Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortidens løsninger !. Taxibane (SporTaxi – PRT)  Felles med andre automatbaner:  Kollektivsystem - sporbasert  Automatisert  Separate spor, helst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortidens løsninger !. Taxibane (SporTaxi – PRT)  Felles med andre automatbaner:  Kollektivsystem - sporbasert  Automatisert  Separate spor, helst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortidens løsninger !

2

3 Taxibane (SporTaxi – PRT)  Felles med andre automatbaner:  Kollektivsystem - sporbasert  Automatisert  Separate spor, helst opphøyd  Særegent  Rimelig og rask personlig service pga:  Små vogner (3 pers.)  Vognbasert pensing  Stasjoner på sidespor © InnoTrans

4 Recent Swedish study results • City of Umeå - benefit/cost ratio for • Monorail (improvement over LRT): 0,2 • Best bust system: 0,6 • PRT: 1,4 Gothenburg: • Transit up 48 % in metro area • 23 % of auto trips shift to transit © Taxi2000

5

6 Hvorfor Taxibane i Norge ? • Mer brukervennlig enn noen andre: Sikker, grønn, rask og økonomisk: • Mer brukervennlig enn noen andre: Sikker, grønn, rask og økonomisk: • Selvfinansierende kollektivtrafikk • Fleksibel og brukervennlig som bilen • Fleksibel og brukervennlig som bilen • Ingen ventetid, barriereeffekter - eller overgang (ved utbygging) • Multibruk for person, lettgods og pakker • Ingen trafikkulykker, forurensing eller støy • Mer energiøkonomisk enn bil og tradisjonell bane • Kapasitet som T-bane til 1/3 av kostnadene i bygging og drift • Best i dårlig vær og vanskelig terreng • Ekspanderes smidig og raskt - uker, ikke år • Et robust transport system som kompletterer tradisjonell transport • Best og billigst transport for et konkurranseutsatt næringsliv • Framtidens kompetanse, arbeidsplasser og skatteinntekter © InnoTrans

7 Fornebubanen – på bussbilkår Vi setter opp banen ”på bussvilkår” Dvs:  Vi mottar intet byggetilskudd, men bare en årlig fast sum • - som en minimums-kompensasjon for billettinntekter for kontraktsperioden • - som for buss idag © InnoTrans

8 Norsk Sportaxi (1997-2000)

9

10

11 Prototype – guideway + chassis

12

13 Tradisjonell transport  2/3 av kostnad er lønninger - og stigende  Kortsiktig løsning : Store enheter (leddbuss, trailer) Gir mange ulemper : •Dyrt : 1/4 av BNP •Miljøskadelig – arealkrevende, tomkjøring, energibruk og kapitalslit •Lite brukervennlig og fleksibelt - folk velger heller personbil © InnoTrans

14 Automatisering 1  Samfunn må noen ganger skifte plattform for sin infrastruktur - “fra vardebrenning til Internett”  Varig investering fortjener langsiktig god løsning  1. steg for bedre løsning :  Automatisering på opphøyde spor Hittil ikke gjennomtenkt : “Ta en stor trikk og tilsett en datamaskin”  Ofte uegnet til nettverk – ’monorail’ © InnoTrans

15 Automatisering 2 IT revolusjonerer transport  2. steg for en bedre løsning :  Gjennomtenkning av IT for transport: Automatisering snur tradisjonell logistikk på hodet : Ikke lenger noen grunn til store enheter:  ”Smått er best” !!! © InnoTrans

16 Effektive nettverk  Krever 1. Automatikk 2. Vognbasert pensing (som i bil)  Muliggjør 1. Stasjoner på sidespor 2. Sikker fletting i kryss Resultat:  Brukervennlig, fleksibel og personlig service (Billig, fleksibelt non-stop / on-demand kundetilbud)  Høy kapasitet og god økonomi © InnoTrans

