Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortidens løsninger !.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortidens løsninger !."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortidens løsninger !

2 Fortidens løsninger !

3 Taxibane (SporTaxi – PRT)
Felles med andre automatbaner: Kollektivsystem - sporbasert Automatisert Separate spor, helst opphøyd Særegent Rimelig og rask personlig service pga: Små vogner (3 pers.) Vognbasert pensing Stasjoner på sidespor © InnoTrans

4 Recent Swedish study results
City of Umeå - benefit/cost ratio for Monorail (improvement over LRT): 0,2 Best bust system: 0,6 PRT: 1,4 Gothenburg: Transit up 48 % in metro area 23 % of auto trips shift to transit © Taxi2000

5 © Taxi2000

6 Hvorfor Taxibane i Norge ?
Mer brukervennlig enn noen andre: Sikker, grønn, rask og økonomisk:   Selvfinansierende kollektivtrafikk Fleksibel og brukervennlig som bilen  Ingen ventetid , barriereeffekter - eller overgang (ved utbygging) Multibruk for person, lettgods og pakker Ingen trafikkulykker, forurensing eller støy Mer energiøkonomisk enn bil og tradisjonell bane Kapasitet som T-bane til 1/3 av kostnadene i bygging og drift Best i dårlig vær og vanskelig terreng Ekspanderes smidig og raskt - uker, ikke år Et robust transport system som kompletterer tradisjonell transport Best og billigst transport for et konkurranseutsatt næringsliv Framtidens kompetanse, arbeidsplasser og skatteinntekter © InnoTrans

7 Fornebubanen – på bussbilkår
Vi setter opp banen ”på bussvilkår” Dvs: Vi mottar intet byggetilskudd, men bare en årlig fast sum - som en minimums-kompensasjon for billettinntekter for kontraktsperioden - som for buss idag © InnoTrans

8 Norsk Sportaxi ( )

9

10

11 Prototype – guideway + chassis

12

13 Tradisjonell transport
2/3 av kostnad er lønninger - og stigende Kortsiktig løsning : Store enheter (leddbuss, trailer) Gir mange ulemper : Dyrt: 1/4 av BNP Miljøskadelig – arealkrevende, tomkjøring, energibruk og kapitalslit Lite brukervennlig og fleksibelt - folk velger heller personbil © InnoTrans

14 Automatisering 1 1. steg for bedre løsning :
Samfunn må noen ganger skifte plattform for sin infrastruktur - “fra vardebrenning til Internett” Varig investering fortjener langsiktig god løsning 1. steg for bedre løsning : Automatisering på opphøyde spor Hittil ikke gjennomtenkt : “Ta en stor trikk og tilsett en datamaskin” Ofte uegnet til nettverk – ’monorail’ © InnoTrans

15 Automatisering 2 IT revolusjonerer transport
2. steg for en bedre løsning : Gjennomtenkning av IT for transport: Automatisering snur tradisjonell logistikk på hodet : Ikke lenger noen grunn til store enheter: ”Smått er best” !!! © InnoTrans

16 Effektive nettverk Krever Automatikk Vognbasert pensing (som i bil)
Muliggjør Stasjoner på sidespor Sikker fletting i kryss Resultat: Brukervennlig, fleksibel og personlig service (Billig, fleksibelt non-stop / on-demand kundetilbud) Høy kapasitet og god økonomi © InnoTrans

17 Transport-logikk i Taxibane
1. Automation - needs separated and preferably 2) Elevated structures - and 2) necessitates (which 1) allows) : 3) Small vehicles - to take full advantage of 1) and 2) we need 4) Offline stations - and to make that possible we need: 5) In-vehicle switching Resultat: Brukervennlig, fleksibel og personlig service (Billig, fleksibelt non-stop / on-demand kundetilbud) Høy kapasitet og god økonomi © InnoTrans

18 Full utnytting av IT gir Best økonomi
Lavere investering - lett fleksibel konstruksjon Lavere driftsutgifter – bedre drift: Bedre hastighet, kapasitet og økonomi (headway, sidespor) Bedre material utnyttelse (lite tomkjøring) Mindre forbruk av energi og personal Høyere inntekter – bedre fleksibilitet og brukervennlighet Utviklingskostnad er ulempe, men også fordel - En investering i framtiden Samme argumenter som mellom automatbane og mini-metro, men ført videre. © InnoTrans

