Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerud BF Gratulerer med dagen !. Buskerud BF Buskerud Bilbransjeforening – Drammen 7.juni 2005 Strukturell utvikling og nye muligheter Internasjonale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerud BF Gratulerer med dagen !. Buskerud BF Buskerud Bilbransjeforening – Drammen 7.juni 2005 Strukturell utvikling og nye muligheter Internasjonale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Buskerud BF Gratulerer med dagen !

2 Buskerud BF Buskerud Bilbransjeforening – Drammen 7.juni 2005 Strukturell utvikling og nye muligheter Internasjonale betraktninger Dagens og morgendagens marked Rollefordeling og muligheter i bilbransjen ”Verdens raskeste 360 graders loop over internasjonal, nasjonal og regional bilbransje”

3 Buskerud BF Norsk og europeisk bilbransje står utvilsomt foran fortsatt store strukturelle endringer i tiden som kommer ! Konsekvensene vil nødvendigvis i noen grad være at de store ”spiser” de små, raske vil løpe fra de trege men i enda større grad være at de raske vil løpe fra de trege ! Omstillingene blir uansett KJEMPESTORE – OG DET ER FAKTISK PÅ TIDE AT DE KOMMER ! …mange skylder endringene i bransjen på det reviderte Gruppeunntaket ?! …men, det er kun en liten del av sannheten ! …mange skylder endringene i bransjen på det reviderte Gruppeunntaket ?! …men, det er kun en liten del av sannheten !

4 Buskerud BF Andre skylder endringene på den teknologiske utviklingen og konsekvensene av disse forhold ! Det er også for så vidt riktig, men heller ikke KORREKT ! Problemet er at det ikke lenger er ett enkelt svar som er fullt ut dekkende eller korrekt, verken på dette spørsmålet eller på en rekke andre spørsmål… ! Rammebetingelser skifter, markeder endres, teknologi utvikles og utskiftes, eierforhold og tilknytning endres... – alt i et rasende – og stadig økende – tempo… Eksemplene er mange - og blir stadig flere - og de representerer alle omstilling og endring. Resultatet er ofte en helt ny hverdag på jobben ! …og ”fasiten” stemmer ikke lenger !

5 Buskerud BF Hvor kommer vi fra…? …og hvor går vi ? På 1-en dag i 2005 skjer det samme som : 1.All global handel gjennom hele året 1957 2.Alle globale valutatransaksjoner i 1983 3.Summen av alle telefonsamtaler i 1992 (!) 4....og for internett har vi ikke store nok sifre … IKKE BARE ”LITT” RASKERE ?!? Kilde: Charles Handy The Elephant and Fly Vi lever i en tid der endringene skjer så raskt at vi først ser nåtiden i det den forsvinner Ronald David Laing Vi lever i en tid der endringene skjer så raskt at vi først ser nåtiden i det den forsvinner Ronald David Laing

6 Buskerud BF …innledningsvis en bitteliten oppdatering om Gruppeunntaket…

7 Buskerud BF Konkurranselovgivning for bilindustrien i EU « ROMA-TRAKTATEN » 1962 • Art 81 (1) Forbud mot konkurranseregulerende avtaler • Art 81 (3) Hjemmel for unntak når rasjonalisering kan påvises BER 67/67 1967 - Generelt Gruppeunntak vertikale avtaler ”BMW-case” 1974 - Første individuelle unntak i bilbransjen BER 123/85 1985 - Gruppeunntak for distribusjon/service BER 1475/95 1995 - Begrenset revisjon av Gruppeunntaket 2002 EU Forordninger « ?? » 2010 REVISJON eller BORTFALL ? BER 1400/02 - Utvidet revisjon av Gruppeunntaket

8 Buskerud BF Konkurransekommisjonens misjon og hovedprinsipp: Balansering av maktforholdene i bilindustrien ForbrukerForhandler Produkt / merkevarer Produktinformasjon Merkevarebygging Informasjon Produkt Service Distribusjonskanal - Salg - Ettermarked Det frie markedet Mer ”forbrukermakt” - redusert makt til industrien Utvidet frihet til å konkurrere på like vilkår Produsent

9 Buskerud BF I løpet av det siste året er det innklaget nærmere 4.000 (!!) forhold og saker mot en rekke produsenter (bl.a.Peugeot, Citroên, BMW, Opel, VW, DaimlerChrysler o.a.) – et antall også fra frittstående aktører vedr.tilgang til informasjon og tekniske data etc.etc. - som det arbeides iherdig med å løse....og i en rekke andre land bringes saker inn for nasjonale konkurransemyndigheter …, samtidig som produsenter domfelles i flere land - sist Citroên som sist høst ble domfelt i Tyskland og bedt om å revidere sine kontrakter på en rekke sentrale områder Problemene dreier seg ikke om uvitenhet fra importører og produsenter, men er i realiteten konsekvensen av løpende uttesting av hvor langt man tillates å tøye lovgivning og regelverk uten at det reageres ! Kommisjonen arbeider for tiden intenst for å hindre produsentene i å undergrave lovgivning og intensjonene i regelverket for øvrig ……

