Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2010 Tieto Corporation Kommunikasjons- teknologi i målepunktet Erfaringer fra Telenor Cinclus Jan Berntzen Energy Solutions Architect Tieto,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2010 Tieto Corporation Kommunikasjons- teknologi i målepunktet Erfaringer fra Telenor Cinclus Jan Berntzen Energy Solutions Architect Tieto,"— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2010 Tieto Corporation Kommunikasjons- teknologi i målepunktet Erfaringer fra Telenor Cinclus Jan Berntzen Energy Solutions Architect Tieto, Jan.berntzen@tieto.com

2 © 2010 Tieto Corporation Min bakgrunn og motivasjon •10+ års erfaring med store AMR-prosjekter i Norge og Sverige (Intelli, Telenor Cinclus, Tieto) •Produkter, tjenester, konsepter og løsninger for ulike markeder •Nåværende jobb: Utility ekspert i Tieto •Motivasjon: •Dele erfaringer med ulike bærerteknologier •Skape forståelse for behovet for (og nytten av) standardisering •Spenne opp et mulighetsrom for fremtiden og presentere et disruptivt scenarie

3 © 2010 Tieto Corporation Teknisk Ukeblad 11.06.2010 Bredbånd til alle vil koste flesk Det kan koste flere hundre millioner å gi den siste halve prosenten av landets innbyggere bredbånd.

4 © 2010 Tieto Corporation Riktig teknologi til rett behov Egnethet Avstand To-lederRadioLV PLCMesh RF GPRS (P2P) MV PLC Bredbånd? MålerromBlokkRekkehusEnebolig/forstedEnebolig/grisgrendt

5 Vurdering av ulike teknologier EgenskapRadioLavspent PLC To-lederGPRS/3G Rekkevidde Middels (avhengig av frekvens/effekt/mesh) LangKortUbegrenset Pris Middels LavHøy Pålitelighet God Svært god Støyfølsomhet LavMediumIngenLav Spesielle forhold Supplerer PLC Må drifte nett Antenner Supplerer RF Må drifte nett Topologi på strømnettet Krever dyr kabling Driftet nett Krever abonnement Levetid 2G/3G Ikke 100% dekning Antenner Båndbredde MiddelsLavHøy Spredt bebyggelse N/A God Villastrøk Middels N/AGod Blokker/rekkehus God N/AMiddels Målerrom GodMiddelsGodDårlig

6 © 2010 Tieto Corporation Radio – Ja, til sitt bruk •Krav til radioplanlegging •Varierende dekning over tid •Behov for antenner (interne/eksterne) •Kommunikasjon stoppes/dempes av fysiske hindringer (vegger, metallskap, etc) •Mesh-funksjonalitet øker ytelsen betydelig •Standardisert til en viss grad

7 © 2010 Tieto Corporation GPRS/3G – Bra, men dyrt •Krav til radioplanlegging •Varierende dekning over tid •Behov for antenner (interne/eksterne) •Levetid 2G/3G/4G •Lite spillerom hvis man ikke har dekning •Høye kostnader •Fleksibilitet, egnet for klattvis utbygging •Standardisert på kommunikasjonsnivå

8 © 2010 Tieto Corporation Antenner - eksempler

9 © 2010 Tieto Corporation PLC – Greit kompromiss •Avhengighet til topologi på strømnettet •Tradisjonell nettplanlegging må ta hensyn til at dette også er en kommunikasjonsinfrastruktur •Utsatt for støy •God penetrasjon inn i sikringsskap •Proprietært og AMR-spesifikt •Skiller mellom •LV PLC (fungerer innenfor nettstasjon) •MV PLC (monteres på høyere nivå i nettet)

10 © 2010 Tieto Corporation Teknologiuavhengige faktorer 10 Montørkapasitet, installasjonsverktøy, terminalsoftware, front end, integrasjon, etc Skalerbarhet og ytelse i alle ledd Verdikjeder og bransje, IT, kommunikasjon, målerteknologier, standarder, logistikk, drift, etc Kompetanse Logistikk, utrulling, drift, livssyklus Planlegging Kvalitet, produktvalg, installasjonsprosedyrer, verifikasjon av konnektivitet Installasjon i målepunktet Installasjonsprosesser, driftsprosesser, grensesnitt, målere, leverandørinteroperabilitet Standardisering Kjenne status til alle målepunkter til enhver tid, pålitelig power down, datakvalitet Driftsrutiner