17 Transport-logikk i Taxibane • 1. Automation - needs separated and preferably • 2) Elevated structures - and 2) necessitates (which 1) allows) : • 3) Small vehicles - to take full advantage of 1) and 2) we need • 4) Offline stations - and to make that possible we need: • 5) In-vehicle switching Resultat:  Brukervennlig, fleksibel og personlig service (Billig, fleksibelt non-stop / on-demand kundetilbud)  Høy kapasitet og god økonomi © InnoTrans

18 Full utnytting av IT gir Best økonomi  Lavere investering - lett fleksibel konstruksjon  Lavere driftsutgifter – bedre drift:  Bedre hastighet, kapasitet og økonomi (headway, sidespor)  Bedre material utnyttelse (lite tomkjøring)  Mindre forbruk av energi og personal  Høyere inntekter – bedre fleksibilitet og brukervennlighet  Utviklingskostnad er ulempe, men også fordel - En investering i framtiden © InnoTrans

19 Små vogner gir stor kapasitet  Kapasitet = Fart, antall stopp, antall personer per vogn, vognavstand, tomkjøring, reiselengde per tur  Tekniske egenskaper for Taxi2000: Automatikk, lineær motor, pensing i vogn, stasjon på sidespor  Sporkapasitet per time : 7200 vogner ( ½ sekunds avstand, 36 km/t)  Realistisk : 6500 passasjerer (1,2 pass per vogn, 30 % tomkjøring)  Max : 21.600 passasjerer (3 pass per vogn, null tomkjøring)  (Fornebu rushtime krav : 2100 pass/time - ved full utbygging i 2015)  Høyere kapasitet ved : • Dobbel hastighet kan gi dobbel kapasitet • Kolonnekjøring i rushtid – kan gi dobbel kapasitet • Samkjøring og mindre tomkjøring  Stasjonskapasitet per time: Max 7.560 pass.  Max innebærer 14 vognplasser, 3 pass/vogn, avgang hvert 20 sekund (14 x 3 x 3 x 60)  Realistisk moderat (1 pass/vogn, avgang hvert 20 sekund = 14x1x3x60) = 2.520  Liten stasjon (3 vognplasser, 1 pass/vogn avgang hvert 15 sekund = 3x1x4x60): 720  Høyere krav? Flere små stasjoner gir større fleksibilitet enn én stor © InnoTrans

20 Total Cost Comparison (includes operations & depreciation) © Taxu2000

21 Driftskostnad - fra Transek (Stockholm) sin utredning for EDICT (EU) © Transek

22 Driftskostnader (unntatt kapitalkostnader til infrastruktur etc) Per passasjerkilometer : •Taxibane: 1,5 krone (Taxi2000) •Automatbane: 3 kroner ? (Intamin, Norconsult) •T-bane: 5-6 kroner (plantall fra Oslopakke 2) •Bybane : 8-9 kroner (plantall fra Oslopakke 2) © InnoTrans

23 Installasjonskostnad - fra Transek (Stockholm) sin utredning for EDICT (EU) © Transek

24 Byggekostnader i Norge  Generell sammenlikning (Int. data er 2-3 ganger høyere for bybane...) •Bybane : 50-100 mill per km dobbelspor •T-bane : 350 i tunnel og 200 mill ”i dagen ” •Automatbane : 100 mill per km dobbelspor (varier med type, mindre avh. av lokale forhold)  Fornebu spesielt (6,5 km) •Bybane totalt: 700 mill (tunnel under E-18) •Automatbane totalt: 500 i dagen - 700 i tunnel (under Lagåsen) © InnoTrans

25 Taxibane kostnader  Planlegging etc: 51 mill NOK  Kontrollsenter, servicehall & garasje 35 mill  Totalt “faste kostnader”: 86 mill • 7 kilometer enkeltsporet bane : 14 mill x 8 = 112 mill • 7 enkle stasjoner ( med 2 heiser hver) : 14 mill • 205 vogner: 34 mill • Totalt 161 mill  Total kilometerkostnad ca. 23 mill  Fallende kilometerkostnad med økt produksjonskompetanse i modulproduksjon  Muligheter for støtte nasjonalt (OFU etc.) - og betydelig fra EU til “urban innovasjon” © InnoTrans