10 Buskerud BF Etter at Monti-epoken som Konkurransekommissær i EU nå er over, benytter de europeiske bilprodusentene muligheten til å posisjonere seg for å bedre egen konkurransesituasjon. Tyske Günter Verheugen – nyutnevnt visepresident i EU-Kommisjonen og kommissær for næringsliv og industri – lanserte i januar 2005 CARS 21 sammen med VW-sjef Bernd Pischetsrieder. CARS 21 er et EU-prosjekt som skal bidra til å sikre de europeiske bilprodusentene økt global konkurranseevne og bærekraftig utvikling det nærmeste tiåret. CARS 21 - europeiske bilprodusenter tar igjen kontroll EU

11 Buskerud BF Videre fremdrift / milepæler  lovgivning om designbeskyttelse / reparasjonsklausul må revideres innen 1.september 2005 (meget spennende !!!) den virkelig revolusjonerende endringen for merkekjedene !  tidligere lokaliseringsklausul opphører 1.oktober 2005 (merkeforhandler kan ”fritt” etablere utsalgs – eller utleveringssted – i EU – den virkelig revolusjonerende endringen for merkekjedene ! )  effekt og måloppnåelse skal evalueres innen 31.mai 2008 og kommisjonen er nå ute og innhenter anbud fra analyseselskaper  Nåværende gruppeunntak (1400/2002) er gjeldende til 31. mai 2010 - sammenfallende med utløp av 2790/1999 (det generelle gruppeunntaket for en rekke økonomiske sektorer)  Hva som skjer etter 2010 er usikkert – men det er signalisert fra Kommisjonen at en samordning med USA’s konkurranseregler – samt en samordning med andre økonomiske sektorer - kan være en mulig løsning !?  M.a.o. – ytterligere deregulering !...og i mellomtiden blir det fortsatt sterkt økende posisjonering og konkurranse !

12 Buskerud BF …men, endringene i Gruppeunntaket er ”kun” katalysator for en rekke andre faktorer som vil være vel så viktige ! Endrings drivere Nye aktører Nye formater Ny teknologi Lover & reguleringer Endringer i samfunnets behov Distribusjons- reformer Innkjøps- og produksjons- reformer Kundenes behov & adferd …...Gruppeunntaket er kun én av faktorene ! Samarbeid & fusjoner Endringer i markedets behov Konkurranse & Posisjonering Interne forhold i bilbransjen …og frem til 2010 vil det skje mer i bilbransjen enn det gjorde på de 50 foregående årene ! #

13 Buskerud BF...så til saken: Hva med utviklingen i global bilindustri ?

14 Buskerud BF Et blikk på fremtiden – inntil 20 år frem i tid :  Diesel har passert bensin som mest solgte fremdriftsløsning i Europa  Antallet grunnmodeller globalt vil kraftig reduseres og standardiseres  Dramatisk økning i råvarepriser vil drive bilprisene kraftig opp  Omlegging av norske bilavgifter – reduksjon anskaffelse / økning på bruk  Økende grad av allianser og samarbeid – i mindre grad fusjoner og oppkjøp  Bilproduksjonen flyttes i raskt aksellererende grad vekk fra høykostland  Sterkt utvidet komponentstandardisering og deling av teknologi samt standardisering av diagnoseutstyr/prosedyrer – globalisering av industrien  € innføres i Norge / Skandinavia (!) – uavhengig av medlemskap i EU (?)  Nytt gruppeunntak i 2010 åpner for nye salgs - og servicestrukturer  Asiatiske bilprodusenter overtar > 50 % av bilmarkedet i Europa og USA  Brenselscelle-teknologi og/eller syntetisk drivstoff øker kraftig i volum  Nye internasjonale supergrupper for salg og service etableres  Oljereservene minsker – og alternative fremdriftsløsninger forseres  Automatisert kjøring og trafikk er et faktum – mobilitet får en ny betydning - dramatiske endringer med bilen både teknisk/teknologisk og bruksmessig  Miljø – og ressursmessige forhold dominerer bilindustrien  Ikke-forurensende fremdriftssystemer mest solgt (syntetisk/hydrogen)  Både bilindustrien og bilen har fått nye og helt annerledes roller – og maks. 5-fem produsentgrupper styrer hele verdens bilproduksjon 0-5 år 5-10 år 10-15 år 15-20 år

