Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ildsjeltreff november 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ildsjeltreff november 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ildsjeltreff 12. -14. november 2010
Helgeland hotell Asle Farner – Strategi og samspill

2 Min forventning er å lære….
Forventningsrunde: Min forventning er å lære…. Jeg vil gjerne få ideer/innspill til hvordan…… Asle Farner – Strategi og samspill

3 Dette er et erfarings- og utviklingsverksted, ikke bare et kurs……
SPILLEREGLER VÆR: AKTIV PRESIS KORTFATTET LYTT Det jeg hører glemmer jeg…. Det jeg ser husker jeg…. Det jeg gjør lærer jeg! Asle Farner – Strategi og samspill

4 FORVENTNINGSAVKLARING
TEKNIKKER: ÅPEN RUNDE RUNDE PR.TEMA UFULLFØRTE SETNINGER “Hvis jeg....så må du ” SPØRREUNDERSØKELSE INTERVJU Informasjon/ønske/krav BESKRIVE LYTTE SAMMENHOLDE FORHOLDE SEG TIL HVORFOR? Forventningsavklaring klargjør mål/”kontrakt” - involverer: Hvor er du? gir grunnlag for opplegg viktig ”kroppsspråk” Asle Farner – Strategi og samspill

5 problemløsning i gruppe 1230 Lunsj 1330 – case/KPL fortsetter:
PROGRAM: Fredag kveld: Intro Lørdag: 0830 Revidert program og organisering case tas opp med metodikk for kreativ problemløsning i gruppe 1230 Lunsj 1330 – case/KPL fortsetter: Vi ordner og høster fra idéflommen 1500 Planlegging av prosess - intro og 4 case 1830 Evaluering av dagen Søndag: 0900 Tilbakeblikk – kommentarer? Ca. 0930 Utviklende møter? - øvelser og etterlesning 1225 Mer om lukkefaser 1300 Lunsj og: Asle Farner – Strategi og samspill

6 - Organisering (én problemeier og en prosessleder pr. grp.)
Hvordan kan NN …….? Valg av temaer for gruppeøkta: ”Dette trenger jeg bistand til”….(OK? eller) - Organisering (én problemeier og en prosessleder pr. grp.) Trinnvis framgangsmåte for idéutvikling - Faktafase (20 min) - Reformulering (15 min) - Idédugnad trinn 1 ( 20 min) - Idédugnad trinn 2 (café 20 min) - Idédugnad trinn 3 (café+stim 40 min) - Etterlesning om KPL-teknikk (= AFs påfyll til disse) KPL-metodikk - grunntrinn 1 Asle Farner – Strategi og samspill

7 FAKTA: Hva ser du som problemet ? – hvordan har det oppstått?
Hvorfor er det viktig for deg å få gjort noe med det ? Hva ser du som største hindring ? Hva har du forsøkt hittil ? – og hvordan gikk det ? Hva ville være en DRØMMELØSNING for deg? Asle Farner – Strategi og samspill

8 Faktafasen – en mulig fallgruve!
Asle Farner – Strategi og samspill

9 Reformuler problemet:
Hvorfor Hva er egentlig problemet? Si det på forskjellige måter: HVORDAN kan N.N.………. Poenget er å: Konkretisere Operasjonalisere Åpne spor/tenke mulighet Adressere problem Hvordan Asle Farner – Strategi og samspill

10 Idédugnad = åpnende fase
KRITIKK/VURDERING ER FORBUDT! SLIPP DEG LØS! MANGE IDÉER! BYGG VIDERE PÅ ANDRES IDÉER SKRIV OPP ALLE IDÉER ”BRAINSTORM” Asle Farner – Strategi og samspill

11 KPL-metodikk - grunntrinn 2
Skriv opp absolutt alt! Heng opp arkene slik de er synlige for alle! Uskrevne ideer varer ca. 7,3 sekunder Usett er glemt. Ivareta tankene! Tankene blir felleseie Kan bygge videre på og bruke senere Lær å skrive fort og kort HUSK Ingen kritikk Ingen debatt Heller flere forslag, ikke "nei" Asle Farner – Strategi og samspill

12 Roller i åpnefaser Prosessleder: Deltakere:
Skriv! Alle idéer skrives opp Håndhev spillereglene Gi ros, oppmuntring, tilrop! Deltakere: Følg spillereglene. Kast fram idéer! (notér hvis du må vente….) Konsentrer deg – vær aktiv hele tida Asle Farner – Strategi og samspill

