Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22. jun. 20141 Home-Start Familiekontakten Bærum Foredrag for Bærum Rotary 12.mai 2014 Anne Katrine Johannessen og Gerd Malum Kim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22. jun. 20141 Home-Start Familiekontakten Bærum Foredrag for Bærum Rotary 12.mai 2014 Anne Katrine Johannessen og Gerd Malum Kim."— Utskrift av presentasjonen:

1 22. jun Home-Start Familiekontakten Bærum Foredrag for Bærum Rotary 12.mai 2014 Anne Katrine Johannessen og Gerd Malum Kim

2 22. jun Hva er Home-Start Familiekontakten (HSF)? • Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram som supplerer det offentlige hjelpetilbudet. • Tilbudet retter seg mot småbarnsfamilier med barn under skolealder.

3 22. jun •Et tilbud hvor familiekontakter (frivillige) besøker familien regelmessig timer i uken, over en periode på ca ½ år. •Målet er å støtte familien, slik at foreldrerollen blir styrket, og å bidra til å utvide familiens nettverk for å mestre hverdagen bedre.

4 22. jun Ledende prinsipper •Bygge opp familiens styrke og understreke det positive. •Fokusere på muligheter og ressurser. •Være ”sammen med”. •Hjelp til selvhjelp

5 22. jun Home-Starts utvikling •1973 Home-Start Leicester •1995 Home-Start Trondheim •1996 Home-Start til BÆRUM •1999 Home-Start International •2000 Home-Start Familiekontakten Norge/Nasjonalt kontor på Røa. • årig prosjekt ”HSF til familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne” •2008 Prosjektet videreføres •2011 Prosjektet er nå en integrert del av HSF

6 Lady Diana var beskytter for Home-Start in UK 22. jun

7 7 Det er 33 avdelinger med 45 koordinatorer Arendal Asker Askim Bergen Bærum Drammen Fjell og Sund Fredrikstad Hamar Horten Kongsvinger Kristiansand Larvik Mo i Rana Moss Nedre Eiker Oslo – 7 avdelinger dekker 13 av 15 bydeler Rygge og Våler Sandefjord Sarpsborg Skedsmo Stange Steinkjer Stjørdal Tromsø Trondheim Øvre Eiker

8 22. jun Driftsansvarlige for en lokal HSF avdeling •17 Kommuner •Frelsesarmeen (7 avdelinger) •Kirkens Bymisjon (4 avdelinger) •KFUK / KFUM •Oslo Sanitetsforening •Stiftelsen Betanien •Blå Kors Øst AS •Kirkevergen i Rana •Stiftelsen Frivillighetssentralene i Fredrikstad. •Moss og omegn kvinneråd

9 22. jun Home-Start Familiekontakten Norge •Ledes av nasjonal koordinator 100% •Konsulent regnskap/økonomi 50% •Konsulent Markedsføring/IT 50% •Et nasjonalt styre •Driftsmidler kommer fra Barne, ungdoms og familiedirektoratet. (Bufdir)

10 Home-Start Familiekontaktens utvikling i Norge ÅrAvdelingerFamilierBarnFamiliekontakter jun

11 Home-Start i 23 land AustraliaKenyaStorbritanniaSverige CanadaLitauenSør-AfrikaZambia DanmarkMaltaTanzania FrankrikeNederlandTsjekkia HellasNorgeUngarn IrlandRomaniaUganda PolenSri LankaJapan 22. jun

12 Familie- og samfunnsutvikling i Norge •Stor-familien •Den biologiske kjerne- familien •Skilsmisse-familien •Aleneforeldre-familien •Den sosiale familien: Bonusfamilien/stefamilien •Adoptivfamilien •Innvandrer-familien •Flyktninge-familien •Homofile og lesbiske foreldre

13 Sosiale og kulturelle ulikheter i Home-Start-familier •Familier fra forskjellige samfunnslag og kulturer: –Forskjeller i utdanningsnivå –Forskjeller i økonomisk ståsted –Ulike kulturer –Ulike religioner og livssyn

14 Kilder til stress for dagens familier Problemfylte person-miljøforhold: •«Moderne» familieforhold – mange hensyn •Sykdom, Traumer og sorg •Arbeids- og familiestress Tidsklemmen (Hochschild:1997) •Kjønnssosialisering og Likestillingsidealet. Trippelarbeidende mødre og perfeksjonisme. •Personlige konflikter ift likestillingsidealet og levd liv •Personlig konflikt ift jobb og ønske om å være mer hjemme med barn og for familien.

15 Stress ift sykdom, traumer og sorg •Familier hvor mor eller far eller et av barna er alvorlig syke eller har en funksjonshemming. •Traumer i forbindelse med sykdom, tap eller vold •Sorg i forbindelse med sykdom •Sorg etter tap ved skilsmisse eller død.