15 Buskerud BF • Renault • Nissan • Infiniti • Dacia • Samsung • Opel / Vauxhall / Holden • SAAB • Isuzu / Subaru / Suzuki • Chevrolet Japan / Ssangyong • Chevrolet US / Cadillac • Pontiac / Buick / GMC • Saturn / Hummer • Fiat / Alfa / Lancia / Maserati / Ferrari • Mercedes-Benz • Smart / MCC / Maybach • Chrysler / Dodge / Jeep • Mitsubishi • Proton • Hyundai • Kia • Asia • Ford • Volvo • Land Rover • Mazda • Jaguar • Aston Martin • Lincoln • Mercury • Volkswagen • Audi • Seat • Skoda • Bentley • Bugatti • Lamborghini • Toyota • Lexus • Daihatsu • Hino GM Gruppen DaimlerChrysler Gruppen Ford Gruppen Renault/Nissan Gruppen VW Gruppen Toyota Gruppen...færre og større, men ting skjer – og vil fortsette... (...ikke alle giftemål er like vellykket, og det søkes stadig nye partnere...) ? Ssangyong ? ??? ??? ???????? ???????? ??? ???

16 Buskerud BF Globale bilprodusentgrupper ? …men, se opp for merker som : Jiangling, Chery, Hafei, Brilliance, Lifan, Geely, Hongqi, Soueast og en rekke merker fra SAG (??) KINA – bilindustriens nye stormakt ! = KINA – bilindustriens nye stormakt !..... samt • PSA > Peugeot/Citroen • BMW > Rolls Royce / Mini • (…i tillegg samarbeider PSA nært med Toyota, Ford og Mitsubishi…) • Honda / Acura • Porsche • Rover > MG • Tata / Indica......og mange små (ubetydelige) aktører • Rover > MG (konkurs, men..uansett solgt til SAG?) Jiangling, Brilliance og Chery antas å starte eksport til / salg i Europa og USA allerede i år!

17 Buskerud BF SAG ?? Shanghai Automotive Group har altså kjøpt Ssangyong og kjøper restene av Rover>MG De representer både GM og VW og kontrollerer hele 40 % av det kinesiske hjemmemarkedet På ønskelisten står dessuten både Fiat og SAAB...!!?...og med sugerøret rett i den kinsiske statskassa er penger det minste problemet...

18 Buskerud BF …Shanghai er spådd innen få år å innta Detroits tidligere rolle i global bilindustri ! Allerede i 2015 vil Kina kontrollere >15% av global bilproduksjon....og om en generasjon vil tilsammen 1-en milliard indere og kinesere være potensielle bileiere ! Hva da !? Brilliance Zhonghua Kinas Audi A4-killer

19 Buskerud BF Chery …og utvilsomt lager eksempelvis Chery coole biler sammen med italienske Pininfarina... Best in show Shanghai April 2005

20 Buskerud BF Konkurransen i verdens bilindustri er konsentrert omkring et fåtall aktører GM DaimlerChrysler Ford Toyota VW Renault / Nissan PSA Honda Fiat Hyundai Millioner enheter Kilde: autoPOLIS De 6 største kontrollerer 75 % av verdens bilproduksjon Verdens 10 største produsenter i 2004...og de 10 største godt over 90 %...

21 Buskerud BF Bilprodusenter og underleverandører Antall underleverandører Antall bilprodusenter Kilde: Mercer Management Consulting

22 Buskerud BF Hva med fremtidig internasjonal utvikling – trusler og muligheter ?

23 Buskerud BF Status og trender i internasjonal bilindustri  ~ 30 % overkapasitet hos bilprodusentene (produksjonskapasitet) i 2010  Kraftig forsterket fokus på distribusjon – og etter hvert detaljsalg…  Underleverandører til bilindustrien konsoliderer – på jakt etter både synergi og skalafordel (trenden vil fortsette - og forsterkes kraftig – også fordi kritisk masse øker )  Asiatiske produsenter vokser meget raskt, er meget lønnsomme – og Kina vil være toneangivende som bilprodusent i løpet av få år...  Produsenter overtar nasjonale importører – og omdefinerer deres rolle s om et ledd i å redusere distribusjonskostnadene. De nasjonale importørene måtte kostnads-effektivisere og omdefinere sin rolle, og bemanningen vil kraftig reduseres (”kun” nasjonal merkevarebygging + utvikle det beste forhandlernettet).  Kampen om flermerkeforhandlernes gunst vil tilspisses (bevege seg fra idag; krav -> til i morgen; tilrettelegging) med bakgrunn i at produsentene mister stadig mer direkte innflytelse på sisteleddet  Tiltagende kamp om strategisk kontroll og marginer fra alle deler av bilholdet (livstidskunden) – fra stadig flere verdikjedeaktører og formater Konkurransen utvikler seg til en ”overlevelseskamp med alle midler”...  Mer og mer like og ”likeverdige” produkter har ført til sviktende merkelojalitet – og fokus rettes nå i stadig økende grad mot kundelojalitet – som om mulig svikter enda raskere...!  50 % av alle aktører i europeisk bilbransje er forsvunnet innen 2010 !!?

