Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor rengjøre med tørris?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor rengjøre med tørris?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor rengjøre med tørris?
Å rengjøre med tørris blåsing etterlater ikke annet avfall enn det som fjærnes fra underlaget, da rengjøringsmediet går over i gassform Blåsing med Tørris er skånsomt mot overflatene i motsetning til sandblåsing Muligheter for rengjøring på strømførende komponenter Alle faste overflater kan rengjøres effektivt uten at de skades, uten vannsøl eller bruk av kjemikalier. Dette kan resultere i kortere produksjons stans, bedre effektivitet

2 Hvordan fungerer tørris blåsing?
Tørrispellets mates inn i en turtallsregulert mateskive Ved hjelp av trykluft blåses tørris pellets mot området som skal rengjøres Rengjøringsåmrådet kjøles hurtig ned Belegg og smuss blåses effektivt bort fra overflaten som skal rengjøres Det etterlates ikke annet en belegg som er fjernet

3 Bruksområder for tørris blåsing
Byggvedlikehold & skadesanering El. produksjon og –nett. Næringsmiddelproduksjon./ Farmasi. Prosessindustri. Storkjøkken, Hotell, Skip & Offshore installasjoner Ventilasjons anlegg Rengjøring av lakkerings bokser og blandekar for maling og lakk Rengjøring av rulletrapper /Rullende fortau Fjerning av lin fra smelteverktøy Samt mye mer…………

4 Byggvedlikehold & Skadesanering
Fjerning av sopp og avdekking av råteskader i trekonstruksjoner Fjerning av maling Fjerning av graffiti og tagging Sot etter brann Rengjøring av rulletrapper og rullefortau

5 Fjerning av sot i en garasje

6 El. produksjon og -nett Rengjøring av el.tavler, kontaktorer og styringskomponenter i industri og kraftproduksjon Rengjøring av elektro motorer innvendig og utvendig Generator rensing og rengjøring på kraftverk

7 Rengjøring av en generator

8 Næringsmiddel produksjon og farmasi
Fjerning av belegg i områder der det er uønsket med vann/ kjemikalier Rengjøring av transport baner og produksjons utstyr. Fjerning av koks/belegg på varmeslynger i frityr Rengjøring av ovner og former innen bakeri og storkjøkken Rengjøring av møller og kornsiloer

9 Rengjøring av el. skap kjøtt industri

10 Rengjøring av el. skap kjøtt industri 2

11 Prosessindustri Rengjøring av arealer, maskineri og komponenter, f.eks. fjærning av limrester, olje, herdet fett og kjemikalierester. Generell rengjøring av bygningskonstruksjoner, f.eks. i smelteverk, kranbaner, strekkmetall gangbroer, trapper o.l.

12 Personlig verneutstyr for operatør
Minimum: Øyevern Hørselvern Hekdekkende arbeidstøy Kulde isolerende hansker Vernestøvletter (høyt skaft)

13 Personlig verneutstyr for operatører
Avhengig av oppdragets art,problemets karakter og type: Gass- eller friskluft maske Fallsikring Gassdetektor og/eller gass alarm

14 Tiltak for å redusere risiko
Avsperre arbeidsområdet Merking av arbeidsområdet ”Støysone” Avtrekk og/eller luft vintilasjon Verneutstyr Jordledning tilkoplet munnstykket for å utjevne statisk elektrisitet Fjerne/sikre beholdere med brennbare væsker Nedgradere områder for varme arbeider

15 Risikoer Støy Klemfare ved sjauing av utstyr og maskiner
Fall fra høyde Kvelning av operatør og/eller andre i lavereliggende områder og tanker, eksempelvis siloer uten ventilasjon Støv eksplosjon Eksplosjon i brennbare gasser


Laste ned ppt "Hvorfor rengjøre med tørris?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google