Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kildekritikk på Internett Leikny Øgrim 20.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kildekritikk på Internett Leikny Øgrim 20.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kildekritikk på Internett Leikny Øgrim 20.10.2010

2 Innhold •Hva er kildekritikk •Kildekritikk på Internett •For studenter •Ungdomstrinn •Mellomtrinn •Barnetrinn

3 Kildekritikk •Prinsipper for å vurdere troverdigheten til kilder. •I dagligspråk brukes begrepet om sunn kritisk sans, for eksempel undersøke om en kilde er autoritativ, politisk farget eller bærer preg av markedsføring. •Bruk av flere uavhengige kilder med motsatt tendens •«systematisert sunn fornuft» •http://www.ntnu.no/viko/mod6/index.phphttp://www.ntnu.no/viko/mod6/index.php •Troverdighet •Objektivitet •Nøyaktighet •Egnethet

4

5 Søk på Internett •Avsporing •Juks ? •Kildekritikk •Farlig eller uønska informasjon

6 •Hvem som helst kan publisere hva som helst! •Vitenskapelig stoff, reklame og personlige meninger i samme suppa.

7 For studenter •Troverdighet •Objektivitet •Nøyaktighet •Egnethet •Bruk evt emnekataloger som utgangspunkt for nettsøk •Undersøk flere kilder

8 Troverdighet •Hvem er forfatter? •Kan du nå nettstedets ansvarlige via e-post? •Sjekk domenenavn •Vurder nettadressen –http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/ –http://www.checkdomain.com/http://www.checkdomain.com/ •Gir lenketekstene tydelig informasjon om hvor de fører hen? •Hvilken av disse to er ekte: –http://www.uneca.org/ og http://www.gatt.orghttp://www.uneca.org/http://www.gatt.org

9 Objektivitet •Hvem står bak nettstedet? •Hvorfor er det laget? •Er nettstedet fritt for reklame? •Er nettstedet privat eller offentlig? Eks: http://www.martinlutherking.org/http://www.martinlutherking.org/

10 Nøyaktighet •Når ble nettstedet sist oppdatert? •Er det ordentlige referanser?

11 Egnethet •Er lenkene relevante ressurssider for elevene?

12 Har du behov for nettresurser om den flerkulturelle skolen? •Hvordan du finner fram på internettet og hvilke søkeord du benytter avgjør de nettressursene du finner fram til! •Viktig å være bevisst og lære elevene å utvikle en kritisk holdning til nettressurser – det må opparbeides en kritisk søkekompetanse!

13 Et hav av nettressurser •Lenksamlinger (NAFO)NAFO •Eksempler på flerkulturelle erfaringer og utfordringer i skolen (Se for eksempel Skolenettet og nrk skole) Skolenettetnrk skole

14 En vanlig søkestrategi ”Så bruker jeg Google, og søker på det jeg lurer på og velger en av de første for alt det andre er bare tull”

15 Et eksperiment •Hvilke ord skal vi bruke for å finne ressurser om den flerkulturelle skolen? –Forslag? •Hvilken betegnelse er (for tiden) politisk korrekt? •Hvilken betegnelse omfatter hvilket perspektiv?

16 Tidligere resultat SøkeordTreff (de fem første) FlerkulturellHiO - Velkommen til HiO / Enheter / NAFO Flerkulturell forbrukeratferd digi.no - Flerkulturell stab gjør eierne rikere PED1350 - Flerkulturell pedagogikk - utviklingsarbeid UFD - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring FremmedkulturellProvosert abort blant kvinner med fremmedkulturell bakgrunn i Oslo Fremmedkulturell kvinneaften Galleri Beskrivelse Sosialt samær for... fundamental.net: Språklig korrekt Politiforum Nordmenn dømmer - Dagbladet.no FelleskulturellUniversitetsforlaget : Pedagogikk Universitetsforlaget : Fagdidaktikk og tverrfaglige emner [PDF] KLARTEKSTKLARTEKST INN bakdøra med alle -på en utspekulert måte bl... - SOL >... Skolelederdagene2005::::An-Magritt Hauge MinoritetHedmark University College Minoritet - Wikipedia, den fria encyklopedin Minoritet Artikkel: Når majoriteten blir behandlet som minoritet - bakgrunn... Kvensk bibliografi - Avansert søk Språklig minoritetArtikkel: Språklige minoriteter I skolen BIP - Ordliste: Ord på S Tidsskriftet - Artikkel Universitas Helsingiensis Hole kommune : Kommuner usynliggjør minoriteter InterkulturellKulturell- Interkulturell - Dr. Anne Dietrich Og en rekke flere tyske nettsteder Offentlige steder med pondus Avis/nettoppslag Forlag/foredrag Oppslagsverk Tyske nettsteder Ingen sammenfallende treff!

17 •Google sjekker hvor mange sider som lenker til en side for å beregne sidens viktighetsgrad.Google •Eks miserable failure •President George W. Bushs offisielle biografi var første resultat. Dette er oppnådd ved at en mengde mennesker har har laget Internettsider som denne med en link til den angitte siden med teksten «Miserable failure». Denne metoden kalles forøvrig «Google bombing».