24 Buskerud BF Utvikling antall bilforhandlere i Vest-Europa 1997 - 2004 Kilde: GMAP European Car 120 100 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 60 Antall bilforhandlere i 1.000 Nt.red.1997-2002: 14.773 (14 %) Nt.red.2002-2004: 17.260 (19 %)

25 Buskerud BF (4)% (2)% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Prisstigning Europa – prisutvikling / årlig prisstigning i bilindustrien 19851987198919911993199519971999200120032005 Negativ prisutvikling i bilindustrien i overskuelig fremtid (tross kraftig økte råvarepriser) med bakgrunn i stor (og fortsatt økende) overkapasitet globalt Prisutvikling i Europeisk bilindustri 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

26 Buskerud BF Kilde: OECD Køln Ulike rammebetingelser m.h.t.lønn og arbeidstidsbestemmelser

27 Buskerud BF Kilde: Autopolis …og utvilsomt er det gitt hvem det er smartest å satse på i det lange løp...??

28 Buskerud BF Hvor kommer inntjeningen fra (produsentene) ? Kilde: Autopolis Nye biler Deler Omsetning Resultat

29 Buskerud BF Kilde: IFA / Automobilwoche Omsetnings-og inntjeningsfordeling forhandler 40-55 % (47 %) 20-35 % (27 %) 7-20 % (13 %) 5-15 % (10 %) Verksted Deler og tilbehør Bruktbil Nybil Andre områder 1-5 % (3 %) 35-45 % (40 %) 20-35 % (26 %) 2-25 % (3 %) 20-30 % (24 %) 1-10 % (7 %) Gjennomsnittsverdier tyske bilforhandlere 2004 Ettermarkedet utgjør opp til 80 % av resultatbidraget +-+-+

30 Buskerud BF De franske merkene er blant de mest suksessfulle volumprodusentene i de senere år. Har de laveste produksjonskostnader i Europa. Girer nå opp for global vekst. Meget aggressiv strategi i Europa – og legger nå opp til en raskere vekst enn det de har oppnådd i Nord-Amerika. Fortsetter sin profitable økning av markedsandeler i Europa. Kraftig negativt press på inntjeningen gjennom sterk € og kraftig økt konkurranse i Kina. Konkrete planer for årlige kostnadsreduksjoner på $ 3 milliarder ser ut til å virke. Fortsetter å kjempe en meget tøff kamp. Hele Europa-organisasjonen til GM vil bli fullstendig reorganisering (1.skritt kutt av 12.000 arbeidsplasser – bare i Tyskland). Franskmennene og Toyota har en lavere kostnadsbase, aggressive vekstplaner og har etablert lavkost produksjonsanlegg i Øst-Europa. Toyota har identifisert Europa som sin fremste vekstmulighet – og har planlagt en mye raskere vekst enn de oppnådde i Nord-Amerika (!!!). Volummerkene presses kraftig av koreanske lavkostmerker som beveger seg oppover i markedet på den ene siden, og Premium Brands som beveger seg nedover i markedet på den annen side... Konkurransesituasjonen i Europa – utfordringer Vært gjennom en meget tøff omstillingsprosess i Europa, og ligger et par år foran Opel m.h.t. omstrukturering og konsolidering. Negative konsekvenser av innkjøpsreformer. Kilde: FOE

31 Buskerud BF …og både GM og Ford er nå nedgradert til søppelstatus hos Standard & Poors DCAG’s børsverdi er redusert med 50 milliarder i løpet av de siste 5 år......og flere enn Mitsubishi er teknisk ”konkurs”...for å nevne noen eksempler...

32 Buskerud BF …et understatement å definere det som ”en bransje i endring” !?

33 Buskerud BF …og hva med utviklingen i Norge ?

34 Buskerud BF Resultatutviklingen i norsk bilbransje ? Forhandlere: ÅrResultatmarginResultat f.skattOmsetning 20020,7 %346 mill.NOK46,7 mrd.NOK 20031,2 %565 mill.NOK48,5 mrd.NOK 2004 (est.)2,0 % 1.175 mill.NOK53,0 mrd.NOK Importører: ÅrResultatmarginResultat f.skattOmsetning 20023,9 %800 mill.NOK17,2 mrd.NOK 20033,7 %689 mill.NOK18,4 mrd.NOK 2004 (est.)3,8 %925 mill.NOK23,7 mrd.NOK 2004 ga all time high resultat for norsk bilbransje -> 2,1 mrd.NOK? Stadig ”riktigere” og mer rettferdig balanse mellom forhandlerresultater og importørresultater ift innsatsfaktorer....men, vil trenden vedvare over tid ???