26 Kostnader – stegvis og fallende • ”Faste kostnader” : 86 mill NOK • Første trinn 7 km : 161 mill (totalt 247) (Lysaker – Telenor - IT-Fornebu - Norske Skog) • Andre trinn ? - 21 km : 483 mill (totalt 730) (Fullføre ringen Norske Skog-Dumpa + avstikkere til : Rolfsbukta, Lilleaker, Godthåb, Hydro og Skøyen, Stabæk og Bekkestua – dette inkluderer Stabæk Stadion på Fornebu) • Tredje trinn ? - 35 km : 805 mill (totalt 1535)  mot Kolsås (5 km én vei) og mot Østerås (4) – totalt 18 km & 414 mill  mot Frogner (2) Majorstua (2) Rådhuset (2) Bjørvika (2) – totalt 17 km & 391 mill © InnoTrans

27 Billigere i Norge?  Hittil brukt konservative tall fra Taxi2000  Tenkte muligheter for reduksjon i Norge:  Faste utgifter: •Mye planlegging allerede gjort : 10 mill  Første trinn (6,5 km) : •Billigere stasjoner (enkel åpen standard) : 6 mill •Billigere vogner (jfr. Kewet) : 7 mill •Billigere kjørevei (lavere kost for sveiset stål : 7 x 3 mill) : 20 mill  Andre trinn (22 km) 4,6 mill reduksjon per km : 101 mill ( 20 % økt effektivitet i produksjonen av prefabrikkerte moduler)  Tredje trinn (35 km) med ditto reduksjon : 161 mill © InnoTrans

28 Internrente (ved 3 kr per passasjer km) 3 nedskrivingsscenarier, 3 nettverksstørrelser og 2 trafikkintensiteter (1,3,5 = lav trafikk og 2,4,6 = høy trafikk)

29 Nettverk - skisse og datasimulering Forklaring : •Sirklene viser forholdet mellom til/fra trafikk ved stasjoner •Tykkelsen på strekene viser trafikk- intensitet •Tykkelse på indre strek viser tomtrafikk

30 Byggetid - 3 år  Bygging av Lysaker stasjon er holdt utenfor  Flere oppgaver vil foregå parallelt  Planlegging – 1 år  Fundamentering og produksjon av moduler – ½ år  Første trinn installasjon: 1/4 år (3,5 km enkeltspor og 7 stasjoner) •Baneoppsett: 1,5 km per uke (ett arbeidslag på 5 med vanlig gaffeltruck) •Stasjon : 1 stk per uke (ett arbeidslag på 5)  Justering 1 år  Totalt : 3 år © InnoTrans

31 Rask Installasjon • Rask - måneder, ikke år (ett arbeidslag på 5 med gaffeltruck, monterer 1,5 km enkeltspor per uke) • Billig • Minimale avbrudd for bedrifter og trafikk © Taxu2000

32 Norsk konsortium? • Systemarkitekt : Taxi2000 • Drifting : NSB - Mantena • Hovedprodusent : Aker Kvaerner / Yards • Underprodusenter:  Hydro: Aluminium Profiler, - Automotive, - Energy  Think, Kewet  REC- Scanwafer Norsk Regnesentral, Nera, Q-free  Spenncon, Metalock, Selmer-Skanska,  - evt. Telenor, Statkraft osv