13 PE blir sittende ved bordet, de øvrige sprer seg til andre bord
Vi går på café….. PE blir sittende ved bordet, de øvrige sprer seg til andre bord Når gjestene ha ankommet forteller bordverten om sin utfordring og ideene som er kommet opp Gjestene supplerer med nye ideer. PE sitter stadig ved stambordet, øvrige sprer seg på nytt. Bordverten orienterer, gjestene supplerer En gjest tar rollen som PL og skriver opp de nye ideene. Så går alle hjem til eget bord. ……. Asle Farner – Strategi og samspill

14 Teknikker for idégenerering:
HEIA! Ville idéer dyrkes Mange ark, veggavis…. Roterende ark – bygg videre, assosiasjoner Flere som skriver – tempo!!! Avsporing – lag tegning, skulptur, syng Stimulering av sansene – bevegelse, opplevelse Ny setting - tvangskombinasjoner Metaforer, analogier Ulike synsvinkler/rolleskift Speilvending – snu årsak/virkning Drømmeløsninger Asle Farner – Strategi og samspill

15 KPL-metodikk – Grunntrinn 3: Skill åpnende og lukkende fase
dvs. Struktur og styring for å sikre kaos v. idéproduksjon: ”kvantitet skaper kvalitet” Systematikk i lukkefasen: Sortering/grovsiling Systematisk vurdering: +/-, kriterier osv. Beslutning: Skrittvis felles? Av myndighet? Asle Farner – Strategi og samspill

16 To tenkestiler: Konvergent Divergent Lukkende Åpnende Analyse Logikk
Matematikk Begreper Fantasi Farge Følelser Musikk Asle Farner – Strategi og samspill

17 Konvergent tenking har ”forkjørsrett”? ”Akademisk debatt” dominerer?
Asle Farner – Strategi og samspill

18 Problemeier skal velge fritt Prosessleder tilrettelegger prosessen
SORTERING VURDERING M. KRITERIER VALG GJØRES AV PROBLEMEIER(E) Problemeier skal velge fritt Prosessleder tilrettelegger prosessen Hjelper bistår aktivt, med respekt for problemeier Vurdering Valg Asle Farner – Strategi og samspill

19 Roller i lukkefase: Prosessleder: Deltakere: Bidrar til sortering
Bidrar til å identifisere og prioritere kriterier Sørger for at problemeiere får velge Deltakere: Konsentrer deg om egen åpenhet Foreslå reelle kriterier Vis ditt valg hvis det er noe du tror på Vær ærlig Holder seg ellers tilbake Asle Farner – Strategi og samspill

20 Teknikker for lukkefaser:
Systematisk analyse Gruppering uten å slå sammen – i kategorier Utvikling av kriterier – valg av kriterier Analyse av fordeler/ulemper - matrise Intuitiv utvelgelse Utpeking av de mest interessante for videre undersøkelse Lystprinsippet: Problemeier peker ut hva han vil prøve ut Rådgiving Runde: ”Hvis jeg…..” – med begrunnelse Nominell gruppeteknikk Realitetsorientering ”Dit du ikke vil” – eliminering Tvang til valg: ”Hvis ikke du velger, hvem velger da?” Asle Farner – Strategi og samspill

21 - Likhet = ett spor, ”flere svar enn spørsmål”, få sprø innfall
HOMOGENE GRUPPER Brukes for å klargjøre standpunkter + Felles språk + enkel kommunikasjon solid i faktagrunnlag = ”god bakgrunn for valg” - Likhet = ett spor, ”flere svar enn spørsmål”, få sprø innfall HETEROGENE GRUPPER Brukes når idéer skal skapes + Ulike innfallsvinkler, ikke forutinntatt i faglig ”rettro”, ”flere spørsmål enn svar” - Prisgitt de sakkyndige i lukkefase Asle Farner – Strategi og samspill

22 Refleksjon i ”steds-”/prosjektgrupper:
Hver for dere: Hva har jeg lært/ vil foreslå at vi tar i bruk? Runde i gruppa Dele litt i plenum? Spørsmål til metodikk/arbeidsform? Asle Farner – Strategi og samspill

23 I = Individuell tenking
OBS! Du prøvde ”IGP-metoden”: I = Individuell tenking G = Runde i gruppa – alle presenterer og diskusjon P = Plenum – gruppene presenterer - diskusjon Asle Farner – Strategi og samspill

