Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortidens løsninger !.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortidens løsninger !."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortidens løsninger !

2 Fortidens løsninger !

3 Hva er sportaxi? PRT- GRT- MRT
Automatiserte små vogner (2-6 pers.) på separate spor, gjerne opphøyd, med stasjoner på sidespor Som nevnt: Bevist i Frankrike, Singapore, osv. Bruke potensialet i teknologien © Sportaxi

4 Flerbruk: -personer om dagen - gods om natten
Jeg tok skammelig feil når det gjaldt overgangene, og at de kanskje ville syns bedre på skjermen. De gjorde ikke det... Men det er vanskelig å få til graderingene særlig bra på noen annen måte. Jeg prøvde litt, men det er vanskelig å få sirklene særlig pene. Det er vel mye arbeid for (etter min mening) lite. Håper det går greit. For å legge inn en ny malside, går du inn på Insert -> Slides from Files... Deretter velger du bare IPUS presentasjonsmal fra menyen. Du kan få opp så mange nye sider (slides) du vil, ved å velge malsiden om og om igjen. Denne teksten syns ikke i presentasjonen, men det er bare å slette den. Kan vel være litt irriterende i lengden... © SwedeTrack a.b

5 Hva er vi enige om? (foruten el-)
Automatisering er fremtiden - og realistisk (Mangel på arbeidskraft, personalutgifter 2/3, mer sikkert, mer fleksibelt, etablert bl.a. Frankrike, USA, flyplasser) Opphøyde spor er ofte fordelaktig – (trafikkskader, arealbesparing - 70 %) Automatisering gir bedre fleksibilitet og økonomi: Også relativt små vogner (tilpasse kapasitet etter behov, utenom rush osv.) Tett, fleksibel og effektiv fletting av vogner (stasjoner på sidespor: større gj.sn. hastighet) Uenighet om: Kjøpe ”hyllevare” i dag - eller ”utvikle selv”? Bevist i Frankrike, Singapore, osv. Bruke potensialet i teknologien © Sportaxi

6 Sportaxi: Framtidens løsning i dag

7 Hva er forskjellen? - utnytte IT ?
Skritt: ”Automatbane - Metro”: Automatisering og opphøyde spor (av tradisjonell kollektivtransport - store vogner) Mindre personalutgifter Tettere trafikk – bedre kapasitet og økonomi Mer trafikksikkert og pålitelig ”Mini-metro”: Mellomstore vogner Bedre utnyttelse, mer fleksibelt og økonomisk Rutetid, tomkjøring Som nevnt: Bevist i Frankrike, Singapore, osv. Bruke potensialet i teknologien © Sportaxi

8 Annen ferdsel skjer uhindret
Seattle Westlake Center Park © Skytran

9 Hva er forskjellen? - utnytte IT !
2. Skritt: PRT (”Sportaxi”): Utnytte IT fullt ut gir: Små vogner (3-6 pers.) - kobles til ”tog” i rushtid - gir lite tomkjøring, høy kapasitet, fleksibilitet og lette baner Stasjoner på sidespor - gir høy kapasitet Lette slanke baner i nettverk, gir: Bedre estetikk, kortere konstruksjonstid (c) Nettverk gir bedre flatedekning og brukervennlighet (c) Nettverk gir pålitelighet (alternative spor) (c) Bedre: Kapasitet, utnytting av materiell, økonomi (a+b) ”Ingen” ventetid eller tomkjøring (a+b) Nonstop komfort (a+b) Som nevnt: Bevist i Frankrike, Singapore, osv. Bruke potensialet i teknologien © Sportaxi

10 Lette baner glir lett inn i omgivelsene
Seattle Westlake Center © Skytran

11 Økonomiske konsekvenser? - utnytte IT
Bedre økonomisk levedyktighet: Lavere investering - lett konstruksjon Lavere driftsutgifter - bedre: Hastighet, kapasitet og økonomi (headway, sidespor) Driftssikkerhet Materiell utnyttelse (tomkjøring) Forbruk av energi og personal Høyere inntekter – fleksibilitet og brukervennlighet Utviklingskostnad er ulempe, men også fordel: En investering i framtiden Samme argumenter som mellom automatbane og mini-metro, men ført videre. © Sportaxi

12 SkyTran advantage #5: Go Anywhere
For a given budget 19 miles of SkyTran can be installed for each mile of Light Rail. This means we can build an extensive distributed network instead of one line. Light Rail has stations about 1 mile apart along one central corridor of a zone This requires extensive intermodal lateral travel by car, bus or taxi just to get to and from these stations Light Rail is LINEAR A large number of stations spreads out the load, minimizing queuing time at stations SkyTran is DISTRIBUTED & can go everywhere Lateral intermodal travel is eliminated with stations everywhere in the zone

13 © Praco Som nevnt: Bevist i Frankrike, Singapore, osv.
Bruke potensialet i teknologien © Praco

