Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asle Farner – Strategi og samspill Ildsjeltreff 12. -14. november 2010 Helgeland hotell 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asle Farner – Strategi og samspill Ildsjeltreff 12. -14. november 2010 Helgeland hotell 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asle Farner – Strategi og samspill Ildsjeltreff 12. -14. november 2010 Helgeland hotell 1

2 Asle Farner – Strategi og samspill 2 Forventningsrunde: • Min forventning er å lære…. • Jeg vil gjerne få ideer/innspill til hvordan……

3 Asle Farner – Strategi og samspill Dette er et erfarings- og utviklingsverksted, ikke bare et kurs…… SPILLEREGLER VÆR:  AKTIV  PRESIS  KORTFATTET  LYTT Det jeg hører glemmer jeg…. Det jeg ser husker jeg…. Det jeg gjør lærer jeg! 3

4 4 FORVENTNINGSAVKLARING • BESKRIVE • LYTTE • SAMMENHOLDE • FORHOLDE SEG TIL •TEKNIKKER: –ÅPEN RUNDE –RUNDE PR.TEMA –UFULLFØRTE SETNINGER “Hvis jeg....så må du........” –SPØRREUNDERSØKELSE –INTERVJU –Informasjon/ønske/krav HVORFOR? Forventningsavklaring - klargjør mål/”kontrakt” - involverer: Hvor er du? - gir grunnlag for opplegg - viktig ”kroppsspråk” Asle Farner – Strategi og samspill

5 PROGRAM: Fredag kveld: Intro Lørdag: 0830 Revidert program og organisering 0915 3 case tas opp med metodikk for kreativ problemløsning i gruppe 1230 Lunsj 1330 – case/KPL fortsetter: Vi ordner og høster fra idéflommen 1500 Planlegging av prosess - intro og 4 case 1830 Evaluering av dagen Søndag: 0900 Tilbakeblikk – kommentarer? Ca. 0930 Utviklende møter? - øvelser og etterlesning 1225 Mer om lukkefaser 1300 Lunsj og: 5

6 Asle Farner – Strategi og samspill 1)Valg av temaer for gruppeøkta: ”Dette trenger jeg bistand til”….(OK? eller) 2)- Organisering (én problemeier og en prosessleder pr. grp.) Trinnvis framgangsmåte for idéutvikling 3)- Faktafase (20 min) 4)- Reformulering (15 min) 5)- Idédugnad trinn 1 ( 20 min) 6)- Idédugnad trinn 2 (café 20 min) 7)- Idédugnad trinn 3 (café+stim 40 min) 8)- Etterlesning om KPL-teknikk (= AFs påfyll til disse) Hvordan kan NN …….? 6 KPL-metodikk - grunntrinn 1

7 Asle Farner – Strategi og samspill 7 FAKTA: •Hva ser du som problemet ? – hvordan har det oppstått? •Hvorfor er det viktig for deg å få gjort noe med det ? •Hva ser du som største hindring ? •Hva har du forsøkt hittil ? – og hvordan gikk det ? •Hva ville være en DRØMMELØSNING for deg?

8 Asle Farner – Strategi og samspill 8 Faktafasen – en mulig fallgruve!

9 Asle Farner – Strategi og samspill 9 Reformuler problemet: Hva er egentlig problemet? Si det på forskjellige måter: HVORDAN kan N.N.………. Poenget er å:  Konkretisere  Operasjonalisere  Åpne spor/tenke mulighet  Adressere problem Hvorfor Hvordan

10 Asle Farner – Strategi og samspill 10 ” BRAINSTORM ”  KRITIKK/VURDERING ER FORBUDT!  SLIPP DEG LØS!  MANGE IDÉER!  BYGG VIDERE PÅ ANDRES IDÉER  SKRIV OPP ALLE IDÉER Idédugnad = åpnende fase

11 KPL-metodikk - grunntrinn 2  Uskrevne ideer varer ca. 7,3 sekunder  Usett er glemt. Ivareta tankene!  Tankene blir felleseie  Kan bygge videre på og bruke senere  Lær å skrive fort og kort  HUSK -Ingen kritikk -Ingen debatt -Heller flere forslag, ikke "nei" Skriv opp absolutt alt! Heng opp arkene slik de er synlige for alle! 11 Asle Farner – Strategi og samspill

12 12 Roller i åpnefaser •Prosessleder: –Skriv! Alle idéer skrives opp –Håndhev spillereglene –Gi ros, oppmuntring, tilrop! •Deltakere: –Følg spillereglene. –Kast fram idéer! (notér hvis du må vente….) –Konsentrer deg – vær aktiv hele tida –Gi ros, oppmuntring, tilrop!

