Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behovsprøvd rengjøring av vannledningsnettet Gruppe 3 Høgskolen i Buskerud avd Kongsberg Fakultet for teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behovsprøvd rengjøring av vannledningsnettet Gruppe 3 Høgskolen i Buskerud avd Kongsberg Fakultet for teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behovsprøvd rengjøring av vannledningsnettet Gruppe 3 Høgskolen i Buskerud avd Kongsberg Fakultet for teknologi

2 Beskrivelse av behov Vurdere nåværende rengjøringsinstruks Er rengjøringsmetode og frekvens optimal? Vil det være mulig å oppnå behovsprøvd rengjøring?

3 RPM metoden • En objektiv metode for å tallfeste rengjøringsbehov i vannledninger fra 80 – 200 mm • Måler partiklenes evne til å resuspendere og holde seg suspendert ved en hydraulisk forstyrrelse • Alle partikler er suspendert ved en vannhastighet på mellom 0,25 – 0,6 m/s • Ved utførelse av RPM test økes vannhastigheten med 0,35 m/s. Turbiditetsnivået i ledningsnettet måles i testperioden. Gjennomsnittlig turbiditetsnivå avgjør rengjøringsbehov • FNU <20 :Ikke behov for rengjøring • FNU 20 – 50:Rengjøring bør planlegges • FNU >50:Rengjøring bør utføres umiddelbart

4 Kostnader knyttet til etablering RPM enhetPris e.mva Turbiditetsmåler og logger55398,- Strømforsyning5000,- Brannstender, slanger, koblinger mm. 13240,- Rørdeler, ventiler, vannmåler mm. 11901,- Pelicase koffert4378,- Maskinering4000,- SUM93917,- Årlig budsjett for rengjøring av hovedledninger er 1,9 millioner. Etablering av RPM systemet tilsvarer 4,9% av budsjett

5 Muligheter for besparelse Eksempel fra PWN Watercompany etter innføring av behovsprøvd rengjøring basert på RPM målinger: Reduksjon i antall kilometer rengjort ledning på 60 % Antall kundeklager halvert Vil Drammen kommune kunne oppleve lignende resultat? PWNDrammen Lengde på vannledningsnett10 295 km290 km Antall RPM målinger650foreslått 60 Kilometer ledning per RPM155

6 Kostnader knyttet til utførelse av RPM måling Ca 8 RPM målinger per dag Kostnader for utførende per dag = 11 500,- ( arbeidslag og servicebil) Ca 1500,- per RPM måling. Ved utførelse av 60 RPM målinger = 90 000,- Mulig besparelse ved overføring av resultat fra PWN til Drammen sitt rengjøringsprogram: Rengjøringskostnad1 900 000,- 60 % reduksjon-1 140 000,- 60 RPM målinger+90 000,- Teoretisk kostnad ved behovsprøvd rengjøring =850 000,- Potensialet for besparelse er stort. En halvering av kostnader er mulig. Utførelse av RPM måling er langt billigere enn å rengjøre.

7 Andre fordeler • Økt kontroll og forståelse for partikkeltransport i ledningsnettet • Mulighet for å gjennomføre objektive tester av rengjøringsmetode og rengjøringseffekt • Kontinuerlig loggføring av turbiditet

8 Forskjellene mellom vårt system og allerede etablerte system Vi har tatt de beste ideene fra Nederland og Bergen og laget et system som er allsidig, plassbesparende og brukervennlig. • Uttak av vann fra brannkum • Batteridrift (muliggjør kontinuerlig loggføring og vi slipper strømaggregat) • Benytter restriktorer fremfor vannmåler

9 Bergen Yarra Valley Drammen

10 Utspylingsdel Restriktorer Konstruksjon

11 Beregning av vannhastighet og restriktorstørrelse •

12 1.Utspylingsdel påkobles brannhorn. Se til at begge ventilene på utspylingsdelen står stengt før brannstenderen åpnes. 2.Koble til ½ ″ Gardena slange fra utspylingsdel til nederste tilkobling på RPM enhet. Øverste tilkobling påkobles slange som føres til sluk. Åpne ½ ″ kuleventil på utspylingsdel for å slippe vann frem til RPM enheten. 3.Les av vanntrykk fra manometer 2(ved reduksjonsventil). Hvis trykket er under 6 bar fortsett med punkt 4. Hvis trykket er over 6 bar følg punktene under. Tilkoble slange til hurtigkobling til høyre inne i RPM kofferten. Åpne ventil mot hurtigkobling for utlufting av slange. Når slangen er utluftet les av trykk. Trykk < 6 bar fortsett med pkt. 4. Demonter og kontroller reduksjonsventil. Rengjør sil og ventil. Reinstaller reduksjonsventil og les av trykk. Er trykket fortsatt over 6 bar avbrytes testen. Kontroller og bytt ut skadet reduksjonsventil eller manometer. 4.Åpne kuleventil ved turbiditetsmåler for å slippe vann gjennom måleren for akklimatisering. 5.Les av trykk fra manometer 1. Sett inn trykk og ledningsdimensjon i restriktortabell for å avgjøre restriktorstørrelse. 6.Installer restriktor på utspylingsdel med hurtigkobling. Monter brannslange i restriktor og før brannslange til drenering i kummen. 7.Skru på hovedstrømsbryter i RPM enhet. I løpet av kort tid vil loggeren vise turbiditetsnivå. 8.Noter klokkeslett og turbiditetsnivå ved oppstart av testen. Åpne kuleventil til full åpning. 9.Les av og noter turbiditetsnivå ved 1, 2, 3 og 4 minutter. Etter 5 minutter stenges kuleventil og testen avsluttes. 10.Skru av hovedstrømsbryter for RPM enhet, steng av kuleventiler og koble fra utspylingsdelen

13 Test av systemet

14

15 Kontinuerlig loggføring i 48 timer

16 Resultatet i form av RPM system og sluttrapport vil bli videreført i Drammen Kommune sitt prosjekt «Behovsprøvd rengjøring» Prosjektet anses som vellykket. Prosjektgruppen er positive til at RPM systemet vi har utviklet vil være et nyttig verktøy for Drammen Kommune i årene som kommer.


Laste ned ppt "Behovsprøvd rengjøring av vannledningsnettet Gruppe 3 Høgskolen i Buskerud avd Kongsberg Fakultet for teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google