Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smartnett og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smartnett og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smartnett og muligheter
Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre

2 Hvor kommer jeg fra?…

3 Innhold The Norwegian Smartgrid Centre Hva er Smart grids? Drivkrefter
Muligheter Barrierer

4 The Norwegian Smartgrid Centre www.smartgrids.no

5 Drøyt 50 medlemmer

6 Kjell Sand, SINTEF/NTNU
Senterleder Jan Onarheim,NTNU Faglig Leder Kjell Sand, SINTEF/NTNU Kommersialisering og innovasjon Jan Onarheim, NTNU Standardisering Leif Aanensen NEK Kommunikasjon/ Informasjon Fredrik Christensen Laboratorier Kjell Ljøkelsøy SINTEF FoU koordinering Kjell Sand SINTEF/NTNU Demoprosjekter Jan Onarheim Undervisning Gerard Doorman Organisering Arbeidet organiseres hovedsakelig i prosjekter.

7 Ny leder

8 Fremtiden energisystem:
Et omfattende samspill mellom mange teknologier, aktører og (til dels motstridende) interesser Smart grid: Mye mer enn nett.

9 Fire enkle bilder på et smartere energisystem
Et navn på fremtidens elektriske energisystem (anno 2020/2050) Et kvantesprang i integrasjon av IKT på alle nivåer i det elektriske kraftsystemet En fusjon av kraftsystem og internett Et system hvor ”alle” anlegg og apparater har en ”IP-adresse” (Internet Protocol Address) slik at de kan observeres og styres via ”internett”. (IPv6 har mer enn nok adresser.) Internet of Energy Internet of things

10 Et av Norges største IKT-prosjekt
AMS er vedtatt: 2,8 millioner datamaskiner kommer i sikringsskapene – kostnad milliarder kr. Hvordan kan vi utnytte dette til mer enn det å få en riktig strømregning og oppdatert forbruksinformasjon? Et av Norges største IKT-prosjekt

11 Grammeltvedt, NVE 2009

12 Smart grid motivasjon Erstatte fossil energi med fornybar energi
Energieffektivisering Forsyningssikkerhet Bedre leveringskvalitet Bidra til økonomisk effektivitet-automatisering Modernisering av kraftsystemet For Norge: Også muligheten til levere balansetjenester for Europa

13 Utviklingen på teknologiområdet er også en viktig driver
Ny og billigere tilgang til kommunikasjon og IKT generelt 92% av alle husstander i Norge har internett (2012) 99,7% har mulighet for bredbånd (2012) smart phones - apps trådløse teknologier Ny sensor og styreteknologi (bl. a. Smart hus teknologier) Elektrifisering av transport EV/PHEV Nye teknologier for energilagring (f.eks. superkondensatorer)

14 Smarte nett/AMS har mange lag – og driverne ligger i forretningslaget
Funksjonslaget Use case laget Kommmunikasjons- informasjonslaget Det fysiske Incentiver

15 Muligheter - det store bildet
Nettselskap: Effektivisering Kontroll Beslutningsstøtte

16 Muligheter - det store bildet
Kunder: Bedre informasjon om energibruk og priser Enklere leverandørbytte Nye tariffprodukter for nett og strøm Tilgang til nye energitjenester

17 Muligheter - det store bildet
Kraftselgere: Bedre informasjon kundenes energibruk Enklere leverandørbytte Nye kraftprodukter Utvikling av nye energitjenester og markedsprodukter

18 Muligheter - det store bildet
Aggregatorer: Nye produkter og tjenester som utnytter kunders fleksibilitet i energibruk Salg av fleksibilitet i ulike markeder og til nettvirksomheten

19 Muligheter - det store bildet
Energikonsern: Nye energiprodukter og energitjenester Infrastruktur som også kan utnyttes til velferdsteknologi Interessante muligheter også sett fra for eierne (kommuner..)

20 Muligheter - det store bildet
IKT-bransjen Kommunikasjonstjenester –M2M Smartgrid-produkter og tjenester Software - hardware

21 Muligheter - det store bildet
Leverandørindustrien Salg av smartgrids- og AMS produkter og teknologi

22 Muligheter - det store bildet
Konsulentbransjen …..

23 EU Public consultation Smart cities and sustainability: smart grids
Ønske om at energiselskap skal tilby bredbånd Ønske om at teleselskap skal tilby smart grid services Ønske om felles utnyttelse av infrastruktur (fiber, grøfter,…) til markedsbaserte energiløsninger og –tjenester (også for tredjepart; IT-selskap spesielt)

24 Belastningsstyring er en mulighet som kan utnyttes
Industri/kjeler Kursstyring (kontaktorer i sikringsskap) Styring av stikkontakter Styring på apparatnivå

25 ..og potensialet er betydelig
Estimert fleksibilitet i Norge (kilde SINTEF Energi) : Industri MW Husholdninger, mindre næring MW Maks. last Norge ca MW Installert effekt Kvilldal MW Øket ”smartness” nedover i kraftsystemet, vil også gi nye muligheter i det overordnede kraftsystemet

26 Smart Grids kan redusere pristopper
17 desember 2009 og 8 januar, 22 februar 2010– timer med priser på opp mot 12 kr/kWh En årsak: Stiv etterspørsel – manglende forbrukerfleksibilitet SG utkobling av varmtvannskjeler (50MW) ville kunne dempet prisen betydelig for eksempel ned til 1-3 kr/kWh Besparelse for forbrukerne pr time på : mill kr. i høyprisområdene

27 Laststyring for å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner bidra til reduserte behov for nettinvesteringer

28 Distribuert produksjon
Håndtering av småkraft/distribuert produksjon Integrering av vindkraft

29 Belastningene er i stadig endring
Håndtering av lading av elbiler/hybridbiler Håndtering av landstrøm til båter

30 Smarte nett/AMS kan gi bedre elsikkerhet
Bedre overvåking av jordfeil, fasebrudd, unormale spenninger, feil i energianlegg….

31 Barrierer Lover/forskrifter Kompetanse
Fordeling av risiko – nytte –kostnader mellom aktørene Nye – ukjente forretningsmodeller Standardisering - interoperabilitet

32 Barrierer – informasjonssikkerhet, personvern, "stråling"

33 Det er ikke sikkert teknologi er den største utfordringen, men kanskje hvordan kundene tar i mot ny teknologi

34

35 Sentrale punkter i anbefalingene som er å oppfatte som minimumskrav
Sette felles minimumskrav bidrar til å forme utviklingen hos AMS-leverandører, nettselskap, kraftleverandører etc. Informasjonssikkerhet og datasikkerhet skal være innebygget i AMS før utrulling –det skal lages en egen "data protection impact assessment template" Oppfordring til sertifisering av sikkerhetsløsninger av uavhengige organer/tjenesteleverandører Anonymisering av data en viktig mekanisme

36 Pilot og demoprosjekt – et viktig hjelpemiddel til kompetansebygging og risikostyring
Ca 40 milliarder kr

37 Demo Norge – vår læringsarena – åpen for alle
Smart Energi Hvaler Demo Steinkjer Demo Lyse Smart grid Statnett Mikrogrid Dyrøy

38 Konklusjon Vi vet ikke helt hvor vi skal, men vi vet at vi er på vei.


Laste ned ppt "Smartnett og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google