Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet Geir Söli, Naturhistorisk museum Øivind Gammelmo, BioFokus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet Geir Söli, Naturhistorisk museum Øivind Gammelmo, BioFokus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet Geir Söli, Naturhistorisk museum Øivind Gammelmo, BioFokus

2 Et samarbeid mellom Naturhistorisk museum (UiO), BioFokus og Vitenskapsmuseet (NTNU), finansiert gjennom Artsprosjektet. Prosjektleder: Geir Søli, Naturhistorisk museum Delprosjekt BioFokus: ansvarlig Øivind Gammelmo Deprosjekt Vitenskapsmuseet: ansvarlig Torbjørn Ekrem

3 Faglig målsetting •Benytte tidligere innsamlet materiale fra området, og supplere med egne innsamlinger. •Undersøke en rekke naturtyper for å fange opp mest mulig av artsmangfoldet •Identifisere så mange arter i materialet som mulig innen de grupper hvor vi besitter tilstrekkelig kompetanse •Sortere og identifisere materiale slik at det senere kan bearbeides og ytterligere øke antall nye arter for landet. Påvise så mange nye arter for Norge som mulig ved å fokusere på et utvalg dårlig undersøkte insektgrupper i Oslofjordsområdet.

4 Lokaliteter

5 I museets skattkammer I NHMs kjølerom befinner det seg mye materiale fra tidligere innsamlinger. Mye av dette er fortsatt ikke bearbeidet og skjuler utvilsomt mange nye arter for landet. Dessverre ødelegges mye hver gang man går gjennom materialet på jakt etter nye grupper.

6 Fangstmetoder

7 VEPS Ca. 4 500 arter kjent fra Norge, men vi bør ha mer enn 8 000 arter i landet. Vi vil se nærmere på: • Underorden Symphyta • Overfamilien Cynipoidea • Overfamilien Chalcidoidea • Familien Braconidae

8 Overfamilien Chalcidoidea Med bl.a. lårveps og malmveps. 610 arter påvist i Norge; i Sverige 1822 arter. Sannsynligvis rundt 1500 arter i Norge.

9 Familien Braconidae Ca. 280 påviste arter i Norge; i Sverige 1059 arter! Sannsynligvis omkring 1000 arter i Norge

10 Tovinger – mygg & fluer Ca. 5 000 arter påvist i Norge, men vi regner med at vi har mer enn 7 000 arter. (7 626 arter i Sverige).

11 Vi ser på følgende grupper: • Overfamilien Sciaroidea (soppmygg o.a.) • Familien Chironomidae (fjærmygg). • Overfamiliene Tabanoidea, Stratiomyoidea og Asiloidea • Overfamilien Empidoidea • Overfamilien Platypezoidea • Overfamiliene Syrphoidea og Conopoidea • Overfamilien Spaeroceroidea • Overfamilien Ephydroidea • Overfamiliene Oestroidea og Muscoidea

12 Overfamilien Sciaroidea I hovedsak familiene soppmygg, sumpmygg, slimrørmygg, hårvinge- mygg og spinnmygg. 575 publiserte arter i Norge, mer enn 800 i Sverige. Over 1 000 arter i Fennoskandia!

13 Fjærmygg (Chironomidae) Ca. 600 arter kjent fra Norge; i Sverige 890 arter. Oslofjordsområdet er bemerkelsesverdig dårlig undersøkt, og derfor stor sannsynlighet for nye arter.

14 Overfamiliene Tabanoidea, Stratiomyoidea, Asiloidea Omfatter bl.a. familiene klegg, våpenfluer, humlefluer, stilettfluer, og rovfluer. Relativt godt kjent, men nye arter kan påventes. 151 arter kjent i Norge, 199 arter kjent i Sverige

15 Overfamilie Platypezoidea Med bl.a. familiene flatfotfluer og pukkelfluer. Av pukkelfluer kjenner vi kun 92 arter fra Norge, mens man i Sverige har påvist omkring 400! 113 arter kjent i Norge, 400 arter kjent i Sverige

16 Overfamiliene Syrphoidea og Conopoidea Med familiene blomsterfluer, øyefluer og vepsefluer. Det er spesielt innenfor øyefluene vi forventer å kunne påvise nye norske arter. 392 arter kjent i Norge, 497 arter kjent i Sverige.

