Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortidens løsninger !. Hva er sportaxi? PRT- GRT- MRT • Automatiserte små vogner (2-6 pers.) på separate spor, gjerne opphøyd, med stasjoner på sidespor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortidens løsninger !. Hva er sportaxi? PRT- GRT- MRT • Automatiserte små vogner (2-6 pers.) på separate spor, gjerne opphøyd, med stasjoner på sidespor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortidens løsninger !

2

3 Hva er sportaxi? PRT- GRT- MRT • Automatiserte små vogner (2-6 pers.) på separate spor, gjerne opphøyd, med stasjoner på sidespor © Sportaxi

4 Flerbruk: -personer om dagen - gods om natten © SwedeTrack a.b

5 Hva er vi enige om? (foruten el-) 1.Automatisering er fremtiden - og realistisk (Mangel på arbeidskraft, personalutgifter 2/3, mer sikkert, mer fleksibelt, etablert bl.a. Frankrike, USA, flyplasser) 2.Opphøyde spor er ofte fordelaktig – (trafikkskader, arealbesparing - 70 %) Automatisering gir bedre fleksibilitet og økonomi: • Også relativt små vogner (tilpasse kapasitet etter behov, utenom rush osv.) • Tett, fleksibel og effektiv fletting av vogner (stasjoner på sidespor: større gj.sn. hastighet) Uenighet om: • Kjøpe ”hyllevare” i dag - eller ”utvikle selv”? © Sportaxi

6 Sportaxi: Framtidens løsning i dag • © Taxi2000

7 Hva er forskjellen? - utnytte IT ? 1.Skritt: ”Automatbane - Metro”: Automatisering og opphøyde spor (av tradisjonell kollektivtransport - store vogner)  Mindre personalutgifter  Tettere trafikk – bedre kapasitet og økonomi  Mer trafikksikkert og pålitelig • ”Mini-metro”: Mellomstore vogner +B edre utnyttelse, mer fleksibelt og økonomisk -Rutetid, tomkjøring © Sportaxi

8 Annen ferdsel skjer uhindret •Seattle Westlake Center Park © Skytran

9 Hva er forskjellen? - utnytte IT ! 2. Skritt: PRT (”Sportaxi”): Utnytte IT fullt ut gir: A.Små vogner (3-6 pers.) - kobles til ”tog” i rushtid - gir lite tomkjøring, høy kapasitet, fleksibilitet og lette baner B.Stasjoner på sidespor - gir høy kapasitet C.Lette slanke baner i nettverk, gir:  Bedre estetikk, kortere konstruksjonstid (c)  Nettverk gir bedre flatedekning og brukervennlighet (c)  Nettverk gir pålitelighet (alternative spor) (c)  Bedre: Kapasitet, utnytting av materiell, økonomi (a+b)  ”Ingen” ventetid eller tomkjøring (a+b)  Nonstop komfort (a+b) © Sportaxi

10 Lette baner glir lett inn i omgivelsene •Seattle Westlake Center © Skytran

11 Økonomiske konsekvenser? - utnytte IT Bedre økonomisk levedyktighet:  Lavere investering - lett konstruksjon  Lavere driftsutgifter - bedre:  Hastighet, kapasitet og økonomi (headway, sidespor)  Driftssikkerhet  Materiell utnyttelse (tomkjøring)  Forbruk av energi og personal  Høyere inntekter – fleksibilitet og brukervennlighet  Utviklingskostnad er ulempe, men også fordel: En investering i framtiden © Sportaxi

12 Light Rail has stations about 1 mile apart along one central corridor of a zone A large number of stations spreads out the load, minimizing queuing time at stations Lateral intermodal travel is eliminated with stations everywhere in the zone For a given budget 19 miles of SkyTran can be installed for each mile of Light Rail. This means we can build an extensive distributed network instead of one line. This requires extensive intermodal lateral travel by car, bus or taxi just to get to and from these stations SkyTran is DISTRIBUTED & can go everywhere Light Rail is LINEAR SkyTran advantage #5: Go Anywhere

13 © Praco

14 PRT - Kapasitet?  Forutsetninger: - 6 personers vogner, ½ sekunds avstand, 40 km/t  Kapasitet per spor: 43.200 personer per time MAX. (6 pers. x 120 halvsekund x 60 minutter) - i teorien – dobbel hastighet utenfor sentrum gir dobbel kapasitet  Tekniske forutsetninger: Automatikk, lineær motor, pensing i vogn (Cabintaxi, MIT)  Stasjonskapasitet: 15.120 pers./time 14 vognplasser a 6 personer 3 ganger i minuttet (20 sek)-14 x 6 x 3 x 60  Høyere krav? Bruk flere stasjoner © Sportaxi

15 Sosial møteplass – ingen barrierer © Sportaxi

16 Kjøpe suboptimale system i dag, eller utvikle optimale system selv? •Kjøp utenfra, gir vekk kompetanse, bra arbeids - plasser og skattegrunnlag (til utlandet) •Vi kan selv utvikle det optimale  Bygg banen selv  Skap kompetanse, arbeidsplasser og skattegrunnlag (A. Lincoln & o.Bismarck: Utnytte hjemmemarked til industriutvikling – Klassisk utviklingsstrategi) •Optimalt system med intercity-potensiale (230km/t) •Et vidt vekstmarked med ubegrenset potensiale •Blomstrende eksportindustri: Synergieffekter til eksisterende industri og nye klustere © Sportaxi