14 PRT - Kapasitet? Forutsetninger: - 6 personers vogner, ½ sekunds avstand, 40 km/t Kapasitet per spor: personer per time MAX. (6 pers. x 120 halvsekund x 60 minutter) - i teorien – dobbel hastighet utenfor sentrum gir dobbel kapasitet Tekniske forutsetninger: Automatikk, lineær motor, pensing i vogn (Cabintaxi, MIT) Stasjonskapasitet: pers./time 14 vognplasser a 6 personer 3 ganger i minuttet (20 sek)-14 x 6 x 3 x 60 Høyere krav? Bruk flere stasjoner Samme argumenter som mellom automatbane og mini-metro, men ført videre. ½ sekund er komfortabelt Brukt av tyskerne i tester på 70-tallet Lineærmotor gir millimeter © Sportaxi

15 Sosial møteplass – ingen barrierer
Jeg tok skammelig feil når det gjaldt overgangene, og at de kanskje ville syns bedre på skjermen. De gjorde ikke det... Men det er vanskelig å få til graderingene særlig bra på noen annen måte. Jeg prøvde litt, men det er vanskelig å få sirklene særlig pene. Det er vel mye arbeid for (etter min mening) lite. Håper det går greit. For å legge inn en ny malside, går du inn på Insert -> Slides from Files... Deretter velger du bare IPUS presentasjonsmal fra menyen. Du kan få opp så mange nye sider (slides) du vil, ved å velge malsiden om og om igjen. Denne teksten syns ikke i presentasjonen, men det er bare å slette den. Kan vel være litt irriterende i lengden... © Sportaxi

16 Kjøpe suboptimale system i dag, eller utvikle optimale system selv?
Kjøp utenfra, gir vekk kompetanse, bra arbeids -plasser og skattegrunnlag (til utlandet) Vi kan selv utvikle det optimale Bygg banen selv Skap kompetanse, arbeidsplasser og skattegrunnlag (A. Lincoln & o.Bismarck: Utnytte hjemmemarked til industriutvikling – Klassisk utviklingsstrategi) Optimalt system med intercity-potensiale (230km/t) Et vidt vekstmarked med ubegrenset potensiale Blomstrende eksportindustri: Synergieffekter til eksisterende industri og nye klustere © Sportaxi

17 Lette baner føyes lett inn blant annen infrastruktur
Seattle Pine Street Bridge © Skytran

18 Og konsekvensene? - utnytte IT
Bedre økonomisk levedyktighet: Lavere investering - lett konstruksjon Lavere driftsutgifter - bedre: Hastighet, kapasitet og økonomi (headway, sidespor) Materiell utnyttelse (tomkjøring) Forbruk av energi og personal Høyere inntekter – bedre fleksibilitet og brukervennlighet Utviklingskostnad er ulempe, men også fordel: En investering i framtiden Samme argumenter som mellom automatbane og mini-metro, men ført videre. © Sportaxi

19 Effektiv bruk av areal ? High-way USA

20 Bedre bruk av areal High-way USA

21 Har vi tid til å utvikle ”selv”?
Jernbane-alternativ kan ferdigstilles ? Trikk, kombibane, automatbane, mini-metro?? Usikkerhet: Lokal tilpassing, ny teknologi Sportaxi kan ferdigstilles på 3 år: 2004 Mer usikkerhet i tid og penger? Tja Men, det er eventuelt inngangsbilletten for: Optimalt system for transport - lokalt - regionalt Verdiskaping nasjonalt - på lang sikt © Sportaxi

22 Tid og kostnader - 3 år & 400+ mill.
Prototyp (0,3 km) 1 ¼ år & 54 mill Testbane (0,9 km): ½ år & 72 mill Installasjon 12 km: max 1 år & 12 km à 23 mill = 402 Justering ½ år (20 stasjoner, 400 vogner) Totalt: 3 ¼ år & 400 millioner (inklusive all utvikling) + enkle stasjoner på Lysaker og Telenor Lockheed Martin delfinansierer, f.eks. 50 % ”Våre” utgifter for Fornebubanen: mill. Rask byggetid og raskere etterhvert, pga. Lette konstruksjoner Standardisert prefabrikkering, moduler Bygge i samarbeid med eksperter fra MIT, NASA, Lockheed Martin osv. 25 års erfaring fra Tyskland, USA, England Norsk beregning for 12 km er 140 mill + utvikling og + enkle stasjoner på Lysaker og Telenor. SkyTrans bereging er 150 mill kroner + utvikling på 1300 millioner. © Sportaxi