24 problemløsning i gruppe 1230 Lunsj 1330 – case/KPL fortsetter:
PROGRAM: Igår kveld: Intro I dag: 0830 Revidert program og organisering case tas opp med metodikk for kreativ problemløsning i gruppe 1230 Lunsj 1330 – case/KPL fortsetter: Vi ordner og høster fra idéflommen 1500 Planlegging av prosess - intro og 4 case 1830 Evaluering av dagen Søndag: 0900 Tilbakeblikk – kommentarer? 0930 Utviklende møter? - øvelser og etterlesning 1200 Hva så når vi kommer hjem? 1300 Lunsj og: Asle Farner – Strategi og samspill

25 Prosessdesign = et forståelig bilde av:
Hvem ……….er interessentene/aktørene/de berørte? Hvilke …….roller/funksjon/ansvar/myndighet har de i prosessen/samspillet? Hvordan få dem mobilisert…….få dem til å delta , bidra? Innen hvilke gitte eller selvvalgte rammer skal det gjøres? Hva skal være ferdig når (rekkefølge/avhengigheter)………… …. og med hvilke ressurser, hvorfra kommer disse når? Når ……agerer/samspiller de, hvor og i hvilke faser deltar de? Hvordan samspiller/agerer de, hvilke arbeidsformer, hvordan organisere, lede……? Asle Farner – Strategi og samspill

26 ULIKE SITUASJONER – ULIKE PROSESSER
Mål: Klare/omforent Uklare/Omstridt Virkemidler: Kjent og tilgjengelig Ukjent eller utilgjengelig Asle Farner – Strategi og samspill

27 PROSESSDESIGN PÅ 2 NIVÅ:
”Den store plan- eller utviklingsprosessen….” Ekspertverkstedet Hva må gjøres av forberedelser? Hvordan legger ……. Folkemøtet Hva må gjøres av forberedelser? Hvordan legger vi opp prosessen på selve møtet? Hva må gjøres av etterarbeid? IKKE BARE NIVÅFORSKJELL, MEN OGSÅ VESENSFORSKJELL! Asle Farner – Strategi og samspill

28 Verktøy: ”Gul-lapp”-metoden
Tidslinje Asle Farner – Strategi og samspill

29 Prosessplanlegging – framgangsmåte……………uferdig notat….
Lag tidslinja Gule lapper – èn pr.handl/mål De du vet plasseres intuitivt Gå til start….plasser flere Start bakfra…plasser flere Se på før- og etteraktiviteter …og lag lapper for disse også Grupper samtidige aktiviteter Effektiviser parallelle…. Hva må skje parallelt Marker hvem …skill ut linjer (ansvar, utfører…..) 12. Supplér bildet Marker ”dødperioder”- flytt Tidfest resultat som har frist Tidsberegn/ressursberegn Summér kjeder/”delprosjekter” Marker milepæler/faser Identifiser kritisk vei & slakk Gjør endringsanalyser…. Legg inn time-out & feiring = ca. framdriftsplan Prosessdesign viser også arbeidsformene:……………………………. Asle Farner – Strategi og samspill

30 Evaluering – NB! Husk hva du forventet deg……
+ Mitt utbytte/det som har fungert bra: - Det jeg savner/det som ikke har fungert bra: SETT LAPPEN PÅ VEGGEN VED DØRA NÅR DU GÅR! Råd til Ellen/Asle: Asle Farner – Strategi og samspill

31 * 7 stk. har vært PE – har det fungert for dem?
+Utbytte/det som fungerte bra ÷Savnet/det som ikke fungerte Råd til Ellen/Asle Fornøyd, lært mye, artig Fortsett Åpne-lukke, strukturere Møtt nye folk, felles utfordringer, i samme båt Mer erfaringsdeling Bevissthet om gruppearbeid Prosessplanlegging Utprøving av metodikk Jobbing med eget prosjekt* * 7 stk. har vært PE – har det fungert for dem? Asle Farner – Strategi og samspill

32 Bli kjent via ildsjeltyper -(pres.+vise seg) + gruppere
Teknikker anvendt : Bli kjent via ildsjeltyper -(pres.+vise seg) + gruppere Møblering: småbord Mål og forventningsavklaring via runder og flipover Replanlegge/tilpasse opplegg Gruppering til case (”styrt – frivillighet”) KPL-teknikker m. PE, PL, faser, åpne-lukke, flip, cafe, stimuleringstekn…. Refleksjon via IGP Prosessledelse: walking around sjekke ”mer tid?…” Presenter programhelhet uten detaljer, mer info”just in time” Instrukslysark -Tilrettelegging for gruppearbeid (Veggavis, penner, gule lapper på plass etter vaffelpausa) -Gullapp-metode for prosessplanlegging - Vandrende veiledning - Presentasjon via vandrende plenum -Gul lapp for evaluering Lære seg navn: = praktisk og viser respekt Etterlesning etter øvelse = formidling…. Annet som Asle glemte å nevne?: Asle Farner – Strategi og samspill