17 Lette baner føyes lett inn blant annen infrastruktur •Seattle Pine Street Bridge © Skytran

18 Og konsekvensene? - utnytte IT Bedre økonomisk levedyktighet:  Lavere investering - lett konstruksjon  Lavere driftsutgifter - bedre:  Hastighet, kapasitet og økonomi (headway, sidespor)  Materiell utnyttelse (tomkjøring)  Forbruk av energi og personal  Høyere inntekter – bedre fleksibilitet og brukervennlighet  Utviklingskostnad er ulempe, men også fordel: En investering i framtiden © Sportaxi

19 Effektiv bruk av areal ? •High-way USA

20 Bedre bruk av areal •High-way USA

21 Har vi tid til å utvikle ”selv”? •Jernbane-alternativ kan ferdigstilles 2006-7? •Trikk, kombibane, automatbane, mini-metro?? –Usikkerhet: Lokal tilpassing, ny teknologi •Sportaxi kan ferdigstilles på 3 år: 2004 •Mer usikkerhet i tid og penger? Tja •Men, det er eventuelt inngangsbilletten for:  Optimalt system for transport - lokalt - regionalt  Verdiskaping nasjonalt - på lang sikt © Sportaxi

22 Tid og kostnader - 3 år & 400+ mill. •Prototyp (0,3 km) 1 ¼ år & 54 mill •Testbane (0,9 km): ½ år & 72 mill •Installasjon 12 km: max 1 år & 12 km à 23 mill = 402 •Justering ½ år (20 stasjoner, 400 vogner) •Totalt: 3 ¼ år & 400 millioner (inklusive all utvikling) + enkle stasjoner på Lysaker og Telenor •Lockheed Martin delfinansierer, f.eks. 50 % •”Våre” utgifter for Fornebubanen: + 200 mill. •Rask byggetid og raskere etterhvert, pga. •Lette konstruksjoner •Standardisert prefabrikkering, moduler •Bygge i samarbeid med eksperter fra MIT, NASA, Lockheed Martin osv. •25 års erfaring fra Tyskland, USA, England © Sportaxi

23 Lett og luftig konstruksjon © Sportaxi

24 Hva kan norsk industri bidra med? SINTEF: Det meste, f.eks. : •Elektromekanikk - ABB •Automatisering - Norsk Regnesentral •Kommunikasjon – Telenor •Posisjonering - NERA, Telenor •Banevei, stolper & stasjoner (NB: 70 %) – Grenland Offshore, ABB, Spennbetong osv. •Fundamentering – Spenncon, Metalock •Vogn – Think, Hydro Automotive •Mangler: PRT ekspertise © Sportaxi

25 Konstruksjon av kjøreveg © Taxi2000

26 Typisk uttalelse fra ekspert i utlandet •“…Detta kan bli flaggskeppet i norsk industri. … •Detta kan göras med norsk teknik! Missa inte denna unika chans! Vi hjälper gärna till." • Ingmar Andreasson, Teknologidirektør og prof. i transportteknologi ved Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm © Sportaxi

27 Et norsk internasjonalt konsortium •Intensjonsuttalelser er innhentet fra de fremste eksperter i bransjen (bakgrunn fra MITI, NASA, Honeywell, Lockheed Martin etc.) : •USA, Sverige, England, Tyskland, Sveits, Korea •Vil utvikle og bygge verdens første transport- system som utnytter IT-mulighetene til fulle •Vanlige motytelser: Andeler, opsjoner, royalties •Grip muligheten ! © Sportaxi

28 Slim SkyTran guideways can be installed directly into sidewalks using slender columns and/or attached to buildings Small, quiet SkyTran vehicles can go everywhere without needing destructive right-of-ways & will blend in nicely with any urban architecture. SkyTran advantage #6: Minimum Land Use With Light Rail Same Street with Higher Capacity SkyTran

29 SkyTran is Solid State Transportation Only one moving part… The 100 mph SkyTran vehicle itself! (No pistons, no valves, no transmission, no bearings, no tires, no steering linkages, etc., etc.!)

30 100 mph SkyTran would:  save billions  eliminate the need for scheduled departures  provide identical travel times  provide many more station opportunities With stops, the average speed for the 125 mph train will be 100 mph Compare to proposed California Inter-City High Speed Rail Service between SF & LA Now 100 mph SkyTran would beat jet airplane travel times for travel up to 450 miles! 141 mph speeds increase that range to 650 miles!

31 This Sunday - June 11, 2000 SkyTran will be featured in the New York Times Sunday Magazine Green Party Presidential Candidate Ralph Nader endorses SkyTran in this article

32 Føderalt støttet prosjekt i USA © Futrex

33 Sportaxi: Framtidens løsning i dag •Seattle Westlake Center Park © Skytran

34 Tid og kostnader - 3 år - 650 mill. •Prototyp (0,3 km) 1 ¼ år – 54 mill •Testbane (0,9 km): 1/2 år –72 mill •Installasjon 12 km: max 1 år – 12 km à 39 mill = 468 •Justering 1/2 år (20 stasjoner, 400 vogner: 50 mill per km) •Totalt: 3 år & 600 millioner + Lysaker stasjon (inklusive all utvikling, deretter: 30 mill per km) •Norske beregninger: 12 mill per km: 140 mill. Totalt 266 + = 300 •Kombinasjon: 54 +72 + (12 x 21) = 378 + Lysaker stasjon •Lette konstruksjoner, •Standardisert prefabrikkering, moduler •Bygge i samarbeid med eksperter fra MIT, Lockheed Martin •25 års erfaring fra Tyskland, USA, England •Lockheed Martin delfinansierer, f.eks. 50 % •”Våre” utgifter for Fornebubanen: 150-325 mill. © Sportaxi


Laste ned ppt "Fortidens løsninger !. Hva er sportaxi? PRT- GRT- MRT • Automatiserte små vogner (2-6 pers.) på separate spor, gjerne opphøyd, med stasjoner på sidespor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google