13 Asle Farner – Strategi og samspill Vi går på café….. 1)PE blir sittende ved bordet, de øvrige sprer seg til andre bord 2)Når gjestene ha ankommet forteller bordverten om sin utfordring og ideene som er kommet opp. Gjestene supplerer med nye ideer. 3)PE sitter stadig ved stambordet, øvrige sprer seg på nytt. Bordverten orienterer, gjestene supplerer. En gjest tar rollen som PL og skriver opp de nye ideene. 4)Så går alle hjem til eget bord. ……. 13

14 Asle Farner – Strategi og samspill 14 Teknikker for idégenerering: •HEIA! Ville idéer dyrkes •Mange ark, veggavis…. •Roterende ark – bygg videre, assosiasjoner •Flere som skriver – tempo!!! •Avsporing – lag tegning, skulptur, syng •Stimulering av sansene – bevegelse, opplevelse •Ny setting - tvangskombinasjoner •Metaforer, analogier •Ulike synsvinkler/rolleskift •Speilvending – snu årsak/virkning •Drømmeløsninger

15 Asle Farner – Strategi og samspill 15 KPL-metodikk – Grunntrinn 3: - Skill åpnende og lukkende fase - dvs. Struktur og styring for å sikre kaos -v. idéproduksjon: ”kvantitet skaper kvalitet” -Systematikk i lukkefasen:  Sortering/grovsiling  Systematisk vurdering: +/-, kriterier osv.  Beslutning: Skrittvis felles? Av myndighet?

16 Asle Farner – Strategi og samspill 16 Analyse Logikk Matematikk Begreper Fantasi Farge Følelser Musikk To tenkestiler: Konvergent Divergent Lukkende Åpnende

17 Asle Farner – Strategi og samspill 17 ”Akademisk debatt” dominerer? Konvergent tenking har ”forkjørsrett”?

18 Asle Farner – Strategi og samspill 18 Vurdering Valg  SORTERING  VURDERING M. KRITERIER  VALG GJØRES AV PROBLEMEIER(E) -Problemeier skal velge fritt -Prosessleder tilrettelegger prosessen -Hjelper bistår aktivt, med respekt for problemeier

19 Asle Farner – Strategi og samspill 19 Roller i lukkefase: •Prosessleder: –Bidrar til sortering –Bidrar til å identifisere og prioritere kriterier –Sørger for at problemeiere får velge •Deltakere: –Konsentrer deg om egen åpenhet –Foreslå reelle kriterier –Vis ditt valg hvis det er noe du tror på –Vær ærlig –Holder seg ellers tilbake

20 Asle Farner – Strategi og samspill 20 Teknikker for lukkefaser: •Gruppering uten å slå sammen – i kategorier •Utvikling av kriterier – valg av kriterier •Analyse av fordeler/ulemper - matrise • Utpeking av de mest interessante for videre undersøkelse • Lystprinsippet: Problemeier peker ut hva han vil prøve ut • Runde: ”Hvis jeg…..” – med begrunnelse • Nominell gruppeteknikk • ”Dit du ikke vil” – eliminering • Tvang til valg: ”Hvis ikke du velger, hvem velger da?” Systematisk analyse Intuitiv utvelgelse Rådgiving Realitetsorientering

21 Asle Farner – Strategi og samspill 21 HOMOGENE GRUPPER Brukes for å klargjøre standpunkter + Felles språk + enkel kommunikasjon + solid i faktagrunnlag = ”god bakgrunn for valg” - Likhet = ett spor, ”flere svar enn spørsmål”, få sprø innfall HETEROGENE GRUPPER Brukes når idéer skal skapes + Ulike innfallsvinkler, ikke forutinntatt i faglig ”rettro”, ”flere spørsmål enn svar” - Prisgitt de sakkyndige i lukkefase

22 Asle Farner – Strategi og samspill 22 Refleksjon i ”steds-”/prosjektgrupper: 1)Hver for dere: Hva har jeg lært/ vil foreslå at vi tar i bruk? 2)Runde i gruppa 3)Dele litt i plenum? 4)Spørsmål til metodikk/arbeidsform?

