Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VITEQ AS www.viteq.as DIESEL GENERATORANLEGG og DIESEL FUEL KVALITETSSIKRING SYSTEMER for FORINGSFLÅTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VITEQ AS www.viteq.as DIESEL GENERATORANLEGG og DIESEL FUEL KVALITETSSIKRING SYSTEMER for FORINGSFLÅTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 VITEQ AS www.viteq.as DIESEL GENERATORANLEGG og DIESEL FUEL KVALITETSSIKRING SYSTEMER for FORINGSFLÅTER

2 INNHOLD • Kjente Problemer med Generatorsystemer og Dieselkvalitet • Grunnløsning og kvalitetstanke bak VITEQ Generator System • VITEQ Generator System Design • VITEQ Diesel Fuel Renhetsoptimalisering • Oppsummering og anbefaling

3 Kjente Problemer med Generatorsystemer og Dieselkvalitet 1/2 GENERELT • Foringsstopp og tilveksttap pga uønsket svikt i krafttilførsel • Eskalerende inntektstap pga tidsbruk på problemløsning relatert til tilgang på kompetent servicepersonell og reservedeler SPESIFIKT • Overslag i generatorviklinger – Saltholdig, eksos eller oljedamp i innluft • Ustabile styresystemer – Operatør brukervennlighet – Nettkvalitet og støyproblemer – Tilgjengelighet og responstid på kvalifisert servicepersonell • Vibrasjoner i anlegget vs teknisk byggekvalitet – Løse ledninger – Feilalarmer – Kortslutninger – Komponentfeil

4 Kjente Problemer med Generatorsystemer og Dieselkvalitet 2/2 • Dieselmotor levetid – Oljeforbruk – Driftsmiljø og ytre påvirkninger • Dieselkvalitet – Følsomt injektorsystem på moderne motorer. – Ujevn kvalitet og delvis vann med i dieselleveranser. – Diesel lagertank med f.eks kjøling mot bunn/sjø vs oppvarming mot motorrom = mye kondens. – Filtreringsopplegg til forbrukere om bord ikke tilpasset store forurensinger eller vannmengder. – Dårlig dieselkvalitet problemer treffer i tillegg til generatoranlegg på foringsflåten også framdriftsmaskineri på servicebåtene hvis disse fylles opp fra forflåten.

5 Grunnløsning og kvalitetstanke bak VITEQ Generator System • VITEQ fokuserer sine produkter og tjenester inn mot kjerneverdien hos kunden, dvs kundens tekniske innretninger som skaper pengestrøm og det tekniske som skal til for å kvalitetssikre og opprettholde den. • Hos oppdrettsselskap anser vi at FOR ut til laksen = PENGESTRØM inn til selskapet. For å fore trenger man da et stabilt og pålitelig generatoranlegg med kvalitetssikret dieselforsyning. • VITEQ kombinerer Elektro, Automasjon, Dieselteknisk og Praktisk Kvalitetssikringskompetanse i vår måte å bygge opp et Krafttilførselsanlegg på. Denne tekniske samkjøringen på tvers av fagfelt, vår erfaring og kompetanse, samt at vi er vokst opp ute i havgapet med lang erfaring og kjennskap til driftsmiljø, problemløsning og behov både på fartøyer og hos oppdrettsnæringen, gjør at vi kan levere et meget godt teknisk og driftsmessig gjennomtenkt produkt. • VITEQ vet at uansett hvor godt et teknisk produkt er så kan feil oppstå. VITEQ velger dermed å ikke selge et eneste generatoranlegg uten å ha et liknende komplett generatorsett på lager i Rørvik. Oppstår det et uforutsett teknisk problem med kutt i krafttilførselen relatert til generatorsettet og som ikke kan løses umiddelbart, så avbrytes reparasjonsforsøket og utskifting av generatorsettet startes 24/7 så foringen kan gå som normalt etter kortest mulig tid, målet er neste dag. • VITEQ bruker en generatorleverandør i Skandinavia som leverer håndbygde generatoranlegg og tavler med Stamford generator, Deutz Dieselmotor og Siemens komponenter. Vår leverandør er blant annet testet og kvalitetssikret av flere lands Forsvar og har levert mange tilpassede og spesifikasjonsbyggede generatoranlegg til Afghanistan, Balkan, osv opp gjennom årene. Anlegg der mange går den dag i dag med 50-60000 driftstimer i tøffe miljøer. • VITEQ bruker iht vår kvalitetsfilosofi den beste komponent og håndverksmessige, den mest lokale samt den beste praktisk kvalitetssikrede generatorleverandør vi har greid å oppspore.

