Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JOMA TRADING NORWAY AS Presentasjon av Hempel. Beskytter investeringene dine 2 26.06.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JOMA TRADING NORWAY AS Presentasjon av Hempel. Beskytter investeringene dine 2 26.06.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 JOMA TRADING NORWAY AS Presentasjon av Hempel

2 Beskytter investeringene dine 2 26.06.2014

3 Hva er Hempel? Hempel-gruppen produserer og selger korrosjonshindrende maling som øker den langsiktige verdien av kundenes investeringer. Vi:  forlenger strukturenes levetid  reduserer utgifter til vedlikehold og påføring  reduserer energi og bunkersforbruket  gir opplæring i forbehandling og påføring av maling 26.06.2014 3

4 Hva vi hjelper deg å beskytte Industri Infrastruktur, vindmøller, etc. Offshore: Nybygg og vedlikehold Marine Nybygg og vedlikehold Container Nybygg og vedlikehold Yacht Fritidsbåter, luksus-yachts, etc. Dekorativ Hus og bygninger (innvendig og utvendig) 4 26.06.2014

5 Hempel gruppen i tall Salgskontorer Lager Fabrikker FoU-senter Malingsrådgivere Ansatte 26.06.2014 5 49 150 20 8 650 3,879

6 Hvorfor velge Hempel? 6 26.06.2014

7 Hva gjør Hempel spesiell? Ett Hempel – verden over  Nyskapende, effektive og miljøvennlige løsninger  Verdensomspennende levering  Kvalitetssikkrede fabrikker, ISO 9001, og ISO 14001  Full teknisk støtte og service  Over 90 års erfaring  Beskyttelse som varer 26.06.2014 7

8 Ypperlig tekniske rådgivning  Service før og etter salg  Malingsrådgivere på stedet, hvor som helst i verden  Høyt kvalifiserte rådgivere (FROSIO og NACE)  Omfattende teknisk dokumentasjon  Muligheter for global opplæring og teknisk sertifisering for kunder og samarbeidspartnere – Hempel Academy 26.06.2014 8 Hva gjør Hempel spesiell?

9 Innovasjon  To hovedsenter for FoU (København og Barcelona)  Seks lokale FoU-senter (USA, Bahrain, Singapore, Kina, Sør-Korea og Tyskland)  Flere test-sentre over hele verden 26.06.2014 9 Hva gjør Hempel spesiell?

10 26.06.2014 10 Hva gjør Hempel spesiell? J. C. Hempel Grunnleggeren av Hempel, Jørgen Christian Hempel, ble født i Svendborg i Danmark. Den yngste, autoriserte grossisten J. C. Hempel var Danmarks yngste, autoriserte grossist da han etablerte en import-/eksportvirksomhet i København. Den gangen hadde han bare 300 kr i lomma. Man kan om man vil Hempels første fabrikk for skipsmaling ble bygd i nærheten av København. Fabrikken var ikke stort mer enn et skur, og til blanding av maling ble det brukt kaffekverner. Pionerprodukter Det første antifouling-produktet ble produsert i samarbeid med det danske Teknologisk institut. Hempel-stiftelsen ble opprettet. I dag støtter stiftelsen kulturelle, humanitære, vitenskapelige og andre prosjekter til felles nytte. 1894 J. C. HEMPEL BLIR FØDT 1915 DEN YNGSTE GROSSISTEN 1917 PIONERPRODUKTER 1916 GRUNNLAGT AV J.C.HEMPEL 1948 STIFTELSEN BLE OPPRETTET

11 Ett Hempel – verden over Vår strategi er å sørge for at våre kunder alltid får det beste Hempel kan tilby. Kompetanse:  Vi utvikler oss kontinuerlig etter kundenes behov – teknologi og prosesser Standardiserte:  Ensartete produkter, service og oppfølging verden over Til å stole på:  Vi skal være en pålitelig og konsekvent samarbeidspartner som leverer tjenester av ypperste kvalitet 26.06.2014 11

12 Der du vil vi skal være 12 26.06.2014

13 Der du vil vi skal være Verdensomspennende produksjon  Fleksibel og pålitelig produksjon, ISO-sertifiserte fabrikker ihht. ISO 9001:2000 Verdensomspennende leveringsnettverk  Hurtig levering, der du trenger det Verdensomspennende ekspertise  Tilgjengelige malingsrådgiver (FROSIO & NACE) der du trenger det 26.06.2014 13