23 Asle Farner – Strategi og samspill OBS! Du prøvde ”IGP-metoden”: I = Individuell tenking G = Runde i gruppa – alle presenterer og diskusjon P = Plenum – gruppene presenterer - diskusjon 23

24 Asle Farner – Strategi og samspill PROGRAM: Igår kveld: Intro I dag: 0830 Revidert program og organisering 0915 3 case tas opp med metodikk for kreativ problemløsning i gruppe 1230 Lunsj 1330 – case/KPL fortsetter: Vi ordner og høster fra idéflommen 1500 Planlegging av prosess - intro og 4 case 1830 Evaluering av dagen Søndag: 0900 Tilbakeblikk – kommentarer? 0930 Utviklende møter? - øvelser og etterlesning 1200 Hva så når vi kommer hjem? 1300 Lunsj og: 24

25 Asle Farner – Strategi og samspill 25 Prosessdesign = et forståelig bilde av: Hvem ……….er interessentene/aktørene/de berørte? Hvilke …….roller/funksjon/ansvar/myndighet har de i prosessen/samspillet? Hvordan få dem mobilisert…….få dem til å delta, bidra? Innen hvilke gitte eller selvvalgte rammer skal det gjøres? Hva skal være ferdig når (rekkefølge/avhengigheter)………… …. og med hvilke ressurser, hvorfra kommer disse når? Når ……agerer/samspiller de, hvor og i hvilke faser deltar de? Hvordan samspiller/agerer de, hvilke arbeidsformer, hvordan organisere, lede……?

26 Asle Farner – Strategi og samspill 26 ULIKE SITUASJONER – ULIKE PROSESSER Virkemidler: Kjent og tilgjengelig Ukjent eller utilgjengelig Mål: Klare/omforent Uklare/Omstridt

27 Asle Farner – Strategi og samspill 27 ”Den store plan- eller utviklingsprosessen….” Folkemøtet Hva må gjøres av forberedelser? Hvordan legger vi opp prosessen på selve møtet? Hva må gjøres av etterarbeid? IKKE BARE NIVÅFORSKJELL, MEN OGSÅ VESENSFORSKJELL! Ekspertverkstede t Hva må gjøres av forberedelser? Hvordan legger ……. PROSESSDESIGN PÅ 2 NIVÅ:

28 Asle Farner – Strategi og samspill 28 Verktøy: ”Gul-lapp”-metoden Tidslinje

29 Asle Farner – Strategi og samspill 29 Prosessplanlegging – framgangsmåte……………uferdig notat…. 1.Lag tidslinja 2.Gule lapper – èn pr.handl/mål 3.De du vet plasseres intuitivt 4.Gå til start….plasser flere 5.Start bakfra…plasser flere 6.Se på før- og etteraktiviteter 7.…og lag lapper for disse også 8.Grupper samtidige aktiviteter 9.Effektiviser parallelle…. 10.Hva må skje parallelt 11.Marker hvem …skill ut linjer (ansvar, utfører…..) 12. Supplér bildet 13.Marker ”dødperioder”- flytt 14.Tidfest resultat som har frist 15.Tidsberegn/ressursberegn 16.Summér kjeder/”delprosjekter” 17.Marker milepæler/faser 18.Identifiser kritisk vei & slakk 19.Gjør endringsanalyser…. 20.Legg inn time-out & feiring 21.= ca. framdriftsplan 22.Prosessdesign viser også arbeidsformene:……………… …………….

30 Asle Farner – Strategi og samspill Evaluering – NB! Husk hva du forventet deg…… + Mitt utbytte/det som har fungert bra: - Det jeg savner/det som ikke har fungert bra: Råd til Ellen/Asle: SETT LAPPEN PÅ VEGGEN VED DØRA NÅR DU GÅR! 30

31 Asle Farner – Strategi og samspill 31 +Utbytte/det som fungerte bra ÷Savnet/det som ikke fungerte Råd til Ellen/Asle Fornøyd, lært mye, artigFortsett Åpne-lukke, strukturere Møtt nye folk, felles utfordringer, i samme båt Mer erfaringsdeling Bevissthet om gruppearbeid Prosessplanlegging Utprøving av metodikkJobbing med eget prosjekt* * 7 stk. har vært PE – har det fungert for dem?

32 Asle Farner – Strategi og samspill 32 -Tilrettelegging for gruppearbeid (Veggavis, penner, gule lapper på plass etter vaffelpausa) -Gullapp-metode for prosessplanlegging - Vandrende veiledning - Presentasjon via vandrende plenum -Gul lapp for evaluering -Lære seg navn: = praktisk og viser respekt -Etterlesning etter øvelse = formidling…. Annet som Asle glemte å nevne?: Teknikker anvendt : -Bli kjent via ildsjeltyper - (pres.+vise seg) + gruppere -Møblering: småbord -Mål og forventningsavklaring via runder og flipover -Replanlegge/tilpasse opplegg -Gruppering til case (”styrt – frivillighet”) -KPL-teknikker m. PE, PL, faser, åpne-lukke, flip, cafe, stimuleringstekn…. -Refleksjon via IGP -Prosessledelse: walking around sjekke ”mer tid?…” -Presenter programhelhet uten detaljer, mer info”just in time” - Instrukslysark