33 Videreutvikling i Norge • Godstrafikk – Posten, Rema, Rimi osv. (paller om natten) • Høyhastighet Intercity trafikk (nå: 135 km/t) - passer perfekt til Norges kuperte landskap og vanskelige klima • Kombinasjonsdrift med elbiler (pallebasert ”dual-mode” - Think etc) • Avansert styrings- og kommunikasjonsteknologi • Nye materialer - lettmetaller, kompositter (200t al/km - Hydro, Elkem) • Høyere energieffektivitet ( med nye materialer – bare 55 % i LIM motorer) • ”Selvforsynt" med ’grønn’ strøm (REC-Scanwafer, Hydro etc) Totalt: • Videreutvikling av norsk teknisk kompetanse - på et fornuftig produkt, til fordel for verden © InnoTrans

34 Framtidsrettede arbeidsplasser • Årsverk omtrent proporsjonalt med kostnad: 1 mill NOK per årsverk • Ved bruk av aluminium: Ytterligere 10 % årsverk • Første og andre trinn: 363 årsverk (400) + • Totalprosjekt : 913 årsverk (1000) • 3-4 ganger mer i lokale tjenester og leveranser + • Nye prosjekt (Rykkin & Østerås: 450 – Frogner, Majorstua, Vika & Bjørvika: 425) • Eksport • Videreutvikling Antatt antall årsverk per km enkeltspor : • Netto : 30-40 • Brutto : 100-150 • For eksport : 20-30 © InnoTrans

35 Oppsummering - Hva får vi?  Billigere  Bedre trafikkavvikling  Fremragende i norsk klima og terreng  Brukervennlig – personlig service  Miljøvennlig – lite bruk av areal, energi og kapitalslit  Sosial - ingen fysiske barrierer  Turistattraksjon for lokale bedrifter og for Norge (”gratis reklame i Discovery Channel”) Dessuten:  Produksjon og arbeidsplasser i Norge  Kompetanse for langsiktig eksport  Store spin-off effekter innen material-, styrings- og kommunikasjonsteknologi © InnoTrans

36 Kjøp suboptimalt system, eller bygg optimalt system selv?  Kjøp utenfra gir •Suboptimalt trafikksystem •Gir vekk anledning til utlandet: Kompetanse, langsiktige arbeidsplasser og skattegrunnlag  Vi bygger selv •Optimalt trafikk system •Skap kompetanse, arbeidsplasser og skattegrunnlag  Klassisk strategi for industriutvikling : ’Bruk hjemmemarked til industriutvikling’ - som A. Lincoln & O. Bismarck © InnoTrans

37 Taxi 2000 - 170 stations - serves 76% of area Subway - 5 stations - serves 2.2% of area Taxi 2000 - $1.25 billionSUBWAY - $1.25 billion Bedre flatedekning – mindre arealkrevende © Taxu2000

38 Hvorfor Taxibane i Norge ? • Mer brukervennlig enn noen andre: Sikker, grønn, rask og økonomisk: • Mer brukervennlig enn noen andre: Sikker, grønn, rask og økonomisk: • Realistisk internrente fra 15 til 50 % • Fleksibel og brukervennlig som bilen • Fleksibel og brukervennlig som bilen • Ingen ventetid, barriereeffekter - eller overgang (ved utbygging) • Multibruk for person, lettgods og pakker • Ingen trafikkulykker, forurensing eller støy • Mer energiøkonomisk enn bil og tradisjonell bane • Kapasitet som T-bane til 1/3 av kostnadene i bygging og drift • Best i dårlig vær og vanskelig terreng • Ekspanderes smidig og raskt - uker, ikke år • Et robust transport system som kompletterer tradisjonell transport • Best og billigst transport for et konkurranseutsatt næringsliv • Framtidens kompetanse, arbeidsplasser og skatteinntekter © InnoTrans

39 Fornebubanen – på bussbilkår  Vi setter opp banen ”på bussvilkår” Dvs: •Vi mottar intet byggetilskudd, men bare en årlig fast sum som for buss idag •Dette er en minimums-kompensasjon for billettinntekter over kontraktsperiode © InnoTrans


Laste ned ppt "Fortidens løsninger !. Taxibane (SporTaxi – PRT)  Felles med andre automatbaner:  Kollektivsystem - sporbasert  Automatisert  Separate spor, helst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google