35 Buskerud BF NEI NEI, husk at Norge er det europeiske unntaket – resultatutviklingen vokser ikke inn i himmelen... Bruktbil, finans, forsikring og ettermarked vil bli merkeforhandlerens viktigste vekst- og satsningsområder 1996 1997 1998 1999 20002001 2002 2003 prog.2004 Resultatmargin i % merkeforhandlere 4321043210 Kilde: Mercer Management Consulting Resultat før skatt i % hos merkeforhandlere 1996 – prognose 2004 og forventninger 2005 USA Tyskland EU Norge ? Resultatene i norsk bilbransje vil ikke fortsette sin vekst – og halveres i 2005 ? Vi må gjøre forbedringer og tilpasninger !

36 Buskerud BF  Lønnsomheten hos den ”normale” autoriserte forhandleren vil i perioden 2006- 2012 bli ytterligere utfordret og settes kortsiktig under sterkt press (ytterlligee strukturelle forskyvninger på sisteledd vil fremtvinges – kraftig økning i antallet fusjoner, men også konkurser og nedleggelser i bransjen må forventes de neste årene...)  Antallet merkeforhandlere og antallet frittstående verksteder vil reduseres med ~20 % i løpet av neste 5 år (og kraftig konsolidering av skade&lakk-markedet)  Store endringer og fallende nybilsalg tross stabil høykonjunktur...  Endret kostnadsstruktur - distribusjonen vil måtte effektiviseres ytterligere (”tradisjonelle” importører må kostnadseffektivisere og omdefinere sin rolle)  Enkelte merkeforhandlergrupperinger vil fortsette oppkjøp - både av eget og andre merker – i eget og i andre distrikter (og kanskje andre EU-land)  Det er rimelig å anta at vi får et dramatisk sviktende nybilsalg i Norge i en lengre periode fra 2006-2012 (drevet av bl.a. meget lave skrotningstall i flere år fremover).  Eierskifter (bruktbil) vil holde seg på et stabilt nivå (320.000 – 340.000 enheter pr.år), samtidig som bruktimporten fortsatt vil ligge på +/- 30.000 enheter pr.år.  Skrotningen vil ligge på et svært lavt nivå i perioden og gjennomsnittsalderen i den norske bilparken vil derved ikke reduseres (holde seg over 10 år i hele perioden). intra brand konkurranse – i Osloregionen...  Dramatisk økende konkurranse om marginer og markedsandeler i alle deler av norsk bilbransje – ikke minst intra brand konkurranse – i Osloregionen... Status og trender i norsk bilbransje

37 Buskerud BF …hva med ettermarkedet ?

38 Buskerud BF Reparasjonsmarkedet personbiler Norge Mekanisk 50 % Bilskade 31 % Dekk 9 % Tilbehør & Rekvisita 10 % 8,0 mrd. Totalt : ca. 16,0 Mrd. (inkl.deler og materiell eks.mva.) 5,0 1,4 1,6 •Tiltagende kamp om mekanisk arbeid fra kjeder samt fra underleverandører til bilindustrien. BOSCH har uttalt at de vil øke antallet verksteder i Europa med 100 %. •Forsikringsselskapene vil bli enda tøffere i sine krav til bransjen i tiden fremover – og vil både kreve direkte leveranse av deler fra produsent samt øket gjenbruk av deler •Når (!!!) NAF mister ytterligere medlemmer vil de kommersialisere virksomheten ytterligere – og utnytte mulighetene i den nye ”bilverkstedloven” for å reparere biler •Mekonomen og Meca (konsolidering etter oppkjøpsraid i det skadinaviske markedet) intensiverer nå kampen om ettermarked, og eksempelvis lanserer nå MECA det hittil mest forhandlerfiendtlige konseptet -> Meca Service Center (nøkkelferdig verksted). •Kampen om omsetning av dekk vil intensiveres – nye innkjøpskanaler etableres ? Eksempelvis utvider både MECA og Mekonomen nå kraftig sin satsning på dekk. 4,5 mrd.kroner •I tillegg kommer en attraktiv ”varebilkake” (< 3,5 t.) på 4,5 mrd.kroner !!