33 Asle Farner – Strategi og samspill Møter - en effektiv arbeidsform?  Arena – timing/sted/formål  Aktører – de rette?  Arbeidsformer – hensiktsmessige?  Planlegging – for å sikre at AAA er OK  Prosess = flere enn du tenker (!)?  Prosessledelse = mer enn ordstyring 33

34 Asle Farner – Strategi og samspill  Informasjonsmøtet  Høringsmøtet  Dialog  Mobiliseringsmøtet  Diskusjonsmøtet  Konflikthåndtering Ulike møteformål trenger ulike arbeidsformer: ≠ enveiskommunikasjon ≠ beslutning, men åpnende aktivitet = gjensidig aktiv lytting ≠ salgsmøte Informasjon + dialog + forventningsavkl. = ”åpne-undersøke-argumentere ” -Sakskonflikt? -Interessekonflikt? Sortér -Verdikonflikt? 34

35 Asle Farner – Strategi og samspill GRUPPE 1 GRUPPE 4 GRUPPE 2 GRUPPE 5GRUPPE 6 GRUPPE 3 35 TEMAGRUPPER

36 Asle Farner – Strategi og samspill 1)Tenk først hver for dere: - Et kjempegodt møte du deltok i og et katastrofedårlig - Hvordan bidro møteopplegg/-ledelse til at det ble slik? Notér + og ÷ grep på gule lapper. Ett moment pr. lapp Gruppesamtaler: Om dårlige og gode møte r 2)Ta en runde i gruppa der alle presenterer: - grep som bidro positivt + - grep som bidro negativt Sorter dem inn på ett storark ÷ 3)Diskuter: - de 3 viktigste eller mest felles +grep er:…….. - de 3 viktigste eller mest felles ÷grep er:…….. Presenter i plenum KL. 1115 36

37 Asle Farner – Strategi og samspill Refleksjon: Dere har opplevd to ulike tilnærminger til et tema…. Drøft fordeler og ulemper med begge måter…. Når/til hva passer den ene eller den andre? 37

38 Asle Farner – Strategi og samspill 38 Utgangspunkt for planlegging av verksted •Verkstedets kroppsspråk – betydning av åpning og tilrettelegging •Bryte lydmuren – aktivisering og tillit

39 Asle Farner – Strategi og samspill OBS! Du brukte ”IGP-metoden” – igjen!: I = Individuell tenking G = Runde i gruppa – alle presenterer og diskusjon P = Plenum – gruppene presenterer - diskusjon 39

40 Asle Farner – Strategi og samspill 40 Vurdering Valg  SORTERING  VURDERING M. KRITERIER  VALG GJØRES AV PROBLEMEIER(E) -Problemeier skal velge fritt -Prosessleder tilrettelegger prosessen -Hjelper bistår aktivt, med respekt for problemeier

41 Asle Farner – Strategi og samspill 41 Roller i lukkefase: •Prosessleder: –Bidrar til sortering –Bidrar til å identifisere og prioritere kriterier –Sørger for at problemeiere får velge •Deltakere: –Konsentrer deg om egen åpenhet –Foreslå reelle kriterier –Vis ditt valg hvis det er noe du tror på –Vær ærlig –Holder seg ellers tilbake

42 Asle Farner – Strategi og samspill 42 Fra storark og gule lapper Godsterminalsporet blir en ny barriere mellom Brakerøya og Lierstranda Kompenserende tiltak Fylle opp/overdekke dypere områder for å skape nye grundtområder Dette vil kunne kompensere for tapte grundtområder lenger inn Stadiontomta - mest kritisk ift grundtvannsområdene Biologisk mangfold og diversitet Stor artsvikhet Verdi - Nasjonal - regional - lokal Ønsker konsekvensvurdering i forhold til effekt av inngrepet Skolekonsekvens - antall elever - trafikk - Lierstranda - Høvik Stadion Antall mennesker Antall biler og p-plasser Høyde bygg skygger for bakenforliggende område Trafikkpendling og felles…… 100 000 boliger 300 000 næring sykehus Gullaug Kollektivt opplegg Drammen - Oslo/Drøbakk Støy Boligkonsentrasjon og næring nær Brakerøya stasjon + for pendlere Bydel integrert i Drammen (Hvordan løse koblingene på Brakerøya ? Forurensning Gilhusbukta, overdekke tjære mv, forutsettes dekket uansett, hva oppnår fyllingen. Miljø - utfordringer Sykehusutbygging - Trafikkonsekvenser Fjordutsikt - bakenforliggende bygg Forenlig med utbyggingsplanene Klarer man å lukke inne forurensningene? Kreosotanlegget til NSB, Tjæreforurensning fra Nodest Siveavgassing gjennom fyllmasser ?? Naboforhold - Godsterminal - Havn - bolig TILFELDIG UTSKRIFT…….

