Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPL Æ RINGSPROGRAM LUFTVEIER OG LUNGER BRITT T. SKADBERG BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND SYKEHUS NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPL Æ RINGSPROGRAM LUFTVEIER OG LUNGER BRITT T. SKADBERG BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND SYKEHUS NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPL Æ RINGSPROGRAM LUFTVEIER OG LUNGER BRITT T. SKADBERG BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND SYKEHUS NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING 2002

2 OPPL Æ RINGSPROGRAM •LUFTVEIER OG LUNGER - OPPBYGGING OG FUNKSJON –Lufveienes oppbygging og inndeling •øvre •nedre –Gasstransport •oksygen •kulldioksyd –Flimmerhårenes funksjon –Slimsekresjon –Regulering og kontroll av respirasjonen

3 NORMAL RESPIRASJON •LUFTVEIER •LUNGER •STØTTEAPPARAT –brystvegg –muskulatur • KONTROLLFUNKSJONER »RESPIRASJONSSVIKT

4 NORMAL RESPIRASJON •GASSTRANSPORT og – UTVEKSLING med –kontinuerlig tilførsel av oksygen til kroppens celler og elliminasjon av CO 2 fra vevet er en absolutt forutsetning for opprettholdelse av alt liv O 2 inn CO 2 ut

5 NORMAL RESPIRASJON •LUFTVEIENE –transportsystem for •oksygenholdig luft til lungene •kulldioksyd fra lungene •LUNGENE –gassutveksling •mellom alveolene og blod •KONTROLLSENTER –medulla oblongata •sentralt og perifert meldesystem •Kjemo- og strekkreseptorer

6 NORMAL RESPIRASJON •” BELGFUNKSJON ” »KONTROLLSENTER – ”drive” »LUFTVEIER OG LUNGER »STØTTEAPPARAT (brystkasse og muskulatur) »MUSKULATUR (”mellomgulv”)

7 LUFTVEIENES INNDELING •LUFTVEISTRE –ØVRE OG NEDRE LUFTVEIER •leder luft inn til - og ut fra lungene •filtrering •oppvarming •fukting –INNDELING •sentrale – trachea og bronkier •perifere – bronkioler

8 LUFTVEIENES INNDELING ** Strupehodet ** TRACHEA (“LUFTRØRET”) ** 2 hovedbronkier - høyre mer rettstilt ** bronkiegreiner - 3 høyre, 2 venstre ** segmentgreiner - 10 høyre + 8 venstre ** ansvarlig for 80% av luftveismotstanden

9 LUFTVEIENES INNDELING •TRACHEA –direkte fortsettelse av strupehodet –(10-12 x 1,5-2,2) cm –bruskbøyler –bindevevsfibre - muskulatur –slimproduksjon

10 LUFTVEIENES INNDELING •BRONKIE OG BRONKIOLE –forgreininger - til sammen 23 ganger •avtagende bruskmengde perifert i bronkiene –epithelceller med cilier og begerceller –ingen gassutveksling - DØDROM •respiratoriske bronkioler - gassutveksling –plateepitel uten cilier og begerceller –respiratorisk enhet

11 RENGJ Ø RING AV LUFT •FLIMMERHÅR –oppgave –bevegelse •SLIM (sekret) •HOSTE •SEKRETSTAGNASJON

12 LUNGENE •HØYRE lunge kortere og bredere enn venstre –høyre 3 lapper –venstre 2 lapper –dekkes av pleura •2 hinner med væskesjikt mellom •pleurahulen

13 LUFTVEIENES INNDELING •ALVEOLE –nyfødte - 20-30 x 10 6, 2-3 m 2 –voksne - cirka 500 x 10 6, 75 m 2 –enlaget plateepithel –tynn basallamina –kapillærnett i veggen –type 1 og type 2 celler –surfactant - lipoprotein –Kohnske porer –immunsystem

14 ST Ø TTEAPPARAT •THORAX

15 THORAX •S Æ RTREKK HOS BARN –horisontal - tverrstillet –compliant –h ø ytst å ende diafragma –d å rlig utviklet intercostalmuskulatur

16 ST Ø TTEAPPARAT •RESPIRASJONSMUSKLER –diafragma - viktigst - beveger ribbene utover –hjelpemuskler: •intercostal og halsmuskler - ved økt behov •bukmusklene - øker effekten av inspirasjon og understøtter ekspirasjon –SÆRTREKK HOS BARN •økt trettbarhet •mindre muskelkraft

17 S Æ RTREKK HOS BARN –Ø kt kollapstendens •d å rlig utviklet st ø ttevev - myke bronkialvegger •rikelig lymfoid vev - ø kt sekretdannelse - ventildannelse –ATELEKTASEDANNELSE

18 NORMAL RESPIRASJON •NØYE BALANSE MELLOM KAPASITET BELASTNING •BEHOV? •stivhet i brystvegg og lunger •luftveismotstand pustemuskler ”belgfunksjon” puste ” drive ”