39 Buskerud BF 7,0 Mrd Spesialister (Snap Drive etc.) 4 % 4,1 2,0 Reparasjonsmarkedet personbiler Norge – fordeling mekanisk arbeid (8 mrd.NOK) Merke- verksted 51 % Frittstående med kjedetilknytning 24 % Frittstående uten kjedetilknytning 7 % Svart Arbeid 14 % 1,1 •Frittstående uten kjede - eller merketilknytning vil ikke kunne overleve ! •Svart arbeid vil (må) reduseres •Spesialister forblir et urbant fenomen (i Norge) •Etter hvert får vi to ganske jevnstore ”blokker” som vil forsøke å ”spise” seg inn på hverandres ”kakestykker” !?? •Varebiler < 3,5 tonn. utgjør i tillegg 3 mrd.kroner !! 0,6 0,3 I tillegg ”mekanisk” garantiarbeid til en verdi av nærmere NOK 1,5 mrd.

40 Buskerud BF Ettermarkedskjeder I Norge er mer enn 800 frittstående verksteder knyttet opp mot disse kjedene, i tillegg til at et hundretalls merke- verksteder har flere former for tilknytning og samarbeid

41 Buskerud BF De frie verkstedkjedene KjedeKjedeeierAnt.verkstederOms.(i mill.kr.) Mekonomenbørsnotert svensk280550 Meca Car Servicebørsnotert svensk 87190 Bosch Car Serviceprodusent+Meca 99280 AutomesterHellanor122300 Quick PartnerSørensen og Balchen137320 SjekkPunktnorsk grossistfellesskap130315 AutokjedenJohan Hoel+detaljister 23 45 Subtotalkjeder878 2.000 Uavhengige352600 Totalt 1230 2.6 mrd.kroner AllBil (tidl.eiet av AIS) er nå i sin helhet konvertert til Meca Car Service. SjekkPunkt-kjeden er eiet av 6 grossister – hvorav Hafnor og Romnes er de dominerende, men hvor også Autoutstyr og Auto-Materiell er sentrale aktører. Blant de uavhengige finner vi et stort antall knyttet til bruktbilaktører samt verksteder som har spesialisert seg på enkelte merker (spes.Premium Brands) i urbane områder

42 Buskerud BF Ettermarkedskjeder - utvikling og posisjon •De frie verkstedkjedene (SjekkPunkt, Bosch Car Service, Meca Car Service, Mekonomen, AutoMester, Quick Partner, Auto-Kjeden) – 7 kjeder / 878 verksteder » Det vil over tid bli ytterligere færre og større kjeder, med tettere og fastere styring samt vesentlig mer forpliktende og lojalt samarbeid. Noen vil etterhvert spesialisere seg på merker – andre på produktområder / jobbtyper ? Kun behov for 4-5 kjeder i Norge? 1-en ny (internasjonal) vil kunne komme over tid? » Kjedekonsept må være basert på reell tilført merverdi for medlemmene (heldekkende konsept-samarbeid etter franchising prinsipp) – ikke bare det faktum at man får tilgang til reservedeler. Kjeder kun basert på innkjøp eller behov for deledistribusjon vil ikke overleve ! AutoMester og Bosch Car Service går mest målrettet og uttalt mot den yngre del av bilparken •De sentralstyrte kjedene (Snap Drive, Svendsen Eksos, NAF testestasjoner, Statens Vegvesen (?) samt senere Meca Service Center etc.) – stop+go nedlagt p.g.a.manglende strategi og styring » Snap Drive er styrt av eierens behov for å sikre seg større kontroll over verdi- skapende tilleggstjenester knyttet både til kundens og bilens livsløp (behov for – og ønske – om strategisk kundekontroll), og har i noen grad forlatt menykonseptet » For Bertel O.Steen er det strategisk viktig med flere servicepunkter når utviklingen fremover gir færre utsalgssteder og knytning mellom salg og service er opphørt (?) » NAF testestasjoner vil stadig bevege seg lenger inn på den kommersielle arena (også ved hjelp av ny bilverkstedlov) – og Trafikkstasjonene er blitt konkurranse- utsatt og trenger mer ”mat” for å kunne drive videre = tradisjonell verksteddrift (?) » Meca Service Center etablerer nøkkelferdige løsninger (10-15 i Norge) og Mekonomen vil etterhvert kunne etablere egeneide verksteder i de større bysentra

43 Buskerud BF 7,0 Mrd Ikke autoriserte 5 % 2,5 1,0 Reparasjonsmarkedet personbiler Norge – fordeling bilskade / lakk (5 mrd.NOK) Merke- verksted 50 % Frittstående aktører 20 % Frittstående som underleverandør 10 % Svart Arbeid 15 % 0,7 • Ytterligere konsolidering / større regionale enheter (industri) • Frittstående som står alene vil vanskelig kunne overleve ! • Svart arbeid vil kontinuerlig reduseres • Ikke autorisert arbeid vil reduseres til et minimum • Varebiler < 3,5 tonn-markedet utgjør i tillegg ca.1.500 MNOK • I tillegg kommer glass med totalt nærmere 600 MNOK • Sterk økning i plastreparasjoner og brukte deler 2005-07 I tillegg garantiarbeid (korrosjon&lakk) til en verdi av nærmere NOK 300 mill.