33 Møter - en effektiv arbeidsform? Arena – timing/sted/formål
Aktører – de rette? Arbeidsformer – hensiktsmessige? Planlegging – for å sikre at AAA er OK Prosess = flere enn du tenker (!)? Prosessledelse = mer enn ordstyring Asle Farner – Strategi og samspill

34 Ulike møteformål trenger ulike arbeidsformer:
Informasjonsmøtet Høringsmøtet Dialog Mobiliseringsmøtet Diskusjonsmøtet Konflikthåndtering ≠ enveiskommunikasjon ≠ beslutning, men åpnende aktivitet = gjensidig aktiv lytting Informasjon + dialog + forventningsavkl. ≠ salgsmøte = ”åpne-undersøke-argumentere ” Sakskonflikt? Interessekonflikt? Sortér Verdikonflikt? Asle Farner – Strategi og samspill

35 TEMAGRUPPER GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 GRUPPE 4 GRUPPE 5 GRUPPE 6
Asle Farner – Strategi og samspill

36 Gruppesamtaler: Om dårlige og gode møter
Tenk først hver for dere: Et kjempegodt møte du deltok i og et katastrofedårlig - Hvordan bidro møteopplegg/-ledelse til at det ble slik? Notér + og ÷ grep på gule lapper. Ett moment pr. lapp Ta en runde i gruppa der alle presenterer: - grep som bidro positivt - grep som bidro negativt Sorter dem inn på ett storark ÷ Diskuter: - de 3 viktigste eller mest felles +grep er:…….. - de 3 viktigste eller mest felles ÷grep er:…….. Presenter i plenum KL. 1115 Asle Farner – Strategi og samspill

37 Dere har opplevd to ulike tilnærminger til et tema….
Refleksjon: Dere har opplevd to ulike tilnærminger til et tema…. Drøft fordeler og ulemper med begge måter…. Når/til hva passer den ene eller den andre? Asle Farner – Strategi og samspill

38 Utgangspunkt for planlegging av verksted
Verkstedets kroppsspråk – betydning av åpning og tilrettelegging Bryte lydmuren – aktivisering og tillit Asle Farner – Strategi og samspill

39 I = Individuell tenking
OBS! Du brukte ”IGP-metoden” – igjen!: I = Individuell tenking G = Runde i gruppa – alle presenterer og diskusjon P = Plenum – gruppene presenterer - diskusjon Asle Farner – Strategi og samspill

40 Problemeier skal velge fritt Prosessleder tilrettelegger prosessen
SORTERING VURDERING M. KRITERIER VALG GJØRES AV PROBLEMEIER(E) Problemeier skal velge fritt Prosessleder tilrettelegger prosessen Hjelper bistår aktivt, med respekt for problemeier Vurdering Valg Asle Farner – Strategi og samspill

41 Roller i lukkefase: Prosessleder: Deltakere: Bidrar til sortering
Bidrar til å identifisere og prioritere kriterier Sørger for at problemeiere får velge Deltakere: Konsentrer deg om egen åpenhet Foreslå reelle kriterier Vis ditt valg hvis det er noe du tror på Vær ærlig Holder seg ellers tilbake Asle Farner – Strategi og samspill

42 TILFELDIG UTSKRIFT……. Asle Farner – Strategi og samspill
Fra storark og gule lapper Godsterminalsporet blir en ny barriere mellom Brakerøya og Lierstranda Kompenserende tiltak Fylle opp/overdekke dypere områder for å skape nye grundtområder Dette vil kunne kompensere for tapte grundtområder lenger inn Stadiontomta - mest kritisk ift grundtvannsområdene Biologisk mangfold og diversitet Stor artsvikhet Verdi - Nasjonal - regional - lokal Ønsker konsekvensvurdering i forhold til effekt av inngrepet Skolekonsekvens - antall elever - trafikk - Lierstranda - Høvik Stadion Antall mennesker Antall biler og p-plasser Høyde bygg skygger for bakenforliggende område Trafikkpendling og felles…… boliger næring sykehus Gullaug Kollektivt opplegg Drammen - Oslo/Drøbakk Støy Boligkonsentrasjon og næring nær Brakerøya stasjon + for pendlere Bydel integrert i Drammen (Hvordan løse koblingene på Brakerøya ? Forurensning Gilhusbukta, overdekke tjære mv, forutsettes dekket uansett, hva oppnår fyllingen. Miljø - utfordringer Sykehusutbygging - Trafikkonsekvenser Fjordutsikt - bakenforliggende bygg Forenlig med utbyggingsplanene Klarer man å lukke inne forurensningene? Kreosotanlegget til NSB, Tjæreforurensning fra Nodest Siveavgassing gjennom fyllmasser ?? Naboforhold - Godsterminal - Havn - bolig TILFELDIG UTSKRIFT……. Asle Farner – Strategi og samspill