19 Små vogner gir stor kapasitet
Kapasitet = Fart, antall stopp, antall personer per vogn, vognavstand, tomkjøring, reiselengde per tur Tekniske egenskaper for Taxi2000: Automatikk, lineær motor, pensing i vogn, stasjon på sidespor Sporkapasitet per time : 7200 vogner (½ sekunds avstand, 36 km/t) Realistisk : 6500 passasjerer (1,2 pass per vogn, 30 % tomkjøring) Max : passasjerer (3 pass per vogn, null tomkjøring) (Fornebu rushtime krav : 2100 pass/time - ved full utbygging i 2015) Høyere kapasitet ved : Dobbel hastighet kan gi dobbel kapasitet Kolonnekjøring i rushtid – kan gi dobbel kapasitet Samkjøring og mindre tomkjøring Stasjonskapasitet per time: Max pass. Max innebærer 14 vognplasser, 3 pass/vogn, avgang hvert 20 sekund (14 x 3 x 3 x 60) Realistisk moderat (1 pass/vogn, avgang hvert 20 sekund = 14x1x3x60) = 2.520 Liten stasjon (3 vognplasser, 1 pass/vogn avgang hvert 15 sekund = 3x1x4x60): 720 Høyere krav? Flere små stasjoner gir større fleksibilitet enn én stor Samme argumenter som mellom automatbane og mini-metro, men ført videre. ½ sekund er komfortabelt Brukt av tyskerne i tester på 70-tallet Lineærmotor gir millimeter © InnoTrans

20 Total Cost Comparison (includes operations & depreciation)
© Taxu2000

21 Driftskostnad - fra Transek (Stockholm) sin utredning for EDICT (EU)

22 Driftskostnader (unntatt kapitalkostnader til infrastruktur etc)
Per passasjerkilometer : Taxibane: 1,5 krone (Taxi2000) Automatbane: 3 kroner ? (Intamin, Norconsult) T-bane: 5-6 kroner (plantall fra Oslopakke 2) Bybane : 8-9 kroner (plantall fra Oslopakke 2) © InnoTrans

23 Installasjonskostnad - fra Transek (Stockholm) sin utredning for EDICT (EU)

24 Byggekostnader i Norge
Generell sammenlikning (Int. data er 2-3 ganger høyere for bybane...) Bybane : mill per km dobbelspor T-bane : 350 i tunnel og 200 mill ”i dagen ” Automatbane : 100 mill per km dobbelspor (varier med type, mindre avh. av lokale forhold) Fornebu spesielt (6,5 km) Bybane totalt: 700 mill (tunnel under E-18) Automatbane totalt: 500 i dagen i tunnel (under Lagåsen) © InnoTrans

25 Taxibane kostnader Totalt “faste kostnader”: 86 mill
Planlegging etc: 51 mill NOK Kontrollsenter, servicehall & garasje 35 mill Totalt “faste kostnader”: 86 mill 7 kilometer enkeltsporet bane : 14 mill x 8 = 112 mill 7 enkle stasjoner (med 2 heiser hver) : 14 mill 205 vogner: 34 mill Totalt 161 mill Total kilometerkostnad ca. 23 mill Fallende kilometerkostnad med økt produksjonskompetanse i modulproduksjon Muligheter for støtte nasjonalt (OFU etc.) - og betydelig fra EU til “urban innovasjon” © InnoTrans

26 Kostnader – stegvis og fallende
”Faste kostnader” : 86 mill NOK Første trinn 7 km : 161 mill (totalt 247) (Lysaker – Telenor - IT-Fornebu - Norske Skog) Andre trinn ? - 21 km : 483 mill (totalt 730) (Fullføre ringen Norske Skog-Dumpa + avstikkere til : Rolfsbukta, Lilleaker, Godthåb, Hydro og Skøyen, Stabæk og Bekkestua – dette inkluderer Stabæk Stadion på Fornebu) Tredje trinn ? - 35 km : 805 mill (totalt 1535) mot Kolsås (5 km én vei) og mot Østerås (4) – totalt 18 km & 414 mill mot Frogner (2) Majorstua (2) Rådhuset (2) Bjørvika (2) – totalt 17 km & 391 mill © InnoTrans

27 Billigere i Norge? Hittil brukt konservative tall fra Taxi2000
Tenkte muligheter for reduksjon i Norge: Faste utgifter: Mye planlegging allerede gjort : 10 mill Første trinn (6,5 km): Billigere stasjoner (enkel åpen standard) : 6 mill Billigere vogner (jfr. Kewet) : 7 mill Billigere kjørevei (lavere kost for sveiset stål : 7 x 3 mill) : 20 mill Andre trinn (22 km) 4,6 mill reduksjon per km : 101 mill (20 % økt effektivitet i produksjonen av prefabrikkerte moduler) Tredje trinn (35 km) med ditto reduksjon : 161 mill © InnoTrans

28 Internrente (ved 3 kr per passasjer km) 3 nedskrivingsscenarier, 3 nettverksstørrelser og 2 trafikkintensiteter (1,3,5 = lav trafikk og 2,4,6 = høy trafikk)

29 Nettverk - skisse og datasimulering
Forklaring : Sirklene viser forholdet mellom til/fra trafikk ved stasjoner Tykkelsen på strekene viser trafikk-intensitet Tykkelse på indre strek viser tomtrafikk

