetens retningslinjer Det du anser etisk riktig og landets lovgivning (sjelden i Norge, men kan være aktuelt i utlandet) Det som er virksomhetens retningslinjer og landets lovgivning (kanskje særlig aktuelt dersom virksomhetens datterselskap ligger i utlandet)

57 Temaer med etiske dilemmaer
Innsynstemaer («Transparency Issues»): Hva skal prosjektlederen rapportere? Relasjonstemaer («Relationship issues»): Hvilken vekt skal prosjektlederen legge på eksisterende forbindelser? Optimaliseringstemaer («Optimization issues»): Hvem sine interesser skal prosjektlederen legge mest vekt på?

58 Eksempler Innsynstema Konflikt mellom:
Å rapportere faresignaler (og sette i gang en rekke prosesser, bli satt under «administrasjon», miste bonus) eller Avvente hva utviklingen blir eller uten beslutning redusere funksjonalitet for å kutte kostnader Dilemmaet: Egen situasjon (anseelse, handlingsfrihet) vs virksomhetens interesser

59 Eksempler Relasjonstemaer
Kriterier for prekvalifisering. Konflikt mellom: Å legge forholdene til rette for leverandører som man har en langvarig relasjon til eller Lage regler uten hensyn til tidligere relasjoner Dilemma: Lojalitet vs rasjonalitet Utenlandsprosjekt. Konflikt mellom: Å betale en «facilitator» eller Stå overfor store vanskeligheter Dilemma: Resultater vs lovgiving/regelverk

60 Eksempler Optimaliseringstemaer Konflikt mellom
Å holde seg til fastlagte planer eller Gjøre forandringer, som gir bedre resultat på sikt, men som gir budsjettoverskridelser og forsinkelser Å bruke og bli fakturert for innleid arbeidskraft (som ikke er strengt tatt nødvendig) eller Å fristille dem og risikere at de ikke er der når man trenger dem Dilemmaet: Egeninteresse (vise kompetanse) vs prosjektet og virksomhetens langsiktige interesser

61 Prosjektleder har et etisk dilemma
PL må erkjenne dilemmaet(beskrive og forstå det) Styringsstrukturen (organisasjonsenheter, regler, sedvane og normer) beskriver hvordan dilemmaet behandles Tilliten til styringsstrukturen og involverte påvirker hvordan dilemmaet behandles

62 Det etiske navigasjonshjulet
Er det lovlig? Jus Er det i samsvar med verdiene våre? Lar det seg begrunne? Etikk Hva gjør du? Identitet Moral Økonomi Lønner det seg? Er det riktig? Omdømme Beholder vi troverdighet?

63 Etikktesten Du er regnskapssjef og er invitert til det årlige seminaret i regi av leverandøren av regnskapssystemet. Etter kurset inviterer leverandøren til en drink i baren. Bør du takke ja?

64 Hva gjør du? Du takker ja, men lar det bli med en drink og husk på å spandere selv neste gang.

65 Etikktesten Du er leder av kommunens hjemmetjeneste og innkjøpsavdelingen har nettopp gjort innkjøp av 10 nye biler til bruk i tjenesten. Leverandøren tilbyr deg å kjøpe bil privat med samme rabatt/betingelser som kommunen. Bør du takke ja?

66 Hva gjør du? Du takker nei. Før i tiden var det ikke så uvanlig at kommunens ansatte fikk samme avtaler som kommunen. Slik er det ikke lenger, fordi slike avtaler kan bidra til at det stilles spørsmål om anskaffelsene skjer etter reell konkurranse.

67 Grunnleggende etiske spørsmål
Er det ok at det jeg gjør blir en norm for mine kolleger? Hvordan vil jeg reagere hvis noen av mine kolleger gjør det samme? Kan dette oppfattes som en fordel jeg oppnår i kraft av min posisjon? Er det ok at det står i avisa i morgen?

68 Eva Joly sin hovedregel
Kan du fortelle det til noen?

69 Takk for meg


Laste ned ppt "Agenda: Medlemskap - Frivillighetsarbeid Sertifisering PMI/PMP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google