16 Hvorfor forebyggende hjelp? Stress i nære relasjoner •forverrer sykdom •svekker immunforsvar •øker misnøye Vennskap og velvære: •Å ha venner, partnere eller en familiekontakt som man kan dele intime tanker med har to effekter: •«det dobler gleden og halverer sorgen» Francis Bacon(1625 )

17 Hvilken samfunnsmessig rolle har familiekontaktene? Viktig i forhold til forebygging og støtte til barnefamilier i en krevende hverdag som: •Avlastning med barn •Samtalepartner for mor/far •Styrke selvtilliten i foreldrerollen

18 Hvem er familiekontakter i Bærum? •De fleste er i fullt lønnet arbeid •Noen jobber deltid •Pensjonister •Noen er ute av lønnet arbeid •«Hemmafruer» i alle aldre engasjerer seg også hos oss •Mangler engasjerte menn!!! 22. jun

19 22. jun Hvem kan være familiekontakt i HSF? •Har foreldreerfaring eller erfaring i arbeid med barn. •Har tid og overskudd. •Gode medmennesker og rollemodeller. •Leverer politiattest

20 22. jun Hvorfor velger frivillige å være familiekontakter i HSF •Ønsker å være sammen med barn. •Tidsbegrenset •Forberedelseskurset •Koordinator som følger opp. •Nettverket av familiekontakter

21 22. jun Familiekontaktene i HSF får…. •21 til 24 timers forberedelseskurs. •God oppfølging og veiledning mens de er familiekontakter. •Regelmessig invitasjon til faglige og sosiale arrangementer.

22 22. jun Temaer på forberedelseskurset •Hva er Home-Start Familiekontakten? •Hvilke familier får hjelp i Bærum? •Familieliv. Stress og utfordringer i familielivet. •Kommunens støttende nettverk (Helsestasjonen, FFT, PPT, Barnevern) •Kommunens arbeid med flyktninger og innvandrere •HSF Prinsipper og metoder: verdier og holdninger, taushetsplikt. •Engasjement og grenser. Den frivilliges rolle. •Hjemmebesøk + Å ta avskjed med familien

23 22. jun Hva kan en familiekontakt gjøre •”Gå sammen med” familien over en periode •Være en å snakke med •Være med ut i nærmiljøet eks. åpen barnehage, bibliotek. •Følge familien til offentlige kontorer, og eventuelt bistå med søknader til jobb, barnehage osv. •Handle/lage mat sammen med familien. •Gi familien et pusterom i hverdagen slik at de får mer overskudd til barna. •Avlastning med barn

24 Hvilke familier får hjelp i Bærum? •Tvilling + trillingfamilier •Sykdom hos foreldrene •Sykdom hos et av barna •ADHD-problematikk •Aleneforeldre •Flyktningfamilier Felles for alle familiene : Manglende eller lite nettverk

25 Hvem fikk hjelp i Bærum i 2013 ? •50 % er alene med barna i Bærum (43%) •25% er minoritetsspråklige familier i Bærum (41%) •98% har lite nettverk i Bærum (60%) •2-5 % har kroniske/alvorlige sykdommer eller alvorlig nedsatt funksjonsevne (15%) •En økende andel familier med ADHD- problematikk i Bærum •En økende andel mødre med psykiske problemer/depressive lidelser i Bærum.

26 22. jun Hvorfor er Home-Start metoden interessant? •Dagens familier flytter oftere, og mister derfor det viktige nettverket, familie og venner. •Mange familier er ensomme og isolerte, ofte er det kun en som har den daglige omsorgen/oppdragelsen. •Forebygging er viktig. Metoden sees på som et supplement til det offentlige, og aldri som en erstatning.

27 Home-Start Familiekontakten = Forebyggende helsearbeid som er økonomisk lønnsomt på kort og lang sikt for samfunnet.

28 Hva kan guttene i Rotary bidra med for HSF Bærum? •Vi trenger alle typer familiekontakter – menn er mangelvare hos oss nå ! •Barn trenger mannlige rollemodeller •Aleneforeldre trenger «handy-menn» •Noen er gode på praktiske ting •Noen kan være en turkamerat eller ta med barn på aktiviteter: sjøen, fjellet, Bærumsmarka, idretts- eller kulturarrangement osv. •Noen er gode til å prate •Har du dyr? Vil du dele? Gå tur med hunden sammen e.l. 22. jun

29 22. jun Se informasjon: Hyggelig om du vil følge og like oss på Facebook: Home-Start-Familiekontakten Bærum


Laste ned ppt "22. jun. 20141 Home-Start Familiekontakten Bærum Foredrag for Bærum Rotary 12.mai 2014 Anne Katrine Johannessen og Gerd Malum Kim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google