14 Hempel-gruppen 14 26.06.2014

15 Hempel verden over 15 19.05.2009 Vi har virksomheter i over 80 land Volum 2008 – i regioner Nord- og Sør-Amerika 5% Asia og Stillehavsområdene 45% Midtøsten 18% Europa 32%

16 Hempels omsetning etter segment 16 19.05.2009 Omsetning 2008 – etter segment Yacht 2% Marine 41% Dekorativ 7% Container 9% Industri 40%

17 Økonomisk resultat 2008 17 26.06.2014

18 18 26.06.2014 Hempels økonomiske resultat 2008 273 millioner liter maling (sammenlignet med 289 millioner liter i 2007) 916 millioner euro i omsetning (ned 1 % i forhold til 2007) 89 millioner euro i driftsoverskudd (ned 7 % i forhold til 2007) 57 millioner euro i nettofortjeneste (ned 18 % i forhold til 2007)

19 Viktige investeringer i 2008 og 2009  Fult eierskap/kontroll over Hempel i Kina, Kroatia og Marokko  Bygging av nye fabrikker i Polen og Kina (i drift innen midten av 2010) 26.06.2014 19

20 26.06.2014 20 Resultater fra 2004 til 2008 Eksternt salg (millioner euro) Eksternt salg (millioner liter) Nettofortjeneste etter skatt (millioner euro) Ansatte

21 Hjelper kunder med å redusere utgifter 21 26.06.2014

22 Hempasil X3: Det usynlige skroget Utfordringen:  Opptil 85 % av de løpende utgiftene for et skip går til drivstoff Løsningen: Hempasil X3  Hydrogelteknologi  Organismer oppfatter skroget som en væske  Reduserer motstand  SeaTrend® måler energibesparelse Resultat:  Drivstofforbruk kuttes med opptil 8 %  CO2-utslipp reduseres 26.06.2014 22

23 UHSS: 2 er bedre enn 3 Utfordringen:  En produsent av vindmølletårn hadde behov for å øke produksjonen med 30 %, uten å øke VOC-utslipp Løsningen: UHSS  Reduserer behov for påføring fra 3 til 2 strøk  Tørker 2-3 ganger raskere  Færre produkter og emballasje. Redusert forbruk av tynnere og rengjøringsmidler Resultat:  VOC-utslipp reduseres med omtrent 50 %  Flaskehalser i produksjonen elimineres  Produktiviteten øker med omtrent 30 % 26.06.2014 23 (*UHSS = Ultrahøyt tørrstoffinnhold og ultrahøy hastighet)

24 Ny RFA-vedlikeholdskontrakt Utfordringen:  Storbritannias Royal Fleet Auxiliary Service (RFA) med 16 fartøy måtte redusere vedlikeholdskostnadene for flåten Langsiktig løsning:  To skipsverft har eksklusive, langsiktige vedlikeholdskontrakter  Hempel har ansvaret for malingsleveransene Resultat:  Vedlikeholdskostnader kuttes med 20 %  Høy kvalitet og lang holdbarhet  Førsteklasses korrosjonsbeskyttelse og finish 26.06.2014 24 (*RFA = Storbritannias Royal Fleet Auxiliary Service)

25 Kompromissløs mht. helse, miljø og sikkerhet 25 26.06.2014

26 Forpliktelser m.h.t. HMS Vi tar ansvaret for helse og sikkerhet seriøst:  Engasjerte HMS-eksperter og ansatte  Alle produkter i overensstemmelse med lovgivning  ISO-sertifisert ihht. ISO 14001:2004 Du kan lese mer om arbeidet vårt i den årlige miljørapporten 26.06.2014 26

27 VOC, REACH og GHS VOC Hempel imøtekommer eksisterende og ny lovgivning Registrering, evaluering og autorisering av kjemikalier (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)  Oppfyller de nye kravene  Sørger for uavbrutt forsyning av produkter til kundene  Ref. www.Hempel.com/REACH Det globale systemet for klassifisering og merking av skadelige kjemikalier (The Globally Harmonised System for Classification and Labelling of dangerous chemicals)  Sørger for at kunder drar fordel av det nye systemet 26.06.2014 27

