Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen"— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen
VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen Vannklyngens generalforsamling Anne H. Gausdal, Høgskolen i Vestfold, Senter for Regional Innovasjon

2 VRI Vestfold Eies av: VerdiSkaping Vestfold (VSV)
10-årig prosjekt Eies av: VerdiSkaping Vestfold (VSV) Finansieres av: 50% NFR, 25% VSV, 25% egeninnsats Leder for styringsgruppen: Regiondirektør, Einar Røsås, NHO Prosjektleder: Førsteamanuensis, PhD, Anne H. Gausdal, HVE Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI

3 VRI VESTFOLD Hovedmål: VRI Vestfold skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv gjennom å styrke samhandling i og mellom bedrifter sammen med FoU-institusjoner. Dette gjøres innenfor særskilt definerte næringsmiljøer med internasjonal fremtidsprofil. Delmål: Sterk vekst og utvikling av bedrifter i de definerte næringsmiljøene og etablering av nye bedrifter med internasjonalt potensial med støtte i VRI-virkemidlene Oppskalering av samhandling mellom bedrifter og FoU-miljø for å utnytte og utvikle forsknings- og innovasjonsfaglig kompetanse Utvikle attraktive miljøer som tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft Kraftig styrke FoU-miljøets evne til å samhandle med bedriftene Økt forskning med relevans for næringsmiljøenes og regionens utvikling innenfor fagene innovasjon, entreprenørskap, klynger og ledelse av kunnskapsbedrifter

4 VRI Vestfold Satsningen er resultat av en lengre prosess forankret i VSV, som valgte å satse spesielt på 3 næringer: Mikroteknologi og elektronikk Næringsmiljø for vannbehandling Engineering- olje og gass I tillegg pågår forprosjekt i næringsmiddel og kulturnæringerr

5 Budsjett VRI Vestfold 2009 Budsjett Andel Delpr. 2008 2009 av F
Budsjett Andel Delpr. 2008 2009 av F Totalsum A Mikrotek/elektronikk (HVE) B Vann (HVE) C Maritim Engineering (HVE) Næringsmiddel Kulturnæringer F Innovasjonsprosesser (AFI) Sum samhandlingspr. Sentrale midler Samhandlingsarena Prosjektledelse / koordin. Sum sentrale midler Høgskolen som regional aktør (HVE) Demokratisering av innovasjonspr. (AFI) Sum forskerprosj Sum VRI Vestfold

6 Organisasjonskart VRI Vestfold
Adm. koordinator

7 Budsjett VRI – delpr B Vann
Tekst Timer Sum Totalbudsjett Egenandel bedriftene 368 Penger til disposisjon Delprosjektleder Anne H. Gausdal 300 Hanne C. Gabrielsen, team internasjonal. 100 78 000 Timer AFI 150 TU - drift Vannklyngen Medlemsskap vannklyngen HVE 10 000 Stipend nærings PhD* 50 000 Gjesteforel UMB Forprosjektmidler:   NIVA 60 000 Andre forprosjekt

8 FoU basert Innovasjon - Tenketank
To hovedformer for innovasjon STI – Science, Technology and Innovation DUI – Doing, Using and Interaction Hovedfokus i Vannklyngen har hittil vært på DUI VRI skal også bidra til å øke STI Derfor prioriteres FoU-forprosjekt i budsjettet for 2009 VRI er forløper til Regionale forskingsfond!! Som kommer i 2010 Første søknadsfrist høsten 2009 For å utvikle gode idèer til FoU-forprosjekt inviterer vi medlemsbedriftene i Vannklyngen til tenketank kl den 25. eller 29. mai Organiseres av forskere fra HVE og AFI Bedriftene kan jobbe deler av dagen alene, men må jobbe noe sammen

9 Forskningsaktivitet i og på Vannklyngen
Høgskolen tok første initiativ for å danne klyngen h06 Utløste idè som TU & NHO hadde TU tok deretter ledelsen Deltagende forskerstøtte til utvikling av klyngen fom v07 Interaktiv bruk av kompetanse om klyngeutvikling Spørreundersøkelse om nettverksaktivitet v08* Forskerstøtte til teamene fom oppstart v08 Internasjonalisering ManTek Forskningsintervjuer om klyngeutviklingen h08* Innsamling av sekundærdata* Skriving av forskningsartikler for publisering* * Ikke finansiert gjennom VRI delprosjekt B Vann (HVE, stipend, forskerpr. VRI) 9

10 fra spørreundersøkelsen våren 2008
Resultater fra spørreundersøkelsen våren 2008 Data samlet inn via telefonintervju m 22 bedrifter/virksomheter som har vært aktive i Vannklyngen

11 Samarbeid med forskningsinstitusjoner
13 av 22 bedrifter samarbeider med 1-4 forsknings institusjoner 5 med NTNU 3 med SINTEF 3 med Høgskolen i Telemark 11 samarbeider enkeltvis med andre forsknings inst. Bare to av disse utenfor Norge US Army research Universitetet i Berlin

12 Hvilke basisteknologier benyttes i utvikling og i produkter?
15 kjemi 10 fysikk 8 biologi 6 mikrobiologi 4 geologi/geoteknologi 12 andre basisteknologier (enkeltvis)

13 Utdanningsnivå Ufaglærte 82 Fagbrev 153 Ingeniør / bachelor 84
Siv.ing / master 77 (16*) PhD (6*) * Tel-tek

14 Ubesatte ingeniør/ba stillinger
6 Maskin, mekanisk 4 Design, konstruksjon, dak/dap 4 Prosessteknikk 3 Kjemi 1 Elektro 1 Samferdsel 1 Biologi

15 Ubesatte siv.ing./master stillinger
1 Prosjektleder 1 Geologi (evt PhD) 1 Mekanisk 1 Design 1 Prosess 1 Kjemi Konstant behov for alle

16 Results after 2 years Significantly increased network contact frequency of contact increased 30,5 % feeling of closeness increased 28,9 % Increased know-who competence 1,5 year ago these firms and people were mostly strangers 18 of 22 firms wanted to share personell and knowledge with other NWC firms A shared personnel recruitment campaign 3 joint exhibition-stand participation Customer cooperation Several joint technology development projects, also among competitors 16 16

17 Resultater forts. Utvikling av metoden nettverks IGP
I praksis og konseptuelt Høgskolen i Vestfold har bevilget en stipendiatstilling som skal jobbe med innovasjonsledelse i en eller flere bedrifter i Vannklyngen fra Er lyst ut, søknadsfrist På et åpent spørsmål om hva som har vært den viktigste enkelthendelsen i Vannklyngen så langt, svarte alle våre informanter at det var: Opprettelsen av team

18 Interaction between team level and network level
Plenary network level Starting building relationships by network IGP Formal level Increased knowledge about other firms External members increased proudness and network identity Team level Continued building relationships and trust by network IGP Informal level More personal Personal engagement Mobilised members Creating stronger enthusiasm around the network Reinforces Reinforces

19 Rekruttering til team De teamene vi har tar gjerne inn flere aktive bedrifter Vi kan etablere nye team I følge vedtektene våre skal alle medlemsbedrifter være aktive i minst et team eller styret


Laste ned ppt "VRI og forskningsresultater fra Vannklyngen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google