23 Lett og luftig konstruksjon
Jeg tok skammelig feil når det gjaldt overgangene, og at de kanskje ville syns bedre på skjermen. De gjorde ikke det... Men det er vanskelig å få til graderingene særlig bra på noen annen måte. Jeg prøvde litt, men det er vanskelig å få sirklene særlig pene. Det er vel mye arbeid for (etter min mening) lite. Håper det går greit. For å legge inn en ny malside, går du inn på Insert -> Slides from Files... Deretter velger du bare IPUS presentasjonsmal fra menyen. Du kan få opp så mange nye sider (slides) du vil, ved å velge malsiden om og om igjen. Denne teksten syns ikke i presentasjonen, men det er bare å slette den. Kan vel være litt irriterende i lengden... © Sportaxi

24 Hva kan norsk industri bidra med? SINTEF: Det meste, f.eks.:
Elektromekanikk - ABB Automatisering - Norsk Regnesentral Kommunikasjon – Telenor Posisjonering - NERA, Telenor Banevei, stolper & stasjoner (NB: 70 %) – Grenland Offshore, ABB, Spennbetong osv. Fundamentering – Spenncon, Metalock Vogn – Think, Hydro Automotive Mangler: PRT ekspertise © Sportaxi

25 Konstruksjon av kjøreveg
Jeg tok skammelig feil når det gjaldt overgangene, og at de kanskje ville syns bedre på skjermen. De gjorde ikke det... Men det er vanskelig å få til graderingene særlig bra på noen annen måte. Jeg prøvde litt, men det er vanskelig å få sirklene særlig pene. Det er vel mye arbeid for (etter min mening) lite. Håper det går greit. For å legge inn en ny malside, går du inn på Insert -> Slides from Files... Deretter velger du bare IPUS presentasjonsmal fra menyen. Du kan få opp så mange nye sider (slides) du vil, ved å velge malsiden om og om igjen. Denne teksten syns ikke i presentasjonen, men det er bare å slette den. Kan vel være litt irriterende i lengden... © Taxi2000

26 Typisk uttalelse fra ekspert i utlandet
“…Detta kan bli flaggskeppet i norsk industri. … Detta kan göras med norsk teknik! Missa inte denna unika chans! Vi hjälper gärna till."  Ingmar Andreasson, Teknologidirektør og prof. i transportteknologi ved Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm © Sportaxi

27 Et norsk internasjonalt konsortium
Intensjonsuttalelser er innhentet fra de fremste eksperter i bransjen (bakgrunn fra MITI, NASA, Honeywell, Lockheed Martin etc.): USA, Sverige, England, Tyskland, Sveits, Korea Vil utvikle og bygge verdens første transport- system som utnytter IT-mulighetene til fulle Vanlige motytelser: Andeler, opsjoner, royalties Grip muligheten ! © Sportaxi

28 SkyTran advantage #6: Minimum Land Use
Same Street with Higher Capacity SkyTran With Light Rail Small, quiet SkyTran vehicles can go everywhere without needing destructive right-of-ways & will blend in nicely with any urban architecture. Slim SkyTran guideways can be installed directly into sidewalks using slender columns and/or attached to buildings

29 SkyTran is Solid State Transportation
Only one moving part… The 100 mph SkyTran vehicle itself! (No pistons, no valves, no transmission, no bearings, no tires, no steering linkages, etc., etc.!)

30 Compare to proposed California Inter-City High Speed Rail Service between SF & LA
100 mph SkyTran would: save billions eliminate the need for scheduled departures provide identical travel times provide many more station opportunities With stops, the average speed for the 125 mph train will be 100 mph Now 100 mph SkyTran would beat jet airplane travel times for travel up to 450 miles! 141 mph speeds increase that range to 650 miles!

31 New York Times Sunday Magazine
This Sunday - June 11, SkyTran will be featured in the New York Times Sunday Magazine Green Party Presidential Candidate Ralph Nader endorses SkyTran in this article

32 Føderalt støttet prosjekt i USA
© Futrex

33 Sportaxi: Framtidens løsning i dag
Seattle Westlake Center Park © Skytran

34 Tid og kostnader - 3 år - 650 mill.
Prototyp (0,3 km) 1 ¼ år – 54 mill Testbane (0,9 km): 1/2 år –72 mill Installasjon 12 km: max 1 år – 12 km à 39 mill = 468 Justering 1/2 år (20 stasjoner, 400 vogner: 50 mill per km) Totalt: 3 år & 600 millioner + Lysaker stasjon (inklusive all utvikling, deretter: 30 mill per km) Norske beregninger: 12 mill per km: 140 mill. Totalt = 300 Kombinasjon: (12 x 21) = Lysaker stasjon Lette konstruksjoner, Standardisert prefabrikkering, moduler Bygge i samarbeid med eksperter fra MIT, Lockheed Martin 25 års erfaring fra Tyskland, USA, England Lockheed Martin delfinansierer, f.eks. 50 % ”Våre” utgifter for Fornebubanen: mill. © Sportaxi


Laste ned ppt "Fortidens løsninger !."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google