Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001

2 Hvem er SIMPLI • Lager og leverer software for styring og forbedring • Brukes av tusenvis av brukere i nærmere 50 virksomheter • Gjør kurs og coachingpakke  Sertifiserbart system • 14 medarbeidere i Norge og Sverige • Sterke referanser og bred erfaring

3 Sterke referanser – på tvers av bransjer ÅRIM er et interkommunalt avfallsselskap i Ålesundsregionen. ÅRIM abonnerer på vår software SIMPLI MANGE, BETTER og FACTS og jobber med vår Coaching-pakke fram mot sertifisering på ISO9001/14001 Eiendomsverdi overvåker og registrerer aktivitet og utvikling i de norske eiendomsmarkedene. Vi bistår med SIMPLI MANAGE og BETTER samt rådgivning relatert til deres styrings- system. Fred Olsen Marine services drifter fartøy for flytende olje og gass-produksjon, vindmølle installasjon og Cruise. FOM bruker SIMPLI FACTS for å samle inn miljødata, beregne miljøpåvirkning og rapportere miljøprestasjon. Mattilsynet er en statlig forvaltningsorgan med 1500 ansatte. Mattilsynet bruker SIMPLI MANAGE og BETTER for sin kvalitetsstyring. I har bistått med tilpassing til deres saksflyt. Berg-Hansen er et stort norsk reisebyrå. De benytter vår software SIMPLI BETTER for sin forbedrings- og avviks- håndtering. Rambøll er et stort internasjonalt rådgivnings- selskap med 10000 ansatte. Rambøll Norge bruker SIMPLI MANAGE OG BETTER til sin kvalitetsstyring og SIMPLI FACTS for miljøregnskap.

4 Referanser Bygg, anlegg og bygg-administrasjon

5 Referanser Olje/gass, maritim, leverandørindustri

6 Referanser Engineering, byggeledelse, rådgivning

7 Referanser Industri og vareproduksjon

8 Referanser IKT, Energi, Elektro

9 Referanser Servicenæring

10 Referanser Offentlig

11 Referanser Næringsmiddel og Lab

12 TOTALSYSTEM – RASKT OG ENKELT Ett styringssystem, fleksibelt – for alle bransjer

13 FLEKSIBELT Styringssystem som kan skreddersys etter ditt behov og ønske!

14 Sluttbruker trenger: - Enkel tilgang - Lett å finne frem - En enklere hverdag Superbruker trenger : -God oversikt - Samle alt på ett sted - Lett å vedlikeholde - Bidrar til forbedring Tynget av krav til styring og kontroll? Vi gjør det lett som bare det !

15 Utvalg av funksjonaliteten Forbedringsportalen Integrert styring -Kontroll på Dokumenter -Styring med Risiko -Håndtere Krav -Tildel Ansvar -Utvikle Kompetanse -Oppfølging av Leverandør/kunde -Styring på Mål og prestasjon -Modeller og naviger dine Prosesser -Styr prosjekter med Prosjektrom -Meld Avvik og Forslag, hendelser og tilløp -Kontroll og forbedring -Saksbehandling og Tiltak -Analyse/grafing -Mobil APP med bilde/video vedlegg Klima/Miljø-regnskap -Regnskap over Miljø/klimabelastning -Rapportering av miljøindikatorer

16 Kontroll på dokumenter (video 2 min)

17 Styring med risiko Jobb med enkeltrisiko, utvikling/tiltak Ha totaloversikt over risiko, pr. avdeling, pr. prosess og tidsbilde.

18 Styring med mål og prestasjon Naviger Mål og delmål Vis utvikling Jobb med tiltak for å nå mål

19 Rapportering av avvik/forbedring

20 Politikk Styringssystem Resultater Interessenter Føringer GiTilfredsstille Krav Prinsipp for styringssystemer

21 2. Risiko og prosesser 3. Krav 4. Mål 5. Ansvar 6. Kompetanse 7. Kommunisere 8. Dokumentasjon 9. Dokumentkontroll 10. Virksomhetsstyring 11. Beredskap 16. Internrevisjon 17. Ledelsens gjennomgang 1. Policy 1. PLANLEGGE 2. GJENNOMFØRE 3. FØLGE OPP 4. FORBEDRE 12. Prestasjon/måling 13. Samsvar 14. Avvik og tiltak 15. Registreringer Våre løsninger støtter alle disse kravområdene Virker ISO Komplekst? Med Coaching fra SIMPLI kommer du i mål

