Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor rengjøre med tørris? • Å rengjøre med tørris blåsing etterlater ikke annet avfall enn det som fjærnes fra underlaget, da rengjøringsmediet går.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor rengjøre med tørris? • Å rengjøre med tørris blåsing etterlater ikke annet avfall enn det som fjærnes fra underlaget, da rengjøringsmediet går."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor rengjøre med tørris? • Å rengjøre med tørris blåsing etterlater ikke annet avfall enn det som fjærnes fra underlaget, da rengjøringsmediet går over i gassform • Blåsing med Tørris er skånsomt mot overflatene i motsetning til sandblåsing • Muligheter for rengjøring på strømførende komponenter • Alle faste overflater kan rengjøres effektivt uten at de skades, uten vannsøl eller bruk av kjemikalier. Dette kan resultere i kortere produksjons stans, bedre effektivitet

2 Hvordan fungerer tørris blåsing? • Tørrispellets mates inn i en turtallsregulert mateskive • Ved hjelp av trykluft blåses tørris pellets mot området som skal rengjøres • Rengjøringsåmrådet kjøles hurtig ned • Belegg og smuss blåses effektivt bort fra overflaten som skal rengjøres • Det etterlates ikke annet en belegg som er fjernet

3 Bruksområder for tørris blåsing • Byggvedlikehold & skadesanering • El. produksjon og –nett. • Næringsmiddelproduksjon./ Farmasi. • Prosessindustri. • Storkjøkken, Hotell, Skip & Offshore installasjoner • Ventilasjons anlegg • Rengjøring av lakkerings bokser og blandekar for maling og lakk • Rengjøring av rulletrapper /Rullende fortau • Fjerning av lin fra smelteverktøy • Samt mye mer…………

4 Byggvedlikehold & Skadesanering • Fjerning av sopp og avdekking av råteskader i trekonstruksjoner • Fjerning av maling • Fjerning av graffiti og tagging • Sot etter brann • Rengjøring av rulletrapper og rullefortau

5 Fjerning av sot i en garasje

6 El. produksjon og -nett • Rengjøring av el.tavler, kontaktorer og styringskomponenter i industri og kraftproduksjon • Rengjøring av elektro motorer innvendig og utvendig • Generator rensing og rengjøring på kraftverk

7 Rengjøring av en generator

8 Næringsmiddel produksjon og farmasi • Fjerning av belegg i områder der det er uønsket med vann/ kjemikalier • Rengjøring av transport baner og produksjons utstyr. • Fjerning av koks/belegg på varmeslynger i frityr • Rengjøring av ovner og former innen bakeri og storkjøkken • Rengjøring av møller og kornsiloer

9 Rengjøring av el. skap kjøtt industri

10 Rengjøring av el. skap kjøtt industri 2

11 Prosessindustri • Rengjøring av arealer, maskineri og komponenter, f.eks. fjærning av limrester, olje, herdet fett og kjemikalierester. • Generell rengjøring av bygningskonstruksjoner, f.eks. i smelteverk, kranbaner, strekkmetall gangbroer, trapper o.l.

12 Personlig verneutstyr for operatør Minimum: • Øyevern • Hørselvern • Hekdekkende arbeidstøy • Kulde isolerende hansker • Vernestøvletter (høyt skaft)

13 Personlig verneutstyr for operatører Avhengig av oppdragets art,problemets karakter og type: • Gass- eller friskluft maske • Fallsikring • Gassdetektor og/eller gass alarm

14 Tiltak for å redusere risiko • Avsperre arbeidsområdet • Merking av arbeidsområdet ”Støysone” • Avtrekk og/eller luft vintilasjon • Verneutstyr • Jordledning tilkoplet munnstykket for å utjevne statisk elektrisitet • Fjerne/sikre beholdere med brennbare væsker • Nedgradere områder for varme arbeider

15 Risikoer • Støy • Klemfare ved sjauing av utstyr og maskiner • Fall fra høyde • Kvelning av operatør og/eller andre i lavereliggende områder og tanker, eksempelvis siloer uten ventilasjon • Støv eksplosjon • Eksplosjon i brennbare gasser


Laste ned ppt "Hvorfor rengjøre med tørris? • Å rengjøre med tørris blåsing etterlater ikke annet avfall enn det som fjærnes fra underlaget, da rengjøringsmediet går."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google