18 Søkemotorer •To deler: søkerobot og søkemotor •Søkeroboten leser en nettside, identifiserer linker og følger linkene videre. •Søkemotoren = indeks over alle ord roboten har funnet på alle nettsider den har besøkt. Hvert ord i indeksen har en liste over alle nettsider der ordene finnes. •Når søkeroboten leser en ny nettside, legges den til i søkemotoren, og alle ord som forekommer i dokumentet blir registrert. •Søkeroboten registrerer bare de sidene som det finnes lenker til.

19 Søketeknikk: for mange treff •Legg til flere ord (f eks undervisningsopplegg flerkulturell skole) •Bytt fra generelle til mer spesielle ord. (f eks matematikkundervisning) •Legg til ord du tror forekommer på sider som kan være relevante (f els grunnopplæring) •Legg til " på begge sider av ordet. Hvis du leter etter «flerkulturell skole», så er du ikke interessert i alle sider som omtaler enten flerkulturell, skole eller flerkulturell avis og åpen skole. Når du legger til " rundt ordene finner søkemotoren bare de dokumentene der orden forekommer nøyaktig i den rekkefølgen du har oppgitt.

20 Søketeknikk: for få treff •Sjekk stavemåten •Prøv å bruke synonymer til ordet du leter etter •Oversette søkeordet til engelsk •Fjern evt " på begge sider av et søkeord. •Prøv å søke etter ord du tror vil forekomme i siden du leter etter.

21 Ungdomstrinn

22 Kildekritikk er vanskelig •Barn og ungdom har store vanskeligheter med å forstå ironi: –Vanskeligheter med å forholde seg kritisk til kilder. –De tar ofte for gitt at det som står skrevet er sant. •Nettbaserte digitale kilder gjør kritikk enda vanskeligere. –Alle kan publisere hva som helst på Internett! –Brukeren av nettet har beveget seg fra konsumenter til produsenter –Er f.eks. Wikipedia like troverdig som et leksikon utgitt på et norsk forlag? •Som voksne kan vi vurdere elektroniske kilder ut fra: –språkføring, nettadresser, design, m.m. i kombinasjon med våre erfaringer og kunnskaper. = Betydelig vanskeligere for barn og ungdom

23 •http://www.ung.no/nettvett/329_Sjekkliste_ for_kildekritikk.htmlhttp://www.ung.no/nettvett/329_Sjekkliste_ for_kildekritikk.html

24 Få elevene til å… •Bruke kjente portaler som utgangspunkt for søk •Undersøke flere kilder •Vurdere nettadressen •Evt. bruke skjema for planlegging av internettsøk

25 Planlegging av søk

26 Bearbeiding av materialet •Klipp og lim - problematisk? •http://www.daria.no/skole/http://www.daria.no/skole/ •Plagiatsjekk •Informasjonsinnhenting som del av en skriveprosess •Som regel er informasjonstilfanget FOR STORT - er biblioteket bedre?

27 Vurdering/kvalitetsbedømmelse av treffene •Troverdighet •Objektivitet •Nøyaktighet •Egnethet •Eksemplene over

28 Mellomtrinn

29 •Hviskeleken

30 Oppgavetyper •Sammenlign to nettsteder om et bestemt tema

31 Barnetrinn •Skille mellom virkelighet og eventyr? •Å være redelig •Herming •Kildehenvisninger fra første stund •Lesedato på nettsider

32 Hva er nettfilter? •Blokkerer adgang til nettsider •Tillater adgang bare til overvåkede samtalerom •Blokkerer private beskjeder

33 Hvordan? •Vurderer søk eller chat-innhold mot ordliste •Blokkerer mot uønskede sider, kanaler eller chatrom •Kan ofte utvides av en autorisert bruker

34 Tre hovedkilder •Internettleverandøren •Nettleseren •Spesialprogrammer

35 Nettleseren •Gradere nettsteder, basert på frivillighet! •Du kan blokkere sider sjøl i egen nettleser

36 www.netnanny.com

37 www.safesurf.com

38 Svakheter •Falsk trygghet - filtre er ikke sikre •Sensur av ønsket materiale •Basert på amerikansk språk •Ikke holdningsskapende

39 Kilder •Bjarnø, Giæver, Johannesen og Øgrim: DidIKTikk 2008 •Monica Johannesen: Kom skal vi google! Norsk pedagogisk tidsskrift nr 4 2006, http://www.idunn.no/ts/npt/2006/04/kom_skal_vi_google http://www.idunn.no/ts/npt/2006/04/kom_skal_vi_google •WikipediaWikipedia •Medietilsynet/Trygg bruk http://www.medietilsynet.no/trygg-bruk/ http://www.medietilsynet.no/trygg-bruk •NTNU VIKO Veien til informasjonskompetanse http://www.ntnu.no/viko/ http://www.ntnu.no/viko/ •NAFO http://www.hio.no/Enheter/NAFO http://www.hio.no/Enheter/NAFO •Skolenettet http://www.skolenettet.no/ http://www.skolenettet.no/ •Nrk skole http://www.nrk.no/skole/ http://www.nrk.no/skole/ •Ung.no http://www.ung.no/ http://www.ung.no/


Laste ned ppt "Kildekritikk på Internett Leikny Øgrim 20.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google