Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er, og hva skal en ”Blimedno- arbeider” gjøre? •Blimedno er en innovativ idé – noe helt nytt innenfor folkehelsetenkningen! •En Blimedno-arbeiders.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er, og hva skal en ”Blimedno- arbeider” gjøre? •Blimedno er en innovativ idé – noe helt nytt innenfor folkehelsetenkningen! •En Blimedno-arbeiders."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er, og hva skal en ”Blimedno- arbeider” gjøre? •Blimedno er en innovativ idé – noe helt nytt innenfor folkehelsetenkningen! •En Blimedno-arbeiders oppgaver skal i noe grad gjenspeile det norske Barneombudets oppgaver - skal jobbe ut fra barns egne perspektiver og ønsker om lokale idretts- og aktivitetstilbud. •Skal samorganisere aktiviteter, helhetlig tenkning, jobbe mot politikere, skolevesen og lokale idrettsorganisasjoner, gi barna en stemme og medbestemmelsesrett. •Skal tilknyttes frisklivsentralen.

3 Hvorfor? •Veilederen for etablering og organisering av kommunale frisklivsentraler fra 2011 beskriver INGEN tiltak for barn og unge. Tiltak for barn omtales kun som ”mulige utviklingsområder”, hvorav overvekt er et tema som nevnes. •Men hvordan kan man jobbe med folkehelse uten å inkorporere barn og ungdom, altså en veldig stor del av Norges befolkning? •Frafall fra idrett, økende inaktivitet •Vi skal ligge i forkant på Fosen – vi skal utvikle en modell for hvordan man kan drive folkehelsearbeid, også tilknyttet frisklivsentralene.

4 Forts. hvorfor •I følge barnekonvensjonen så plikter vi å fremme barns rettigheter på en rekke områder. Blant annet oppfordres kommunene til økt dialog med ungdomsmiljøer og til å ta hensyn til barn og ungdoms ideer og forslag innenfor områder som berører dem. •Barn bør ses som aktive deltakere i sine egne og andres liv – de er ikke ”human becomings”, men ”human beings” på lik linje med voksne, og deres stemmer bør høres og de bør ha medbestemmelsesrett •Kanskje barna gir oss helt andre svar enn vi tror når vi faktisk spør dem selv?

5 Om prosjektet •Skal bli et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) •Basert på forskningsresultater skal det utvikles anbefalinger for hvordan man bør organisere interkommunalt folkehelsearbeid i frisklivsentraler som vedrører barn og unge. •Et overordnet mål med prosjektet er å bedre den norske folkehelse og hindre trenden med barn og unges frafall fra idrett.

6 Fase 1: EiT med barnelandsby •EiT-studenter skal utforme workshop som avholdes på Ørland Kysthotell 19.01.11 kl 0900-1500: 2 skoleklasser (60 barn), 26 masterstudenter og ansatte ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO). •Fokus for workshop: Gjennom å bruke barnevennlige forskningsmetoder skal barn få diskutere temaer som: –hvordan -koordinatoren skal jobbe –hvorfor så mange barn/ungdom slutter å delta i lokalt organiserte sportsaktiviteter når de kommer i en viss alder –hvordan type aktiviteter de selv ønsker tilknyttet en frisklivsentral eller ønskes fantes i deres lokalsamfunn –etc etc…. Fosen næringshage (Kjell og Ketil) har organisert det praktiske tilknyttet workshopen…

7 Fase 2: Prosjektutvikling •Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) skal sammmenfatte resultater fra barnelandsbyen •Rapportene til EiT skal skape grunnlag for hovedsøknad •RSSO skal bygge forskningsnettverk …veien blir til mens vi går!

8


Laste ned ppt "Hva er, og hva skal en ”Blimedno- arbeider” gjøre? •Blimedno er en innovativ idé – noe helt nytt innenfor folkehelsetenkningen! •En Blimedno-arbeiders."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google