19 NORMAL RESPIRASJON • PUSTEAKTIVITETEN under søvn KAPASITET BELASTNING pustemuskler puste ” drive ”

20 NORMAL RESPIRASJON •REGULERING –kortvarig viljestyrt –sentrale og perifere kjemoreseptorer –perifere strekkreseptorer –CO 2 viktigste respirasjonsmodulator –frekvens og volum - blodgasser

21 NORMAL RESPIRASJON

22 RESPIRASJONSSVIKT •AKUTT –OPPSTÅR RASKT, MINUTTER-TIMER •KRONISK –OVER TID, DAGER - MÅNEDER –KOMPENSASJONSMEKANISMER •BLANDET

23 RESPIRASJONSSVIKT •UNDERVENTILERING –manglende evne til å opprettholde normale blodgasser pga sykdommer utenfor lungene –økt karbondioksyn (paCO 2 ) og lav oksygen (paO 2) –forverres under søvn

24 RESPIRASJONSSVIKT •SYMPTOMER –Avhenger av barnets alder og grunnsykdom •morgenhodepine •trettbarhet – søvnbehov på dagtid •urolig søvn – hyppige oppvåkninger - mareritt •dyspne •mistrivsel – dårlig matlyst med vekttap • infeksjonstendens

25 RESPIRASJONSSVIKT •SYKDOMSGRUPPER HOS BARN –Sykdom i lunger og brystkasse •hjertelungesykdommer (”medfødte hjertefeil”) •misdannelser i luftveier og/eller lunger •skjelettmisdannelser –Redusert kraft i respirasjonsmuskulaturen •nevromuskulære sykdommer •tversnittsskader –Kontrollsvikt •sentral hypo-ventilasjonssyndrom (Ondines forbannelse) •medfødte hjernemisdannelser

26 SYKDOMSGRUPPER •NEVROMUSKUL Æ RE SYKDOMMER –SPINAL MUSKELATROFI –SMA type I – respirasjonssvikt fra fødsel –SMA type II –DUCHENNES MUSKELDYSTROFI –Sen barnealder – ung voksen alder –STATISKE MOTOR-NEVROPATHIER –ERHVERVET –Polio, ALS, tverrsnittsskader

27 RESPIRASJONSSVIKT •SYKDOMMER i luftveier, lunger og brystkasse –skolioser - brystkassedeformiteter –ansiktsmisdannelser –skjelettmisdannelser –diafragmahernie mm

28 RESPIRASJONSKONTROLL •SJELDENT –ONDINEs forbannelse •komplett •partielt –HJERNESTAMMEMISDANNELSER •Arnold-Chiari, type I-IV

29 RESPIRASJONSSVIKT •DIAGNOSTIKK –Kjent grunnlidelse – følges med kontroller •Sykehistorie –symptomer på underventilering –tap av ferdigheter –infeksjoner - antibiotikabehandling •Klinisk undersøkelse

30 RESPIRASJONSSVIKT •DIAGNOSTIKK –Supplerende undersøkelser •Lungefunksjon •Røntgen thorax/CT •Røntgen ryggrad •Ultralydundersøkelse av hjertet NATTREGISTRERING UNDER SØVN I AVDELING ELLER I HJEMMET

31 RESPIRASJONSSVIKT •DIAGNOSTIKK –Supplerende undersøkelser •Lungefunksjon •Røntgen thorax/CT •Røntgen ryggrad •Ultralydundersøkelse av hjertet NATTREGISTRERING UNDER SØVN I AVDELING ELLER I HJEMMET

32 DIAGNOSTIKK •GULLSTANDARD –Polysomnografi •MINIMUMSL Ø SNING – ” godt nok ” –Blodgasser dag – og natt –N ø kkelparametre under s ø vn

33 HVA ER GODT NOK? •Blodgasser dag – og natt •Direkte observasjon eller videoopptak –Under s ø vn •transcutan CO 2 •SaO 2 •respirasjonsfrekvens •hjertefrekvens

34 EMBLETTA

35 EMBLETTA MED NESEKATETER

36 BiLevelPAP OG OVERV Å KNINGSUTSTYR SYKEHUS

37 19 0022 00 01 00 04 00 07 00 TID HR RR Abd Thor SaO2 tcCO2 TRENDKURVER nattlig registrering

38 VENTILASJONSST Ø TTE •INDIKASJON FOR OPPSTART VENTILASJONSST Ø TTE PaCO 2 > 6 kPa og/eller FVC < 20-50% + symptomer

39 VI ER I GANG……..…….

40 TJA………….

41 SEKRETMOBILISERING Enda en maskin…..

42 COUGH ASSISTANT

43 Sekretmobilisering ved hjelp av IMP 2 - tilleggsbehand- ling til “lunge- fysio” og drenasjeleie “TA MED HJEM”…..

44 PERCUSSIONAIRE – IMP 2

45 LYKKE TIL …...


Laste ned ppt "OPPL Æ RINGSPROGRAM LUFTVEIER OG LUNGER BRITT T. SKADBERG BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND SYKEHUS NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google