Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestrøm l Ems – elektromotorisk spenning (s.15) –Kjemisk (batteri) –Mekanisk (generator) –lys  strøm (solcelle) E RiRi R.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestrøm l Ems – elektromotorisk spenning (s.15) –Kjemisk (batteri) –Mekanisk (generator) –lys  strøm (solcelle) E RiRi R."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestrøm l Ems – elektromotorisk spenning (s.15) –Kjemisk (batteri) –Mekanisk (generator) –lys  strøm (solcelle) E RiRi R

2 Likestrøm forts. l Så lenge strømmen ikke skifter retning, har vi en likestrøm, selv om den varierer. l Skifter derimot strømmen retning, da har vi en vekselstrøm.

3 Kraftlinjer og elektrisk felt l Kraftlinjene gir en magnetisk fluks l Tettheten på feltet avgjør styrken, flukstetthet Strømførende leder feltet avtar med avstanden fra lederen

4 Elektromagnet Det er tre måter å øke feltet på: 1.Øke antall vindinger 2.Øke strømmen 3.Føre inn en jernkjerne

5 Mekanisk – ems (s. 23) l e=B·v·l·n e=ems B=flukstetthet v=hastigheten fluksen endrer seg med l=lengden av sløyfa i magnetfeltet n=antall tørn

6 Generering av vekselspenning

7 Enfasevekselstrøm - begreper l PeriodeT=1/f (s) l Frekvensf=1/T (Hz, 1/s) l Amplitudeverdi(peak)û l Topp til topp (peak-peak)u tt u pp l Effektivverdi l Middelverdi l Gjennomsnittsverdi

8 Enfasevekselstrøm

9 Viser (s.25)

10 Resistoren – resistiv belastning Ohms og kirchoffs lover gjelder også for vekselstrøm. Når belastningen er resistiv, brukes de nøyaktig som ved likestrøm. Kopler vi inn en belastning som ikke er resistiv, må vi ta hensyn til faseforskyvning. (Strømmen settes som referanse)!

11 Aktiv effekt l For likespenning har vi P=U R ·I l Det samme gjelder for vekselstrøm, men det er effektivverdien av strømmen og spenningen vi snakker om! l Den effekten som blir utviklet i en resestive belastning kaller vi aktiv effekt

12 Kondensatoren - kapasitiv belastning Spenningen kommer 90° etter strømmen

13 Kondensatoren – reaktiv effekt l Effekt er et produkt av strøm og spenning. For en kondensator er spenningen maks når strømmen er null og omvendt. Kondensatoren virker kun som en lagringsstasjon for ladninger. Vi sier at effekten i kondensatoren er reaktiv. Reaktiv er motsatte av aktiv og vi kan ikke få reaktiv effekt til å utføre arbeid. Q C =U C ·I C (VAr)

14 Kondensatoren – reaktans l Den type motstand kondensatoren utgjør i vekselstrømkretser, kaller vi kapasitiv reaktans. I formler brukes betegnelsen X C. Ohms lov for kondensator blir da: U C =I C ·X C l Videre har vi: X C =1/(  ·C) eller, X C =1/(2·  ·f·C) (  = 2·  ·f)

15 Spolen – induktiv belastning Spenningen ligger 90° foran strømmen

16 Spolen – reaktiv effekt l Det samme gjelder for spole som for kondensatoren, men her er det et felt i stedet for ladninger. Vi har: Q L =U L ·I L (VAr)

17 Spolen – reaktans l Den type motstand spolen utgjør i vekselstrømkretser, kaller vi induktiv reaktans. I formler brukes betegnelsen X L. Ohms lov for spolen blir da: U L =I L ·X L l Videre har vi: X L =  ·L eller, X L =2·  ·f·L (  = 2·  ·f)


Laste ned ppt "Likestrøm l Ems – elektromotorisk spenning (s.15) –Kjemisk (batteri) –Mekanisk (generator) –lys  strøm (solcelle) E RiRi R."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google