Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald munkvold sept 2004 Pascal ; •Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv enn dem andre har oppdaget!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald munkvold sept 2004 Pascal ; •Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv enn dem andre har oppdaget!"— Utskrift av presentasjonen:

1 harald munkvold sept 2004 Pascal ; •Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv enn dem andre har oppdaget!

2 harald munkvold sept 2004 Motivasjon for fysisk aktivitet; Interesse,evner gleder behag Spenning, utfordring, Det å lykkes Glede for helsen, Det sosiale, møte andre Bedt av andre, Hell/ flaks, belønning stabil ustabil indreytre

3 harald munkvold sept 2004 Motivasjon og vedlikehold; •Drop outs ; 1,2 – 95 % •Vanligvis: 30 – 70 % •Positive holdninger, ansvarsfølelse for egen helse, et positivt bilde av seg selv som frisk, sunn osv…er faktorer som alene og i liten grad bidrar til å skape kontinuitet i treningen

4 harald munkvold sept 2004 Motivasjon til fysisk aktivitet varierer i forhold til; •Alder, kjønn, miljø •Unge; venner, kuult, moro, flink, utseende •Eldre; helsen og velvære •Menn; form, prestasjon •Kvinner; utseende., sosialt •Psyk.pas; nysgjerrighet, mindre symptomer, spenning, oppmerksomhet, komme bort, det sosiale •Personale:?????

5 harald munkvold sept 2004 Motivasjon; kraften som skal overvinne; •Klienter har mindre ressurser å ta av i endringsprosessen; mindre krefter, mindre fantasi, nettverkstøtte, utholdenhet, selvtillit osv •Klienter er ofte lite fleksible, kanskje er det nettopp derfor de er blitt klienter: fordi de blir sittende fast i lite funksjonelle løsningsforsøk. •Rusbruk demper eller lindre ubehag; anspenthet, søvnproblemer, sosialusikkerhet, liten evne til selvhevdelse, angst, depresjon, uro, tankekjør, smerter. Når klienten slutter med rusmidler blir ubehaget sterkere

6 harald munkvold sept 2004 Motivasjon •Ytre: •Positiv eller negative virkemidler (pisk eller gulrot) •Indre: •Personens kognitive og følelsesmessige valg og forpliktelser Kanskje er det slik at ytre motivasjon gjøres om til indre for at det skal virke atferdsendrende

7 harald munkvold sept 2004 Vurdering av Motivasjon; •Verbal evne - de som snakker godt for seg vurderes positivt. •Sosial følsomhet; Flinke klienter oppfatter snart hva den enkelte behandler synes er positivt og former sin historie etter det. •Selvhevdelse; En passende grad av underdannighet fra klientens side, sterk selvhevdelse assosieres med manipulering

8 harald munkvold sept 2004 Hvordan styrke motivasjonen til endring : 1. Innsikt og forståelse for egen situasjon; (Slik har jeg det) - kartlegging på alle livsområder 2. Tanker eller ønsker om en annen og bedre tilstand: (slik vil jeg ha det) - ta klientens mål på alvor 3. Tro på at egen innsats nytter for å komme fra 1 til 2 -Klientene mangler ofte sjøltillit, ”kan ikke/ vil ikke” er ofte angst for å mislykkes

9 harald munkvold sept 2004 De vanligste avsporingene : Bagatellisering og benektning: -”er i elendig form” -”jeg vil ikke tenke på det”, -Forebygges gjennom empati el.distanseringsteknikker (dvs studere tilbakemeldingen av kartleggingen sammen med klienten som man studerer tilstandsrapporten på en bil) Selvnedvurdering; -”jeg fortjener ikke bedre”, mange klienter har ei holdning at de ”får som fortjent”, nedvurdering er ofte integret i personligheten, Fysisk aktivitet er her svært viktig. Lært hjelpesløshet ; Det nytter ikke alikevel, alle tidligere forsøk har endt med tilbakefall, Forebygges med enkle strukturerte oppgaver, arbeide med delmål, sten på sten prinsippet, fokusere på unntakene og at det nytter

10 harald munkvold sept 2004 Drop outs: •Helseproblem; personer med ulike helseproblem har større frafall. •Mangel på måloppnåelse •Egenskaper ved individet;eks. kroppstype/muskulatur; •( finsk undersøkelse viser at de med tverrstripet muskulatur har større frafall.) •Høy BMI-indeks; større frafall •Morgan 1977; Det er en klar sammenheng mellom ”drop –outs” i forhold til nikotin og andre rusmidler og i forhold til trening.