11 © 2010 Tieto Corporation Viktige faktorer ved teknologivalg •Standarder og åpenhet •Høy pålitelighet og stabilitet •Måler/terminalkost •Driftskostnader (P2MP vs P2P) •Enkelt å installere •Gode installasjonsverktøy og driftsverktøy •”Second source” og levetid på produkter og produktmiksen

12 © 2010 Tieto Corporation Livet i en ustandardisert AMR-verden •Risiko (mangler second source) •Vertikal integrasjon (”I lomma på leverandørene”) •Store krav til leverandørspesifikk kompetanse •Komplisert IT-integrasjon •Alle har sin egen implementasjon (installasjon, protokoll, mekanikk, diagnoseinfo, sentralsystem) •Manglende konkurranse Til slutt er det er kunden som får regningen…

13 © 2010 Tieto Corporation Hvorfor er standarder viktig? •Standarder gir alternative leverandører, større konkurranse, mindre sårbarhet og lavere pris •Standardisering gir fokus på ”riktige” konkurranseparametre som pris og kvalitet •Standarder gjør det mulig å strømlinjeforme hele verdikjeden •Logistikk •Installasjons-prosess og -verktøy •Innsamlingssystem •IT integrasjon •Drift

14 © 2010 Tieto Corporation Uten standarder…

15 © 2010 Tieto Corporation Synspunkter på M441 •CEN, Cenelec, ETSI initiativet er svært interessant og oppleves som det mest lovende initiativet på lenge •Vil standarden være velegnet for norske forhold? •Vil standarden være entydig og sikre leverandørinteroperabilitet? •Standarden dekker IKKE alle deler av verdikjeden •Standarden er ikke en ny revolusjonerende løsning, men en harmonisering av eksisterende standarder •Regulerende myndigheters krav til AMS i Europa vil være avgjørende for om standardiseringen lykkes •Særnorske krav må unngås!

16 © 2010 Tieto Corporation Et disruptivt scenarie – E-net/I-net 16 •Vil vi få dedikert aksess for alle energitjenester (via plc, radio, GPRS) eller utnyttelse av allerede eksisterende internett-tilgang? •Vil vi få en multifunksjonell hyperintelligent strømmåler (Residential Gateway) eller bare en ganske smart enhet kombinert med en energiserver? •Hvordan håndterer vi levetid på strømmåler i forhold til levetid på hjemmeelektronikk og tjenester? •Hvordan håndtere vi endringshastighet i energi-verden og internett-verden? •E-nett for overføring av måledata, kvalitetsparametre, kontrollsignaler, etc •IP-basert, tjenesteorientert I-nett for verdiøkende energitjenester, smartgrid, home automation, etc •Konvergens av SmartMetering, SmartGrid and SmartHome Eller kanskje vi bare trenger I-nettet…? E/I-nett konseptet E - nett = energinett I - nett = Informasjonsnett

17 © 2010 Tieto Corporation Fremtidens elmåler? 17

18 © 2010 Tieto Corporation 18 2010-03-26 Måledata nettverk (”e-nett”) Informasjons nettverk (”i-nett”) Energiserver Sensorer og aktuatorer Hjemmedisplay Eksport og import måler Lokal produksjon Prissignaler Realtids faktura Avbruddsinfo Energitips etc Leverandørbytte Produksjonskapasitet Måledata etc Måledata Kvalitetsparametre Kontrollsignaler Det energismarte hjem 3 je -parts energitjenester Demand/Response VPP/ Mikrogrid etc KraftleverandørEnergimarkedNettselskap 3 je parts SPs

19 © 2010 Tieto Corporation Visjon – Måledata ”at your fingertips” Bredbånd til alle målepunkter Umiddelbar tilgjengelighet til måledata Smart Grid fra hype til realitet For kunden 100% oppdatert fakturainformasjon – tilgjengelig til enhver tid Nye realtidstjenester For netteier 100% oppdatert nettinformasjon - tilgjengelig til enhver tid For kraftselskapet 100% oppdatert forbruksinformasjon – tilgjengelig til enhver tid * Fritt etter Bill gates (1990): ”Information at your fingertips” For 3.parts tjenesteleverandører Nye forretningsmuligheter

20 © 2010 Tieto Corporation


Laste ned ppt "© 2010 Tieto Corporation Kommunikasjons- teknologi i målepunktet Erfaringer fra Telenor Cinclus Jan Berntzen Energy Solutions Architect Tieto,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google