44 Buskerud BF Tid og tilgjengelighet •Spesialisering på jobbtype og merke/modell •Optimalisering av arbeidsprosedyrer •Effektiv planlegging, logistikk og deleforsyning •Optimale løsninger for tilgjengelighet og leveringstid •Beliggenhet, åpningstid og nettløsninger (web) •Jobb garantert påbegynt innen x antall timer •Erstatningsbil / ”lånebil” inkludert i pris Kvalitet •Innfri kundens forventninger 100,1 % •Kvalitet = riktig 1.gang •Optimalt / „riktig“ servicenivå-og kvalitet •Prosess-og teamorganisering •Spesialisering på enklere jobber/jobbtyper gir enklere faglige forutsetninger for kvalitet (og fornøyde kunder) •Større fleksibilitet Konkurransedyktige priser •Reduserte kostnader gjennom rasjonelle arbeids-og forretningsprosesser •Stordrift/størrelse gir skalafordeler •Forbedret effektivitet og produktivitet gjennom rasjonelle arbeidsprosesser •80/20-løsning sikrer arbeidstilgang •Differensiert prisstrategi (eldre biler – andre krav til kvalitet og leveringstid?) Endret kundefokus - andre krav, forventninger og forutsetninger – balansere kvalitet, pris og tid !...men, det er ikke mulig å oppnå 100,1 % på alle tre områder samtidig !! DIFFERENSIERING !

45 Buskerud BF Vi opplever et teknologisk kvantesprang

46 Buskerud BF Ny teknologi – nye utfordringer •Motor •Utslipp •ABS •Antispinn •Airbag •Navigasjonssystem •Elektronisk klimatisering •Elektriske vinduer •Cruise control •Startsperre •Parkeringsradar •Avstandsmåling •Alarm •Service Indikator •Stemmestyrte kontroller •Handsfree-løsninger Multipleksing, elektronikk, multimedia og telematikk

47 Buskerud BF Call Center (Viking / Falck / bilprodusent ?) Sentral server og database Data kommunikasjon med GSM Posisjon med GPS Voice call TCP/ IP •Fra sentral -> individuell dialog med bil/fører via stemme og / eller data anrop •Henter data/personalia fra database og posisjon/lokalisering av kjøretøy og fører •24 timers vei-, føre-og trafikkinformasjon samt veiassistanse •Avstandslås- og start, fjerndiagnose, feilsøking og elektronisk reparasjon •Overvåking av hastighet / avstander / G-krefter / avvik fra standarder •Reagere på avvik fra fastlagte standarder / lovgivning etc. – evt.korrigere...! •”Pay as you drive”-løsninger for flåteadministrasjon og forsikring Morgendagens teknologi allerede i dag !?

48 Buskerud BF Hvem tar kontroll over markedet ?? eCall EU-Kommisjonen har nå besluttet at fra 2009 innføres eCall som standard i alle nye biler – et system som automatisk varsler politi og redning når airbag eller crash-sensorer utløses evt.manuelt ved behov Tilgjengelighet, raskere redning og økonomiske fordeler vil kunne veie tyngre enn Big Brother-følelsen ? Spørsmålet er hvem som henter bilen – og hvor de bringer den !!!

49 Buskerud BF MARKED «KOPI»DELER(pirat) (illegitime produsenter) ”ORIGINALE DELER” MERKEFORHANDLER PROD Importør/Grossist BILPRODUKSJON (1)-OE (2)-OES (3)-OESS (4)-AM (8)-KOPI 2 TILSV. KVALITET (5)-AMS TILSV. KVALITET (merket) IMPORTØR PROD (7)-KOPI 1 «KOPI»DELER (gråimport) (legitime produsenter) VERKSTED O.DISK «svart» D.I.Y FRIE VERKST. > 5 år BILIMPORTØRENE: BILER 0 - 4 ÅR BUTIKK (detaljist/lokal grossist) VERKSTED DELER OEM Bilprodusent Distribusjonskanaler for deler og rekvisita (Omsetning 85 mrd.€ i ”nye” EU – 40 mrd.NOK i Skandinavia) NYE KANALER / PORTALER (6)-AMS (umerket)