17 Overfamiliene Oestroidea og Muscoidea Familiene spyfluer, kjøttfluer, snyltefluer og møkkfluer. 1007 arter kjent i Norge, 1363 arter kjent i Sverige

18 Oppbevaring og kuratering •Sortere og identifisere materiale av tovinger og veps til familienivå slik at dette kan gjøres tilgjengelig for senere undersøkelser. •Kuratere materialet på en slik måte at det kan innlemmes direkte i NHMs vitenskapelige samlinger og dermed gjøres allment tilgjengelig. •Bygge ut og utvikle NHMs vitenskapelige samlinger. Utvikle gode rutiner for fremtidige inventeringer som ivaretar hensynet til kuratering og oppbevaring av materiale for fremtidig dokumentasjon og bruk.

19 Sortering og kuratering Med dette mener vi prosessen fra ”råfangst” til ferdig oppstilt materiale i en museumssamling. Kostbar, men HELT nødvendig Omfatter: • Sortering • Preparering (nåling, tørking, etc.) • Etikettering • Registrering (Digitalisering) men ikke nødvendigvis identifisering

20 Samlingene er vårt arkiv Mange synder fra fortiden: • Materiale ikke ettersporbart (ofte kastet) • Verdifullt materiale ødelagt pga feil lagringsforhold • Funn uten belegg ofte av svært liten verdi • Kostbare innsamlinger, minimalt utbytte En innstendig oppfordring: Kuratering må legges inn i alle Artsprosjekt. Ingen vil være villig til å betale for dette arbeidet i ettertid.

21 Rapportering •Undersøke en rekke naturtyper slik at vi får bedre kunnskap om artenes leveområder •Rapportere så mange funn som mulig gjennom NHM og BioFokus egne GBIF ‐ noder. Fremskaffe stedfestede funn for flest mulig arter innen disse gruppene, innrapportere disse gjennom GBIF/Artskart og koble funnene opp mot Naturtyper i Norge (NiN).

22 Et par resultater så langt … Av vannfluer (Ephydridae) var det registrert 52 arter i Norge; 168 i Sverige. Vi kan øke tallet til 60 : 4 arter publisert, men ikke registrert iht. Fauna Europaea 4 nye arter påvist for Norge: Coenia curvicauda (Meigen, 1830) Hyadina guttata (Fallen, 1813) Mosillus subsultans (Fabricius, 1794) Psilopa polita (Macquart, 1835)

23 Vindusmygg (Anisopodidae) Sylvicola stackelbegi Krivosheina & Menzel, 1998 Sylvicola fuscatoides Michelsen,1999

24 Formidling •Benytte media (aviser, radio, tv) aktivt for å nå flest mulig med nyheter om Artsprosjektet og Oslofjordens biomangfold. •Utvikle egne nettsider for prosjektet hvor interesserte kan lære om prosjektet og følge med i de oppnådde resultater. Bidra til å skape interesse for Artsprosjektet og vårt artsmangfold gjennom formidling av prosjektet og dets resultater.

25 Egne nettsider

26

27

28

29 Bruk av nettsidene … Et sted hvor vi kan henvise for de som vil vite mer om prosjektet. Følg med i prosjektets fremdrift • Hvor mange nye arter? • Hvor er de nye artene funnet? • Litt om noen få av de nye artene. • Hvem skriver om oss?

30 NHM som formidlingskanal NHMs nettsider NHM som nyhetsformidler (også leverandør til forskning.no) Publikumstilbud (Foredrag, ekskursjoner, familiedager)

31 Bruk av fagtidsskrift Internasjonale (Funn av stor interesse/ nye arter for vitenskapen) Nasjonale (Nye og/eller interessante norske funn) Populærvitenskapelige (Stort og smått for å vekke amatørenes interesse)

32 Lokal forankring … Lokalaviser (papir og nett) Lokalradio Regionale interesse- foreninger (medlemsblad)

33 Større oppslag… Nasjonale nyhetsformidlere (tv, radio,nett, papir) Saken bør ha nasjonal interesse og oppslaget bør være godt planlagt. Faglig vinkling: Nye arter og naturperler i Norges mest folketette områder.

34 Takk for oppmerksomheten!

35 Overfamilien Cynipoidea Familien gallveps m.fl. Representert med ca.120 arter i Norge; i Sverige 261 arter Sannsynligvis 300 - 400 arter i Norge.

36 Overfamilie Empidoidea Med bl.a. familiene Empididae (dansefluer), Hybotidae (buskdansefluer) og Dolicopodidae (styltefluer)).


Laste ned ppt "Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet Geir Söli, Naturhistorisk museum Øivind Gammelmo, BioFokus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google