6 VITEQ Generator System Design • DESIGN 1 :NOK KRAFT og LIK BACKUP til enhver tid. 2 x 200 KVA Hovedgenerator + 1 x 20 KVA Nattstrømsgenerator • DESIGN 2 :DIESELSPARING. 3 x 80 KVA Hovedgenerator + 1 x 20 KVA Nattstrømsgenerator • OPSJON :ENKELTAGGREGATER 200, 80 eller 20 KVA generatorsett leveres for montering i eksisterende anlegg

7 Design 1 2x200kVA + 20kVA nattaggregat

8 Design 2 3X80kVA + 20kVA nattaggregat

9 Enkeltaggregater 20kVA / 80kVA / 200kVA

10 VITEQ Diesel Fuel Renhetsoptimalisering • PAKKELØSNING som inneholder : – Dagtank – Kontinuerlig filtrering/separasjon av diesel inn på dagtank, overflow tilbake på lagertank. – Trippel filtrering ut fra dagtank før forbrukere. • Ref : http://viteq.as/diesel http://www.youtube.com/watch?v=5Y8wOQeMBuc Moderne dieselmotorer med common rail systemer og slik dette er bygget opp for trinnvis å øke trykket på drivstoffet før injektor, bittesmå styringsventiler i pumper og rør på overløp og styring til bruk/retur, overtrykksvern, tilbakeslagsventiler, osv, osv samhandler meget dårlig med dårlig filtrert diesel. F.eks skitt i tilbakeslagsventil = dårlig injeksjonstrykk, soting, lav levetid på olje og motor, havari. Pumpe og injektorpasninger som tar krefter på opp til 1600 bar trykk og som er smurte av dieselen tåler ikke en dråpe vann. Det blir metall mot metall, skjærer seg, havari, stopp motor, stopp foring, stopp pengestrøm.

11 Oppsummering og anbefaling • VITEQ anbefaler våre Oppdrettskunder å legge ned et grundig arbeid rundt generatoroppsettet, kontroll av forbrukerne om bord, samkjøring, dieselkvalitet, osv når spesifikasjonen til deres nye forflåte utarbeides. • Ta gjerne kontakt med oss i VITEQ for en teknisk prat rundt generatoranlegg i forflåter og våre løsninger på tidligere nevnte kjente problemer med generatorsystemer og dieselkvalitet. • Bruk VITEQ til leveranse av komplette generatoranlegg ved utskifting av gamle. (eksisterende styringssystem om bord bygges om til VITEQ system) • Spesifiser bruk av VITEQ sitt komplette generatorsystem ved nye flåteinnkjøp. (Legg helst til VITEQ system for å sikre dieselkvalitet også) • Bruk VITEQ ved innkjøp av enkeltgenerator ved utskifting av brukt. (eksisterende styringssystem endres ikke men tilgang til reservegenerator og service opprettes) • VITEQ utarbeider etter ønske og sammen med kunde serviceomfang, responstider, tilstandskontroller, osv


Laste ned ppt "VITEQ AS www.viteq.as DIESEL GENERATORANLEGG og DIESEL FUEL KVALITETSSIKRING SYSTEMER for FORINGSFLÅTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google