Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smartnett og muligheter Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smartnett og muligheter Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smartnett og muligheter Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre

2 2 Hvor kommer jeg fra?…

3 Innhold • The Norwegian Smartgrid Centre • Hva er Smart grids? • Drivkrefter • Muligheter • Barrierer 3

4 The Norwegian Smartgrid Centre www.smartgrids.no 4

5 5 Drøyt 50 medlemmer

6 Organisering Senterleder Jan Onarheim,NTNU Faglig Leder Kjell Sand, SINTEF/NTNU Kommersialisering og innovasjon Jan Onarheim, NTNU Standardisering Leif Aanensen NEK Kommunikasjon/ Informasjon Fredrik Christensen NTNU Laboratorier Kjell Ljøkelsøy SINTEF FoU koordinering Kjell Sand SINTEF/NTNU Demoprosjekter Jan Onarheim NTNU Undervisning Gerard Doorman NTNU Arbeidet organiseres hovedsakelig i prosjekter.

7 Ny leder

8 Fremtiden energisystem: Et omfattende samspill mellom mange teknologier, aktører og (til dels motstridende) interesser Smart grid: Mye mer enn nett.

9 Fire enkle bilder på et smartere energisystem • Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050) • Et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet • En fusjon av kraftsystem og internett • Et system hvor ”alle” anlegg og apparater har en ”IP-adresse” (Internet Protocol Address) slik at de kan observeres og styres via ”internett”. (IPv6 har mer enn nok adresser.) – Internet of Energy – Internet of things 9

10 AMS er vedtatt: 2,8 millioner datamaskiner kommer i sikringsskapene – kostnad 10-12 milliarder kr. Hvordan kan vi utnytte dette til mer enn det å få en riktig strømregning og oppdatert forbruksinformasjon? 10 Et av Norges største IKT-prosjekt

11 11 Grammeltvedt, NVE 2009

12 Smart grid motivasjon • Erstatte fossil energi med fornybar energi • Energieffektivisering • Forsyningssikkerhet • Bedre leveringskvalitet • Bidra til økonomisk effektivitet-automatisering • Modernisering av kraftsystemet • For Norge: Også muligheten til levere balansetjenester for Europa 12

13 Utviklingen på teknologiområdet er også en viktig driver • Ny og billigere tilgang til kommunikasjon og IKT generelt – 92% av alle husstander i Norge har internett (2012) – 99,7% har mulighet for bredbånd (2012) – smart phones - apps – trådløse teknologier • Ny sensor og styreteknologi (bl. a. Smart hus teknologier) • Elektrifisering av transport EV/PHEV • Nye teknologier for energilagring (f.eks. superkondensatorer) 13

14 14 Kommmunikasjons- informasjonslaget Smarte nett/AMS har mange lag – og driverne ligger i forretningslaget Funksjonslaget Use case laget Forretningslaget Det fysiske Incentiver

15 Muligheter - det store bildet Nettselskap: • Effektivisering • Kontroll • Beslutningsstøtte

16 Muligheter - det store bildet Kunder: • Bedre informasjon om energibruk og priser • Enklere leverandørbytte • Nye tariffprodukter for nett og strøm • Tilgang til nye energitjenester

17 Muligheter - det store bildet Kraftselgere: • Bedre informasjon kundenes energibruk • Enklere leverandørbytte • Nye kraftprodukter • Utvikling av nye energitjenester og markedsprodukter

18 Muligheter - det store bildet Aggregatorer: • Nye produkter og tjenester som utnytter kunders fleksibilitet i energibruk • Salg av fleksibilitet i ulike markeder og til nettvirksomheten

19 Muligheter - det store bildet Energikonsern: • Nye energiprodukter og energitjenester • Infrastruktur som også kan utnyttes til velferdsteknologi Interessante muligheter også sett fra for eierne (kommuner..)

20 Muligheter - det store bildet IKT-bransjen • Kommunikasjonstjenester –M2M • Smartgrid-produkter og tjenester • Software - hardware

21 Muligheter - det store bildet Leverandørindustrien • Salg av smartgrids- og AMS produkter og teknologi

22 Muligheter - det store bildet Konsulentbransjen • …..

23 EU Public consultation Smart cities and sustainability: smart grids • Ønske om at energiselskap skal tilby bredbånd • Ønske om at teleselskap skal tilby smart grid services • Ønske om felles utnyttelse av infrastruktur (fiber, grøfter,…) til markedsbaserte energiløsninger og – tjenester (også for tredjepart; IT-selskap spesielt)

24 Belastningsstyring er en mulighet som kan utnyttes • Industri/kjeler • Kursstyring (kontaktorer i sikringsskap) • Styring av stikkontakter • Styring på apparatnivå 24

25 ..og potensialet er betydelig • Estimert fleksibilitet i Norge (kilde SINTEF Energi) : – Industri 3000 MW – Husholdninger, mindre næring. 1700 MW – Maks. last Norge ca. 24000 MW – Installert effekt Kvilldal 1240 MW • Øket ”smartness” nedover i kraftsystemet, vil også gi nye muligheter i det overordnede kraftsystemet 25

26 Smart Grids kan redusere pristopper 26 • 17 desember 2009 og 8 januar, 22 februar 2010– timer med priser på opp mot 12 kr/kWh • En årsak: Stiv etterspørsel – manglende forbrukerfleksibilitet • SG utkobling av varmtvannskjeler (50MW) ville kunne dempet prisen betydelig for eksempel ned til 1-3 kr/kWh • Besparelse for forbrukerne pr time på : 550 - 200 mill kr. i høyprisområdene

27 • Laststyring for å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner bidra til reduserte behov for nettinvesteringer 27

28 Distribuert produksjon • Håndtering av småkraft/distribuert produksjon • Integrering av vindkraft 28

29 Belastningene er i stadig endring • Håndtering av lading av elbiler/hybridbiler • Håndtering av landstrøm til båter 29

30 Smarte nett/AMS kan gi bedre elsikkerhet • Bedre overvåking av jordfeil, fasebrudd, unormale spenninger, feil i energianlegg…. 30

31 Barrierer • Lover/forskrifter • Kompetanse • Fordeling av risiko – nytte –kostnader mellom aktørene • Nye – ukjente forretningsmodeller • Standardisering - interoperabilitet 31

32 Barrierer – informasjonssikkerhet, personvern, "stråling"

33 • Det er ikke sikkert teknologi er den største utfordringen, men kanskje hvordan kundene tar i mot ny teknologi 33

34

35 Sentrale punkter i anbefalingene som er å oppfatte som minimumskrav • Sette felles minimumskrav bidrar til å forme utviklingen hos AMS-leverandører, nettselskap, kraftleverandører etc. • Informasjonssikkerhet og datasikkerhet skal være innebygget i AMS før utrulling –det skal lages en egen "data protection impact assessment template" • Oppfordring til sertifisering av sikkerhetsløsninger av uavhengige organer/tjenesteleverandører • Anonymisering av data en viktig mekanisme

36 Pilot og demoprosjekt – et viktig hjelpemiddel til kompetansebygging og risikostyring 36 Ca 40 milliarder kr 2000-2010

37 37 Smart Energi Hvaler Demo Steinkjer Demo Lyse Smart grid Statnett Demo Norge – vår læringsarena – åpen for alle Mikrogrid Dyrøy

38 Konklusjon • Vi vet ikke helt hvor vi skal, men vi vet at vi er på vei. 38


Laste ned ppt "Smartnett og muligheter Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google