28 Hempel Norge 26.06.2014 28

29 Hempel Norge  Hempel har hatt virksomhet i Norge siden 1940  Hovedkontor og lager  Hovedkontoret ligger i Bergen  Lagrene er i Bergen, Stavanger, Trondheim, Møre og Romsdal samt Fredrikstad  Hempel har ni selgere i Norge  Hempel Norge har et godt kvalifisert team og sertifiserte malingsrådgivere  Sertifisert ihht. ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004 26.06.2014 29

30 Markedet i Norge  De viktigste forretningsaktivitetene er rettet mot følgende segmenter:  Marine  Nybygg  Vedlikehold  Industri:  Olje og gass  Offshore  Infrastruktur/broer  Kjemisk industri  Kraftgenerering  Vindmøller  Yacht 26.06.2014 30

31 Olje og gass / Offshore Ormen Lange Eier: Shell Entreprenør: Grenland Group Sted: Norway Ordrestørrelse: 9 000 liter Leveringsår: 2009 Produkter: HEMPADUR MASTIC 4588W Prosjektbeskrivelse: Den store undervannsstasjonen for Ormen Lange er plassert 120 km nordvest for Kristiansund på 850 meters dyp. Utvalgt referanse: 26.06.2014 31

32 Marine “Havila Phoenix“ (NB-87) Eier: Havila Shipping AS Entreprenør: Norcoat AS Sted: Havyard Leirvik AS Ordrestørrelse: 95 000 liter Leveringsår: 2008 Produkter: Forskjellige Hempel-produkter Prosjektbeskrivelse: Spesialfartøy til offshore- virksomhet Utvalgt referanse: 26.06.2014 32

33 Informasjonsmateriale  Informasjonsmateriale for industrisegmentet:  Industribrosjyre – en oversikt over ofte brukte produkter  Norsok M-501-brosjyre  Infrastrukturbrosjyre  Reise gjennom Hempels verden – generell brosjyre  REACH-folder og VOC-brosjyre  Brosjyre: Malingssystemer (ISO 12944)  CD-ROM : Hempel-systembygger  Produktbrosjyrer  Referanselister 26.06.2014 33

34 Informasjonsmateriale  Informasjonsmateriale for marinesegmentet:  Oppdaterte malingsspesifikasjoner for vedlikehold og nybygg  Reise gjennom Hempels verden – generell brosjyre  HEMPADUR-malinger for utsatte områder  HEMPADUR QUATTRO  HEMPASIL X3  GLOBIC NCT  REACH-folder og VOC-brosjyre  Leksikon om epoksy 26.06.2014 34

35 Hempel Norge www.hempel.no Hovedkontor: Bergen Teatergt. 35 5010 Bergen Tlf: +47 55 95 80 00 Faks: +47 55 95 80 53 E-post: sales-no@hempel.com 26.06.2014 35

36 Hempel Norge Andre avdelinger og lager: Bergen (hovedlager) C/O Bring Logistics Solutions AS, Sandbrekkevegen 95, 5225 Nestun Tlf: +47 55 52 96 00 Stavanger (kontor/lager) Sande Gård AS, Rådhusvegen 22, Postboks 111, 4050 Sola Tlf: +47 51715870Faks: +47 51715871 Møre & Romsdal (kontor/lager) Kontor: 6083 Gjerdsvika, Tlf: +47 70026099 Faks: +47 70027577 Lager: Siva-bygget, 6092 Eggesbønes Trondheim (forhandler/lager) Skipsmaling AS, Skippergata 16, 7042 Trondheim Mobil: +47 95280515 / 46950935 E-post: inge@skipsmaling.as Fredrikstad (forhandler/lager) JOMA Trading AS, Tomteveien 55, 1618 Fredrikstad Tlf: +47 69346400 Faks: +47 69346580 26.06.2014 36 www.hempel.no

37 Beskytter investeringene dine 37 26.06.2014


Laste ned ppt "JOMA TRADING NORWAY AS Presentasjon av Hempel. Beskytter investeringene dine 2 26.06.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google