30 Byggetid - 3 år Bygging av Lysaker stasjon er holdt utenfor
Flere oppgaver vil foregå parallelt Planlegging – 1 år Fundamentering og produksjon av moduler – ½ år Første trinn installasjon: 1/4 år (3,5 km enkeltspor og 7 stasjoner) Baneoppsett: 1,5 km per uke (ett arbeidslag på 5 med vanlig gaffeltruck) Stasjon : 1 stk per uke (ett arbeidslag på 5) Justering 1 år Totalt : 3 år © InnoTrans

31 Rask Installasjon Rask - måneder, ikke år (ett arbeidslag på 5 med gaffeltruck, monterer 1,5 km enkeltspor per uke) Billig Minimale avbrudd for bedrifter og trafikk © Taxu2000

32 Norsk konsortium? Systemarkitekt : Taxi2000 Drifting : NSB - Mantena
Hovedprodusent : Aker Kvaerner / Yards Underprodusenter: Hydro: Aluminium Profiler, - Automotive, - Energy Think, Kewet REC- Scanwafer Norsk Regnesentral, Nera, Q-free Spenncon, Metalock, Selmer-Skanska, - evt. Telenor, Statkraft osv

33 Videreutvikling i Norge
Godstrafikk – Posten, Rema, Rimi osv. (paller om natten) Høyhastighet Intercity trafikk (nå: 135 km/t) - passer perfekt til Norges kuperte landskap og vanskelige klima Kombinasjonsdrift med elbiler (pallebasert ”dual-mode” - Think etc) Avansert styrings- og kommunikasjonsteknologi Nye materialer - lettmetaller, kompositter (200t al/km - Hydro, Elkem) Høyere energieffektivitet (med nye materialer – bare 55 % i LIM motorer) ”Selvforsynt" med ’grønn’ strøm (REC-Scanwafer, Hydro etc) Totalt: Videreutvikling av norsk teknisk kompetanse - på et fornuftig produkt, til fordel for verden © InnoTrans

34 Framtidsrettede arbeidsplasser
Årsverk omtrent proporsjonalt med kostnad: 1 mill NOK per årsverk Ved bruk av aluminium: Ytterligere 10 % årsverk Første og andre trinn: 363 årsverk (400) + Totalprosjekt : 913 årsverk (1000) 3-4 ganger mer i lokale tjenester og leveranser + Nye prosjekt (Rykkin & Østerås: 450 – Frogner, Majorstua, Vika & Bjørvika: 425) Eksport Videreutvikling Antatt antall årsverk per km enkeltspor : Netto : 30-40 Brutto : For eksport : 20-30 © InnoTrans

35 Oppsummering - Hva får vi?
Billigere Bedre trafikkavvikling Fremragende i norsk klima og terreng Brukervennlig – personlig service Miljøvennlig – lite bruk av areal, energi og kapitalslit Sosial - ingen fysiske barrierer Turistattraksjon for lokale bedrifter og for Norge (”gratis reklame i Discovery Channel”) Dessuten: Produksjon og arbeidsplasser i Norge Kompetanse for langsiktig eksport Store spin-off effekter innen material- , styrings- og kommunikasjonsteknologi © InnoTrans

36 Kjøp suboptimalt system, eller bygg optimalt system selv?
Kjøp utenfra gir Suboptimalt trafikksystem Gir vekk anledning til utlandet: Kompetanse, langsiktige arbeidsplasser og skattegrunnlag Vi bygger selv Optimalt trafikk system Skap kompetanse, arbeidsplasser og skattegrunnlag Klassisk strategi for industriutvikling : ’Bruk hjemmemarked til industriutvikling’ - som A. Lincoln & O. Bismarck © InnoTrans

37 Bedre flatedekning – mindre arealkrevende
           SUBWAY - $1.25 billion Taxi $1.25 billion Subway - 5 stations - serves 2.2% of area Taxi stations - serves 76% of area © Taxu2000

38 Hvorfor Taxibane i Norge ?
Mer brukervennlig enn noen andre: Sikker, grønn, rask og økonomisk:   Realistisk internrente fra 15 til 50 % Fleksibel og brukervennlig som bilen  Ingen ventetid , barriereeffekter - eller overgang (ved utbygging) Multibruk for person, lettgods og pakker Ingen trafikkulykker, forurensing eller støy Mer energiøkonomisk enn bil og tradisjonell bane Kapasitet som T-bane til 1/3 av kostnadene i bygging og drift Best i dårlig vær og vanskelig terreng Ekspanderes smidig og raskt - uker, ikke år Et robust transport system som kompletterer tradisjonell transport Best og billigst transport for et konkurranseutsatt næringsliv Framtidens kompetanse, arbeidsplasser og skatteinntekter © InnoTrans

39 Fornebubanen – på bussbilkår
Vi setter opp banen ”på bussvilkår” Dvs: Vi mottar intet byggetilskudd, men bare en årlig fast sum som for buss idag Dette er en minimums-kompensasjon for billettinntekter over kontraktsperiode © InnoTrans


Laste ned ppt "Fortidens løsninger !."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google