11 harald munkvold sept 2004 Hva motiverer til deltakelse; •Motivasjonsarbeid via undervisning. •Gruppe(press) •Tilgjengelighet til hvor du skal trene. •Støtte fra ”signifikant others” •Lav-intensitetstrening. •Måloppnåelse •Treningsprogram •Treningsdagbøker •Enkle tester

12 harald munkvold sept 2004 Hvordan vedlikeholde G.W.Buffone;”Cognitive-behavioral Strategies for Promoting Adherence to Exercise” 1999 •Opplevelse av at aktiviteten er meningsfull og positiv, •”self-statements”: avlære automatiske negative tanker og fokuser på positive tanker. •”cognitive rehearsal”: øve på hvorfor de begynte med trening og hvordan effekten kommer til å bli. •Skape imaginære bilder av seg selv som sterk og i god fysisk form. Forestille seg ”tilbakefall” og øve på at dette lett kan overvinnes. •

13 harald munkvold sept 2004 Hvordan vedlikeholde 2; •”Self-efficacy”: skape forventinger om et godt resultat-du vil oppnå noe viktig. •Du ”kan.,vil og tør.” Terapeuten må oppmuntre og skape / vedlikeholde håp. •”Atribution”; unngå lært hjelpesløshet. Lære klienten til at framgang og det gode resultat - kun har sammenheng med egen innsats –ikke terapeutens.- og at tilbakegang eller skuffelser er forventet og skyldes mer programmet enn klienten

14 harald munkvold sept 2004 Hvordan vedlikeholde 3; • ”Shaping”; stein på stein prinsippet.- dvs. gradvis framgang og forsterking. Begynne ”hvor klienten er” –(kartlegging) og sette overkommelige mål. I begynnelsen utvikle utholdenhet gradvis og deretter variasjon. • (gode trinnvise program har vist seg å gi tilbakefall bare på 11.%) • Treningsprogrammet skal passe ”perfekt inn” i daglig rutine. – forebygge skader. • ”Stimulus control”; mye brukt i forb. med slanking; en tilrettelegger et miljø som stimulerer til trening; for eksempel; plakater, tidsskrifter om trening/helse, personer som går i treningstøy, snakker om trening, kommer fra/eller skal til trening, tøyer, osv.

15 harald munkvold sept 2004 Hvordan vedlikeholde 4; •”Modelling”; Terapeutens egen livsstil-og deltakelse. Overvektig, utrent og kjederøykende; da har du et troverdighetsproblem. •Studier i ”modelling” har vist at modellen virker også inn på atferd også når han/hun ikke er tilstede. •”Reinforcement”: kanskje den mest effektive teknikken; alt fra ros til medaljer for deltakelse. Viktig å huske på at resultat i forhold til helsegevinster eller bedret kondisjon, forandringer i kroppen osv. oppnår en først etter lang tids trening.

16 harald munkvold sept 2004 Hvordan vedlikeholde 5 ; •”contracting”: trening må på timeplanen, lage konkrete treningsprogram med konkrete mål, avtaler om deltakelse i løp/ arrangement. •”social-facilitation strategies; være i et miljø som har positive holdninger til trening. Forskning viser at trening på arbeidsplassen virker vedlikeholdende på trening og reduserer drop-outs radikalt. •Delta i idrettslag og foreninger

17 harald munkvold sept 2004 Enkle teknikker i oppfølgingen; •Aktivitetsbok (skal medbringes til kver trening) •Regler/ forventninger •Kontrakter •Oppmerksomhet, ros/oppmuntring •Modellæring/ forbilder •Kognitiv innsikt; kunnskap/ informasjon •Observasjon, bli sett •Musikk •Variasjon •Avansert utstyr •Morsomme aktiviteter •Spesielle begivenheter •Aktiv deltakelse (rollemodeller) •Ansvar og lederskap

18 harald munkvold sept 2004 Mer lidenskap ! •Å realisere drømmer •Å erfare på høyt nivå •Å gjøre noe jeg liker •Å være i harmoni •Å gripe gleden •Å skape noe stort •Å klare det umulige •Å oppdage noe nytt •Å utvide erfaringene •Å være selvbestemt •Å tåle usikkerheten •Å tåle smerten


Laste ned ppt "Harald munkvold sept 2004 Pascal ; •Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv enn dem andre har oppdaget!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google