Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tar ansvar for sjøveien. Historie De første bestemmelsene om losvirksomhet stammer fra Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tar ansvar for sjøveien. Historie De første bestemmelsene om losvirksomhet stammer fra Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tar ansvar for sjøveien

2 Historie De første bestemmelsene om losvirksomhet stammer fra Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet. •Dessuten foreligger en del konglige retterbøter som kommenterer losenes rettigheter og plikter. •Etter hvert behov for bedre organisering •På 1720-tallet kom det i stand en prøveordning med statlig opplæring og organisering av loser.  Et statlig losvesen var kommet for å bli. • Allikevel er det først etter den nordiske krig, som herjet tidlig i det attende århundre, at et organisert losvesen vokste frem.

3 Konkurranselosing •konkurrerte om oppdragene – den som ”kapret” innkommende skip først fikk losoppdraget! •Statlig sertifikat men ingen fast utdanning •.

4 Første los i Herøy. •Den første fra Herøy som fikk lospatent og tittelen LOS er: Peder Jonson Sævik (1696- 1766) Han var 25 år når han fikk sitt lospatent. •(Herøyboka bygdesoga 1) •Han let på sommartinget på Nærøy i 1723 forkynne ” Sitt patent ved hvilken hånd er beskikket og indsat til lods, dat, 10 september 1721. Og utstedt af hr, capitain og oberloods: Jan Wessel.” •Ved manglende farvannskunnskap, da ble losen pliktig til å bøte på skaden. Maktet han ikke dette: «da havde hand forbrudt sitt Liv» Rett til å lose ble gitt av Kongen ved losbrev. Det eldste losbrev vi kjenner til, stammer fra 1654. Dokumentet ble tildelt etter søknad.

5 Kunnskap gikk i arv

6 Losing til felles kasse •Slutten av 1800-tallet: losene går sammen og forener seg. •Færderlosenes forening stiftet i 1889. Fanesak: å revidere losloven, og å få vekk konkurranselosingen •1899: felleskasseprinsippet ble godtatt: Samarbeid om vakthold, skøytedrift og dele fortjenesten innad i loskretsen.

7 •1925: prinsippet om felleslosing innført. •1948: Losdirektoratet opprettet - losene ble statstjenestemenn. •Staten tok over losbåtene •Offentlige losbåtførere ansatt •1980: losene fikk regulativlønn

8 1974 / 1981: Fyrvesenet + Losvesenet + Havnevesenet = Kystverket

9 - rådgivende og utøvende organ for Fiskeri- og kystdepartementet, ledet av kystdirektøren. Kystverkets hovedkontor får sine oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og delegerer deler av dette til Kystverkets regioner med sine underkontor og ”utestasjoner”. Kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik Kystverket

10 Kystverkets regioner KV Troms og Finnmark KV Nordland KV Midt-Norge KV Sørøst KV Vest

11 •Det norske fastlandet: kystlinje på ca. 83.000 km, inkludert øyer. Svalbard: 9.000 km strandlinje.  tilsvarer mer enn to ganger omkretsen rundt ekvator! •Storparten av befolkningen i landet vårt bor og arbeider langs kysten. •Det fins ca. 400.000 fritidsbåter og et stort antall hytter langs kysten. •Kystverket: den nasjonale etaten som har ansvar for bestemmelser som har med kystområder å gjøre. Stort virkeområde

12 Vi forvalter: •havner •”sjøveien” •sjøsikkerhetsarbeid (herunder losing) •beredskap mot akutt forurensing  ca. 1000 ansatte

13 • 85 av 270 statsloser • 35 av 120 losbåtførere • 5 losformidlere • 8 av 42 trafikkledere •4 beredskapsvakter, forurensing • 1 slepebåt (+2 fra Forsvaret) Alltid på vakt

14 Geografisk område. 2011 ny foreskrift om losplikt. Før: 500BT, nå losplikt for sikp over 70m. Resultatet er at en del skip kan gå uten farledsbevis eller los. Losplikt blir nå innført på fiskefartøy over 70m. Tidligere har alle fiskefartøy innenfor EU hatt fritak fra losplikten. Losplikt

15 Losplikten i Norge følges ved å •Benytte statslos •Ha gyldig farledsbevis (PEC) •Få dispensasjon fra losplikten for en enkelt reiser Brukerfinansiert

16 Et losoppdrag •Fartøy trenger los  Losformidlingen  los

17 Losbåtførerne

18 Losmøtesteder

19 Losbåtbording

20 Helikopterbording

21 Om bord •Planlegging og gjennomgang av seilasen. •Losing.

22 Navigasjonsutstyr

23

24

25 Etter oppdrag •Gå fra borde (ved kai eller hentet av losbåt/helikopter) •Fakturere •Hvile •Nye oppdrag

26 Lokalhistorie Helt til 1996 var der losstasjon på Runde. På Runde og Ålesund var der 13 loser, dem hadde ca 700 losoppdrag i året, disse var fordelt mellom de 9 losene i Ålesund og de 4 på Runde. Med felles losbåt.

27 •16 loser •2500 losoppdrag i året Ålesund losstasjon

28 Cruiseskiptrafikk Forventer 170 båt i Geiranger sommeren 2011. Ålesund losstasjon har trafikk til: Hellesylt, Geiranger, Åndalsnes, Molde, Trondheim, Olden, Sogn og Bergen. Utfordring: - store, - trangt om plassen. - lasten er personer.

29 Ankerplan

30 Kystlosing

31

32

33 Største båt til Ålesund •Queen Mary 2 •345 m lang og over 40 m bred •72 meter fra bunnen av kjølen til skorstein •13 passasjerdekk •Plass til 2620 passasjerer og mannskap på 1253

34

35 Hvordan blir man los? •Fartstid på sjøen som Kaptein / Overstyrmann •Sjøkapteinssertifikat. •God helse, under 38 år, sikkerhetsklarert, arbeidspsykologisk test, intervju, og gode engelsk kunnskaper. •Utdanning i Kystverket –Losaspirant –Ca. 3 års læretid

36 www.kystverket.no

37 - tar ansvar for sjøveien ansvarforansvarfor


Laste ned ppt "Tar ansvar for sjøveien. Historie De første bestemmelsene om losvirksomhet stammer fra Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google