50 Buskerud BF …hva med konkurransesituasjonen i det frie markedet? Får vi flere ”besøk”?

51 Buskerud BF Bilprodusentenes distribusjonsløsning for ettermarkedet i Europa er kompleks Sentral Land Lokal Leverandør Skandinavia betraktes av de fleste bil- produsenter som ett marked Dette kan gjøres til en skikkelig konkurransefordel for regionale aktører med ”riktig” strategi ! Mekonomen og Meca tenker Skandinavia ! Kilde : CGEY

52 Buskerud BF Noen aktører er nærmere oss enn andre... •Auto Distribution International kontrollerer 600 grossister / nasjonale distrubutører i Europa •Mer enn 2000 utsalg i 25 land •Omsetning 2004 – mer enn 5 milliarder € (40 mrd.kroner) •Representerer alle de sentrale og sterkeste merkevarer fra OEM •Virker vel naturlig at de vil vurdere ekspansjon til Norge... ???

53 Buskerud BF …og det finnes flere store ! VELDIG STORE

54 Buskerud BF …og hva med bilmarkedets utvikling i Norge ?

55 Buskerud BF 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Markedsutvikling personbiler 1974 - 2004 Nye personbiler Skroting personbilEierskifter personbil Bruktimport personbil Kilde: OFV

56 Buskerud BF Særlig to produktområder i ekstrem vekst... Kilde: MotorBransjen 4WD vil nærme seg 25 % av markedet i 2005 – og diesel vil passere 1/3 av markedet (ville nok nådd 40 % av markedet dersom kapasiteten og leveringsdyktigheten for dieselmotorer hadde vært bedre). I 2007 passerer diesel 50 % av markedet – og 4WD 30 % !!?...og allerede i 2010 når diesel 65 % og 4WD 50 % !!??

57 Buskerud BF Nybilmarkedets videre utvikling ? Mange negative prognoser for nybil ! Viktig å jobbe systematisk for å motvirke en eventuell svikt – vekst er både nødvendig og mulig ! Kilde: OFV / Gjensidige (prognoser) Bilforhandlere uten tilpasnings- evne vil lide skipbrudd! Bilforhandlere uten perspektiv og tilpasnings- evne vil lide skipbrudd!...men, når det er høykonjunktur begrenses ofte bilforhandlernes planleggingshorisont til nesetippen...!

58 Buskerud BF …og hva med bruktbil ?

59 Buskerud BF Lojalitet Kjøp Vurdering Oppmerksomhet Anskaffelse Eie Ny vurdering Kundelivssyklusen vs.livstidskunden •70-80 % av fremtidig inntjening hos merkeforhandler vil komme fra bruktbil og ettermarked (65 % fra ettermarked alene). •Gjennomsnittlig livstidsverdi for kunder av Mercedes-Benz er ~5 MNOK i omsetning og en samlet generert bruttofortjeneste på mer enn kr.700.000,- (En livstidskunde hos Peugeot tilfører > 3 MNOK i omsetning / NOK 500.000,- i brt.fortjeneste) •Utfordringen blir derfor å gjøre det som er nødvendig for å ”lime” de mest verdifulle kundene til seg (brukt like viktig som nytt!) •Effektiv prospekthåndtering og optimal kundeoppfølging blir avgjørende ! LIVSTIDSKUNDEN •Det ultimate mål ; LIVSTIDSKUNDEN BRUKTBIL •…og da gjelder det å forstå både den strategiske og økonomiske viktigheten av; BRUKTBIL …og husk at den kunden som bryr seg med å kikke inn døren hos bilforhandler, allerede har gjennomført 90 % av salgs- prosessen – på nettet!

60 Buskerud BF...og internett er faktisk kommet for å bli... Det dreier seg om å koble kjøper og selger på den mest effektive måten

61 Buskerud BF Internett og E-handel utvikler seg slik de verste teknofreakene sa den ville…...og absolutt alt vi engang sa om internett skjer faktisk… …og enda er vi på et meget tidlig stadium i utviklingen …og vi kan ikke engang i vår villeste fantasi forestille oss hvordan nettet og IT faktisk kommer til å endre måten folk vil leve på, jobbe på… - og shoppe på… …ikke uten grunn at søkemotoren Google alene har høyere børsverdi enn General Motors og Ford Motor Company tilsammen !

62 Buskerud BF En utfordring er selvfølgelig hvordan vi skal få nye innovative tanker inn i hodene våre…...men, problemet er hvordan vi skal klare å kvitte oss med alle de gamle inngrodde forestilingene…...men, det gjelder selvfølgelig ikke bilbransjen i Buskerud...??!


Laste ned ppt "Buskerud BF Gratulerer med dagen !. Buskerud BF Buskerud Bilbransjeforening – Drammen 7.juni 2005 Strukturell utvikling og nye muligheter Internasjonale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google