22 ISO coaching – veien fram til sertifisering Fast pris: 149.000,- Anbefalt prosjekttid: 6 – 12 mnd. Prosjektledelse kommer i tillegg

23 Kompetanse, System og opplæring Kompetanse •Prosjektstyring •Prosesskartlegging •Lover og krav •Risikokartlegging •Internrevisjon •Statusanalyse •ISO-rådgivning Opplæring/støtte •ISO kurs •Internrevisjon kurs •Brukerkurs •E-læring •Hjelpefiler •Support Systemer •Avvikshåndtering •Prosesskart •Dokumentstyring •Risikostyring •Målstyring •Prosjektrom •Klimaregnskap

24 Integrert ledelse • Ett styringssystem for alle styringsbehov – 9001 (kvalitet), 14001 (miljø), 18001(HMS) • Enkelt å integrere andre standarder (integrerbart) – 9001, 14001, 18001 – 50001 (Energi) – 22000 (Matsikkerhet) – 27001 (IT-sikkerhet) • Andre ISO-orienterte systemer – ISM-koden (Maritim) – NORSOK standarder (Offshore)

25 2.Styring med miljøaspekter i dine Prosesser/aktiviteter 3. Håndtere miljøkrav/regelverk 4. Styring med miljømål 5. Ansvar i miljøarbeidet 6. Kompetansebehov 7. Kommunisere om miljø 8. Dokumentere systemet 9. Kontroll på Dokumenter/rutiner 10. Styring med prosessene/aktivitetene 11. Beredskap for miljøuhell 16. Gjennomfør Internrevisjon 17. Korriger systemet ved Ledelsens gjennomgang 1. Miljøpolitikk 1. PLANLEGGE 2. GJENNOMFØRE 3. FØLGE OPP 4. FORBEDRE 12. Måle miljøprestasjon 13. Kontroller Lov-samsvar 14. Oppnå forbedring Miljøavvik og tiltak 15. Kontroll med Registreringer/målinger Miljøregnskap Våre løsninger omfatter alle disse kravområdene Miljøregnskap Hva bør måles Hva er målene? Ansvar for måling Vise prestasjon Styringsinformasjon Fakta om «ståa» Håndtere data Grenser/krav? Fakta  forbedring Samsvar? Beslutningsgrunnlag

26 Prosjektrom Prosjekt/Enhet - Lokale krav - Dokumentarkiv - Avvik i prosjekt - Aktiviteter/GANTT - Adgangskontroll Maler - Typiske risikoer, prosedyrer, maler, krav Felles styringssystem - Prosesser, krav, mål, risiko, kompetanse m.m. Konsern Prosjekt type 1/ Forretningsområde 1 Prosjekt 1 Org Enhet 1 Prosjekt 2 Org Enhet 2 Prosjekt type 2/ Forretningsområde 2 Prosjekt 3 Org Enhet 3 Prosjekt 4 Org Enhet 4

27 Fleksibilitet – skreddersøm av Simpli Better (Opsjon) Oppstart •Konfigureringsmøte •Arbeidsmøte med kunde •Kravspec. klargjøres •Kunde godkjenner Implementering •Kurs •Saksbehandlerkurs •Etter behov •Melderkurs •Administratorkurs •Kick-off for ansatte •eLæring •Kan tilbys etter behov Oppsett •Tilpasning •1. tilpassing •Test - Etterjustering •Akseptansetest •Konfigurering •Kategoriseringer •Mobil APP •Sette opp grafer 0-10 (små/ingen tilpassing), 20-40 (mellomstore virksomheter) 50-200 t (store/kompleks org.) Omfang av tilpassing varierer mye:

28 Tips til implementeringsløpet Uten Coachingpakke • Oppstartsmøte, dette har vi en mal på • Workshop fPortal, se slide «Fleksibilitet – skreddersøm av Simpli Better» • Det hender at kunder ønsker tilpassinger på SIMPLI Manage også, dette tas da på timebasis. • Det kan også være behov for utvidet implementeringshjelp ifm SIMPLI Manage. Da kan faglig bistand «plukkes» fra vår Coaching-pakke. • SIMPLI Facts er det sjelden eller aldri tilpassinger på, kun konfigurering sammen med kunden, gjøres på timebasis Teknisk • Det hender at kunder har behov for installasjon, integrasjon med andre interne systemer o.l. Dette tas på timer etter evnt kravspek (iTet) Med Coachingpakke • Oppstartsmøte, dette har vi en mal på • Se slidene «Virker ISO Komplekst?» og «ISO Coaching» for detaljer • I arbeidsmøtene belyses vært tema ift hva ISO krever også hvordan det kan tolkes. Vi hjelper kunden i gang med jobben innen hvert tema, deretter må kunden utføre/produsere resten selv. • Det er mulig at kunden trenger hjelp utover møtene i pakken, dette gjøres til timepris og avtales med PL. Eks kan være lovkartlegging eller gjennomføring av internrevisjon • Det hender at kunder ønsker tilpassinger på SIMPLI Manage også, dette tas da på timer