43 UTSKRIFT PR. TEMA +evt. grp.
Forenlig med utbyggingsplanene 1 ? Næringsutvikling og type næring er største utfordring 2 Areal Ny regional samferdselsplan programmeres i ny kommuneplan for Drammen 3 ATP Drammen Havn - godsterminal Holmen - jernbaneføring, vanskelig å si 4 Stadion + jernbane Tilknytning Holmen m2 næringsareal - hva slags? 5 Flytting av godsterminalen fra Nybyen har høyeste prioritet 6 Stadion - Havneplaner/Godsterminal Holmen Biologisk mangfold og diversitet Stor artsvikhet Verdi - Nasjonal - regional - lokal Ønsker konsekvensvurdering i forhold til effekt av inngrepet Bioman Biologisk mangfold Bydel integrert i Drammen (Hvordan løse koblingene på Brakerøya ? Bydel Gjøre bydelen til en del av Liersamfunnet Drammensfjorden som fjorby - Hva kan fylkeskommunen bidra med Fkbidra Forurensning Gilhusbukta, overdekke tjære mv, forutsettes dekket uansett, hva oppnår fyllingen. Foruren Klarer man å lukke inne forurensningene? Kreosotanlegget til NSB, Tjæreforurensning fra Nodest Siveavgassing gjennom fyllmasser ?? Trafikk 1000 leiligheter næring Nytt sykehus Drøbakk - motorveien Stadion Forurensning - svevestøv Forurens Virkning på biologisk mangfold Meget viktig og artsrikt område Forskjell i forurensningsgrad i området Nordre bukt (Nodest) - sterk forurensning Søndre bukt-/resten av området - mindre grad av forurensning Forurensninger Miljøopprydding Forskjell på tiltak Nordre bukt: overdekking/oppfylling Søndre bukt: overdekking/ ikke oppfylling Grunne Ivareta grundtvannsområdene UTSKRIFT PR. TEMA +evt. grp. Asle Farner – Strategi og samspill

44 6 TRINN fra idé til løsning UNDERSØK OG TYDELIGGJØR IDÉENS INNHOLD
AVKLAR INTERESSENTER/AKTØRER AVKLAR ANSVAR STRATEGI OG REKKEFØLGE PÅ TILTAK ENDRINGS-ANALYSE OG TILTAK SETT OPP ARBEIDSPLAN hvem/hva/når? 6 TRINN fra idé til løsning Asle Farner – Strategi og samspill

45 Endringsanalyse: 1) Fyll inn hva som vil fremme eller hemme gjennomføring av idéen
+ ÷ Vi som er her I vårt prosjekt I omverdenen = idé-dugnader 2) Diskuter for hvert moment: Hvordan kan vi hente ut ” + ” ? Hvordan kan vi overvinne/omgå ” ÷ ” ? Asle Farner – Strategi og samspill

46 Automatiske nei florerer?
Vi har forsøkte det tidligere Min avdeling er annerledes Det koster for meget Det er ikke mitt område Vi har ikke tid Det har aldri vært forsøkt før Vi har ikke folk nok Det virker utopisk Jo, du har rett, men…… Ledelsen kommer aldri til å gå med på det…. La oss danne en komité Det går ikke Kom ikke med det der igjen Det er alt for radikalt Det er ikke med i årsplan eller budsjett Det er umulig Ingen andre gjør det sånn Personalet vil aldri akseptere det Hos oss har vi alltid gjort det slik:……. Vi er ikke modne for det her Man kan ikke lære en gammel hund å sitte ………………..(forts. selv!) Asle Farner – Strategi og samspill

47 Skill mellom en idé og en løsning
Asle Farner – Strategi og samspill

48 Skill mellom en idé og en løsning
Asle Farner – Strategi og samspill


Laste ned ppt "Ildsjeltreff november 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google