43 Asle Farner – Strategi og samspill 43 Forenlig med utbyggingsplanene1? Næringsutvikling og type næring er største utfordring2Areal Ny regional samferdselsplan programmeres i ny kommuneplan for Drammen3ATP Drammen Havn - godsterminal Holmen - jernbaneføring, vanskelig å si4ATP Stadion + jernbane4ATP Tilknytning Holmen4ATP 300 000 m2 næringsareal - hva slags?5ATP Flytting av godsterminalen fra Nybyen har høyeste prioritet6ATP Stadion - Havneplaner/Godsterminal Holmen6ATP Biologisk mangfold og diversitet Stor artsvikhet Verdi - Nasjonal - regional - lokal Ønsker konsekvensvurdering i forhold til effekt av inngrepet1Bioman Biologisk mangfold3Bioman Biologisk mangfold5Bioman Bydel integrert i Drammen (Hvordan løse koblingene på Brakerøya ?1Bydel Gjøre bydelen til en del av Liersamfunnet4Bydel Drammensfjorden som fjorby - Hva kan fylkeskommunen bidra med6Fkbidra Forurensning Gilhusbukta, overdekke tjære mv, forutsettes dekket uansett, hva oppnår fyllingen.1Foruren Klarer man å lukke inne forurensningene? Kreosotanlegget til NSB, Tjæreforurensning fra Nodest Siveavgassing gjennom fyllmasser ??1Foruren Trafikk 1000 leiligheter 300 000 næring Nytt sykehus Drøbakk - motorveien Stadion Forurensning - svevestøv1Forurens Virkning på biologisk mangfold Meget viktig og artsrikt område Forskjell i forurensningsgrad i området Nordre bukt (Nodest) - sterk forurensning Søndre bukt-/resten av området - mindre grad av forurensning1Forurens Forurensninger3Forurens Miljøopprydding4Forurens Forskjell på tiltak Nordre bukt: overdekking/oppfylling Søndre bukt: overdekking/ ikke oppfylling1Grunne Ivareta grundtvannsområdene1Grunne UTSKRIFT PR. TEMA +evt. grp.

44 Asle Farner – Strategi og samspill 44 1)UNDERSØK OG TYDELIGGJØR IDÉENS INNHOLD 2)AVKLAR INTERESSENTER/AKTØRER 3)AVKLAR ANSVAR 4)STRATEGI OG REKKEFØLGE PÅ TILTAK 5)ENDRINGS- ANALYSE OG TILTAK 6)SETT OPP ARBEIDSPLAN hvem/hva/når? 6 TRINN fra idé til løsning

45 Asle Farner – Strategi og samspill 45 Endringsanalyse: 1) Fyll inn hva som vil fremme eller hemme gjennomføring av idéen +÷ Vi som er her I vårt prosjekt I omverdenen 2) Diskuter for hvert moment: a)Hvordan kan vi hente ut ” + ” ? b)Hvordan kan vi overvinne/omgå ” ÷ ” ? = idé- dugnader

46 Asle Farner – Strategi og samspill 46 Automatiske nei florerer? •Vi har forsøkte det tidligere •Min avdeling er annerledes •Det koster for meget •Det er ikke mitt område •Vi har ikke tid •Det har aldri vært forsøkt før •Vi har ikke folk nok •Det virker utopisk •Jo, du har rett, men…… •Ledelsen kommer aldri til å gå med på det…. •La oss danne en komité •Det går ikke •Kom ikke med det der igjen •Det er alt for radikalt •Det er ikke med i årsplan eller budsjett •Det er umulig •Ingen andre gjør det sånn •Personalet vil aldri akseptere det •Hos oss har vi alltid gjort det slik:……. •Vi er ikke modne for det her •Man kan ikke lære en gammel hund å sitte •………………..(forts. selv!)

47 Asle Farner – Strategi og samspill 47 Skill mellom en idé og en løsning

48 Asle Farner – Strategi og samspill 48 Skill mellom en idé og en løsning


Laste ned ppt "Asle Farner – Strategi og samspill Ildsjeltreff 12. -14. november 2010 Helgeland hotell 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google