29 Leveransemodeller Leie av lisens, drift hos oss Egen server, eller 3. part drift Vedlikehold og støtte, på begge plattformer

30 Priseksempler – Lisensleie/drift Produkt/ TjenesteLiten bedrift – ca 50 ansatte Medium bedrift – ca 250 ansatte Stor bedrift – ca 1000 ansatte SIMPLI Manage/Better Normal kompleksitet og omsetning ~57’~135’~315’ SIMPLI Facts Pris sammen med Manage/Better ~11’~27’~65’ SIMPLI Project Forutsetter Manage ~11’~27’~65’ Kun kurspakke (er inkludert i Coaching-pakke) Manage 1 dag : 12.000,- Better ½ dag: 8.000,- Facts 1 dag: 12.000,- Software: Leiepris pr. år Kurs: Pr. kurs

31 Priseksempler - lisenskjøp Produkt/ TjenesteLiten bedrift – ca 50 ansatte Medium bedrift – ca 250 ansatte Stor bedrift – ca 1000 ansatte SIMPLI Manage/Better Normal kompleksitet og omsetning ~120’~285’~650’ SIMPLI Facts Pris sammen med Manage/Better ~47’~57’~140’ SIMPLI Project Forutsetter Manage ~47’~57’~140’ Kun kurspakke (er inkludert i Coaching-pakke) Manage 1 dag : 12.000,- Better ½ dag: 8.000,- Facts 1 dag: 12.000,- Vedlikehold pr år fra år 215 % Software: Engangskostnad Vedlikehold: Pris pr. år Kurs: Pr. kurs

32 Andre faktorer ift pris og tilbud • Det er også mulig å ta høyde for høy kompleksitet i kundens virksomhet i vår priskalkulator, f eks kunder innen Olje og Offshore • Det er også mulig å tenke seg at kunden ønsker å kjøpe system og likevel ønsker at vi skal drifte. Dette er et alternativ vi ikke aktivt skal selge inn, kun dersom kunden ber spesifikt om det. (Standardpris er 5.000,- + 200,- pr bruker pr år) • Ta kontakt med oss dersom du er usikker på prising (André Bautz, bautz@emskonsult.no, 99099959, Knut Helle, helle@emskonsult.no, 47934181)bautz@emskonsult.nohelle@emskonsult.no

33 Supportfunksjonen • Egen supportportal i tillegg til epost og telefon. • Enkelt å få hjelp. God styring med endringer. • Vi får skryt av våre kunder for vår supporttjeneste..!!

34 Kundeoppfølging • Vi gjennomfører hvert år en Kundeundersøkelse • Vi arrangerer hvert år et brukerseminar for våre kunder og partnere • Alle kunder har tildelt en kundeansvarlig og følges opp iht viktighet (Key Account) • Vi har etablert et brukerforum for våre kunder på LinkedIn

35 What’s in it for me? • 20 % av lisenspris for lisenskjøp • 40 % av lisensleiesummen første år • Dersom det selges inn Coachingpakke i tillegg, får partner ytterligere 10 %(av lisensprisen) $

36 • Vi hjelper dere å gjøre ting rett første gangen og å få bedre kontroll! …. det er god E.K.T. ! Sparer tid og kostnader Gir bedre oversikt og god styringsinformasjon Er god helse og miljøpolitikk – reduserer risiko

37 Kvaliteter ved våre leveranser • Helhetlige løsninger – Dekker alle kravområder – holder med étt system • Høy faglig kompetanse – Kvalitet, miljø, HMS-styring, SharePoint, bransjeerfaring • Standardisert – Sharepoint Foundation basert – Følger ISO struktur • Fleksibelt – Tilbyr skreddersøm og utvidet bruk på SharePoint • Brukervennlig – Alt samlet, enkel navigering • Kvalitet – Vi tar egen medisin og er sertifisert av DNV


Laste ned ppt "Rett første gangen ! Vi er sertifisert 9001/14001/18001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google