Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008

2 Økonomisk resultat (1) Foreløpig resultat 2007- 120,9 mill kroner - Budsjett 2007- 8,0 mill kroner Avvik- 112,9 mill kroner - Årsoppgjørsdisposisjoner (bl.a. pensjonskostnader og pasientskadeestatning) - 78,9 mill kroner Avvik ordinær drift- 34,0 mill kroner Kommentarer: Det foreløpige resultatet for 2007 er basert på bokføringer pr. 26.01.08. Det gjenstår fortsatt noen årsoppgjørsdisposisjoner som vil kunne påvirke resultatet med inntil 2 - 3 mill kroner i negativ retning.

3 Økonomisk resultat (2) Forts. kommentarer: På grunnlag av nye aktuarberegninger (NRS) over helseforetakenes pensjonskostnader er HNT’s pensjonskostnad for 2007 beregnet til om lag 190 mill kroner mot en budsjettert kostnad på 111 mill kroner. Økningen i pensjonskostnader p.g.a. nye beregningskriterier skal holdes utenfor foretakenes resultatkrav overfor HOD. Det avsettes også vel 2 mill kroner ekstra til dekning av egenandeler i forbindelse med pasientskadeerstatninger p.g.a. lang saksbehandlingstid (5 års behandlingstid før evt. utbetalinger). Avvik ordinær drift er økt litt i forhold til siste prognose (som var – 28 mill kroner). Økningen skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader enn budsjettert i desember.

4 Resultat aktivitet AktivitetRealisert 2007 Planlagt 2007 AvvikAvvik i % DRG- poeng 23 25023 584- 334- 1,4 % Polikl. inntekter 73 26383 062- 9 799- 11,8 % Kommentarer: Antall DRG-poeng er utført aktivitet ved sykehusene i HNT og er estimat basert på registrerte tall p.t. Etterregistrering pågår fram til 12. februar. Lavere aktivitet enn planlagt skyldes bl.a.: - større aktivitetsreduksjon enn planlagt i flere lavaktivitetsperioder - redusert tilgang på nøkkelpersonell p.g.a. arbeidskonflikt våren 2007 og vanskelig rekrutteringssituasjon

5 Utvikling bemanning Kommentarer: Tallene i tabellen er hentet fra lønns- og personalkuben og basert på ”nasjonale HR- indikatorer og definisjoner”. Bak tallene om netto reduksjon i antall årsverk ligger det en økning i antall årsverk i psykisk helsevern slik at reduksjonen i somatiske avdelinger og serviceavdelinger er noe større enn de netto-tallene som framkommer i tabellen. Bemanningsreduksjonen er litt lavere enn planlagte (brutto) reduksjon på 54 årsverk gjennom vedtatte effektiviseringstiltak. Indikator20072006EndringEndring i % Årsverk2 2102 248- 38- 1,7 % Månedsverk desember2 1952 212- 17- 0,8 %

6 Resultat kvalitetsindikatorer Kommentarer: Antall DRG-poeng er estimat basert på registrerte tall p.t. Etterregistrering pågår fram til 12. februar. Beregning av sykefravær er basert på ny definisjon og ligger om lag 1 %-poeng over tidligere tall som lå til grunn for fastsatte måltall for 2007. IndikatorResultat 2007 Resultat 2006 Måltall 2007 Epikrisetid65,7 %70,3 %80,0 % Korridorpasienter2,1 %3,0 %< 1,0 % Overbelegg4,8 %6,3 % Strykninger8,5 %9,3 %< 5,0 % Sykefravær8,5 %8,0 %< 7,0 %


Laste ned ppt "Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google